Archive | 23/03/2014

W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności. Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii. W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy: „W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez […]

Read full story Comments { 0 }

Największe warsztaty Liturgii Tradycyjnej w Polsce

Orga­ni­za­to­rami warsz­ta­tów są księża oraz wierni dzia­ła­jący w die­ce­zjal­nych duszpasterstwach i środowiskach Tradycji Łacińskiej w Polsce. Ars Celebrandi 2014       zapisy: http://arscelebrandi.pl/zapisy/   Patro­nat hono­rowy nad wyda­rze­niem objął: J.E. bp Wie­sław Mering ordy­na­riusz włocławski Koor­dy­na­tor: Tomasz Olszyń­ski (Una Voce Polo­nia, Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Katolickiej) Opieka duchowa: Ks. pra­łat Roman Adam Kne­blew­ski Ks. Mariusz Paru­siń­ski Ks. Kac­per Nawrot Ks. Paweł Korupka […]

Read full story Comments { 0 }

Donate Hypocrisy in Action: The Non-Response to Avigdor Lieberman’s speech on an Impending Jewish Demographic “Catastrophe”

Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman and I have something in common: we are both deeply concerned about the future of our respective tribes. Of course, unlike Lieberman’s concerns, mine are regarded, in a Western world dominated by the enemies of my people, as the illegitimate and malevolent product of a sick mind. It seems Lieberman […]

Read full story Comments { 0 }

Ukraiński sojusznik PO-PIS i Episkopatu

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE