Archive | Kościół RSS feed for this section

Najcięższe grzechy przeciw wierze

ks. Łukasz Szydłowski FSSPX http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1795   Wiara jest fundamentem całego życia duchowego, dlatego grzechy przeciw wierze są najbardziej zgubne, otwierają szeroką drogę do wszystkich innych grzechów. W tym opracowaniu przedstawię katolicką naukę o grzechach przeciw wierze, którą jeszcze do niedawna wykładano we wszystkich seminariach świata. Heretycy popełniają grzech, którym zasłużyli sobie nie tylko na to, […]

Read full story Comments { 0 }

POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

W 1610 roku Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski podała Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu intencję modlitwy za Polskę, którą jest POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ Ta intencja modlitewna powinna być przyjęta przez wszystkich Polaków – duchownych i świeckich – ponieważ modlitwa jednego człowieka za Polskę nie wystarczy, aby Polskę ocalić, podobnie jak pięciu sprawiedliwych nie ocaliło Sodomy i […]

Read full story Comments { 0 }

Sobór Laterański III

XXVI Ażeby chrześcijanie nie mieszkali z Żydami ani Saracenami Nie zezwala się, aby zarówno Żydzi, jak i Saraceni w swoich domach mieli chrześcijańskich służących, ani dla opieki nad dziećmi, ani dla posługi, ani dla żadnej innej przyczyny”. Ci, którzy ośmielą się razem z nimi mieszkać, podlegają ekskomunice. Wydajemy postanowienie, że należy przyjmować jako wiążące świadectwo […]

Read full story Comments { 0 }

7 marca – Św. Tomasza z Akwinu

Dziś, 7 marca, według straszego kalendarza, który obowiązywał w Kościele do roku 1969, i do dziś obowiązuje dla praktykujacych według starszych ksiąg liturgicznych, obchodzi się wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – wielkiego świętego, teologa, Doktora Kościoła. Świadectwa jemu współczesnych (żył w XIII wieku, w latach 1225-1274) potwierdzają niezwykłe połaczenie genialnego intelektu – heroicznej cnoty z […]

Read full story Comments { 0 }

St. Maximillian Kolbe and the Immaculate Heart of Mary – Father Karl Stehlin.

  http://www.fatimayourlastchance.com

Read full story Comments { 0 }

Katoliczka w sądzie

Read full story Comments { 0 }

Dr. T. A. Droleskey: No Space Between Ratzinger and Bergoglio, Part Six

No Space Between Ratzinger and Bergoglio Part Six by Thomas A. Droleskey The insanity, yes, the total and complete insanity of “resignationism”–the delusional belief that the “defender” of doctrinal orthodoxy, Joseph Alois Ratzinger/Benedict XVI, was forced to “resign” from the conciliar “papacy” last year–is at a fever pitch. It would appear (tongue inserted in cheek […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.9

„NOWA WOJNA” NIEUNIKNIONA Zadania historyczne naszego narodu Wojna sieciowa przeciwko Hierarchii Globalna sieć niewidzialnej Chazarii to istniejąca paralelnie do widzialnej struktury międzypaństwowej formacja cieni, która w szybkim tempie urzeczywistnia się, pozyskuje realne geopolitycz­ne zarysy, wchłaniając relikty państw zniszczonych przez Chazarów. Do procesu tej materializacji wciągnięto ogromną liczbę komórek sieci globalnej, które specjalizują się w wykonywaniu […]

Read full story Comments { 0 }

Zdrada Jezusa Chrystusa

X. Karol Stehlin FSSPX Zdrada Jezusa Chrystusa Rzecz o dialogu katolicko-żydowskim Książęta żydowscy poznali Chrystusa, a jeśli czegoś o Nim nie wiedzieli, była to nieświadomość umyślna, więc nie zwalniająca od winy. Grzech ich był przeto grzechem najcięższym, zarówno ze względu na rodzaj grzesznego czynu, jak i ze względu na złą wolę. Lud żydowski zgrzeszył bardzo ciężko […]

Read full story Comments { 0 }

Książę pisze do Ojca Świętego

Książę Bertrand Orleans Braganza skierował do Ojca Świętego obszerny list „pełen synowskiego zatroskania”. Wyraził w nim swój niepokój z powodu wspierania przez Stolicę Apostolską marksistowskich organizacji z Ameryki Południowej. Ich celem jest lewicowa rewolucja, do której dążą łamiąc prawo.   W liście „Quo vadis, Domine?” były następca brazylijskiego tronu zauważył, że działacze latynoamerykańskich ruchów dążących […]

Read full story Comments { 0 }

X. prof. Stanisław Koczwara

Kłuszyńska potrzeba (Tv Trwam) X. dr hab. Stanisław Koczwara   http://kucyki0chaosu.wrzuta.pl/film/5exXQ2cPjH0/ks_dr_hab_stanislaw_koczwara_historia_rusi PobierzMożna na Kłuszyn spojrzeć wąsko, jako na wynik awantury politycznej mającej miejsce w państwie moskiewskim na przełomie XVI i XVII wieku, a dotyczącej głównie obsady tronu carskiego, po zamordowaniu na rozkaz Borysa Godunowa, jednego z synów Iwana Groźnego carewicza Dymitra. Niedługo po jego śmierci […]

Read full story Comments { 0 }

Poza Kościołem nie ma zbawienia

KOŚCIÓŁ KATOLICKI KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI –––––––– IV. Poza Kościołem nie ma zbawienia   Wobec rozsiadłych się po całej Polsce przeróżnych sekt i sekciarzy, jakimi są mariawici, hodurowcy, Badacze Pisma św., spirytyści, metodyści i inni, co bałamucą i odrywają nasz lud od Kościoła katolickiego – chcielibyśmy przypomnąć wszystkim katolikom tę starą i nieomylną prawdę chrześcijańską, […]

Read full story Comments { 0 }

Bp Williamsona błąd mentewakantystyczny

Bp Williamsona błąd mentewakantystyczny lut14by Pelagius Asturiensis Tekst ten jasno pokazuje nie tylko kiepską teologię bp Williamsona (pomimo jego bardzo zdrowego rozsądku w wielu zdroworozsądkowych kwestiach), ale też cały a(nty)teologiczny system FSSPX oparty na opiniach abp Lefebvre’a i mitach założycielskich. Jeszcze nie zetknąłem się z bractwowym duchownym będącym w stanie obalić argumenty przykładowego duchownego sedewakantystycznego, natomiast sedewakatyści […]

Read full story Comments { 0 }

Który Kościół jest prawdziwy?

KOŚCIÓŁ KATOLICKI KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI –––––––– I. Który Kościół jest prawdziwy?   Aby na to pytanie odpowiedzieć, spytajmy się najpierw, czy może być kilka Kościołów prawdziwych Chrystusowych?     I. Kościół prawdziwy może być tylko jeden.   Od czasów Chrystusa aż po dziś dzień, namnożyło się więcej niż dwieście przeróżnych Kościołów. A każdy z […]

Read full story Comments { 0 }

KATOLICY

  RECENZJA FILMU “KATOLICY” zamieszczona w miesięczniku Zawsze Wierni nr 26 (styczeń-luty 1999), s.109-110. Chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników na film „Katolicy” w reżyserii Jacka Golda. Zrealizowany w 1973 r., w dwa lata po wprowadzeniu przez papieża Pawła VI nowego rytu mszy, jest odbiciem tej najdramatyczniejszej w dziejach katolicyzmu epoki, która wzbudziła zainteresowanie nawet niekatolików. W […]

Read full story Comments { 1 }

Za obojętnych i gorliwych

      Za obojętnych i gorliwych – Błażej Strzechmiński OFMCap .   Prosić o miłosierdzie dla grzeszników, a także w różnych innych potrzebach bliźnich było chlebem powszednim Ojca Pio. Lista spraw i osób, które codziennie polecał dobremu Bogu, wydawała się nie mieć końca. Ich życiowe problemy stawały się intencjami jego modlitw, a troska o […]

Read full story Comments { 0 }

GREGORIAN CHANT

  Published on Jun 10, 2012 I. LES CLOCHES DE SOLESMES II. KYRIE 9 (MODE 1) (from 2:08) III. GLORLA 9 (MODE 7) (from 4:31) IV. SANGTUS 9 (MODE 5) (from 8:06) V. AGNUS DEI 9 (MODE 5) (from 9:58) VI. KYRIE 11 (MODE 1) (from 11:37) VII. CREDO I (MODE 4) (from 14:01) VIII. […]

Read full story Comments { 0 }

X. Prof. Stanisław Koczwara – ŻRÓDLISKO POLSKOŚCI

Read full story Comments { 0 }

X. prof. Koczwara: dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem – Hebdów 2012

X. prof. Koczwara: dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem – Hebdów 2012 Dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem, stąd potrzebne jest wołanie o duszę polską, by Polacy byli wolni od kłamstwa poprawności politycznej – apelował podczas Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie ksiądz Stanisław Koczwara. Profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie był gościem […]

Read full story Comments { 0 }

Na co komu te szaty? [Tuba Cordis 2 II A.D. 2014]

Read full story Comments { 5 }

Mgr. Williamson: Number CCCXLIII (343) (344) 15 February2014

CHURCH’S INFALLIBILITY – I Probably sedevacantists’ main problem is the Church’s infallibility (Conciliar Popes are horribly fallible, so how can they be Popes ?). However, infallibility needs to be looked at for more than just to alleviate sedevacantism. The modern problem of preferring authority to truth is vast. “Infallibility” means inability to err, or to […]

Read full story Comments { 0 }

Putting the Catholic Back in Catholic Action: Bishop Kagin Shows Episcopal Courage

Putting the Catholic Back in Catholic Action: Bishop Kagin Shows Episcopal Courage http://www.catholic.org/national/national_story.php?id=54174 By Deacon Keith Fournier 2/11/2014 Catholic Online (www.catholic.org) What we need is a New Catholic Action which puts the Catholic back in Catholic action. I think it is time to reject efforts which start from a political party base and then attempt […]

Read full story Comments { 0 }

Żydzi terroryzują zakonników i rabują ziemie klasztorne.

Zakonnice i zakonnicy na Zachodnim Brzegu walczą z murem separacyjnym Sąd Naj­wyż­szy na­ka­zał Izra­elo­wi wy­ja­śnić, dla­cze­go nie roz­wa­ża al­ter­na­tyw­ne­go prze­bie­gu muru se­pa­ra­cyj­ne­go na Za­chod­nim Brze­gu. To dobry znak dla za­kon­nic i za­kon­ni­ków spod Be­tle­jem, któ­rym pro­po­no­wa­ny prze­bieg muru unie­moż­li­wił­by co­dzien­ne życie. – Nasza spra­wa jest słusz­na, cho­dzi o nasze zie­mie, naszą obec­ność, naszą god­ność, naszą […]

Read full story Comments { 0 }

The Apostasy of John Paul II

The Apostasy of John Paul II: A Catholic Response Most Rev. Daniel L. Dolan Text of a speech given in St-Maurice, Brittany (France) on August 13, 2000 IT IS MY SINGULAR JOY to come to France on this great feast day of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, at the invitation of Father Guépin. The […]

Read full story Comments { 0 }

Dlaczego warto chrzcić “po staremu”.

Warto zastanowić się jakie „dobro dusz” może wyniknąć z jego użycia oraz jakie argumenty przemawiają za starym rytem, dla których warto prosić swojego duszpasterza o właśnie „taki” chrzest? Przede wszystkim należy uprzytomnić sobie, iż ta niekwestionowana starożytność formy chrztu niesie ze sobą wielki skarb Tradycji i Liturgii. Obrzęd, według którego chrzest może być znowu udzielany, został przepisany przez papieża św. […]

Read full story Comments { 0 }

Archbishop Marcel Lefebvre, Bishop Bernard Tissier de Mallerais, and Bishop Richard Williamson all agree: Vatican II is not Catholic

Saturday, January 4, 2014 Archbishop Marcel Lefebvre, Bishop Bernard Tissier de Mallerais, and Bishop Richard Williamson all agree: Vatican II is not Catholic I often say that when I sat down to do my interview with Bishop Tissier in 2006 I could never have guessed what would happen next.  Eight years later, and on the […]

Read full story Comments { 0 }

„Razem z « papieżem » to orbis catholicus nie wyznaje już wiary katolickiej”. Wywiad z x. Abrahamowiczem

„Razem z « papieżem » to orbis catholicus nie wyznaje już wiary katolickiej”. Wywiad z x. Abrahamowiczem lut5 by Pelagius Asturiensis X. Florian Abrahamowicz jest postacią nieznaną dla większości polskich katolików (choć był w naszej Ojczyźnie kilkakrotnie), jednakże warto przedstawić jego osobę z kilku powodów. Przez wiele lat wierny swym przełożonych w FSSPX, został przez nich […]

Read full story Comments { 0 }

Why Francis Must Not Be Considered The Pope

Published on Feb 4, 2014 www.vaticancatholic.com http://www.vaticanocatolico.com This is a very important new video. It explains an argument that proves Francis must not be considered the pope, without even proving that Francis is a heretic or has used what would be infallible authority (if he were the true pope) to teach false doctrines. This is […]

Read full story Comments { 0 }

Stosunek arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a do sedewakantyzmu

Stosunek arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a do sedewakantyzmu x. Rafał Trytek Dla wielu tradycyjnych katolików arcybiskup Lefebvre był i jest nadal pewnego rodzaju autorytetem, którego opinie teologiczne traktowane są niemal jak magisterium Kościoła. Ta postawa to błąd, ponieważ autorytetami w Kościele mogą być jedynie papież i będący w jedności z nim biskupi. Niemniej w czasach zamętu i […]

Read full story Comments { 3 }

Parisians Enjoy Simple Majesty of Tridentine Latin Mass

Read full story Comments { 0 }

Czy Pan Jezus i Matka Boska byli Żydami? [Tuba Cordis 26 I A.D. 2014]

Published on Jan 25, 2014 To Kościół Katolicki – i nikt inny (a już na pewno nie współcześni Żydzi!) – jest Ludem, czyli Narodem Wybranym. W pewnym sensie narodem wybranym mamy szansę się stać również my, Polacy… Ilustracje: – Autor nieznany, mapa Chazarii – Autor nieznany, “Żydowska szlachta”, “Żydowskie szlachcianki”, “Żołnierze i król żydowski”, ilustracje […]

Read full story Comments { 0 }

Analiza krytyczna Novus Ordo Missae

Kard. Ottaviani, Kard. Bacci Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae Rzym, 25 września 1969 r. Ojcze Święty! Po przeanalizowaniu, we współpracy z innymi teologami, Novus Ordo Missae, który został przygotowany przez ekspertów Komisji ds. Wcielenia Konstytucji o Liturgii, po modlitwie i długim namyśle, czujemy się w obowiązku wobec Boga i Waszej Świątobliwości zakomunikować następujące spostrzeżenia: […]

Read full story Comments { 0 }

Jurysdykcja

Jurysdykcja (część I) KS. RAMA P. COOMARASWAMY ––––––   “Konieczność czyni dozwolonym to, co jest niedozwolone“ Papież Grzegorz I ––––– “Prawdą jest, że grzeszy przeciw regule, kto trzyma się litery a pomija ducha“ Papież Bonifacy XIII ––– “Najwyższym prawem jest zbawienie dusz“ Papież Pius X   Na osobie, która otrzymuje ważne “święcenia” zostaje odciśnięte “niezatarte […]

Read full story Comments { 0 }

Potępienia heretyków przez Sobór Trydencki są ważne!

Ekumenizm i nauczanie Trydentu DODANE 2014-01-24 14:35 KAI | Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Holandii zdominowała polemika wokół słów katolickiego prymasa tego kraju, kard. Willema Eijka. Oświadczył on, że potępienie nauczania Marcina Lutra na Soborze Trydenckim, np. na temat Eucharystii, jest zawsze aktualne. Dlatego także dzisiaj protestanci nie mogą przyjmować Komunii św. w Kościele katolickim. W […]

Read full story Comments { 0 }

Some Suggestions for the Upcoming Pan-Orthodox Council, Part 2

[The first part of this post can be read here.]Having cautiously committed itself to further dialogue with Rome, the Pan-Orthodox Council should then make clear that the behavior of certain Popes of recent memory is as much a cause of disunity as what divides the Churches doctrinally. Indeed, full communion is simply impossible until the […]

Read full story Comments { 0 }

The Combat of an Exorcist Today — What the Devil Must Disclose

 The Combat of an Exorcist Today — What the Devil Must Disclose (Rome) An exorcist is at the forefront in the fight against the devil. One of them is Father Francesco Bamonte. He is an exorcist of the diocese of the Pope. “A typical behavior of the devil during the exorcism is to often talk about destruction and […]

Read full story Comments { 0 }

The Great Comparison – The Old Mass V.S. The New Mass

  Published on Jul 21, 2012 This comparison’s mission is to ultimately draw the stark reality between Mass as the saints have known it for hundreds of years and the modern version, as it is commonly celebrated (traditional variations excluded), which plagues Catholic parishes around the world. And hopefully spark an profound shock that kindles […]

Read full story Comments { 0 }

Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce

Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce X. DR MICHAŁ MORAWSKI   Celem niniejszej pracy jest przedstawić stanowisko Kościoła w sprawie żydowskiej i niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej, przedrozbiorowej Polsce na podstawie źródeł ustawodawstwa Kościoła Polskiego, będącego zarazem wykonaniem odpowiednich konstytucji papieskich, dekretów i kanonów powszechnego prawa kościelnego.   Niebezpieczeństwo żydowskie zawsze było aktualne w […]

Read full story Comments { 0 }

The Latin Mass Explained and Demonstrated for Priests

Read full story Comments { 0 }

Abp Müller zarzuca FSSPX „schizmę”

Abp Müller zarzuca FSSPX „schizmę” – komentarz Opublikowano 17 stycznia 2014, autor: Jakub Pytel Abp Gerard Ludwik Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary 22 grudnia 2013 r. abp Gerard Ludwik Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podczas wywiadu udzielonego włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera” na pytanie: „skoro negocjacje zostały zerwane, to jaki jest status lefebrystów?” odpowiedział: „Kanoniczna […]

Read full story Comments { 0 }

Open Letter to Confused Catholics

Published on Feb 22, 2013 Chapter 1: “Why are Catholics confused?” from Open Letter to Confused Catholics (audio book). I produced this video to help open the eyes of Catholics who are not fully cognizant of the scope of the crisis afflicting the Church today. If you like what you hear, please purchase the book […]

Read full story Comments { 0 }
cropped-jacek1

O jedności Kościoła – dossier

16 czwartek sty 2014 Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. Et alias oves hábeo, quae non sunt ex hoc ovíli, et illas oportet me addúcere, et vocem meam audient et fíent unus grex et unus […]

Read full story Comments { 0 }

Efekt Bergoglio: większe tempo ucieczki Kościoła

Austria: More Leaving Church Under Pope Francis Than Under Benedict XVIPosted: 16 Jan 2014 12:56 AM PST   (Vienna) in Austria in 2013, there were more than leaving the church than in 2012. Nearly 55,000 Catholics have left the Catholic Church as a corporate body under public law. Thus more Austrians left the Church in the […]

Read full story Comments { 0 }

Fr Hesse on Tradition, Vat 2, Veils, Communion in the Hand & the Papacy

Read full story Comments { 0 }

Destrukcja liturgii

Już kardynał Ratzinger wskazywał, że tekst liturgii zaproponowany i przyjęty po ostatnim soborze został „sfabrykowany” i jest „fałszerstwem”. Z kolei liturgista ks. Klaus Gamber nazywał zmiany wprowadzone w liturgii „rakiem”.   50 years of Sacrosanctum Concilium and what the Council wrought “The Destruction of the Roman Rite” In celebration of the 50th anniversary of the […]

Read full story Comments { 5 }

Niebo jest zaludnione polskimi chłopami

Niewątpliwie reforma kalendarza liturgicznego, zdewastowanie Mszy i wprowadzenie Novus Ordo Missae nie służą rozwojowi pobożności ludowej. Ale jednocześnie, zważywszy na to, co widziałem na Zachodzie i także na Wschodzie, polska religijność rzeczywiście nadal przedstawia się imponująco – mówi Adam Strug, pieśniarz i instrumentalista w rozmowie z Dominiką Krupińską.       Marcel Pérès powiedział mi, […]

Read full story Comments { 1 }

TE DEUM

Read full story Comments { 0 }

(Rite Of Exorcism)

RITUS EXORCIZANDI OBSESSOS A DÆMONIO SACERDOS ab Ordinario delegatus, rite confessus, aut saltem corde peccata sua detestans, peracto, si commode fieri possit, Sanctissimo Missæ sacrificio, divinoque auxilio piis precibus implorato, superpelliceo et stola violacea indutus, et coram se habens obsessum ligatum, si sit periculum, eum, se et astantes communiat signo crucis, et aspergat aqua benedicta, […]

Read full story Comments { 0 }

Credo in Latin

  Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos […]

Read full story Comments { 1 }

Objawienie Św Jana 3:7

  7 A Aniołowi kościoła Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida: który otwiera, a nikt nie zamyka, zamyka, a nikt nie otwiera: [18] 8  Znam uczynki twoje. Oto zostawiłem  przed tobą drzwi otwarte, których nie może zamknąć, bo masz małą moc, i zachowałeś słowo moje, i nie zaparłeś się imienia mojego. […]

Read full story Comments { 4 }

Volker Beck Concerned About Pope Francis Being Pre-Vatican II

 Volker Beck Concerned About Pope Francis Being Pre-Vatican II Volker Beck, the Religio-Political spokesman for the Greens, accusing the Pope in terms of gay marriage is suffering from a “theological relapse’ to before Vatican II. His criticism is irrelevant and poorly formulated. A commentary by John GrafBerlin (kath.net / jg) Volker Beck, the religio-political spokesperson […]

Read full story Comments { 0 }

Jezuita usprawiedliwia aborcje.

 Jesuit Justifies Abortion — “Neither the Order Nor Rome Intervenes” (Madrid), the Spanish Jesuit  and Bioethicist Juan  Masiá Clavel has again defended the killing of unborn children. For years, Father Masiá distinguishes between “abortion and abortion” (see separate report Jesuit Justifies Abortion – And What do the Bishops and Rome do  ) “There are situations where it is […]

Read full story Comments { 0 }

X. Jakób Wujek: “Uroczystość Trzech Królów”

Uroczystość Trzech Królów. Syn Roży przyszedł na ziemię zbawić nie tylko Żydów, ale i pogan. Dotąd oznajmił się tylko Żydom przez aniołów, a w obrzezaniu swojem okazał się być prawdziwym potomkiem Abrahama i Dawida. Ale Go jaszcze poganie nie znali, a poznać byli winni, aby speł­niło się proroctwo Izajasza: I będą chodzić narody w światłości […]

Read full story Comments { 0 }

X. S. Miłkowski: “Modernizm jako system nowej religii”.

“Moderniści chcieli pogodzić Kościół z cywilizacją współczesną, ale, niestety, nie w duchu Kościoła, lecz przeciwnie, z obaleniem wszystkich fundamentalnych podstaw katolicyzmu” – skutki modernizmu i charakter nowej religii, projektowanej przez modernisów, tłumaczy ks. Stanisław Miłkowski.   W programie modernistów, wystosowanym do Papieża Piusa X w odpowiedzi na encyklikę ich potępiającą, czytamy: „Ojcze, słuchaj nas, dajemy […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 8/8

KAZANIE ÓSME O SZÓSTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST DLA GRZECHÓW JAWNYCH I NIEKARNOŚCI ICH Królestwo się przenosi od narodu do narodu, dla niesprawiedliwości i krzywd, i potworzy, i dla rozmaitych zdrad. Eccle. 10 [8]. O szóstej i ostatniej chorobie, która królestwa umarza, już nam mówić przychodzi na tym rozjachaniu waszym. Którą leczyć możecie nie tylo […]

Read full story Comments { 0 }

Św. Trzech Króli: Idźmy do Betlejem, nie do Asyżu!

bp Bernard Fellay FSSPX Idźmy do  Betlejem, nie do Asyżu! Święto Objawienia Pańskiego powinno wzbudzić wielką radość w naszych sercach. Jest jednym z najstarszych świąt w całej liturgii, a do czasów Jana XXIII znajdowało się wśród najdonioślejszych wydarzeń roku liturgicznego. Od lat 60. XX wieku jest ono jednak coraz mocniej deprecjonowane, degradowane, a w wielu […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 7/8

KAZANIE SIÓDME O PRAWACH NIESPRAWIEDLIWYCH ABO O PIĄTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ Biada tym, którzy stawią prawa nieprawe, i pisząc niesprawiedliwość piszą, aby ucisnęli ubogie na sądach i gwałt czynili w sprawie podłych ludu mego. Isa. 10 [1-2].   De Mauricio iniquas leges condente. Jest i druga choroba królestw, dla której umierać i ginąć muszą, a Pan […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 6/8

KAZANIE SZÓSTE O MONARCHIJEJ I KRÓLESTWIE, ABO O CZWARTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z OSŁABIENIA KRÓLEWSKIEJ DOSTOJNOŚCI I WŁADZEJ Postaw nam króla, aby nas sądził, jako wszytkie narody mają. I. Reg. 8 [5]. W ciele ludzkim dwa są przedniej sze członki, którymi się ciało ożywia i umacnia: serce i głowa. Wesołe serce a głowa zdrowa […]

Read full story Comments { 0 }

Powiększać wiedzę i bardziej kochać

X. Karol Stehlin FSSPX Drodzy Czytelnicy! Pozostajemy pod wrażeniem niedawnej wizyty pierwszego asystenta Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, ks. Niklausa Pflugera, dlatego w tym artykule wstępnym podsumuję jego spostrzeżenia i uwagi, którymi się z nami dzielił podczas wielu konferencji i w czasie kazań. Dobrze pasuje to do tematu obecnego numeru ZAWSZE WIERNI, w którym na […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 5/8

KAZANIE PIĄTE JAKO KATOLICKA WIARA POLICYJ I KRÓLESTW SZCZĘŚLIWIE DOCHOWYWA, A HERETYCTWO JE OBALA Służcie P[anu] Bogu ze wszytkiego serca waszego, a nie puszczajcie się za próżnościami, które wam nie pomogą. I. Reg. 12 [20-21]. Królestwo przy obcych bogach nie trwa. Gdy Samuel ludowi Bożemu króla Saula postawił, dał im znać, iż królestwo ono trwać […]

Read full story Comments { 0 }

ZBÓJECKI KOŚCIÓŁ Cz.1/3. Dr. Kościoła św. Robert Bellarmin uznał sobór za nieważny.

Liczba  π  i Vaticanum II ZBÓJECKI KOŚCIÓŁ (część I) PATRICK HENRY OMLOR (Interdum, nr 6, 6 marca 1971)   Liczba  π  i Vaticanum II   Historia poniżej przedstawiona, choć brzmi może absurdalnie, niemniej jednak zdarzyła się naprawdę. Pewnego razu podjęto próbę urzędowego ustalenia wartości liczby π. Jak każdy uczeń wie, π jest pewną ustaloną stałą […]

Read full story Comments { 4 }

Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek

Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek KS. BENEDICT HUGHES CMRI   “Oni mają was za trędowatych!”. Te słowa zostały wypowiedziane przez dobrego, tradycyjnego kapłana, którego ostrzeżono przed nami – sedewakantystami. To oczywiście nic nowego. Przyzwyczailiśmy się do prześladowań i izolacji okazywanej nam przez wielu z tych, którzy zdają się nie rozumieć logiki naszego stanowiska. Dlatego, jeszcze raz, […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 4/8

KAZANIE CZWARTE O TRZECIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST NARUSZENIE RELIGIEJ KATOLICKIEJ PRZEZ ZARAZĘ HERETYCKĄ Będziecie mi królestwem kapłańskim i świętym ludem. Exod. 19 [6].  Jakie królestwo uczynił pan Bóg z ludu wyzwolonego. Gdy Pan Bóg wywiódł lud swój z Egiptu i niewolej onej ciężkiej na wolność (a było po sześćkroć sto tysięcy ludzi do boju, […]

Read full story Comments { 0 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 3/8

KAZANIE TRZECIE O DRUGIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z NIEZGODY DOMOWEJ   Proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezu Chrysta, abyście wszyscy jedno mówili, a nie było między wami odszczepieństwa i rozerwania. I. Corin. 1 [10]. Tę prośbę i to zaklinanie wielkiego sługi Bożego, Apostoła Chrystusowego, musim z ochotą przyjmować, jeśliśmy chrześcijanie, jeśliśmy słudzy […]

Read full story Comments { 0 }

Od guru do Jezusa – świadectwo Jozepha Verlinda

  Uploaded on Feb 25, 2012 Jacque Joseph Marie Verlinde opowiada swoje świadectwo o wschodnich medytacjach i fascynacjach wschodnimi systemami religijnymi. UWAGA: Na moim kanale Youtube obowiązuje merytoryczność i wysoki poziom kultury wypowiedzi. Nie musi być “poprawny politycznie”, oraz zgodny z moimi przekonaniami czyli “jedyny słuszny”, ale MUSI mieć odpowiedni poziom. Jeśli Twój komentarz jest […]

Read full story Comments { 2 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 2/8

KAZANIE WTÓRE O MIŁOŚCI KU OJCZYŹNIE I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST Z NIEŻYCZLIWOŚCI KU OJCZYŹNIE To wam rozkazuję – mówi Pan Jezus – abyście się społecznie miłowali. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawuję wam. Joan. 14 [27] & 15 [17]. Eccle. 2 [11]. Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie […]

Read full story Comments { 0 }

“Stara” Msza prowadzi ku kontemplacji

Nie zapomnę mojej Mszy św. prymicyjnej w kościele św. Krzyża, która była zapewne pierwszą Mszą prymicyjną w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego neoprezbitera Archidiecezji Krakowskiej po kilkudziesięcioletniej przerwie – mówi dla PCh24.pl ks. Piotr Maroszek, wikariusz parafii Bobrek w archidiecezji krakowskiej.   Trudno było się Księdzu nauczyć odprawiania Mszy św. w jej starszej formie? Czy trudno? […]

Read full story Comments { 0 }

Bergoglio zaczyna zamykać świątynie katolickie.

Triste Weihnacht für Franziskaner der Immakulata – Drei weitere Niederlassungen geschlossen 27. Dezember 2013 17:20 | Mitteilung an die Redaktion (Rom) Die Weihnachtsfreude 2013 hat für die Franziskaner der Immakulata eine weitere traurige Note erhalten. Kurz vor dem Hochfest wurden vom Apostolischen Kommissar Pater Fidenzio Volpi OFM Cap drei weitere Niederlassungen des Ordens zugesperrt. Mit […]

Read full story Comments { 1 }

X. Piotr Skarga: Kazania Sejmowe 1/8

PIERWSZE NA POCZĄTKU SEJMU PRZY Ś. MSZY SEJMOWEJ Jeśli kto z was potrzebuje mądrości, niech jej prosi od Pana Boga, który wszytkim hojnie daje, a nie wymawia: a dana mu będzie. Jacob. l [5]. Starszy czym są poddanym swoim. Zjachaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności Koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, […]

Read full story Comments { 0 }

Prawdziwy ołtarz w kaplicy papieża Benedykta XVI

  Widać wyraźnie, że w prywatnej  kaplicy  Benedykta XVI jest Ołtarz ! Tak jak zawsze i wszędzie! (-) Red. 

Read full story Comments { 2 }

Dziś bronimy Krzyża – najważniejszego symbolu naszej Wiary.

    Ks. Edward Wesołek Omnia instaurare in Christo Treść kazania wygłoszonego przez ks. Edwarda Wesołka podczas Mszy świętej i uroczystości poświęcenia krzyża ustawionego na Żwirowisku w Oświęcimiu, jako dar od Bractwa Św. Piusa X w dniu 15 sierpnia 1998 r., w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 78. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.   Umiłowani […]

Read full story Comments { 0 }

Christmas Was Never a Pagan Holiday

  Marian T. Horvat, Ph.D.. Around this time of year we are bombarded with anti-Catholic propaganda questioning the blessed day of Christ’s birth as December 25. This date, we arrogantly are told, was originally a pagan holiday. The Early Church “chose” it to “Christianize” a Roman feast of the Sun. According to this theory, the […]

Read full story Comments { 0 }

Bergoglio o Żydach i ateistach

Bergoglio o Żydach i ateistach Modernistyczny relatywizm prawdy dogmatycznej (1)  (Artykuł z września 2013) BP DONALD J. SANBORN –––––   Drodzy katolicy,   “Żydzi zachowali swoją wiarę w Boga”. To słowa Bergoglio skierowane do włoskiego ateisty, dziennikarza Eugenio Scalfari, który pogratulował Bergoglio “encykliki” o wierze (całkiem możliwe, że ten ateista jest jedyną osobą na świecie, […]

Read full story Comments { 1 }

Biskup Williamson : “Biskup Fellay to zdrajca”

 Polityka pojednania biskupa Fellaya z tym, co  abp Lefebvre nazywał “modernistycznym Rzymem” doprowadziła do napięć i rozdarć w Bractwie św Piusa X. Aby  nasi czytelnicy mogli sobie sami wyrobić  zdanie na ten temat  oddajemy głos  dwóm głównym przywódcom  opozycji w stosunku do kierunku polityki FSSPX, których na ogół media nigdy nie zapraszają. Biskup Richard Williamson, […]

Read full story Comments { 0 }

Abp. M.Lefebvre: Kościół przesiąknięty modernizmem Cz.2

Liberalizm, najgorszy wróg Kościoła Obecny rok był niesłychanie bogaty w dość sensacyjne wydarzenia oraz ważne decyzje, i to zarówno dla mnie jak i dla was, którzy ponosicie ich konsekwencje, ponieważ jesteście przywiązani do Bractwa i do Tradycji. Dlaczego takie decyzje? Dlatego, iż sytuacja jest bardzo poważna. Nie pojawiła się ona przed dwudziestu laty, lecz jest […]

Read full story Comments { 0 }

X. F. Ricossa: KAROL, ADAM, JAKUB

KAROL, ADAM, JAKUB X. FRANCESCO RICOSSA   Sodalitium, nr 48   Ze względu na ograniczoność czasu i miejsca, niniejszy numer Sodalitium nie zawiera stałej rubryki z serii “L’Osservatore Romano“, w której analizowane są niektóre oficjalne dokumenty Jana Pawła II bądź jego kongregacji. W zamian za to prezentujemy naszym czytelnikom analizę, która być może właśnie rzuci […]

Read full story Comments { 0 }

Piękności Kościoła Katolickiego

  Msza Święta  ( Mszał trydencki przed zmianami (1949-1955)dokonanymi przez Piusa XII )   Szymon. Mam w książce swojej do nabożeństwa wykład Mszy św, w którym pojedynczym czynnościom kapłana od początku do końca Mszy św. nadane jest znaczenie kolejnych części męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proboszcz. Wprawdzie Kościół urządzając obrzędy Mszy św. nie miał tego […]

Read full story Comments { 0 }

Zostanę w Syrii mimo prześladowań

 Dajcie pokój Palestynie, a na Bliskim Wschodzie skończą się wszystkie konflikty – apeluje zwierzchnik Kościoła melchickiego Grzegorz III Laham. Rz: Już prawie trzy lata trwa konflikt w Syrii. Jak w tej chwili wygląda sytuacja tamtejszych chrześcijan? Grzegorz III Laham, patriarcha melchicki Antiochii: Jesteśmy małą wspólnotą w Syrii, ale wojna bardzo boleśnie nas doświadcza. Szacuje się, […]

Read full story Comments { 0 }

Wesołych Świąt.

Wesołych błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Laetentur caeli, et exsultet terra ante faciem Domini: quoniam venit. Wszystkim P.T. Czytelnikom Gazety Warszawskiej, Współpracownikom, Waszym Rodzinom życzy Redakcja Gazety Warszawskiej.                                                         […]

Read full story Comments { 3 }

Bóg tak chce: Crux

Ryszard Mozgol Bóg tak chce! Historia wypraw krzyżowych Od końca lat osiemdziesiątych obserwuje się w Watykanie „bitwę o historię”, nazwaną przez kard. Arinze w przesłaniu skierowanym do muzułmanów w lutym 1996 r. z okazji zakończenia ramadanu „przezwyciężaniem przeszłości”. Dla modernistów „przezwyciężanie przeszłości” jest istotnym elementem ich polityki, zmierzającym do stworzenia Nowego Kościoła Ekumenicznego, będącego synkretyczną […]

Read full story Comments { 2 }

Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!

+++ Wyrzucenie Krzyża otwarciem bramy żydom. Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska! Jest to ostatnia zapora przed masową inwazją Polski przez żydów. Katolicki klasztor ma być zamieniony na żydowski hotel. O Janie Pawle II powiedział Abp Marceli Lefebvre w jednym z wywiadów : ” …proszę pamiętać to, że papież nie jest katolikiem …” . Te […]

Read full story Comments { 6 }

Jezus Chrystus Król Polski uwolniony z ciemnicy

Jezus Chrystus Król Polski uwolniony z ciemnicy   http://www.eprudnik.pl/jezus-chrystus-krol-polski-uwolniony-z-ciemnicy/ Obraz Jezus Chrystus Król Polski będący darem Polonii amerykańskiej po ponad dwu letnim areszcie został wystawiony na widok publiczny na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X. Poniżej krótki opis wydarzeń. Ten charakterystyczny wizerunek Pana Jezusa został namalowany dzięki staraniom Polonii z USA, a przybył na Jasną Górę 14 sierpnia […]

Read full story Comments { 0 }

Militia Sacra. Rycerze w habitach w obronie Grobu Chrystusa

Rycerz Chrystusowy to krzyżowiec, który prowadzi podwójną walkę: z ciałem i krwią oraz z mocami piekielnymi. (…) Idzie śmiało naprzód, czujnie spoglądając na prawo i na lewo. Swoją pierś przyoblekł w kolczugę, a dusze okrył pancerzem wiary. Z tą podwójną zbroją nie obawia się już ani człowieka, ani szatana. Idźcie zatem, rycerze, śmiało naprzód, idźcie […]

Read full story Comments { 0 }

Św. Bernard de Clairvaux

Działalność Bernarda, zwanego Miodopłynnym z powodu porywającej słodyczy swojej wymowy, przypada na wiek XII i zbiega się z czasem drugiej Wyprawy Krzyżowej. Ten cysterski mnich bywa nazywany niekoronowanym królem Europy, ponieważ z zacisza swego klasztoru rozciągał wpływ na życie religijne i polityczne ówczesnego chrześcijańskiego świata. Doradzał książętom, królom, biskupom i papieżom, godził zwaśnionych władców, porywał […]

Read full story Comments { 2 }

W obronie Wypraw Krzyżowych

Read full story Comments { 0 }

Piotr Chojnowski; Katolicyzm, protestantyzm, kapitalizm

Gdy w połowie lat trzydziestych XX wieku Amintore Fanfani pisał książkę pt. Katolicyzm, protestantyzm i kapitalizm, ustrój kapitalistyczny przeżywał głęboki kryzys. Nie tylko giełdy, stanowiące siłę napędową współczesnego kapitalizmu, dusiły się, ale także największe narody świata rządzone były przez zdecydowanie antykapitalistyczne ideologie. W czasie dekady pomiędzy kipiącymi rozkwitem latami dwudziestymi a wojenną ekonomią łat czterdziestych […]

Read full story Comments { 0 }

List otwarty do Kapłanów Bractwa Świętego Piusa X

 List otwarty do Kapłanów Bractwa Świętego Piusa X List otwarty do Kapłanów Bractwa Świętego Piusa X   (odczytany i zatwierdzony przez księży )   InDominoSperavi   http://zniepokalana.blogspot.se/p/list-otwarty-do-kapanow-bractwa.html Oto pełny tekst listu, jego pierwsza część została opublikowana dwa dni temu na stronie Antimodernisme. Wierni Bractwa, jeśli zgadzacie się z treścią tego listu, liczymy na was, że […]

Read full story Comments { 0 }

Pan Jezus Chrystus ześle nam nie prawdziwgo Pasterza tylko niszczyciela.

Święty Franciszek z Asyżu, święty Ojciec zakonu serafickiego, na krótko przed swoją śmiercią wezwał do siebie swoje duchowe dzieci i rzekł im (tłumaczenie za http://breviarium.blogspot.se/2013/11/w-tych-dniach-nasz-pan-zesle-nam-nie.html: Dzieła św. Franciszka z Asyżu, s. 248n): Postępujcie dzielnie, moi bracia, bądźcie odważni i ufajcie Panu. Nadbiega czas wielkich prób i smutków, obfity w problemy i spory, zarówno duchowe jak i […]

Read full story Comments { 0 }

Problem Franciszkanów Niepokalanej? Są zbyt tradycyjni!

Wyznaczony dla Franciszkanów Niepokalanej komisarz, o. Fidenzio Volpi OFM Cap, ujawnił prawdziwą przyczynę zmian w zgromadzeniu, którym teraz kieruje. W liście do watykanisty Mario Tosattiego wskazał, że Franciszkanie Niepokalanej dryfowali w stronę „kryptolefebryzmu, tak czy inaczej tradycjonalizmu”. Rzeczywista przyczyna, potwierdzona przez komisarza, była dostrzegana od początku interwencji dotyczącej – co ważne – zgromadzenia, które żadnych […]

Read full story Comments { 0 }

Fałszywy bóg ubóstwa

http://www.youtube.com/watch?v=DD1IzvCv9AQ”

“I was born poor, I have lived poor, I wish to die poor” …Pope St. Pius X http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/48-the-false-god-of-poverty In keeping with his vision of a Church “of the poor and for the poor” Pope Francis met with and suspended the Bishop of Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst last week. The bishop had been in the news for […]

Read full story Comments { 0 }

Rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX. cz.2.

Rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX (cz. 2) Opublikowano 11 grudnia 2013, autor: Jakub Pytel   Serwis informacyjny DICI opublikował rozmowę z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Rozmowa została nagrana przed kilkoma dniami w Domu Generalnym FSSPX w Menzingen; poniżej zamieszczamy jej pierwszą część. Niczego się nie robi, […]

Read full story Comments { 0 }

Bergoglio aresztuje nieposłusznych – chcieli Mszy Świętej.

 http://www.lanuovabq.it/it/articoli-i-doloridi-padre-manelli-7940.htm Padre Stefano Maria Manelli,fondatore dei Francescani dell’Immacolata, ordine commissariato dallo scorso luglio, è stato tenuto in totale isolamento per volontà del Commissario apostolico padre Fidenzio Volpi. E’ quanto denuncia a La Nuova BQ il direttore sanitario della clinica in cui padre Manelli è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le parole del medico smentiscono parzialmente […]

Read full story Comments { 2 }

Rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX. cz.1.

Rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX (cz. 1) Opublikowano 9 grudnia 2013, autor: Jakub Pytel   Serwis informacyjny DICI opublikował rozmowę z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Rozmowa została nagrana przed kilkoma dniami w Domu Generalnym FSSPX w Menzingen; poniżej zamieszczamy jej pierwszą część. Nowy pontyfikat Nowy pontyfikat […]

Read full story Comments { 0 }

Mają paść ofiarą zboczeńców gender.

http://gazetawarszawska.com/2013/12/12/luciamorgon-adolf-fredriks-kyrka-stockholm-2011/

Read full story Comments { 0 }

Vatican II and the U.S. Government.

Declassified Document: US Involved in 1958 Conclave Coup http://www.tcwblog.com/182861438/1275082/posting/declassified-document-us-involved-in-1958-conclave-coup As mentioned in our last post of June 15th – TCW had visited the U.S. National Archives, and was able to expertly obtain more than 200 (many multi-paged) declassified documents concerning the Vatican and the U.S. Government (and other countries) dealings.  The following is an example of one of these […]

Read full story Comments { 0 }

Sankta Luciamorgon i Adolf Fredriks kyrka | Stockholm | 2011

Poranek w kościele, Szwecja Sztokholm. 13 – XII – 2011.   Piękna szwedzka uroczystość – resztki chrześcijaństwa – ma być zlikwidowana ( zamieniona na gender). Chłopcy nie mogą wyglądać  jak chłopcy, ale muszą być podobni do dziewczynek. W roku 2013 wszyscy uczestnicy idący w tej procesji mają być ubrani w białe suknie – tak chłopcy […]

Read full story Comments { 0 }

Protest MSR przeciwko świętowaniu żydowskiej Chanuki

Protest MSR przeciwko świętowaniu żydowskiej Chanuki W czasie gdy chrześcijańskie tradycje rugowane są z przestrzeni publicznej, mamy od czynienia z prawdziwą inwazją amerykańskiej pseudokultury oraz promocją zwyczajów grup dla których Europa i jej narody były i są wrogie. Przeciwko publicznemu świętowaniu Chanuki w Madrycie protestowali aktywiści narodowo-rewolucyjnego Ruchu Społeczno-Republikańskiego (MSR). W czasie, gdy cięcia dotykają […]

Read full story Comments { 0 }

Pater Noster

Solemn Tridentine Mass, visited by monsignor Bacqué, the Vatican Nuntius in the Netherlands. Messe Solennelle, Tridentin et Traditionelle en Latin avec le Nonce Apostolique de Pays-Bas, Monseigneur Bacqué. Pontifikalamt. Triditionelle, Tridentinische und Lateinische Messe mit dem Apostolischen Nuntius der Niederlande. Traditionele, tridentijnse, Latijnse Mis met de apostolische nuntius. Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur […]

Read full story Comments { 0 }

Godzina Łaski

Godzina Łaski 8 grudnia od 12.00 do 13.00      Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

Read full story Comments { 0 }

Cud Świętego Ognia w Jerozolimie Cz.3

  Niezwykłe zjawiska towarzyszące schodzeniu Świętego Ognia Źródła: Встреча с Православием <http://www.pravoslavie.ru/put/30102.htm> Cимвол веры <http://simvol-veri.ru/article/mission/hram_groba_gospodny3.shtm> Описание чуда схождения Благодатного Огня  <http://planeta.moy.su/> Публикации <http://prihod.rugraz.net/html/publikacii.html> Гроб Господень http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C   Biorąc pod uwagę ilość naocznych świadków (do 10 tys. wewnątrz Świątyni i 100 tys. (do 120 tys.) na placu i okolicznych uliczkach corocznie) oraz historyczny czas trwania (minimum […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE