W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ

WEZWANIE

DO PUBLICZNEJ MODLITWY I PUBLICZNEGO CZYNU

W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ (1)

 

1 maja 2016 r. kończy się “wynegocjowany” przez Polskę i zawarty w Traktacie Akcesyjnym  okres przejściowy na zakup bez ograniczeń nieruchomości rolnych przez cudzoziemców.

 

Polska miedza będzie wyglądać tak:                                        albo tak:

 

miedza

 

Najwyższa  Izba  Kontroli  skontrolowała  sprzedaż ziemi należącej do Skarbu Państwa w latach 2011 – 2013 (do 30.04)  w  trzech oddziałach  Agencji Nieruchomości Rolnych (w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu).

W okresie objętym kontrolą w szczecińskim Oddziale ANR  obcokrajowcy  kupili bezpośrednio od Agencji jedynie 23 ha ziemi, z kolei spółki z mniejszościowym  udziałem  kapitału  zagranicznego  nabyły  w przetargach nieograniczonych aż 2.995 ha.

Oprócz tego cudzoziemcy, po nieskorzystaniu przez Odział z prawa pierwokupu, nabyli udziały spółek, które były właścicielami łącznie 4.577 ha ziemi.

Na skutek luki w przepisach MSW nie miało pełnych danych  o tym,  ile  ziemi w  Polsce  kupili  cudzoziemcy.  Z  danych  ministerstwa wynikało, że w latach 2011-2012  w  woj. dolnośląskim  obcokrajowcy  nabyli  397 ha, a w zachodnio-pomorskim – prawie 1.506 ha.

NIK  w  toku kontroli ustaliła jednak, że w tym okresie cudzoziemcy kupili  w rzeczywistości trzy, cztery  razy  więcej ziemi. Powierzchnia gruntów, należących do spółek przez nich kontrolowanych wyniosła na terenie woj. dolnośląskiego – 1.578 ha, a w woj. zachodniopomorskim – 4.577 ha.

Zgodnie z prawem cudzoziemcy, którzy chcą kupić grunty rolne i leśne w Polsce muszą uzyskać zezwolenie od MSW.

Dopiero po 1 maja 2016 r. kończy się wynegocjowany przez Polskę i zawarty w Traktacie Akcesyjnym  okres  przejściowy  na zakup bez ograniczeń nieruchomości rolnych przez cudzoziemców.

————————

Na podstawie: NIK/dziennik.pl

http://www.nacjonalista.pl

Wpisy hasbary albo kretynów argumentujących, że “ziemi w taczkach nie wywiozą”, będą wywalane. Admin

Za: http://marucha.wordpress.com/2014/03/03/obcokrajowcy-wykupuja-polska-ziemie/

http://forumemjot.wordpress.com/2014/03/04/obcokrajowcy-wykupuja-polska-ziemie/#more-27293

 

Stowarzyszenie Marii Królowej Polski prosi o rozpowszechnianie tej ulotki. Można ją ściągnąć ze strony www.smkp.pl

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE