Archive | 17/05/2014

Żyd i pederasta Schoenborn: Conchita Wurst zasługuje na szacunek i tolerancję

      Takie osoby, jak Thomas Neuwirth występujący pod artystycznym pseudonimem Conchita Wurst, zasługują na szacunek i tolerancję – taką opinię na temat tegorocznego zwycięzcy Eurowizji z Austrii wyraził arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Schoenborn. Jeden z najwybitniejszych intelektualistów Kościoła w swej stałej rubryce na łamach austriackiego dziennika “Heute” napisał: “W różnobarwnym ogrodzie Pana jest […]

Read full story Comments { 0 }

POPARCIE DLA ROSJI I POTĘPIENIE ZBRODNIARZY POSTBANDEROWSKICH W WARSZAWIE DNIA 9. MAJA 2014 ROKU.

 

Read full story Comments { 0 }

Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas.

Pa­pież Fran­ci­szek mia­no­wał ar­cy­bi­sku­pa Woj­cie­cha Po­la­ka nowym pry­ma­sem Pol­ski – in­for­mu­je IAR. Tym samym pa­pież przy­jął re­zy­gna­cję ar­cy­bi­sku­pa Jó­ze­fa Ko­wal­czy­ka z po­słu­gi me­tro­po­li­ty gnieź­nień­skie­go. Na jego miej­sce mia­no­wał do­tych­cza­so­we­go se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – po­in­for­mo­wa­ła IAR w Ko­mu­ni­ka­cie Nun­cja­tu­ra Apo­stol­ska. W sierp­niu ze­szłe­go roku do­tych­cza­so­wy pry­mas Pol­ski abp Józef Ko­wal­czyk skoń­czył 75 lat. Zgod­nie […]

Read full story Comments { 2 }

Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem

  “Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansji Rosji, że walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu zdobył swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpada w zależność od nas. Tak samo będą myśleć również Rosjanie, że niby bronią oni swoich interesów narodowych, odzyskują  “bezprawnie” zabrane u nich ziemie i tp. Wszystko to my będziemy […]

Read full story Comments { 1 }

Ukraina Izraelem.

  Publicerades den 2 maj 2014 Эдуард Ходос рассказывает как еврейская мафия в Киеве (фашистская-еврейская хунта) планирует фальсифицировать президентские выборы. Говорится, что Украина это теперь второй Израиль, а Крым – это Сектор Газа, который нужно зачистить от русских. Русские и русскоязычные, которые проживают на территории Украины – это арабы-сепаратисты, которых нужно уничтожить. Как уничтожить славянский […]

Read full story Comments { 0 }

Dla katolików rzymskich integralnych

Dla katolików rzymskich integralnych “CAHIERS ROMAINS”   ––––––––   Deus… da Ecclesiae tuae, eorum (SS. Apost. Petri et Pauli) in omnibus sequi praeceptum. (Boże… udziel Kościołowi Twemu, iżby we wszystkim spełniał nakazy ich (św. Apostołów Piotra i Pawła)). – (Nabożeństwo na uroczystość św. Piotra i Pawła).   Dobrzy katolicy, pragnący być integralnie wiernymi dyrektywom papieskim, […]

Read full story Comments { 3 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE