Kto rządzi na Ukrainie? Prawda o „Prawym Sektorze”.

Napisy do filmu:

Kto rządzi na Ukrainie?

Prawda o „Prawym Sektorze”.

 

(17,05 min.)

 

Opublikowano 12 mar 2014

 

Napisy w języku polskim:

 

0:00 Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, które zakończyły się obaleniem prawowitej władzy i         ustanowieniem nacjonalistycznej dyktatury stawiają dwa pytania:

– czyimi rękami został dokonany zbrojny przewrót?

– i kto w rzeczywistości rządzi Ukrainą dzisiaj?

 

0:18 Żeby odpowiedzieć na te pytania, na początku należy przeanalizować wydarzenia, poprzedzające krwawe wydarzenia na Majdanie

 

0:25 Przywództwo w ukraińskim proteście na długo przed Majdanem przechwyciły liczne ultra nacjonalistyczne i neonazistowskie ugrupowania typu UNA –UNSO, Tryzub imienia Stepana Bandery, Patriot Ukrainy, Biełyj Mołot, które pojawiły się podczas szczytu narastania ukraińskiego nacjonalizmu w latach 90-ch

 

0:47 W swej większości członkowie tych ugrupowańpochodziły z zachodnich części Ukrainy, historycznie wrogo nastawionych do Rosjan i mówiących po rosyjsku Ukraińców.

 

0:59 Propagując idee Wielkiej Ukrainy dla Ukraińców, neonaziści w rzeczywistości zajmowali się grabieżami, rozbojami i szantażami

 

1:08 Ugrupowania te stały się główną siła bojową tak zwanego Pierwszego Majdanu w roku 2004-ym, kiedy w wyniku Pomarańczowej Rewolucji do władzy przyszli nacjonaliści na czele z Wiktorem Juszczenko i Julią Tymoszenko

 

1:25 Ale podczas wyborów w latach 2006 i 2010 nacjonaliści przegrali wybory z Partią Regionów i partią komunistów, za którymi masowo głosowali rosyjskojęzyczni mieszkańcy Południa i Wschodu Ukrainy

 

1:38 Właśnie po tych przegranych wyborach nastąpił wybuch aktywności emisariuszy nacjonalistów, którzy zaczęli werbować młodzież w społecznych sieciach i urządzać obozy wojskowe,

 

1:49 w których młodzież uczono walki wręcz i przy pomocy noży, strzelania, podstaw wywiadu i dywersji, a najważniejsze – ukraińskiego wariantu ideologii nazistowskiej, którą wyznawali Bandera i Szuchewycz

 

2:03 Istnieją liczne dowody na to, że przygotowanie młodych bojówkarzy odbywało się zarówno na terytorium Zachodniej Ukrainy, jak i krajach bałtyckich oraz w Polsce

 

2:13 Dlatego są bardzo poważne podstawy, aby sądzić, że pracowali z nimi nie tylko bojówkarze z UNA-UNSO, ale i pracownicy służb specjalnych z krajów Zachodu

 

2:23 Zwrotnym momentem w przekształceniu rozproszonych nacjonalistycznych ugrupowań w zorganizowaną siłę stały się wydarzenia grudnia 2013 roku i początku 2014 roku, kiedy pod pretekstem protestów przeciwko odmowie władz ukraińskich podpisania dokumentu o eurointegracji, został dokonany zbrojny przewrót, któremu towarzyszyły masowe zamieszki, przemoc i zabójstwa zwykłych obywateli i pracowników organów praworządności

 

2:52 Właśnie wtedy większość ukraińskich, nacjonalistycznych ultraradykalnych organizacji połączyła się w nieformalne prawicowe ugrupowanie ekstermistyczne – Prawy Sektor, które od razu dało znać o sobie swym okrucieństwem i otwarcie nazistowskimi hasłami

 

3:08 Fragment przekazu z kanału TV BBC (W. Brytania) z 1 marca 2-14 roku: „Najbardziej zorganizowaną i prawdopodobnie najbardziej efektywną siłą są niewielkie grupy skrajnych prawych. W starciach z policją często brali udział neokomuniści

 

3:21 Największe ugrupowanie nazywa siebie Prawym Sektorem. Można zobaczyć, jak jego członkowie chodzą po Kijowie kolumnami, mniej więcej po 12 osób. Większość z nich jest uzbrojona w kije bejsbolowe. Niektórzy posiadają pistolety

 

3:33 The Guardian: Oczywistym jest, że popularność Prawego Sektoru rośnie i ci, którzy rzucają „koktajle Mołotowa”, są poddani jego ideom. To właśnie bojówkarze z Prawego Sektoru stali się główną siłą w napaściach na milicyjne kordony w dzielnicy rządowej Kijowa 1 grudnia

 

3:51 To właśnie Prawy Sektor zajął kijowską administrację i bił nieuzbrojonych żołnierzy na ulicy Bankowej

 

3: 58 To właśnie Prawy Sektor rozpoczął walki na ulicy Gruszewskiej. To właśnie dowództwo i niejawni protektorzy Prawego Sektoru stali za rozstrzeliwaniem przez snajperów milicjantów i uczestników protestów, co potwierdza ujawniona rozmowa telefoniczna głównego przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych Catherine Ashton z głową łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Urmasem Paetem

 

4:23 Paet: „Szybko rośnie rozumienie tego, że za tymi snajperami nie stał Janukowycz, a stał ktoś z nowej koalicji”

 

4:31 i po przejęciu władzy przez ekstermistów właśnie Prawy Sektor został źródłem nowej polityki państwowej i i ideologii Ukrainy

 

4:40 Wbrew zapewnieniom ukraińskich mediów i ich zachodnich kolegów, którzy udają, że na Ukrainie nie ma nazistów i ludności rosyjskojęzycznej nic nie zagraża, po całej Ukrainie rozszerza się bardzo szeroka kampania powrotu idei nazizmu i  faszyzmu

 

4:57 Ponowne pogrzeby esesmanów postanowiono dokonywać według ceremoniału najwyższej klasy. Trumny pokryto flagami państwowymi, miejscowy Internet z przydechem informował o szczegółach

 

5:08 Wypowiedź młodzieńca:

– No, mi jakby się podoba ta idea jednego narodu. Powinien być jeden naród, jeden kraj, jedna narodowość (nacja, ros. нация)

– A co się pod tym rozumie?

– No, jakby, żeby czysta narodowość (ros. нация)

 

5:25 Aktywista „Swobody” zażądał od dziennikarza Nowego Regionu: „Wynoś się do Rosji!”

Banderze – chwała!

Bandera – nasz bohater! (Бандера – наш герой!)

Do kogo należy Ukraina? – Do Ukrainy!

Do kogo należy Kijów? – Do nas!

 

6:39 Andriej Tarasienko, członek Prawego Sektoru: „My chcemy Ukrainy dla Ukraińców, rządzonej przez Ukraińców i nie służącej interesom innych”

 

6:48 Igor Mosijczuk, członek Prawego Sektoru: „Jakiekolwiek próby rozerwania terytorialnej całości Ukrainy zostaną bezwzględnie ukarane. Jeżeli władze nie są do tego zdolne, to Prawy Sektor sformuje „Pociąg Przyjaźni”. Podobnie jak UNSO w 1990 roku, pojedziemy pociągiem do Krymu

 

7:05 Ale głównym wrogiem Prawego Sektoru jest Rosja i rosyjskojęzyczna ludność Ukrainy, nie popierająca nacjonalistów. Lider Prawego Sektoru Dmitrij Jarosz otwarcie wezwał swych zwolenników do walki z Rosją

 

7:21 Dmitrij Jarosz: …”Zarówno region kaukaski, i Ukraina, i Białoruś, i republiki nadbałtyckie, jak i cała Europa Wschodnia skazane są na nieustanne napięcia, dopóki istnieje Imperium Moskiewskie. Jedyną rękojmią pokojowego, cywilizowanego rozwoju narodów, które przebudowują swe życie obok Rosji, jest całkowita likwidacja Imperium i zbudowanie na jej terytorium państwowych formacji narodowych”

 

7:44 „Rosja – to odwieczny wróg Ukrainy i dopóki istnieje Rosyjskie Imperium w jakiejkolwiek formie, to realna niezależność narodu ukraińskiego jest niemożliwa”

 

7:58 Dmitrij Jarosz – lider Prawego Sektoru: „Wzywam obywateli Federacji Rosyjskiej, aby wszystkimi dostępnymi sposobami przeciwdziałali dyktatorskiemu reżimowi Putina oraz do otwierania nowych frontów walki za wolność narodów i ludzi”

 

8:09 „Tylko tak zwyciężymy. Śmierć kremlowskim okupantom!”

 

8:14 Oprócz swych zwolenników Jarosz otwarcie zwrócił się do międzynarodowego terroryzmu w osobie bandyty i zabójcy Doku Umarowa, za którym rozesłano lisy gończy

 

8:26 „Naród ukraiński i narody Kaukazu łączy wspólnie przelana krew. Wielu Ukraińców z bronią  w ręku wspierało wyzwoleńczą walkę narodu czeczeńskiego i innych narodów Kaukazu. Teraz nastał czas, aby wesprzeć Ukrainę

 

8:41 Jako lider Prawego Sektoru wzywam was do zaktywizowania waszej walki”

 

8:46 Równocześnie z tym, Jarosz inicjuje kontakty z tatarskimi nacjonalistami na Krymie i wzywa ich do wspólnej walki z Moskalami

 

8:56 „Spigiel” – „Ukraińscy nacjonaliści wzywają do przygotowania napadów na  Rosjan. Ujawniona korespondencja ukazuje, że liderzy Prawego Sektoru chcieliby przyciągnąć Tatarów Krymskich do przeprowadzania aktów terrorystycznych przeciwko Rosjanom na Krymie”

 

9:10 Innym celem nacjonalistów pod dowództwem Jarosza jest tłumienie myślenia o odmiennych poglądach i fizyczna likwidacja niezależnych ukraińskich dziennikarzy i aktywistów obywatelskich, występujących przeciwko polityce Prawego Sektoru i za zbliżeniem z Rosją

 

9:26 Najważniejszym zadaniem dla żołnierzy Prawego Sektoru jest walka przeciwko piątej kolumnie Kremla, aby uniemożliwić jej działanie na wielką skalę, aby paraliżować jej najbardziej aktywnych przedstawicieli i nie dopuścić do blokowania mediów ukraińskich

 

9:38 „Rozkazuje stworzenie wojskowych jednostek Prawego Sektoru we wszystkich regionach naszego państwa, bez wyjątku”

 

9:44 Prawą ręką Dmitrija Jarosza i koordynatorem Prawego Sektoru na Zachodniej Ukrainie jest recydywista i były bojówkarz Dudajewa Aleksander Muzyczko, bardziej znany pod pseudonimem jako Saszko Biłyj (Biały)

 

9:58 Biłyj trafił w pole widzenia organów prawa i porządku publicznego na długo przed wydarzeniami na Majdanie. Niejednokrotnie był on oskarżany o pobicie ludzi, szantaże, wymuszanie pieniędzy (okupy), zajęcie przedsiębiorstw. Był 2-krotnie osądzony

 

10:11 Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy Biłyj wstąpił do zmilitaryzowanej organizacji UNA-UNSO i w 1994 roku w składzie grupy ukraińskich ochotników – nacjonalistów przybył do Czeczenii w celu okazania pomocy nielegalnym zbrojnym ugrupowaniom. Za zasługi bojowe dla nie uznanej Republiki Iczkerii został nagrodzony przez Dżochara Dudajewa orderem „Bohater Nacji”

 

10:40 Według danych Komitetu Śledczego Rosji Saszko Biłyj brał bezpośredni udział w torturowaniu i katowaniu wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy i oficerów i sam osobiście rozstrzelał ponad 20 osób. W swych wystąpieniach Saszko Biłyj wykorzystuje retorykę nacjonalistów, skierowaną na rozpalanie waśni narodowych i otwarcie nawołuje do agresji przeciwko Rosji

 

11:02 Z bełkotliwych okrzyków Saszki: „ My – Europa! W tej Europie jest Zachodnia Ukraina, Zakarpacie. Nasze miejsce jest w Europie! Nie mamy nic wspólnego z Moskalami”….

 

11:30 Korzystając z faktycznego immunitetu ze strony nowej kijowskiej administracji Biłyj ze swymi bojówkarzami praktycznie zgniótł pod siebie władze w zachodnich regionach Ukrainy, terroryzując urzędników i posłów.

 

11:43 Tak zachowuje się Biłyj wobec prokuratora wojewódzkiego w Równem. Bardzo agresywna mowa jest przeplatana często słowem na „k”. Za prokuratorem stoi oficer w stopniu kapitana i wcale nie reaguje na zachowanie Saszki

 

12:08 Z wystąpienia Saszki na jakimś spotkaniu: „Prawy Sektor będzie bronił naród Ukrainy i nikt nie odbierze nam broni. Nie wyście ją nam dawali i nie wy będziecie ją nam zabierać. Chcecie zabrać? To spróbujcie. Powiedziałem: kto z was chce zabrać mój automat? Kto chce zabrać mój pistolet?  Kto chce zabrać mój pistolet, kto chce zabrać mój automat, moje noże? Kto chce zabrać? Spróbujcie zabrać…  Prawy Sektor skonfiskuje wszystkie mieszkania i domy wyższych władz wojewódzkich”….

 

13:00 Okrzyki: Prawy Sektor!!! Bojówkarze Prawego Sektoru z kijami bejsbolowymi wychodzą na akcję

 

13:23 Według ostatnich danych Saszko Biłyj pod groźbą śmierci w Równem nałożył na  urzędników Państwowej Inspekcji Samochodowej, MSW i administracji wojewódzkiej daniny, żądając dziesiątków tysięcy dolarów co miesiąc na potrzeby rewolucji, a faktycznie na zakup broni palnej i amunicji

 

13:43 W odpowiedzi na oświadczenie p.o. Ministra Spraw Wewnętrznych Arsena Awakowa, ze on odpowiednio zareaguje na działania Biłego, Saszka odpowiedział, że powiesi go jak psa

 

14:02 Po przyjściu do władzy tak zwanego cywilizowanego i prozachodniego rządu bojówkarze Prawego Sektoru pod dowództwem Biłego i Jarosza w chwili obecnej na całej Ukrainie zastraszają i biją, mówiących po rosyjsku (rosyjskojęzycznych) i nie zgadzających się z polityką nowych władz Ukraińców, przejmując metody bojówkarzy hitlerowskich z NSDAP

 

14:23 Pochód nacjonalistów. Okrzyki: „Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! Z prezydentem – Tiahnybokiem!” …

 

15:45 We Lwowie na drzwiach mieszkań, mówiących po rosyjsku Ukraińców, bojówkarze Prawego Sektoru rozklejają nalepki z napisem: „Tutaj mieszkają Moskale!”

A w Iwano-Frankowsku już pojawiły się szubienice dla zdrajców Ukrainy

 

16:00 Według opinii zachodnich kuratorów i sponsorów Prawego Sektoru, w osobie Departamentu Stanu USA, Ukraina po usunięciu od władzy Janukowycza zaczęła iść w kierunku bardziej demokratycznej i kwitnącej przyszłości. I zaledwie nieliczne zachodnie media zdecydowały się otwarcie nazwać wydarzenia na Ukrainie nazistowskim puczem

 

16:21 Le Figaro: „Jest absolutnie przewidywalne, że Rosjanie nie pozwolą siebie oszukiwać, oni podejmą środki obronne przeciwko awanturniczej władzy puczystów, która znajduje się pod odrażającym wpływem neonazistów

 

16:35 Polityczni prowokatorzy i awanturnicy, którzy doszli do władzy na Ukrainie, dali zielone światło nazistowskim monstrom, które czują dzisiaj swoją siłę i całkowita bezkarność

 

16:47 Dzisiaj najważniejsze jest życie i wolność milionów mówiących po rosyjsku Ukraińców i Rosjan, mieszkających na Ukrainie. I naród rosyjski nie może i nie będzie stał na uboczu i obserwował, jak siostrzaną Ukrainę obejmuje brązowa dżuma

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE