Archive | 13/04/2014

Prawosławny kosmonauta Jurij Gagarin

Prawosławny kosmonauta Jurij Gagarin. (Rzadkie zdjęcia) http://3rm.info/34608-pravoslavnyy-kosmonaft-yuriy-gagarin-redkie-foto.html Jurij Gagarin – film dokumentalny (48:33)  (ZSRR, 1969). Pierwszy kosmonauta Ziemi Jurij Gagarin był człowiekiem wierzącym. Jako jeden z pierwszych, w 1964 roku wystąpił z inicjatywą odbudowy zniszczonej przez bolszewików Katedry Chrystusa Zbawiciela (w Moskwie – dod. tłum.). Opowiadał o tym jego bliski przyjaciel, pułkownik rezerwy Sił Lotniczych […]

Read full story Comments { 0 }

Żydowskie mordy rytualne (polskie napisy)

 Incest Survivor Exposed Illuminati Satanists March 31, 2009     Perhaps the best example of the continuing legacy of the Sabbatean-Frankist cult, the satanic forebears of the Illuminati. by Henry Makow Ph.D. On May 1, 1989, a “nice Jewish girl”, age 29,  appeared on the Oprah Show and said her family was part of a […]

Read full story Comments { 1 }

Uwaga: ŻYDZI

Tegoroczny Marsz Żywych upamiętni zagładę węgierskich Żydów   Za­gła­da wę­gier­skich Żydów bę­dzie w spo­sób szcze­gól­ny upa­mięt­nio­na pod­czas te­go­rocz­ne­go Mar­szu Ży­wych w Oświę­ci­miu. W 2014 roku mija 70. rocz­ni­ca ich de­por­ta­cji do nie­miec­kie­go obozu Au­schwitz – po­da­ła mię­dzy­na­ro­do­wa or­ga­ni­za­cja March of the Li­ving. Trzy­ki­lo­me­tro­wą trasę mię­dzy by­ły­mi obo­za­mi Au­schwitz i Bir­ke­nau Żydzi z ca­łe­go świa­ta po­ko­na­ją […]

Read full story Comments { 0 }

Dr. M. Skrudlik: Z tajemnic masonerii

Nietylko polityczne hasła masonerji (streszczające się sumarycznie we wskazaniu W. Wschodu: „W chwili, gdy dokona się zjednoczenie proletariatu z masonerią, pod kierownictwem masonerii, staniemy się naprawdę armją niezwyciężoną), rozlały się dzisiaj szeroką falą i przeniknęły do warstw, ugrupowań społecznych, nie związanych z lożami. To samo zjawisko obserwujemy w dziedzinie życia i zagadnień religijnych. To właśnie […]

Read full story Comments { 0 }

Jan Paweł II a stara msza, czyli “dobrze, że jesteście, ale lepiej, gdyby was nie było…”

Poniższy fragment pochodzi z bestsellerowej książki autorstwa x. Grzegorza Śniadocha IBP pt “Msza św. trydencka. Mity i Prawda”, której II wydanie właśnie się ukazało. Książkę można nabyć tutaj: W kwestii stosunku Jana Pawła II do starej Mszy dominują dwa skrajne poglądy: 1) był jej skrajnie przeciwny oraz 2) w zasadzie „też chciał przywrócenia” starej mszy ale […]

Read full story Comments { 0 }

Hymnus ad Christum Regem – Gloria, laus et honor

Published on Apr 6, 2012 Palm Sunday and Passion of the Lord Blessing of the Palms, Procession and Holy Mass Domenica delle Palme e della Passione del Signore Benedizione delle Palme, Processione e Santa Messa Saint Peter’s Square, 1 April 2012 Piazza San Pietro, 1 aprile 2012 Hymnus ad Christum Regem – Gloria, laus et […]

Read full story Comments { 0 }

W Doniecku służby specjalne przeszły na stronę protestujących

  Członkowie oddziału milicji specjalnego przeznaczenia (były Berkut), którzy przybyli na rozmowy pod budynek Donieckiego Obwodowego Zarządu Spraw Wewnętrznych, zablokowany przez zwolenników federalizacji Ukrainy, oznajmili, że popierają żądania protestujących i odmawiają posłuszeństwa swojemu dowództwu w Kijowie. Poza tym, pracownicy służb specjalnych odmówili opuszczenia Doniecka i wyruszenia do Słowiańska, gdzie protestujący zajęli siedziby administracji – podają […]

Read full story Comments { 0 }

Rodzina Le Pen – liderzy Frontu Narodowego we Francji. Cz.I

30 marca na wyborach municypalnych we Francji znacznie umocniła się pozycja partii prawicowych. Socjaliści przyznali, że otrzymali poważne ostrzeżenie od wyborców, a prezydent Francois Hollande zmienił rząd, stawiając na czele gabinetu ministrów byłego szefa MSW, popularnego Manuela Vallsa. Jak powiedziała lider Frontu Narodowego Marine Le Pen, jej partia „zdobyła najlepsze wyniki w ciągu całej historii […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE