Tag Archives | Jędrzej Giertych

Jędrzej Giertych: DRUGA SPRAWA DELIKATNA: RENESANS PIŁSUDCZYZNY

W czasie rokowań pokojowych wersalskich w 1919 roku, amerykańskie i brytyjskie, żydow­skie grupy nacisku starały się popchnąć amery­kańskiego prezydenta Wilsona i rząd brytyjski w kierunku nieprzyjaznym Polsce. W okresie międzywojennym Żydzi stanowili w Polsce opozycję nieprzyjazną Polsce i narodo­wi polskiemu. Dzisiaj Żydzi, jako zorganizowana, odrębna siła narodowa w Polsce nie istnieją. Ale nadal trzeba się […]

Read full story Comments { 3 }

Jędrzej Giertych: Co ma być naszym planem na przyszłość?

Co ma być naszym planem na przyszłość? Jędrzej Giertych OPOKA nr.21                               Londyn  1988   https://sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/co-ma-byc-naszym-planem-na-przyszlosc   I Co powinno być planem działania obozu narodowego na najbliższą przyszłość? Planem tym powinno być zorganizowanie się w całym kraju w obóz – może tylko na początek w luźny prąd opinii publicznej – broniący dobrej sprawy. Obóz ten […]

Read full story Comments { 0 }

Jędrzej Giertych, list do Prymasa Józefa Glempa

Art. archiwalny (-) Redakcja 2013-01-27   Jędrzej Giertych, list do Prymasa Józefa Glempa z prośbą o wszczęcie kampanii w sprawie  rehabilitacji zamordowanego przez żydów Adama Doboszyńskiego. List wysłany w roku 1986 pozostał bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. (-) Red.      

Read full story Comments { 1 }

Jędrzej Giertych: CO MAMY ROBIĆ ?

Cena niniejszego numeru: 9 funtów brytyjskich. OPOKA 19 PO RAZ DZIEWIĘTNASTY Londyn  Listopad 1987 Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu nakładem i pod redakcją Jędrzeja Giertycha Adres: 175 Carlingford Road, London NJ 5. 3ET CO MAMY ROBIĆ ? Jędrzej Giertych Temu blisko pięć lat (w maju 1982 roku) napisałem i następnie ogłosiłem jako […]

Read full story Comments { 0 }

Jędrzej Giertych: NIEDOSZŁE PAŃSTWO ŻYDOWSKIE W LUBELSZCZYŹNIE Cz.2.

STANOWISKO KÓŁ POLITYCZNYCH ŻYDOWSKICH Czy były w 1939 roku takie koła polityczne żydowskie, które dążyły do rozwiązania „terytorialistycznego” sprawy żydowskiej w Polsce przy pomocy Niemców i do zorganizowania państwa żydowskiego w Lubelszczyźnie? Informacją kluczową w tej sprawie jest książka wybitnego polityka żydowskiego p. Wło­dzimierza Żabotyńskiego, wydana w roku 1940 w Londynie, formułująca postulaty co do […]

Read full story Comments { 1 }

Jędrzej Giertych: KTO TO JEST PAN LICHTEN?

KTO TO JEST PAN LICHTEN? Opoka 12 , 1976 Londyn Nadesłano mi z Rzymu trzy drukowane za­proszenia. Zawierają one trzy daty: 4 grud­nia 1975, 23 grudnia tegoż roku i 10 stycznia 1976. Oczywiście, zaproszenia nie są skierowa­ne do mnie; nie mieszkam zresztą w Rzymie. (Przesłał mi je do wiadomości ktoś, kto je otrzymał.   Pierwsze […]

Read full story Comments { 1 }

Jędrzej Giertych: CHRZEŚCIJANIE A ŻYDZI

CHRZEŚCIJANIE A ŻYDZI   Episkopat francuski ogłosił w dniu 7 kwietnia b.r.( 1973 przyp. Gazeta Warszawska), dokument pod tytułem: „Orientacje duszpasterskie w sprawie stosunku chrześcijan do Żydów”. Oto najciekawsze punkty tych „orien­tacji”, w streszczeniu. Naród żydowski nie przestał być na­rodem wybranym: Nowe Przymierze nie przekreśliło Starego Przymierza i naród ten nadal jest obdarzony obietni­cami. Judaizm […]

Read full story Comments { 0 }

Jędrzej Giertych; LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO

LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO (Odpis)  Archiwum   Londyn 8 października 1984 roku   Ośmielam się niniejszym listem zwró­cić się do Waszej Świątobliwości z prośbą, do której impulsem stała się dla mnie wiadomość, znana mi dopiero od kilku dni, o przemówieniu Waszej Świątobliwości do Polaków szwajcar­skich w dniu 17 czerwca b.r. W prze­mówieniu tym Wasza Świątobliwość […]

Read full story Comments { 3 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE