Czy Władimir Putin jest największym przywódcą naszych czasów?

Czy Władimir Putin jest największym przywódcą naszych czasów?

Is Vladimir Putin The Greatest Leader of Our Time?

Posted by Marucha w dniu 2014-03-30 (niedziela)

Wielu mieszkańców Zachodu ma negatywną opinię na temat prezydent Rosji, Władimira Putina, ponieważ tamtejsze media w stronniczy sposób kreują jego wizerunek.

Gdyby wierzyć we wszystko, co podaje się na jego temat w Ameryce, to Putin jest bezwzględnym dyktatorem, który osiągnął swą władzę z powodu urodzenia się we właściwej rodzinie – podczas gdy w rzeczywistości urodził się w rodzinie robotniczej, a jego poparcie wśród obywateli jest wyższe, niż wszystkich jego zachodnich odpowiedników.

Przez osiem lat rządów Putina gospodarka rosyjska odnotowywała każdego roku wzrost, który zakumulował się do ponad 70%. W okresie tym inwestycje wzrosły o 125%, przemysł o 76%, a zakres biedy spadł o 50%. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 80 dolarów do 640 dolarów miesięcznie, a klasa średnia zwiększyła swą liczebność z 8 milionów do 55 milionów.

 

417px-Vladimir

Analitycy jako źródła tych imponujących osiągnięć gospodarczych wskazują na silny “macromanagement”, napływ kapitału, reformę polityki fiskalnej oraz światowy wzrost cen energii (Rosja jest wielkim eksporterem ropy naftowej i gazu).

Putin w mądry sposób powrócił do energii jądrowej i umieścił Rosję w pozycji mocarstwa energetycznego, od którego Europa została uzależniona. Zainwestował także w Rosji m.in. w infrastrukturę wodociągów.

Wśród innych dokonań Putina należy wymienić wprowadzenie 13-procentowego podatku liniowego oraz obniżenie podatków dla osób prawnych z 35$ na 24%. W efekcie Putin utrzymał niezwykle wysokie poparcie wśród Rosjan, wygrywając wybory na swą drugą kadencję 71 procentami głosów.

Osiągnięcia Putina stają się jeszcze bardziej imponujące, gdy zdamy sobie sprawę, iż miał do czynienia z jednym z najgroźniejszych gangów na świecie.

Tzw. “rosyjska mafia” , kierowana przez znanych gangsterów-miliarderów, wykorzystujących podwójne obywatelstwo w krajach nie uznających ekstradycji (jak np. Izrael) do unikania wymierzenia im sprawiedliwości, jest odpowiedzialna za niewolnictwo seksualne, handel bronią, handel narkotykami – oraz za szalejącą korupcję, z którą Rosja boryka się od chwili upadku Związku Radzieckiego.

Putin wielokrotnie ryzykował życiem, aby stawić opór gangsterom, lecz ostatecznie doprowadził wielu z nich przed sąd. Mimo tego, w Rosji w więzieniach siedzi mniej ludzi, niż w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańskie media rutynowo kwestionują integralność wyborów w Rosji. Nikt jednak nie może przedstawić dowodów na jakiekolwiek oszustwa wyborcze ze strony Putina – natomiast istnieją mocne dowody na to, iż amerykańska Partia Republikańska dokonała wiele takich oszustw przeciwko kandydatowi o nazwisku Ron Paul.

Gdy Obama otrzymywał “Pokojową Nagrodę Nobla”, a jednocześnie trzymał w łapach sznurki prowadzące do wojny w Iraku i Afganistanie – wojny, których nikt nie wypowiadał – Putin wykorzystywał wszystkie swoje wpływy, aby przeciwstawiać się i zapobiegać nielegalnym wojnom, czyli bandyckim napaściom na inne kraje.

W roku 2o03 mocarstwa zachodnie użyły swoich wpływów do bezzasadnej napaści na Irak pod pozorem posiadania przez to państwo broni masowego rażenia. Wojna doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej oraz zamordowania około miliona (1 000 000) niewinnych cywilów. Rozsądniejsi ludzie w Waszyngtonie, podobnie jak Rosja Putina, stanowczo sprzeciwiali się napaści na Irak oraz wyrażali wątpliwości co do prawdziwości materiałów zdobytych przez amerykański wywiad
Putin, zgłaszając weto w ONZ, usiłował zapobiec katastrofalnej wojnie w Iraku, lecz potężne żydowskie lobby, AIPAC, przekonało rząd USA do zaatakowania Iraku wbrew braku zgody ze strony ONZ

Putin, podobnie jak w przypadku Iraku, stanowczo sprzeciwiał się interwencji w Libii, która również okazała się katastrofą humanitarną. Libia, z praworządnego, według międzynarodowych standardów kraju, stała się państwem w rozsypce, kontrolowanym przez elementy radykalne. Jej infrastruktura jest w dużej mierze zniszczona, a przypadki naruszania praw człowieka są znacznie gorsze i częstsze, niż kiedykolwiek za czasów Kadafiego.

Obecnie żydowskie lobby w Ameryce naciska na rozpoczęcie kolejnych, nielegalnych bo bez wypowiedzenia, wojen w Syrii i Iranie. Obie wojny doprowadziły by do dalszego, wielkiego wzrostu cen ropy naftowej i do upadku i tak już kruchej gospodarki światowej.

 

Dla Putina wzrost cen ropy naftowej – głównego rosyjskiego towaru eksportowego – byłby czymś pozytywnym, Ale Putin bardziej troszczy się o humanitarne konsekwencje takich wojen, niż o korzyści finansowe dla swego państwa. Dlatego też wykorzystał prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, aby zablokować atak na Syrię. W zbydlęciałych amerykańskich mediach natychmiast potępiono Putina jako “obstrukcjonistę”, który chce rozpocząć kolejną zimną wojnę. Putin jednak nie zwrócił uwagi na szczekliwych kundelków, lecz po prostu pouczył Amerykanów, żeby trochę pohamowali swe “swędzenie” i skłonności do rozpoczynania coraz to nowych wojen.

Bystrość Putina w sprawach gospodarczych, jego kierowana przez poczucie sprawiedliwości polityka zagraniczna i humanitarny styl przewodzenia – to coś, czego cały świat winien pogratulować Rosji.

Gdyby tak amerykańscy prezydenci  potrafili uszanować wolność i suwerenność innych narodów “,  jak to cayni Władimir Putin, nasza planeta byłaby dużo spokojniejsza.

Alcibiades Bilzerian
http://thebilzerianreport.com
T
łum. gajowy Marucha

==============

 

 

Many Westerners have a negative view of Russia’s President, Vladimir Putin, because of the unjust portrayal he receives in the Western media. If one were to believe everything they saw in the American media, they would probably think Putin to be a ruthless dictator who was anointed by birth rather than a politician born into a working class family with approval ratings higher than all of his Western counterparts.

Under Putin’s eight-year reign the Russian economy grew every single year, with an overall GDP increase of more than 70%. During the same period, investments rose 125%, industry grew by 76%, and poverty decreased 50%. The average monthly salaries in Russia increased from $80 to $640, and the middle class grew from 8 million people to 55 million.

Analysts have credited these impressive economic achievements to strong macro-management, capital inflows, fiscal policy reform, and rising energy prices (Russia is a large exporter of oil and gas). Putin wisely reintroduced nuclear power and positioned Russia as an energy super power that Europe has come to rely on. He also invested heavily in Russian infrastructure, including pipelines. Among Putin’s accomplishments was the introduction of a 13% flat tax and the reduction of the corporate tax rate from 35% to 24%. As a result, Putin has maintained extraordinarily high approval ratings from the Russian people, winning his second Presidency with 71% of the vote.

Putin’s accomplishments are even more impressive when one realizes that he has had to deal with one of the fiercest mafias in the world. The Russian mafia led by notorious billionaire gangsters, who use dual citizenships in non-extradition countries such as Israel to thwart justice, are responsible for sex slavery, weapons trafficking, drug running, and the rampant corruption that has plagued Russia since the fall of the Soviet Union. Putin has consistently risked his life to challenge these gangsters and eventually saw charges brought against many of the criminal oligarchs. Regardless of these challenges, Putin’s administration has consistently maintained a lower incarceration rate than the United States.

The US media routinely questions the integrity of the Russian election process and even mocked Russia for calling the last presidential election with only 25% of vote in; all while CNN and Fox have been calling Republican Primary elections with only 1% of the vote being counted. There is little to no proof that Putin has ever committed election fraud, but there is significant evidence that the American Republican Party has committed several documented cases of voter fraud against Ron Paul.

While Obama was winning a Nobel Peace Prize and perpetrating undeclared wars in Iraq and Afghanistan, Putin was using every piece of his influence to oppose unjust and internationally illegal wars. In 2003, Western powers used their political influence to invade Iraq, with no credible intelligence of weapons of mass destruction. The war eventually lead to higher oil prices and the murder of one million innocent civilians. Cooler heads in the United Nations like Vladimir’s Russia staunchly opposed the war and doubted the dubious intelligence from his rival leaders. Putin tried to prevent the disastrous Iraq war by vetoing resolutions in the UN, but the powerful Israeli-American lobby, AIPAC, convinced American politicians to invade without UN backing.

Just as in Iraq, Putin staunchly opposed the intervention in Libya, which has also turned out to be a humanitarian disaster. Libya went from an internationally law-abiding country to a fractionalized nation that is being controlled by radical elements. The country’s infrastructure was seriously damaged, and far greater human rights abuses are being perpetrated now than ever took place under Gaddafi.

Now the American-Israeli lobby and mainstream media, are pushing for more undeclared wars in Syria and Iran. Both of which would increase the price of oil tremendously and likely lead to the downfall of the already frail world economy. Even though such an event would increase the price of Russia’s main export, oil, Putin seems to care more about the humanitarian implications of such an intervention than the financial benefits for his nation. As such, Putin used Russia’s seat on the UN security council to veto US backed resolutions on Syria. The blood-thirsty American media immediately condemned Putin as being obstructionist and starting a second cold war, but Putin remained above the petty warmongering and simply instructed the Americans to stop attempting to indulge in their “bellicose itch” to start more wars.

Putin’s business acumen, just foreign policy decisions, and humanitarian leadership should be congratulated throughout the world. If only American Presidents could respect freedom and other nations’ sovereignty like Vladimir Putin, the planet would be a lot more peaceful.

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Gajowy marucha, wulgarny oszołom i bojówkarz Putina, zdemaskowany! | Portal Jarka Kefira - wiadomości, informacje, wydarzenia - 03/05/2015

    […] Wiechowski ma spory udział w szerzeniu propagandy rosyjskiej jak i propagandy antyukraińskiej w Polsce. Marucha / Wiechowski jest szeroko cytowany w Internecie rosyjskim jako głos zdrowej, nieskażonej rusofobia części narodu polskiego. Jego wpisy są często powielane przez inne portale i profile. Marucha publikuje dużo tłumaczeń ze źródeł rosyjskich, a także z portalu The Bilzerian Report [http://thebilzerianreport.com/], które wbrew pozorom powstaje nie w USA, lecz w Armenii. Stamtąd właśnie pochodzi na przykład tekst „czy Władimir Putin jest największym przywódca naszych czasów?” [gazetawarszawska.eu/2014/03/30/czy-wladimir-putin-jest-najwiekszym-przywodca-naszych-czasow/]. […]

  2. WOLNY CZYN: [V Kolumna Rosji] Koniec anonimowości Gajowego Maruchy | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego. - 03/05/2015

    […] Wiechowski ma spory udział w szerzeniu propagandy rosyjskiej propagandy antyukraińskiej w Polsce. Marucha/Wiechowski jest szeroko cytowany w Internecie rosyjskim jako głos zdrowej, nieskażonej rusofobią części narodu polskiego. Jego wpisy są często powielane przez inne portale i profile. Marucha publikuje dużo tłumaczeń ze źródeł rosyjskich, a także z portalu The Bilzerian Report [http://thebilzerianreport.com/], które wbrew pozorom powstają nie w USA, lecz w Armenii. Stamtąd właśnie pochodzi na przykład tekst „czy Władimir Putin jest największym przywódcą naszych czasów?” [http://gazetawarszawska.eu/2014/03/30/czy-wladimir-putin-jest-najwiekszym-przywodca-naszych-czasow/]. […]

  3. Maruszyn show. Jak jego „konsumować i Go odbierać” | Frugo1962 - 25/05/2015

    […] Wiechowski ma spory udział w szerzeniu propagandy rosyjskiej propagandy antyukraińskiej w Polsce. Marucha/Wiechowski jest szeroko cytowany w Internecie rosyjskim jako głos zdrowej, nieskażonej rusofobią części narodu polskiego. Jego wpisy są często powielane przez inne portale i profile. Marucha publikuje dużo tłumaczeń ze źródeł rosyjskich, a także z portalu The Bilzerian Report [http://thebilzerianreport.com/], które wbrew pozorom powstają nie w USA, lecz w Armenii. Stamtąd właśnie pochodzi na przykład tekst „czy Władimir Putin jest największym przywódcą naszych czasów?” [http://gazetawarszawska.eu/2014/03/30/czy-wladimir-putin-jest-najwiekszym-przywodca-naszych-czasow/]. […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE