Odezwa: Noworosjanie do przywódców Noworosji

Społeczeństwo Noworosji do Przywódców Noworosji!

Bardzo pilne!!!

 

nr11

Centralna Agencja Informacyjna Noworosji Novorus.info

Центральное информационное агентство Новороссии Novorus.info

 

Społeczeństwo Noworosji  /  Kolumna Redaktora Naczelnego

Общество Новороссии  /  Колонка главного редактора

 

Do Przywódców Noworosji!!!  Bardzo pilne!!!

Руководителям Новороссии!!! Очень срочно!!!

 

5.6.2014 r., 00:30

 

 

RZĄD NOWOROSJI

(ZWIĄZEK DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ I ŁUGAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ)

NADZWYCZAJ PILNE!

Szanowni Przywódcy Noworosji!

 

Interesy państwowe Noworosji, jej ciężka sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna według stanu na koniec maja 2014 r., realnie istniejąca groźba klęski, która doprowadzi do masowego terroru i zagłady ludności cywilnej miast i wsi naszego młodego państwa przez kijowskich neofaszystowskich uzurpatorów, kierowanych zarówno ideologią neofaszystowską, jak i kanibalistycznymi geopolitycznymi interesami UE i USA, zmuszają mnie, abym się zwrócił do was z tym listem.

 

Codzienna śmierć wielkiej ilości bojowników Pospolitego Ruszenia Donieckiej i Ługańskiej Republik  Ludowych, śmierć i cierpienia ludności cywilnej Doniecka, Sławiańska, Kramatorska, Mariupola, Ługańska i dziesiątków innych miast wymagają realizacji najpilniejszego i niezwłocznego, zdecydowanego i jedynie możliwego w tej sytuacji kroku w polityce zagranicznej, który będzie maksymalnie pomagał w zbliżeniu Wielkiego Zwycięstwa Wojowników Pospolitego Ruszenia i całego Naszego Narodu nad faszystowskimi kartelami XXI wieku, tymczasowo rozlokowanych w Kijowie.

 

Tym krokiem jest – jak najszybsza Wizyta Licznej delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Federacji Rosyjskiej, Moskwy, dla odbycia oficjalnych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W., wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Wyższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Rady Federacji Rosyjskiej Federacji na podstawie  wyników rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W. i wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej na wielkiej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych w Moskwie.

 

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że jedyną skuteczną wytyczną w polityce zagranicznej dla tych wszystkich, którzy nie zgodzili się z państwowym niekonstytucyjnym przewrotem, dokonanym w lutym 2014 roku w stolicy Ukrainy – Kijowie przez klikę nieodpowiedzialnych awanturników politycznych nurtu faszystowskiego, była i jest Rosja. Tylko do Rosji kierowane są nadzieje i oczekiwania nie tylko Rządu Noworosji i setek tych, którzy z bronią w rękach bronią państwa, utworzonego zgodnie z wszelkimi normami i zasadami prawa międzynarodowego, ale również miliony zwykłych ludzi, żyjących na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

 

Według stanu na koniec maja 2014 r. walka o obronę prawa do historycznego i państwowego samostanowienia ludności Noworosji – Związku Donieckiej Republiki Ludowej i  Ługańskiej Republiki Ludowej – weszła w swa decydującą fazę, co doprowadziło, oczywiście, do skomplikowania  jej sytuacji wojskowej i zewnętrznej.

 

Dla nikogo też nie jest tajemnicą, że warunkiem zwycięstwa Noworosji w wojnie z kijowskimi  faszystowskimi gnębicielami jest nie tylko Wielka Wojna Wyzwoleńcza, prowadzona przez Pospolite Ruszenie, dzielnie broniące państwowej suwerenności Noworosji, ale również realne wojskowe i polityczne wsparcie Rosji.

 

Pod pojęciem realnego wsparcia wojskowego Rosji rozumiane jest wprowadzenie kontyngentu sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Noworosji, a pod realnym wsparciem politycznym Rosji – przyjęcie Noworosji do składu Federacji Rosyjskiej na prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej.

 

Niestety, z wielkim ubolewaniem zwykli obywatele Noworosji, żołnierze Pospolitego Ruszenia, profesjonalni rosyjscy politolodzy i rosyjscy działacze społeczni uważają, że stanowisko Federacji Rosyjskiej od chwili wojskowej eskalacji w Sławiańsku, Kramatorsku, Mariupolu, Odessie, Ługańsku,  a także innych miastach, biorących udział w działaniach wojennych z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, sprowadzało się i w dalszym ciągu sprowadza się do “wyrażania głębokiego zaniepokojenia z powodu zaistniałej sytuacji w miastach na Wschodzie Ukrainy (według wyrażenia Rządu Federacji Rosyjskiej, który nie wspomina ani o DRL i ŁRL, a następnie i o Noworosji,  jako niepodległych państwach), wzywania do uwzględniania opinii i interesów Południowego Wschodu Ukrainy, apelowania do OBWE w celu pomocy w rozwiązywaniu konfliktu, wyrażania nadziei dotyczących wyborów Prezydenta na Ukrainie jako “kroku w dobrym kierunku” itd.

 

W związku z powyższym, można śmiało powiedzieć, po pierwsze, że taka polityka Federacji Rosyjskiej, skierowana na pozorne “uciszanie” agresora, tj. nielegalnego rządu Ukrainy, prowadzona jest metodą bezowocnych nawoływań do wstrzymania wojskowego ludobójstwa obywateli Noworosji jest:

1) absolutnie nie perspektywiczna i iluzoryczna, zarówno z taktycznego jak i strategicznego punktów widzenia; zarówno z punktu widzenia stosunków Rosji z nielegalnym rządem Ukrainy i jego chciwymi i podłymi patronami – UE i USA;

 

2) absolutnie amoralna w stosunku do ofiar Noworosji, których wykaz z dnia na dzień rośnie w ogromnych ilościach;

 

3) absolutnie krótkowzroczna i nadzwyczaj niebezpieczna w kontekście przyszłej terytorialnej integralności Federacji Rosyjskiej, bezpieczeństwa jej województw przygranicznych w przypadku militarnego i politycznego zwycięstwa nielegalnego rządu Ukrainy nad Noworosją, która zostanie utopiona we krwi.

           

W końcu nadszedł czas, aby wszyscy przywódcy państwowi Noworosji z całą odpowiedzialnością zdali sobie sprawę, że okres polityki zagranicznej, bazującej na zdalnych wideo – odezwach rządu Noworosji, nawet przy obecności mediów, do przywódców Federacji Rosyjskiej z prośbą o pomoc (w tym również o wprowadzenie sił zbrojnych FR) i publikacjach oświadczeń MSZ Noworosji w związku z międzynarodową sytuacją nowo powstałego państwa i aktualnym stanowiskiem Rosji w odpowiednich zasobach internetowych, już się skończył!!!

 

Takie metody polityki zagranicznej naszego nowo powstałego państwa:

 

1) absolutnie wyczerpały się w roli głównej metody działalności w polityce zagranicznej, jeśli takowa jest prowadzona!!!

 

2) nadają się tylko do roli metod pomocniczych działań polityki zagranicznej!!!

 

Czas, aby przywódcy państwowi Noworosji rozpoczęli aktywną, wyjazdową, „oczną” politykę zagraniczną.

 

Pierwszoplanowym, istotnym i co najważniejsze, krokiem ratunkowym takiej aktywnej, wyjazdowej, “ocznej” polityki zagranicznej powinna być jak najszybsza Wizyta Licznej delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Rosji, Moskwy, dla odbycia oficjalnych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W., wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Wyższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Rady Federacji Rosyjskiej Federacji, odbycia na podstawie wyników dalszych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W. i wystapienia na posiedzeniu posłów Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej na wielkiej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych w Moskwie.

 

Tym krokiem jest – jak najszybsza Wizyta Licznej delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Federacji Rosyjskiej, Moskwy, dla odbycia oficjalnych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W., wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Wyższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Rady Federacji Rosyjskiej Federacji, odbycia na podstawie  wyników rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem W.W. i wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej na wielkiej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych w Moskwie.

 

Celami tej Wizyty powinny być:

 

1) publiczne wyjaśnienie stanowiska Prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina, posłów Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, rządu Federacji Rosyjskiej, a także Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, establishmentu politycznego i organizacji społecznych Federacji Rosyjskiej odnośnie sytuacji, powstałej w Noworosji i związanej z agresją militarną Ukrainy poprzez możliwe oficjalne rozmowy z Prezydentem Rosyjskiej Federacji W.W. Putinem, Premierem Federacji Rosyjskiej D.A. Miedwiediewem, Ministrem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej S.W.Ławrowem, wystąpienia na posiedzeniu posłów Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej – Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej; (dwa razy powtórzone o posłach Izby Niższej – od tłum.)

 

2) podsumowanie wyników przeprowadzonych spotkań i rozmów na wielkiej konferencji prasowej w Moskwie dla mediów rosyjskich i zagranicznych.

 

Przewidywanymi wynikami tej wizyty i związanych z nią rozmów, spotkań i wystąpień powinny być:

 

1) Położenie kresu na absolutnie publicznej polityczno – dyplomatycznej zasadzie prowadzonej przez Federację Rosyjską nie wyrażanej jasno, szkodliwie – ostrożnej i skrajnie długotrwałej wyczekującej polityki, która prowadzi do śmierci cywilów Noworosji, jej wojowników – obrońców i grozi zniszczeniem niepodległości państwowej Noworosji i ogromnej liczby jej obywateli;

 

2) Publiczne wyjaśnienie i ogłoszenie przez delegację Rządu i Parlamentu Noworosji w czasie wielkiej  konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych oficjalnego stanowiska przywódców Federacji Rosyjskiej w sprawie następujących konkretnych pytań:

 

Pytanie nr 1. Jaki jest zasadniczy stosunek Przywódców Federacji Rosyjskiej do zaistniałych zmian terytorialnych w ramach byłej Ukrainy w świetle nie tylko przyłączenia byłej Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej na prawach podmiotów Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim, suwerenności narodowej Noworosji jako Związku Donieckiej i Ługańskkiej Republik Ludowych, zapewnionej wynikami referendów ludowych z 11 maja 2014 roku, przeprowadzonych na terytorium Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, nie przeprowadzenia na terytorium Noworosji przedterminowych wyborów Prezydenta Ukrainy, agresji wojennej Ukrainy na terytorium suwerennej Noworosji?

 

To zasadnicze pytanie zakłada wyjaśnienie stanowiska władz państwowych Federacji Rosyjskiej w sprawie szeregu pod-pytań:

 

1.1. Czy nie są władze państwowe Federacji Rosyjskiej, zasadniczym zwolennikiem “zjednoczonej Ukrainy”, w przeciwieństwie do pragnienia obywateli Noworosji być niepodległym państwem, zapewnionego wynikami referendów ludowych 11 maja 2014 roku, przeprowadzonych na terytorium Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, dla “dobrych” stosunków z nielegalnym rządem Ukrainy, jej Prezydentem, UE i USA?

 

1.2. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej uznają państwową suwerenność Noworosji – Związku Donieckiej i Ługańskkiej Republik Ludowych – za dokonany fakt ostatecznego oddzielenia od Ukrainy regionów, wchodzących do Noworosji?

 

1.3. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej są gotowe zrealizować w jak najkrótszym czasie  uznanie Noworosji – Związku Donieckiej i Ługańskkiej Republik Ludowych – jako suwerennego państwa i podmiotu prawa międzynarodowego?

 

1.4. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej są gotowe wraz z władzami państwowymi Noworosji i władzami państwowymi Republiki Białoruś do rozpoczęcia procedury wchodzenia Noworosji do Państwa Związkowego Rosji i Białorusi?

 

1.5. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej są gotowe rozpocząć procedurę wchodzenia Noworosji w skład Federacji Rosyjskiej na prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej?

 

Pytanie nr 2. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej są gotowe okazać natychmiastową pomoc wojskową Noworosji w celu ochrony państwowej nietykalności i suwerenności Noworosji i zapobiec masowej śmierci naszych obywateli ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy poprzez wprowadzenie kontyngentu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Noworosji?

 

Pytanie nr 3. Czy władze państwowe Federacji Rosyjskiej są gotowe okazać inną pomoc Noworosji w postaci dostaw żywności, leków, broni, amunicji, środków łączności, środków transportowych itd.?

 

W trakcie ewentualnych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.W. Putinem Wielka Delegacja Rządu i Parlamentu Noworosji powinna otrzymać jednoznaczne odpowiedzi na postawione pytania, żeby następnie ogłosić wyniki rozmów na wielkiej konferencji prasowej w Moskwie dla mediów rosyjskich i zagranicznych.

 

Efekty wizyty Licznej Delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do Moskwy powinny być następujące:

 

1) Będzie to krok w polityce zagranicznej o charakterze przedstawicielsko – statusowym realnej władzy realnego państwa Noworosji. Rząd i Parlament Noworosji staną przed władzami   państwowymi Federacji Rosyjskiej nie jako „odlegli internetowi petenci i deklaranci” tego lub tamtego, ale jako realni i pełnomocni, posiadający mandat zaufania ze strony swojego narodu, przedstawicieli władzy państwowej Noworosji, prowadzący realną, a nie permanentnie – wirtualną politykę zagraniczną;

 

2) Wizyta Licznej Delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Federacji Rosyjskiej, Moskwy,  wyjaśni dla ogółu społeczeństwa, elit politycznych, mediów Rosji stanowisko i plany władz  państwowych Federacji Rosyjskiej w sprawie uznania / nie uznania Noworosji jako niezależnego i suwerennego państwa, które się oddzieliło zgodnie z normami i zasadami prawa międzynarodowego od Ukrainy; gotowości / niegotowości okazania jak najszybszej wojskowej i innej pomocy Noworosji  w obronie jej suwerenności i historycznego wyboru;

 

3) Wyjaśnienie stanowiska władz państwowych Federacji Rosyjskiej wsprawie uznania / nie uznania Noworosji jako niezależnego i suwerennego państwa, gotowości / niegotowości okazania jak najszybszej wojskowej i innej pomocy Noworosji w obronie jej suwerenności państwowej pozwoli rozpocząć negocjacje o konkretnych terminach okazania wyżej wspomnianych form pomocy wojskowej, politycznej i humanitarnej dla Noworosji;

 

4) Wizyta Licznej Delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Federacji Rosyjskiej, Moskwy,  będzie miała otrzeźwiający wpływ na nielegalny Rząd i Prezydenta Ukrainy, przyczyni się do wyprowadzenia kontyngentów sił zbrojnych Ukrainy z terytorium Noworosji i zakończenia rozlewu krwi.

 

W ramach tej wizyty będzie możliwe podpisanie tych lub innych oficjalnych dokumentów, dotyczących tych lub innych wymienionych powyżej pytań.

 

W ramach tej wizyty do stolicy Rosji, Moskwy, Wizyta Licznej Delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji, prowadząc negocjuje z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.W. Putinem, przemawiając na posiedzeniu Dumy Państwowej, powinna kłaść nacisk na następujące momenty i ogłosić następującą informację:

 

1) W chwili obecnej Unia Europejska i Stany Zjednoczone w szybkim tempie realizują geopolityczne przekształcenie postsowieckiej przestrzeni, zagrażające integralności terytorialnej, legalnemu konstytucyjnemu i politycznemu ustrojowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Naddniestrzańskiej Mołdawskiej Republiki, zakłócając delikatną równowagę dwóch dekad wojskowo – politycznego bezpieczeństwa, utworzonego po zakończeniu “zimnej wojny”;

 

2) Abstrahowanie się Rosji od uznania suwerenności państwowej Noworosji i udzielenia bezpośredniej pomocy wojskowej Noworosji w celu obrony jej suwerenności państwowej i życia jej obywateli; iluzoryczna polityka “kompromisów” z technologiami sztucznych rewolucji pomarańczowych, realizowanych przez UE i USA, doprowadzi do absolutnego zwycięstwa kijowskich nielegalnych władz nad Noworosją, skutkiem którego byłoby ludobójstwo ludności historycznej Noworosji, przystąpienie Ukrainy do UE i NATO, całkowita i bezpowrotna bezpodstawność i dyskredytacja idei i możliwości nie zbliżania się NATO do granic Rosji, statusu Rosji jako państwa światowego i regionalnego;

 

3) W wyniku zwycięstwa kijowskich nielegalnych władz nad Noworosją nastąpi całkowita i ostateczna kulturowa derusyfikacja historycznej Noworosji;

 

4) Przyszłą konsekwencją zwycięstwa kijowskich nielegalnych władz nad Noworosją w wyniku abstrahowania się Rosji od uznania suwerenności państwowej Noworosji i udzielenia bezpośredniej pomocy wojskowej Noworosji w celu obrony jej suwerenności państwowej i życia jej obywateli stanie się zagrożenie dla integralności terytorialnej i stabilności politycznej w Rosji, Białorusi, Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, zagrożenie rozpalenia ognisk wojennych i wojny etnicznej w obszarach przygranicznych Rosji i Białorusi;

 

5) W ramach tej Wizyty Liczna Delegacja Rządu i Parlamentu Noworosji powinna ogłosić wyniki referendów ludowych, przeprowadzonych 11 maja 2014 roku w Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych jako powszechne wyrażenie woli obywateli Noworosji;

 

6) W ramach tej Wizyty Liczna Delegacja Rządu i Parlamentu Noworosji powinna szczegółowo informować władze państwowe Federacji Rosyjskiej (Prezydenta W.W.Putina, posłów Dumy Państwowej, Ministra Spraw Zagranicznych S.W.Ławrowa) na temat sytuacji wojskowej w Noworosji, że będzie umieszczać informacje o stosunku walczących stron w sile żywej, zajmowanych i bronionych pozycjach, technice wojskowej, amunicji, drogach komunikacji, stanu zapasów żywności, opieki medycznej, itp.

 

7) Osobno należy przedstawić szczegółowe i prawdziwe dane na temat ofiar wśród wojskowych i ludności cywilnej Noworosji;

 

8) W ramach możliwych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.W. Putinem, Ministrem Spraw Zagranicznych S.W.Ławrowem, wystąpienia na posiedzeniu posłów Dumy Państwowej należy bezpośrednio zwrócić się z prośbą o oficjalne uznanie przez Federację Rosyjską Noworosji jako państwa suwerennego i pełnoprawnego podmiotu prawa międzynarodowego oraz okazania pomocy wojskowej poprzez wprowadzenie na terytorium Noworosji kontyngentu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej;

 

9) W ramach możliwych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.W. Putinem, Ministrem Spraw Zagranicznych S.W.Ławrowem, wystąpienia na posiedzeniu posłów Dumy Państwowej należy podkreślić, że tak zwany “separatyzm” Noworosji – to cywilizacyjno – historyczny regionalny ruch międzynarodowy w celu oddzielenia się od świata euroatlantyckiego i jego “wartości”, niosących niszczenie tradycyjnych państwowych, społecznych, historycznych, rodzinnych, religijnych instytucji naszych narodów. Ten “separatyzm”, na czas wspierany dzisiaj, zapobiegnie niszczącemu separatyzmowi jutro na terytorium Rosji i Białorusi;

 

10) W ramach możliwych rozmów z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.W. Putinem, Ministrem Spraw Zagranicznych S.W.Ławrowem, wystąpienia na posiedzeniu posłów Dumy Państwowej należy podać szczegółową charakterystykę stanowiska UE i USA, które sprowadza się do całkowitego ignorowania opinii i interesów Rosji w kwestii kryzysu na terytorium dawnej Ukrainy i uzasadnić daleko idące konsekwencje takiej polityki.

 

Na dzień dzisiejszy odliczanie idzie nie tylko na godziny i minuty, ale także na ilość ofiar wśród żołnierzy Pospolitego Ruszenia i osób cywilnych Noworosji.

 

Tylko jak najszybsza Wizyta Licznej Delegacji Rządu i Parlamentu Noworosji do stolicy Rosji, Moskwy, dla przeprowadzenia oficjalnych rozmów z władzami państwowymi Federacji Rosyjskiej i nagłośnienie ich wyników na dużej konferencji prasowej dla rosyjskich i zagranicznych mediów w Moskwie jest jedynym krokiem ratunkowym na drodze do uzyskania realnej wojskowej i politycznej pomocy Rosji oraz zapobieżenia potencjalnych licznych ofiar na terytorium Noworosji.

 

Należy pamiętać, że SKUTECZNA, ZDECYDOWANA I, CO NAJWAŻNIEJSZE PROWADZONA W PORĘ POLITYKA ZAGRANICZNA jest ważnym warunkiem zwycięstwa młodego i perspektywicznego państwa Noworosji.

 

Centralna Agencja Noworosji

Novorus.info

 

 

http://novorus.info/news/obshetvo/16831-rukovoditelyam-novorossii-ochen-srochno.html

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

7.6.2014 r.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE