W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

s-ioannes

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.

Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.

W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy:

W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe” (SC 36 § 1).

Należy (…) dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim” (SC 54).

 

W kontekście powyższego rodzą się pytania nieodzowne:

Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności duszpasterstwa parafialnego i wielkich sanktuariów w Polsce?

Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności diecezji i zakonów?

Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności katolickich szkół i uniwersytetów?

Czy te wskazania znajdują wyraz w mentalności polskiej inteligencji katolickiej?

Czy te wskazania znajdują realizację w codziennej ramówce (sic!) mass mediów, które mienią się być katolickimi?

Czy te wskazania znajdują realizację w naszej modlitwie?

 

Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007)→ – salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej (tzw. trydenckiej)→ oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kosciół posługuje się od wieków:

a) język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,

b) jest niezwykle precyzyjnym językiem,

c) strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,

d) jest manifestacją jedności Kościoła,

e) jest umocnieniem całego Kościoła,

f) jest językiem Misterium.

 

Rzymski katolik opiera swoje życie na pewnych fundamentach, na Prawdzie niezmiennej, a nie na ulotnych piaskach zmienności. Rzymski katolik jest wierny wkazaniom Kościoła zakorzenionym w Tradycji→. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.

Tradycja nie jest rezerwatem dla snobów i typów nostalgicznych. Tradycja jest nieusuwalnym postulatem katolickości. Tradycja jest niewyczerpanym skarbcem Prawdy i łaski – życzliwie i zapraszająco otwartym…

Rzymski katolik stawia opór destrukcyjnym tendencjom wyrugowania języka łacińskiego z życia Kościoła. Rzymski katolik posługuje się językiem łacińskim, zwłaszcza w liturgii. Tego nas uczy Kościół. Kompetencje zaszczytne i nobilitujące!

 

Przejdźmy do praktyki. Podstawowe modlitwy w zapisie tekstowym i nagraniu audio okażą się dla wielu katolików podręczną pomocą w zachowaniu skarbów modlitwy Kościoła i drogocennych elementów naszej polskiej wielowiekowej kultury.

Chętnie i hojnie roześlijmy poniższy link – tak spełnimy dobry uczynek. Katolicki gest.

.

Oto: http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/?p=2731&preview=true

 

 

Signum Sanctae Crucis – Znak Krzyża (W imię Ojca…)

 http://pl.gloria.tv/?media=585234

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Amen.

 

AUDIO i TEKST:

 

Oratio Dominica – Modlitwa Pańska (Ojcze nasz…)
Pater noster, qui es in caelis: Sanctificétur nomen tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hodie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentationem. Sed líbera nos a malo.

Amen.

 

AUDIO i TEKST:

 

Salutatio angelica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)
Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.

Amen.

 

AUDIO i TEKST: 

 

Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitatis – Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu…)

Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper:
et in saecula saeculorum.

Amen.

 

AUDIO i TEKST:

.

Katolickie pozdrowienie (Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…)

 

Laudetur Iesus Christus

in saecula saeculorum.

Amen.

 

AUDIO i TEKST:

 

 

Więcej modlitw w języku łacińskim znajdziemy m.in. w Elementarzu katolika→.

 

 

 

 

* * *

 

Msza Święta:

22.03.2014 – KRR: O wyzwolenie z nałogu pijaństwa dla Krzysztofa oraz o nawrócenie i powrót do Boga dla Jarosława i Jana – intencja zamówiona przez p. Irenę O..

23.03.2014 – KRR: Za śp. Tadeusza – intencja zamówiona przez p. Ireneusza.

24.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, wyzwolenie z nałogu i nawrócenie dla Kazimierza – intencja zamówiona przez p. Ewę z Pułtuska.

25.03.2014 – KRR: O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla moich dzieci i ich rodzin – intencja zamówiona przez p. Ewę z Pułtuska.

26.03.2014 – KRR: O zdrowie duszy i ciała oraz o błogosławieństwo Boże dla Marka z okazji urodzin – intencja zamówiona przez p. Danutę B..

27.03.2014 – KRR: O łaskę mądrości i o ratunek łączenia więzi rodzinnych dla Piotra, Marcina, Marii i Anny. Dla moich wnuków proszę o potrzebę pojednania z Bogiem, o Sakrament Spowiedzi oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dziękuje i prosi p. Teresa K..

28.03.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Czesławy  intencja zamówiona przez p. Marię z Wrocławia.

29.03.2014 – KRR: Za śp. Stanisławę Nowacką.

4.04.2014 – KRR: O błogosławieństwo Boże dla Piotra z Poznania i jego Rodziny  intencja zamówiona przez p. Piotra P..

5.04.2014 – KRR: Przebłagalna za grzechy nasze i syna, z błaganiem o łaskę nawrócenia  intencja zamówiona przez p. Piotra P..

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE