CIA podczas masakry w Odessie?

ЦРУ (?) во время бойни в Одессе

(Tłumaczenie robotem)

CIA ( ? ) Podczas masakry w Odessie

Jakoś nie w pośpiechu, aby replikować ukraińskiego wiadomość mediów wczoraj niemiecki ” Bild ” , że w operacji przeciwko siłom prorosyjskie na Ukrainie udział dziesiątki funkcjonariuszy FBI i CIA . Ale tę wiadomość , powołując się na źródło w Secret Service Niemiec przedłużony wiele agencji prasowych świata .
I tu chcę przyczynić . Zwrócić uwagę na ten ciekawy charakter. Ten zrzut ekranu została podjęta przeze mnie na stronie internetowej brytyjskiego ” Timesa ” z filmu dołączonego do artykułu ” Survivor mówi Odessa horroru ” . Sam film jest określone poniżej. W każdym przypadku zaleca się dysku nośnika kopii – teraz dużo znikasieć .

Żyd – Odessa

Film pokazuje więcej niż wydarzenia w Odessie , a punkty możliwości technicznych Google Szkło , które te zdjęcia zostały wykonane przez jakiegoś Brytyjczyków. Na tym dwóch minut Brytyjczyk spacery na obszarze greckiego w dniu 2 maja w czasie, gdybitwa jest już w pełnym rozkwicie . Naziści , obwieszone niebieskim i żółtym chorąży , nie tylko przygotowuje koktajle Mołotowa . Brytyjska przyciąga ciekawskich czterech facetów ubranych dość łatwy wygląd Bliskiego Wschodu . Cudzoziemcy są szybko zmierza w kierunku epicentrum wydarzeń i coś ożywionej dyskusji w języku angielskim . W rękach każdego nosili białe rękawiczki gumowe używane do pracy z odczynnikami chemicznymi .

Student medycyny z Izraela pomaga w Odessie

Student medycyny z Izraela pomaga w Odessie

mieli na sobie białe rękawice gumowe używane do pracy z odczynnikami chemicznymi .

http://rutube.ru/video/de400402125e19bb2cfbb9062f48454d/?ref=logo

Brytyjczyk postanowił zapytać , gdzie są. Cztery oddzielone od tego , w niebieskiej koszuli (oczywiście główny spośród nich) . On powiedział : ” Ja jestem z Izraela . ” Brit pyta: ” Czy jesteś z Izraela i oglądania tego wszystkiego . ” Co odpowiada izraelski przyzwoity angielski: ” Nie, ja nie oglądam Uczestniczymy w nim. “. Następnie wyjaśnia , że ma podwójne obywatelstwo – USA i Izrael , i że był w to Medisone.Vse mówi dość spokojnie . I nagle uświadamia sobie, że jego towarzysz nagrywa wideo w punktach ! I dodaje: ” Piszesz do mnie ? ” Otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej ,amerykański Izraelita natychmiast odbiega zaczyna mylić i wyraźnie chce zakończyć rozmowę , mówiąc, że ” to tylko pomaga ludziom . ” Co Brytyjczyk pyta: ” Co ty szkoleni do tego? ” On krótko odpowiedział : ” Tak, oczywiście w wojsku. “.
Następnie biegnie do niego jego kolega podobny wygląd . W rękach (znowu z rękawice), posiada on żadnych rurek i odczynników . Brytyjski rozmówca sprawia muznak, że milczał , i przeprasza Anglik odchodzi z jego “chemiczny” innych .
Kilka dni później ukraińskie MSW powiedział, że w Domu Związków Zawodowych ludzi spalił trochę ” nieznanej substancji ” …
Myślę, że powinniśmy znaleźć te tajemnicze ” wolontariuszy ” ukronatsistov , wyszkolonych do pracy w czyimś wojska z niektórych leków . Apeluję do tych, którzy mają szczegółową analizę wideo i zdjęcia z masakry Odessa – to barwna postać na pewno była tam przemknąć między ukronatsistov . Myślę, żeodpowiedź na to pytanie w osią języka angielskiego w czasie operacji przeciw rebelii junty na wschodzie Ukrainy i jaki rodzaj środków , które napisał ” Bild ” , może wynikać po identyfikacji tych osób .

Nie, jest szansa , że ten studentów medycyny . Tylko naprawdę powiedział coś niebieskiego nie pasuje do wersji . Mnie jako osoby uwięzionej w innej specjalności , myli stale rękawice nosi . Są one bardzo gorące i naruszone sterylności stały zużycie , pokonujecelem noszenia . Chyba, że​​zadanie to nie świecić palce . Ale to , myśląc na głos. Pełny etat specjalnego, zbyt , nie zgubić , aruch wydał wersję ” student medycyny “. Najważniejsze – nie bić tych lekarzy i zrozumieć . Chociaż nie widziałem wśród wolontariuszy medycznych Czerwonego Krzyża nikogo kto by chodzić w rękawiczkach .

Tak , i to nie jestMossad i inne ” sherrut Modi’in . ” Są o rząd wielkości bardziej profesjonalny , mówić po rosyjsku bez akcentu , a nie nienawiścią nazistów światło . Ale niektóre niższy stopień chwalił : ” Jesteśmy w Odessie Zyski noc 5th Nasiąkliwość Próbując zrozumieć, co się dzieje w mieście wystrój operacyjny i nastrój Odessites … . . . . ” To jest jeden z tych zhYdov że naziści w skrzydłach . Nie akceptują Izraela , więc pracują dla Bander . Jak Kernes , Dobkin , Kolomojsky tylko mięsem armatnim .

Informacje te są pobierane z poszczególnych źródełgłównego poyamneniya Vlad K.

Как-то не очень спешат украинские СМИ тиражировать сообщение вчерашней немецкой “Bild” о том, что в операциях против пророссийских сил Украины задействованы десятки офицеров ФБР и ЦРУ. А ведь это сообщение со ссылкой на источник в секретной службе Германии распространили многие мировые информагентства.

А я вот хочу внести свою лепту. Обратите внимание на этого любопытного персонажа. Этот скриншот сделан мною на сайте британской “Таймс” из видео, приложенного к статье “Survivor tells of Odessa horror”. Само видео выложено ниже. На всякий случай рекомендую копировать на жесткий носитель – сейчас многое из сети исчезает.
Видео скорее демонстрирует не события в Одессе, а технические возможности очков Google Glass, которыми эти кадры снимались неким британцем. На этом двухминутном отрезке британец ходит по Греческой площади 2 мая в момент, когда битва уже в разгаре. Нацисты, обвешанные сине-желтыми прапорами, там как раз готовили коктейли Молотова. Британца привлекла любопытная четверка одетых довольно легко парней ближневосточной наружности. Эти иностранцы стремительно двигались в направлении эпицентра событий и что-то оживленно обсуждали по-английски. На руках каждого были надеты белые резиновые перчатки, используемые для работы с химреактивами.
были надеты белые резиновые перчатки, используемые для работы с химреактивами.
Британец решил спросить, откуда они. От четверки отделился этот, в синей майке (явно главный среди них). Он заявил: “Я из Израиля”. Британец спрашивает: “Вы из Израиля и вы наблюдаете за всем этим”. На что израильтянин на неплохом английском отвечает: “Нет, я не наблюдаю. Мы принимаем участие в этом”. Затем он поясняет, что у него двойное гражданство – США и Израиля, а также что он учился в Мэдисоне.Все это он говорит вполне спокойно. И вдруг понимает, что его собеседник записывает видео на очки! Он уточняет: “Вы записываете меня?!” Получая утвердительный ответ, американский израильтянин сразу сбивается, начинается путаться и явно хочет завершить беседу, говоря, что “он просто помогает людям”. На что британец спрашивает: “То есть вас тренировали для этого?” Тот отвечает коротко: “Да, конечно. В армии”.Затем к нему подбегает его соратник похожей наружности. В руках (опять-таки с перчатками) он держит какие-то пробирки и реактивы. Собеседник британца делает ему знак, чтобы тот помалкивал, извиняется перед англичанином и ретируется со своим “химическим” другом.
А через пару дней украинское МВД заявляет, что в Доме профсоюзов людей сжигали каким-то “неизвестным веществом”…
Мне кажется, надо найти этих таинственных “добровольных помощников” укронацистов, натренированных в чьей-то армии работать с какими-то препаратами. Обращаюсь к тем, кто подробно анализировал видео и фото одесской бойни – наверняка этот колоритный персонаж должен был там мелькать среди укронацистов. Мне думается, ответ на то, что за английскую речь перехватывают во время карательных операций хунты на Востоке Украины и что это за агенты, о которых пишет “Bild”, может последовать после выявления этих личностей.Нет, есть шанс, что это студенты-медики. Только уж как-то сказанное голубым не соответствует версии. Меня же, как человека заточенного под другую специальность, смущает постоянное ношение перчаток. В них очень жарко и нарушается стерильность при постоянном ношении, теряется смысл ношения. Если только не стоит задача не светить пальчики. Но это так, мысли вслух. Штатный спец тоже бы не терялся, а с ходу выдавал версию “студент-медик”. Главное – не бить таких медиков, а разбираться. Хотя я не видел среди медиков-волонтеров Красного Креста ни одного, кто бы ходил в перчатках.Да, и это не Моссад и прочие “шеррут модиины”. Они на порядок профессиональнее, говорят по-русски без акцента, ненавидят нацистов и не светятся. А вот кое-кто рангом ниже похвастался: “Мы в Одессе. Прибыли ночью 5-го. Абсорбируемся. Пытаемся понять что происходит в городе. Изучаем Обстановку и настроение одесситов…” Это из тех жЫдов, которые у нацистов на подхвате. Их в Израиле не принимают, вот они и работают на бандер. Как Кернес, Добкин, Коломойский, только пушечным мясом.

Информация собрана из разных источников, основные поямнения Влад К.
===
CIA ( ? ) Podczas masakry w OdessieJakoś nie w pośpiechu, aby replikować ukraińskiego wiadomość mediów wczoraj niemiecki ” Bild ” , że w operacji przeciwko siłom prorosyjskie na Ukrainie udział dziesiątki funkcjonariuszy FBI i CIA . Ale tę wiadomość , powołując się na źródło w Secret Service Niemiec przedłużony wiele agencji prasowych świata .
I tu chcę przyczynić . Zwrócić uwagę na ten ciekawy charakter. Ten zrzut ekranu została podjęta przeze mnie na stronie internetowej brytyjskiego ” Timesa ” z filmu dołączonego do artykułu ” Survivor mówi Odessa horroru ” . Sam film jest określone poniżej. W każdym przypadku zaleca się dysku nośnika kopii – teraz dużo znikasieć .

Żyd – Odessa

Film pokazuje więcej niż wydarzenia w Odessie , a punkty możliwości technicznych Google Szkło , które te zdjęcia zostały wykonane przez jakiegoś Brytyjczyków. Na tym dwóch minut Brytyjczyk spacery na obszarze greckiego w dniu 2 maja w czasie, gdybitwa jest już w pełnym rozkwicie . Naziści , obwieszone niebieskim i żółtym chorąży , nie tylko przygotowuje koktajle Mołotowa . Brytyjska przyciąga ciekawskich czterech facetów ubranych dość łatwy wygląd Bliskiego Wschodu . Cudzoziemcy są szybko zmierza w kierunku epicentrum wydarzeń i coś ożywionej dyskusji w języku angielskim . W rękach każdego nosili białe rękawiczki gumowe używane do pracy z odczynnikami chemicznymi .

mieli na sobie białe rękawice gumowe używane do pracy z odczynnikami chemicznymi .

http://rutube.ru/video/de400402125e19bb2cfbb9062f48454d/?ref=logo

Brytyjczyk postanowił zapytać , gdzie są. Cztery oddzielone od tego , w niebieskiej koszuli (oczywiście główny spośród nich) . On powiedział : ” Ja jestem z Izraela . ” Brit pyta: ” Czy jesteś z Izraela i oglądania tego wszystkiego . ” Co odpowiada izraelski przyzwoity angielski: ” Nie, ja nie oglądam Uczestniczymy w nim. “. Następnie wyjaśnia , że ma podwójne obywatelstwo – USA i Izrael , i że był w to Medisone.Vse mówi dość spokojnie . I nagle uświadamia sobie, że jego towarzysz nagrywa wideo w punktach ! I dodaje: ” Piszesz do mnie ? ” Otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej ,amerykański Izraelita natychmiast odbiega zaczyna mylić i wyraźnie chce zakończyć rozmowę , mówiąc, że ” to tylko pomaga ludziom . ” Co Brytyjczyk pyta: ” Co ty szkoleni do tego? ” On krótko odpowiedział : ” Tak, oczywiście w wojsku. “.
Następnie biegnie do niego jego kolega podobny wygląd . W rękach (znowu z rękawice), posiada on żadnych rurek i odczynników . Brytyjski rozmówca sprawia muznak, że milczał , i przeprasza Anglik odchodzi z jego “chemiczny” innych .
Kilka dni później ukraińskie MSW powiedział, że w Domu Związków Zawodowych ludzi spalił trochę ” nieznanej substancji ” …
Myślę, że powinniśmy znaleźć te tajemnicze ” wolontariuszy ” ukronatsistov , wyszkolonych do pracy w czyimś wojska z niektórych leków . Apeluję do tych, którzy mają szczegółową analizę wideo i zdjęcia z masakry Odessa – to barwna postać na pewno była tam przemknąć między ukronatsistov . Myślę, żeodpowiedź na to pytanie w osią języka angielskiego w czasie operacji przeciw rebelii junty na wschodzie Ukrainy i jaki rodzaj środków , które napisał ” Bild ” , może wynikać po identyfikacji tych osób .

Nie, jest szansa , że ten studentów medycyny . Tylko naprawdę powiedział coś niebieskiego nie pasuje do wersji . Mnie jako osoby uwięzionej w innej specjalności , myli stale rękawice nosi . Są one bardzo gorące i naruszone sterylności stały zużycie , pokonujecelem noszenia . Chyba, że​​zadanie to nie świecić palce . Ale to , myśląc na głos. Pełny etat specjalnego, zbyt , nie zgubić , aruch wydał wersję ” student medycyny “. Najważniejsze – nie bić tych lekarzy i zrozumieć . Chociaż nie widziałem wśród wolontariuszy medycznych Czerwonego Krzyża nikogo kto by chodzić w rękawiczkach .

Tak , i to nie jestMossad i inne ” sherrut Modi’in . ” Są o rząd wielkości bardziej profesjonalny , mówić po rosyjsku bez akcentu , a nie nienawiścią nazistów światło . Ale niektóre niższy stopień chwalił : ” Jesteśmy w Odessie Zyski noc 5th Nasiąkliwość Próbując zrozumieć, co się dzieje w mieście wystrój operacyjny i nastrój Odessites … . . . . ” To jest jeden z tych zhYdov że naziści w skrzydłach . Nie akceptują Izraela , więc pracują dla Bander . Jak Kernes , Dobkin , Kolomojsky tylko mięsem armatnim .

Informacje te są pobierane z poszczególnych źródełgłównego poyamneniya Vlad K.

http://mikle1.livejournal.com/4124191.html?page=2
No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE