Zofia Chmielewska: Święto Ekologicznego Bożego Rolnictwa na Jasnej Górze

Witam

Przesyłam dwa artykuły pani Zofii Chmielewskiej która  współpracowała ze śp Zbigniewem Przybylakiem. Wanda Malczewska jest też patronką Ekologicznego Bożego Rolnictwa .

Pozdrawiam serdecznie

Zbigniew Kuraś

==================

Wanda Malczewska w okresie dzieciństwa doświadczała żywego kultu Matki Bożej Jasnogórskiej w domu rodzinnym. Jej ojciec Stanisław Malczewski uczestniczył w powstaniu 1830r., wraz ze swoim ojcem /dziadkiem Wandy/Maciejem Malczewskim, kapitanem wojsk polskich, który wyruszył na front wojenny z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i powrócił do domu bezpiecznie. Tak też się stało, że ojciec paulin z Jasnej Góry Grzegorz Augustynik był naocznym świadkiem jej życia i autorem pierwszej biografii. Nie wiemy kiedy i w jaki sposób , dzisiaj już służebnica Boża, modliła się wtedy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze lecz z wielu względów m.in. spowiednika w osobie ojca paulina , nie była pozbawiona tej łaski.

Z woli Opatrzności Bożej zaproszona została na Jasną Górę, inaczej mówiąc przywołana duchowo w modlitwie przez Jasnogórska Rodzinę Różańcową w 2002r. Przybyła z Parzna w obrazie, który ofiarowany został temu Świętemu Miejscu. Uroczyście powitana na dorocznych , październikowych rekolekcjach złożyła wizytę u Stóp Matki Bożej w wizerunku pociętym podobnie jak Oblicze Maryi przed którym stanęła. Jej ofiarowana Msza św. wzbudziła wzruszenie i łzy, Przyszła wymownie z wiązanką biało-czerwonych róż. Założyciel Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej O. Bronisław Matyszczyk wyraził radość z powodu tego wydarzenia, znał doskonale opinię Kościoła o świątobliwym życiu Wandy Malczewskiej. Jako wielka czcicielka Różańca Świętego i Najświętszej Eucharystii stała się duchową przewodniczką naszych spotkań, konferencji, ćwiczeń rekolekcyjnych. Odkrywaliśmy tajemnice jej życia, wspieraliśmy modlitwą wspólnotową kroki w kierunku jej beatyfikacji… tak przez 12 kolejnych lat. Przybliżenie tych wydarzeń wymaga oddzielnego opracowania.

Przeżywamy każdy rok duchowej obecności Wandy Malczewskiej na Jasnej Górze w łączności ze środowiskiem , w którym była znana i została przekazana następnym pokoleniom. Jasnogórska Rodzina Różańcowa i wyrosłe na jej gruncie Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne korzystają z nadzwyczajnej opieki i wstawiennictwa zarówno wspomnianego +śp. O. Założyciela jak Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej. Świadectwem prawdziwości tych słów może być V Zjazd Formacyjny Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego z 22 marca 2014r.. Na spotkanie jak zawsze przybyła liczna grupa z Parzna, Kluk, Bełchatowa i okolic , zorganizowana przez p. Barbarę Kudaj i Sobiesławę Członka. Stałym orędownikiem w sprawach beatyfikacji Wandy Malczewskiej u Matki Bożej Jasnogórskiej jest ks. dr Kazimierz Dąbrowski. Krąg jasnogórski sympatyków kandydatki na ołtarze powiększa się . P. dr Wiesława Piontek, inicjatorka i założycielka Muzeum Modlitewnika w Parznie , uczestniczka tegorocznego Zjazdu Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego , złożyła świadectwo wielkiej wagi apostolstwa, jak w czasach Wandy Malczewskiej bogaty był w modlitwach kult Eucharystii – tajemnica świętości jej życia.

Spojrzenie na osobę Wandy Malczewskiej w jej ,wędrówce’ do chwały ołtarzy wymaga wielkiej modlitwy wspólnotowej na Różańcu i przed Najświętszym Sakramentem. Może to oznaczać więcej niż być na dobrej drodze, wydaje się , zbyt długiego oczekiwania. Jasnogórska Rodzina Różańcowa i Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne czyni to wraz Maryją , Matką Bożą Jasnogórską , Królową Polski.

Zofia Chmielewska

http://www.jrr.org.pl/nasi-patroni/81-wanda-malczewska-na-jasnogorskim-szlaku-do-chwaly-oltarzy

Wanda Malczewska na Jasnogórskim Szlaku do chwały ołtarzy

Święto Ekologicznego Bożego Rolnictwa na Jasnej Górze
V Spotkanie 22 marca 2014r.

Ekologiczne Boże Rolnictwo jako ruch w służbie ludziom i Kościołowi w imię Boże, wywodzi się z Rolnictwa Ekologicznego szeroko pojętego i nabiera pewnych cech szczególnych, które określa słowo „Boże”.

Inicjatorem ruchu był + śp. Zbigniew Przybylak. Jako redaktor naczelny wydawnictwa „Gaj” , autor wielu cennych pozycji książkowych, periodyków pozostawał w żywych kontaktach ze środowiskiem rolników. Potrafił zaszczepić w nim takie ideały jak: gospodarowanie ziemią i jej darami z odpowiedzialnością przed własnym sumieniem, wskazywał na potrzebę tworzenia ośrodków przetrwania i przezwyciężania tragicznych skutków cywilizacji śmierci dla ekologii tzw. eko-arek. Jasnogórskie Śluby Narodu Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego uczynił „katechizmem” Bożego Rolnictwa Ekologicznego. Cały ten ruch w 2011 r. „ufortyfikował” wezwaniem do modlitwy pod przewodnictwem Królowej Polski ogłaszając. podczas spotkania na Jasnej Górze , podjecie stałej adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Kurierze Królowej nr 2/ 25-03-2011 napisał : „Wyszliśmy również z inicjatywą by dzień 25 marca – Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – ogłoszony jako Dzień Świętości Życia, stał się zarazem Świętem Ekologicznego Bożego Rolnictwa. Świętem, w którym rolnicy/ zwłaszcza ekologiczni/ i sympatycy Ekologicznego Bożego Rolnictwa będą się modlić w intencji obrony życia u samych jego źródeł – na polach, w ogrodach, na łąkach, w lasach , zagrodach ze zwierzętami, które nam przekazał we władanie Bóg, nasz Stwórca.”

Wszelkie nowe inicjatywy rodziły się we wciąż poszerzającym się kręgu modlitwy. Ekologiczne Boże Rolnictwo zostało przyjęte do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego. Kolejne lata pielgrzymowania na Jasną Górę do Tronu Królowej Polski / X Pielgrzymka w listopadzie 2013 r., V Zjazd z okazji Święta 2014 r./ są źródłem jedności, umocnienia i wytyczeniem kierunków działania dla rozproszonego środowiska rolników.

Jesteśmy zobowiązani kontynuować to dzieło Boże , któremu przewodzi Królowa Polski.

Zofia Chmielewska

http://www.jrr.org.pl/polskie-spoleczenstwo-maryjne/80-swieto-ekologicznego-bozego-rolnictwa-na-jasnej-gorze

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE