Archive | My Lechici RSS feed for this section

Adam Doboszynski: G. K. CHESTERTON

G. K. CHESTERTON   Adam Doboszynski   Londyn 1947     »Nigdy nie brałem poważnie mych książek, ale poglądy moje biorę zupełnie poważnie« — napisał Chesterton. Z takiej postawy płynęło dużo nieporozumień miedzy czytelnikiem a pisarzem. Czytelnik katolicki przyzwyczajony był, że odwieczna naukę katolicka podawano mu w formie szczególnie ciężkiej, pompatycznej i nudnej, ale za […]

Read full story Comments { 0 }

STANISŁAW TWORKOWSKI: POLSKA BEZ ŻYDÓW cz.2/2.

Żydzi w handlu i przemyśle.   Po za wartościami duchowymi, które stanowią o po­tędze narodu i jego żywotności doniosłą rolę odgrywają -w życiu narodów jego doczesne dobra. 13) Wogóle treścia „piosenek” nadawanych niekiedy „Polskie Radio” powinna sie zainteresować policja obyczajowa i za popisywanie sie pornografią pociągać do odpowiedziatoośd (np. za bezwstydną piosenkę „Czy mu dać”, […]

Read full story Comments { 0 }

STANISŁAW TWORKOWSKI: POLSKA BEZ ŻYDÓW cz.1/2.

STANISŁAW TWORKOWSKI POLSKA BEZ ŻYDÓW Nakładem Stronnictwa Narodowego powiatu Warszawskiego WARSZAWA 193 9. Złożono w linotypowni Z. Źółtowskiego Druk. H. Hyndle i M. Styss, Warstawa, Zielna 41   Autor niniejszej książki podał to przystępnej formie garść informacji i uwag w sprawie żydowskiej, o roli Żydów w Polsce i ich rozkładowym wpływie na społeczeństwa chrześcijańskie. Niechaj ta książka idzie w […]

Read full story Comments { 1 }

Militia Sacra: o Królestwo Chrystusa Króla w Alei Zasłużonych na Powązkach.

+++   O Królestwo Chrystusa Króla w Alei Zasłużonych na Powązkach. Na hucpie gwizdać wolno, a na hucpie wymierzonej w nasze prawa czy porządek, wolno nie tylko gwizdać przeciw hucpiarzom, ale i bić ich po mordach  – o ile to wystarczy, a to w zależności od naszej oceny skali tej hucpy. Na Powązkach hucpiarze Jaruzelski […]

Read full story Comments { 8 }

OCHOTNIK DO AUSCHWITZ

     OCHOTNIK DO AUSCHWITZ   (45 stron A-4 )               Dr Adam Cyra starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Rotmistrz Witold Pilecki był jedynym dobrowolnym więźniem KLAuschwitz. Przeżył tam 947 koszmarnych dni i nocy. Ale jego tragedia rozegrała się dopiero kilka lat po wojnie w warszawskim więzieniu na Mokotowie, gdzie został stracony 25 maja 1948 roku. […]

Read full story Comments { 0 }

Na początku było słowo.

  Co to jest CEL? Na początku było słowo. “Nie ma niczego w umyśle, co nie istniałoby w zmysłach” Filozof; John Locke (1632-1704)   Według słowników języka polskiego: „cel”*, to; centrum, wyznaczony obszar, który może być; przedmiotem, miejscem, działaniem lub ideą. Jest to, więc coś, do czego się dąży, chce się osiągnąć, zamierza w to […]

Read full story Comments { 0 }

Marysia – Kongres Ruchu Narodowego 03.05.2014

Read full story Comments { 0 }

Antoni Chołoniewski: My, żydzi i Kongres. cz.1/2

ANTONI CHOŁONIEWSKI MY, ŻYDZI I KONGRES KRAKÓW 1919. NAKŁAD TOW. IM. STEFANA BUSZCZYŃSKIEGO KRAKÓW, BASZTOWA 17. Drukarnia -Głosu Nardu“ w Krakowie. My, żydzi i kongres. „Bólem i wstydem przejmuje nas, Polaków pochodzenia żydowskiego, sama świadomość tego pochodzenia wobec niesłychanej w dziejach ludz­kości zdrady przez żydostwo tak go­ścinnej dla niego zawsze ojczyzny naszej w wyjątkowo krytycznej […]

Read full story Comments { 0 }

Antoni Chołoniecki: Duch dziejów Polski

Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzo­ne Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basz­towa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Na­rodowa w Krakowie. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora „Upadku Europy” Żeby wskrzesić naród, trzeba wynaleźć jego utracone jestestwo, z bacznym względem na modyfikacje, któremi je czas zmienił i prze­kształcił. […]

Read full story Comments { 0 }

Antoni Chołoniewski: W sprawie żydowskiej trzy listy polemiczne 2/3.

Wydawnictwa polityczne Organizacyi Jedności Narodowej. Nr. 4. ANTONI CHOŁONIEWSKI W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ TRZY LISTY POLEMICZNE KRAKÓW 1914   NAKŁADEM ORGANIZACYI JEDNOŚCI NARODOWEJ WE LWOWIE II Szanowny Redaktorze !   Korzystam ponownie z gościnności Pańskiej, aby odpo­wiedzieć na uwagi, któremi redaktor „Nowej Reformy”, p. Konstanty Srokowski, zaszczyci mój list w sprawie żydow­skiej, zamieszczony w poprzednim zeszycie […]

Read full story Comments { 0 }

Antoni Chołoniewski: W sprawie żydowskiej trzy listy polemiczne 1/3.

Wydawnictwa polityczne Organizacyi Jedności Narodowej. Nr. 4. ANTONI CHOŁONIEWSKI W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ TRZY LISTY POLEMICZNE KRAKÓW 1914 NAKŁADEM ORGANIZACYI JEDNOŚCI NARODOWEJ WE LWOWIE . Wydawnictwa polityczne Organizacyi Jedności Narodowej.   CZCIONKAMI DRUKARNI ZWIĄZKOWEJ W KRAKOWIE, POD ZARZĄDEM A. SZYJEWSKIEGO.     OD AUTORA.   Od jesieni r. 1912, od pamiętnego wyboru posła z mia­sta Warszawy, […]

Read full story Comments { 0 }

HOŁD ODDANY PROF. F. KONECZNEMU NA CMENTARZU NA SALWATORZE W KRAKOWIE W 65-TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.

  Film przedstawia złożenie wieńca na grobie Feliksa Konecznego w Krakowie, na cmentarzu na Salwatorze, które to wydarzenie było oddaniem hołdu, przez uczestników wcześniej odbytej konferencji na temat twórczości tego wybitnego uczonego, w 65-lecie jego śmierci. Wieniec złożył w imieniu zebranych prof. Maciej Giertych. Po odmówieniu modlitwy wymieniono refleksje, związane z osobą prof. Konecznego. Ponadto […]

Read full story Comments { 0 }

Lachy pomogą Putinowi, ale tylko w Chrystusie.

+++ Lachy pomogą Putinowi, ale tylko w Chrystusie.   W trudnym, czy może nawet przełomowym momencie dla Rosji, Lechici wyciągają rękę sąsiedzkiego porozumienia w stronę Rosjan. Nie może być inaczej, od losów Rosji zależą obecnie losy i naszej całej Lechickiej Cywilizacji, a nie tylko strzępów dawnego PRL, z którego jesteśmy wypędzani przez zagranicznych właścicieli naszych […]

Read full story Comments { 5 }

Zawiadomienie o przestępstwie: Oświęcim

+++       Prokurator Generalny   Prokuratura Generalna ul. Barska 28/30 02-316 Warszawa pr.bpk@pg.gov.pl   Laudetur Iesus Christus.   Zawiadomienie o przestępstwie.   Niniejszym zawiadamiam, że: Bronisław Komorowski – Prezydent RP Donald Tusk – Premier RP Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu Bartłomiej Sienkiewicz – Minister MSW Tomasz Siemoniak – Minister MON oraz inne osoby […]

Read full story Comments { 5 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 8/8

KAZANIE ÓSME O SZÓSTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST DLA GRZECHÓW JAWNYCH I NIEKARNOŚCI ICH Królestwo się przenosi od narodu do narodu, dla niesprawiedliwości i krzywd, i potworzy, i dla rozmaitych zdrad. Eccle. 10 [8]. O szóstej i ostatniej chorobie, która królestwa umarza, już nam mówić przychodzi na tym rozjachaniu waszym. Którą leczyć możecie nie tylo […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 7/8

KAZANIE SIÓDME O PRAWACH NIESPRAWIEDLIWYCH ABO O PIĄTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ Biada tym, którzy stawią prawa nieprawe, i pisząc niesprawiedliwość piszą, aby ucisnęli ubogie na sądach i gwałt czynili w sprawie podłych ludu mego. Isa. 10 [1-2].   De Mauricio iniquas leges condente. Jest i druga choroba królestw, dla której umierać i ginąć muszą, a Pan […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 6/8

KAZANIE SZÓSTE O MONARCHIJEJ I KRÓLESTWIE, ABO O CZWARTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z OSŁABIENIA KRÓLEWSKIEJ DOSTOJNOŚCI I WŁADZEJ Postaw nam króla, aby nas sądził, jako wszytkie narody mają. I. Reg. 8 [5]. W ciele ludzkim dwa są przedniej sze członki, którymi się ciało ożywia i umacnia: serce i głowa. Wesołe serce a głowa zdrowa […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 5/8

KAZANIE PIĄTE JAKO KATOLICKA WIARA POLICYJ I KRÓLESTW SZCZĘŚLIWIE DOCHOWYWA, A HERETYCTWO JE OBALA Służcie P[anu] Bogu ze wszytkiego serca waszego, a nie puszczajcie się za próżnościami, które wam nie pomogą. I. Reg. 12 [20-21]. Królestwo przy obcych bogach nie trwa. Gdy Samuel ludowi Bożemu króla Saula postawił, dał im znać, iż królestwo ono trwać […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 4/8

KAZANIE CZWARTE O TRZECIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST NARUSZENIE RELIGIEJ KATOLICKIEJ PRZEZ ZARAZĘ HERETYCKĄ Będziecie mi królestwem kapłańskim i świętym ludem. Exod. 19 [6].  Jakie królestwo uczynił pan Bóg z ludu wyzwolonego. Gdy Pan Bóg wywiódł lud swój z Egiptu i niewolej onej ciężkiej na wolność (a było po sześćkroć sto tysięcy ludzi do boju, […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 3/8

KAZANIE TRZECIE O DRUGIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z NIEZGODY DOMOWEJ   Proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezu Chrysta, abyście wszyscy jedno mówili, a nie było między wami odszczepieństwa i rozerwania. I. Corin. 1 [10]. Tę prośbę i to zaklinanie wielkiego sługi Bożego, Apostoła Chrystusowego, musim z ochotą przyjmować, jeśliśmy chrześcijanie, jeśliśmy słudzy […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 2/8

KAZANIE WTÓRE O MIŁOŚCI KU OJCZYŹNIE I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z NIEŻYCZLIWOŚCI KU OJCZYŹNIE To wam rozkazuję – mówi Pan Jezus – abyście się społecznie miłowali. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawuję wam. Joan. 14 [27] & 15 [17]. Eccle. 2 [11]. Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 1/8

PIERWSZE NA POCZĄTKU SEJMU PRZY Ś. MSZY SEJMOWEJ Jeśli kto z was potrzebuje mądrości, niech jej prosi od Pana Boga, który wszytkim hojnie daje, a nie wymawia: a dana mu będzie. Jacob. l [5]. Starszy czym są poddanym swoim. Zjachaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności Koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, […]

Read full story Comments { 0 }

Dziś bronimy Krzyża – najważniejszego symbolu naszej Wiary.

    Ks. Edward Wesołek Omnia instaurare in Christo Treść kazania wygłoszonego przez ks. Edwarda Wesołka podczas Mszy świętej i uroczystości poświęcenia krzyża ustawionego na Żwirowisku w Oświęcimiu, jako dar od Bractwa Św. Piusa X w dniu 15 sierpnia 1998 r., w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 78. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.   Umiłowani […]

Read full story Comments { 0 }

MYSTICI CORPORIS CHRISTI

PIUS XII ENCYKLIKA MYSTICI CORPORIS CHRISTI Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską, O Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem WSTĘP POWODY WYDANIA ENCYKLIKI 1. Wzniosłość nauki o Kościele, jako o Mistycznym Ciele Chrystusa. 2. Warunki obecnej chwili 3. […]

Read full story Comments { 1 }

Gen. Tadeusz Rozwadowski

GEN. TADEUSZ ROZWADOWSKI Wpisał: Mirosław Dakowski 18.10.2008. Gen. Tadeusz Rozwadowski Dnia 18 października 1928 roku o godzinie 2-giej po południu umiera w Warszawie w lecznicy św. Józefa przy ul. Hożej, jak donosiła “Polska Zbrojna”: “…na zakażenie krwi, wywołane owrzodzeniem miejscowym…“. Ciało zmarłego przewieziono do Lwowa, gdzie rano 22 października 1928 roku odbył się uroczysty pogrzeb Generała. […]

Read full story Comments { 3 }

Polskie dzieci porwane do adopcji przez Niemców

    „Lebensborn”, czyli „Źródło życia” – taką nazwę nosiła nazistowska organizacja działająca w strukturach SS. Jednym z jej zadań było uprowadzenie do Niemiec i zgermanizowanie polskich dzieci „wartościowych rasowo”. Ocenia się, że z 200 tysięcy porwanych, do Polski po wojnie powróciło zaledwie 10 procent. Po zaanektowaniu ziem polskich do Rzeszy oraz po utworzeniu Generalnej […]

Read full story Comments { 0 }

MIORSZA KRONIKA LĘCHITÓW I POLAKÓW.

Wstep Krytyczny do dziejów Polski Augusta Bielowskiego   III. MIORSZA KRONIKA LĘCHITÓW I POLAKÓW. Skąpe i w znacznej części tylko na prawdopodobieństwie oparte jest to co wiemy o życiu tego kronikarza, nikt bowiem o nim jako autorze nic pisał; wszakże kronika jego leży przed nami, i chociaż rzadko, dostarcza jednak niektórych szczegółów do jego życia. W niej […]

Read full story Comments { 3 }

Eligiusz Niewiadomski

“…Byłoby źle z Polską, gdyby odrobina charakteru wystarczała aby być uznanym za wariata,”   Przypadek Eligiusza Niewiadomskiego Eligiusza Niewiadomskiego tworzyły sprzeczności, które do dziś nie pozwalają jednoznacznie ocenić jego osoby. No bo jak wytłumaczyć, że profesor rysunku, znany malarz i człowiek powszechnie szanowany mógł zamordować pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Większość społeczeństwa uznała go za […]

Read full story Comments { 1 }

Prof.Tadeusz Zieliński (Eheu)

Tadeusz Zieliński (filolog)   Tadeusz Stefan Zieliński, pseud. Eheu (ur. 14 września 1859 w Skrzypczyńcach koło Humania, zm. 8 maja 1944 w Schondorf am Ammersee, Górna Bawaria) – polski historyk kultury, filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu w Petersburgu i Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Był synem Franciszka (ziemianina, urzędnika kontroli państwowej) i Ludwiki Grudzińskiej. W […]

Read full story Comments { 0 }

Bogarodzica z roku 1915

  Polish knights song the XV Century. Chor Warsaw Opera. Disc JANUS RECORD ca.1915   1. Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja Ziści nam, spuści nam Kyrie elejson 2. Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, Słysz modlitwę, jąż nosimy, A dać raczy, jegoż prosimy: A na […]

Read full story Comments { 0 }
Plik:Adolf Nowaczyński.PNG

Adolf Nowaczyński

Adolf Nowaczyński Urodził się 9 stycznia 1876 roku w Podgórzu w pobliżu Krakowa. Jako syn katolika Antoniego Nowaczyńskiego – radcy sądu apelacyjnego i protestantki (denominacji ewangelicko-augsburskiej) Ludwiki Kornberger de Cronberg przyjął chrzest w obrządku rzymskokatolickim w parafii św. Józefa w Podgórzu. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Wadowicach, a następnie kontynuował naukę w krakowskich gimnazjach: św. Anny, […]

Read full story Comments { 1 }

PIUS XI: QUAS PRIMAS

Encyklika QUAS PRIMAS   Do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie! W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się nad najważniejszymi przyczynami nieszczęść […]

Read full story Comments { 1 }

STANISŁAW STROŃSKI: BIAŁY ORZEŁ W KORONIE Z KRZYŻEM

STANISŁAW STROŃSKI BIAŁY ORZEŁ W KORONIE Z KRZYŻEM   VERITAS LONDYN 1954     Na okładce: Godło państwowe 1919-1927       POMYŁKI W DRUKU:     Str. 18 u góry brak dwu wierszy: 9. Marcin Bielski w swej „Kronice Polskiej” z roku 1564 w wydaniu drugim, uzupełnionym przez syna (Joachima itd.). Str. 24 w […]

Read full story Comments { 1 }

ENCYKLIKA OJCA ŚW. LEONA XIII; “IMMORTALE DEI”

ENCYKLIKA OJCA ŚW. LEONA XIII “IMMORTALE DEI” O PAŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM

Read full story Comments are closed

HOŁD I ŚLUBOWANIE

Oświadczenie złożone Imieniem młodego pokolenia przez mgr. Jana Bogdanowicza, na uroczystej Akademii ku czci śp. Romana Dmowskiego w dniu 5 lutego 1939 r. we Lwowie.   120 MYŚL NARODOWA NR 8

Read full story Comments { 0 }

ŚLUBOWANIE JASNOGÓRSKIE ANNO DOMINI 1936

Read full story Comments { 0 }

Roman Dmowski “Kościół, Naród i Państwo”

  Roman Dmowski Kościół, Naród i Państwo I. WOLNOMULARSTWO W WALCE Z KOŚCIOŁEM I RELIGJĄ Zagadnienie roli Kościoła w życiu państw i ludów przybierało rozmaitą, czasami bardzo ostrą postać w różnych okresach dziejów średniowiecznych i nowożytnych. W najtrudniejszą wszakże i najniebezpieczniejszą fazę weszło ono, zaczynając od wieku XVIII, kiedy postawiono znak zapytania nad rolą już […]

Read full story Comments are closed
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE