Aleksander Dugin: Wydarzenia w Donieckiej Republice Ludowej

Z blogu Ilji Gromowa:  3/Aleksander Dugin

 

http://vk.com/id215618187

 

Aleksander Dugin

 

Wydarzenia w Donieckiej Republice Ludowej (ros. – ДНР) nabierają znaczenia zasadniczego. W osobie Achmetowa występuje oligarchia jako taka. W osobie rządu DRL – Naród. Kto zwycięży? To nie jest puste pytanie. Ale zwycięstwo Achmetowa postawi krzyż na Rosyjskim Przebudzeniu. Zwycięstwo DRL będzie z kolei oznaczać początek ostatecznej likwidacji oligarchii również w samej Rosji. Zgniła i zdeprawowana władza pieniądza jest bardziej straszna od czołgów kijowskich i oddziałów karnych “Prawego Sektora”. Myślę, że i Rosjanie powinni powstać do decydującej bitwy z  dominacją kosmopolitycznego kompradorskiego kapitału. Władza w całej Rosji i w Federacji Rosyjskiej i Wielkiej Rosji powinna należeć do Narodu. Naród, niosący w sobie Boga, przeciwko oligarchów, którzy opierają swoją władzę na ciemnej potędze pieniądza. Być po stronie pieniędzy –  znaczy być po stronie diabła. Twarze Igora Striełkowa i Pawła Gubariowa – to są twarze rosyjskiej  przyszłości. Mordy Achmetowa i Friedmana, Poroszenki i Sorosa – to są tylko grymasy Mamony, Antychrysta, który obecnie panuje.

 

Tekst po rosyjsku:

 

События в ДНР приобретают принципиальный характер. В лице Ахметов выступает олигархия как таковая. В лице правительства ДНР – Народ. Кто победит? Это не праздный вопрос. Но победа Ахметова поставит крест на Русском Пробуждении. Победа ДНР будет, в свою очередь, означать старт финального демонтажа олигархии и в самой России. Гнилая и развращающая власть денег страшнее киевских танков и карателей “Правого Сектора”. Я думаю, что и русскому народу надо подниматься на решающую битву с доминацией космополитического компрадорского капитала. Власть во всей России и в РФ и в Большой России должна принадлежать Народу. Народ, несущий в себе Бога, против олигархов, основывающих свою власть на темном могуществе денег. Быть на стороне денег тоже самое, что быть на стороне дьявола. Лица Игоря Стрелкова и Павла Губарева – лики русского будущего. Рожи Ахметова и Фридмана, Порошенко и Сороса – это лишь гримасы Маммоны, антихриста, царствующего в настоящем.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

21.5.2014

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE