Twarz prawdziwego mechanizmu „Majdanu”

Twarz prawdziwego mechanizmu „Majdanu”

 

d0b22

16 lutego 2014

 

Twarz prawdziwego mechanizmu „Majdanu” – znacząca przeciwwaga dla tych, którzy krzyczą o  „nie żydowskiej sprawie”.

 

Oficer IDF (sił zbrojnych państwa Izrael; z ang. Israel Defence Forces, w skrócie IDF;  powszechnie znane pod hebrajskim skrótem CaHaL czyli izraelska armia; z ros. ЦАХАЛ – od tłum. ) oraz dalszych 300 żydowskich bojowników zostało wojskowymi instruktorami “Majdanu”.

 

http://communitarian.ru/novosti/sng-i sssr/oficer_cahala_armii_izrailya_i_esche_300_evreyskih_boevikov_stali_voennymi_instruktorami_maydana_16022014/

 

Przywódca ukraińskich syjonistów J. Zissels kolejny raz demonstruje zaangażowanie Żydów w dowodzenie przez bojowników “Majdanem”.

 

Portal Stowarzyszenia Organizacji Żydowskich i Wspólnot Ukrainy, którego głową jest główny PR – manager “Euromajdanu” Józef Zissels, ukrywający nazistów Tiahnyboka (Frotmana), wyhodowanych przez przywódcę Europejskiego Związku Żydowskiego I. Kołomojskiego, opublikował wywiad korespondenta Michaela Golda z pewnym Izraelitą, którego autor wywiadu przedstawia jako “jedną z głównych osób w skomplikowanym systemie samoobrony na „Majdanie” i barykad na ulicy Gruszewskiego”, bez nazywania jego imienia.

 

Chociaż media żydowskie przedstawiają go jako “gołębia pokoju”, należy trzeźwo oceniać sytuację przechwycenia protestu, kiedy oficer obcej armii przyznaje się w bezpośrednim kierowaniu “ukraińskim buntem”.

 

Poniżej podajemy fragmenty wywiadu tego anonimowego oficera armii izraelskiej (IDF) – przetłumaczone z j. ukraińskiego, zamieszczone w żydowskich portalach israel7 i news.israelinfo:

 

“To, co zobaczyłem na początku, bardzo rozczarowywało – tak wszystko było chaotyczne – brak liderów, zrozumiałej strategii, itp. Wtedy, zupełnie niespodziewanie dla siebie samego, zacząłem poniekąd sterować przebiegiem tej konfrontacji, chociaż początkowo nie uważałem tego za “swoją wojnę”. Organizowałem obronę, budowę barykad, a później, na prośbę ludzi, objąłem dowództwo jednego z pododdziałów”.

 

“Byłem kilka razy na „Majdanie”, słuchałem chaotycznych wypowiedzi polityków, nieodpowiedzialnych oświadczeń liderów opozycji, zdając sobie sprawę, że ludzie mogą popełniać głupstwa. Co i się stało, gdy po 7- godzinnych negocjacjach z gwarancjami ta trójca wyszła na scenę i zaczęła badać, czy grunt jest podatny na kompromis. Naród ich wysłał i ruszył w kierunku ulicy Gruszewskiego, zamierzając iść na szturm, absolutnie nic mając pojęcia o sprawach wojskowych. Służyłem w armii izraelskiej i mam dobre pojęcie o operacjach antyterrorystycznych, sam brałem w nich udział, i po prostu zrozumiałem, że zaraz poleje się wiele krwi. Po przeliczeniu ludzi na barykadach i przekonaniu się, że stosunek sił jest absolutnie nie do przyjęcia dla działań ofensywnych,  zaproponowałem przyjęcie pozycji obronnych i wzmocnienia redut. Dzisiaj te barykady wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Ostateczne przekonanie o tym, że jestem tam, gdzie powinienem być, przyszło po szturmie Domu Ukraińskiego, gdzie ja, mówiąc słowami “Pirkei Avot”, starałem się być człowiekiem w miejscu, gdzie nie ma ludzi. 1500 osób próbowało zająć budynek, w którym było 200 żołnierzy wojsk wewnętrznych, głównie kursantów, i gdyby dotarli oni do tych chłopców – to krew polała by się już z drugiej strony. Rozpoczęliśmy proces negocjacji, zakończony wyzwoleniem Domu Ukraińskiego bez jednego strzału i ofiar”.

 

“Tylko w mojej jednostce było czterech Izraelczyków z doświadczeniem bojowym, których, podobnie jak i mnie, doprowadziła na Majdan chęć uniknięcia niepotrzebnych nikomu ofiar. Nazwałbym całą naszą grupę “niebieskimi hełmami”, analogicznie do sił pokojowych ONZ. Sytuacja na Majdanie była dość nerwowa, wiele osób chce pomścić krew ofiar, jeszcze więcej było zmęczonych bezczynnością opozycji – wszystkie te „gorące głowy” były pełne złudzeń co do realiów walk, i w związku z tym nie wyobrażały sobie możliwych konsekwencji. Również nie zdawali oni sobie sprawy z tego, że po drugiej stronie barykad też są ludzie, dlatego nasze działania nie powinny oczernić Majdanu “z ludzką twarzą”.

 

„Od pierwszych dni nawiązuję kontakt z działaczami “Prawego Sektoru”, UNA – UNSO x/  – ze wszystkimi tymi ludźmi, z którymi w czasie pokoju prawdopodobne nie znalazłbym wspólnej płaszczyzny. Przy tym występuję z pozycji wyłącznie jako Żyda, przy czym religijnego. Pod moim dowództwem są już dziesiątki bojowników oporu – Azerów, Gruzinów, Ormian, Rosjan – którzy nawet nie próbują mówić po ukraińsku – i ani razu nie spotkaliśmy u nich z przejawów nietolerancji wobec siebie. Wszyscy oni z wyraźnym szacunkiem odnoszą się do mojej religii – już wiedzą, co ja jem, a czego nie jem itp. i nie wywołuje to żadnego odrzucenia”.

 

“Dobrze zorganizowani ekstremiści – to mit” – zapewnia żydowski aktywista Majdanu. – “Ludzie, którymi dowodzę, zorganizowani są o wiele lepiej niż radykałowie. Reagujemy znacznie szybciej i bardziej efektywnie. Pod moim bezpośrednim dowództwem jest 30 osób, a mogę zmobilizować do 300. Ani OUN ani “Prawy Sektor” na taki luksus nie mogą sobie pozwolić.”

 

Poglądy, wyrażone przez anonimowego “żydowskiego obrońcę Majdanu”, niemal dosłownie są zgodne z opinią rabina Pinchasa Rosenfelda, wywiad z którym opublikował sprawozdawca tej samej gazety kijowskiej “Hadashot” Michael Gold. Rabin dowodzi, że Żydzi są zobowiązani wspierać „walkę o słuszną sprawę”, którą prowadzi naród Ukrainy: “Naród żydowski powrócił na scenę historii nie po to, aby nic nie robić i wyczekiwać. Nie musi stać na czele kolumny, ale wydaje mi się, że ważnym jest wspierać dążenie Ukraińców do wolności i sprawiedliwości, dążenie, podnoszące ten naród, a wraz z nim całą ludzkość, na nowy poziom.”

 

Na zakończenie cytujemy słowa tegoż samego żydowskiego instruktora z IDF: “Uważam, że obecność Żydów na Majdanie – to nie tylko uświęcenie Imienia Stwórcy – to dialog Żydów z przyszłą władzą. To jest to, co pozwoli jutro Żydom mieszkać i pracować w tym kraju. I znacząca przeciwwaga dla tych, którzy krzyczą o “nie żydowskiej sprawie”. Z Bożą pomocą, kiedy będę mógł odsłonić swoją twarz, nikt nie powie, że Żydzi “tylko wyczekiwali, nic nie robiąc”.

 

——–

 

Kilka uwag od tłumacza:

 

x/

UNA-UNSO – nacjonalistyczna partia ukraińska. Powstała 30 czerwca 1990 we Lwowie, założona przez grupę nacjonalistycznie zorientowanej młodzieży. Składa się z UNA (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe) oraz z paramilitarnego skrzydła UNSO (Ukraińska Samoobrona Narodowa).

 

– Ołeh Tiahnybok – lider ukraińskiej opozycji, promowany przez telewizję ukraińską wódz skrajnych nacjonalistów ukraińskich partii Swoboda. Swoboda oraz paramilitarna organizacja nazistowska UNA-UNSO Mykoły Karpiuka – to prawdziwy motor Majdanu.

O. Tiahnybok opowiada się za posiadaniem przez Ukrainę broni nuklearnej oraz za rewizją granic, przede wszystkim z Polską (dla utworzenia Wielkiej Ukrainy od Wołgi do Wisły żąda oderwania od Polski Podkarpacia i Chełmszczyzny.

W Kijowie na mityngu 14 października 2010, poświęconym 68. rocznicy powstania UPA ogłosił, iż wszyscy decydenci na Ukrainie i za granicą będą niebawem ustawiać się w kolejce przy składaniu kwiatów przed pomnikiem Stepana Bandery. Lider nazistów w tej kolejce widzi także decydentów znad Wisły. Przedstawia Banderę jako wzór do naśladowania dla współczesnych Ukraińców.

 

– Prawy Sektor – to koalicja różnych radykalnych, nacjonalistycznych ugrupowań, które odgrywali wiodącą rolę w starciach z Berkutem na Majdanie. Należą do niej m.in. SNA (Patrioci Ukrainy), Tryzub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uznawani za neonazistowskie skrzydło partii Tiahnyboka -Swoboda), a także grupy kiboli, głównie Dynama Kijów. Andrij Tarasenko, rzecznik tej radykalnej organizacji powiedział: „Nasza organizacja, Prawy Sektor, nosi imię Bandery. On jest symbolem rewolucyjnej walki o niepodległość kraju. Gdyby go nie było, nie byłoby Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), a bez OUN nie byłoby dziś niezależnej Ukrainy”. „Sprawiedliwość nakazywałaby, aby Przemyśl i kilkanaście powiatów wróciły do Ukrainy”.

Nad Majdanem łopotały flagi UPA, wisiały portrety Stepana Bandery.

W skład „Gwardii Narodowej” weszli przedstawiciele „Samoobrony Majdanu”, „Kozacy”, oraz „Prawy Sektor”.

 

– z ostatniej chwili: zarówno O. Tiahnybok, szef partii Swoboda, jak i W.Kliczko, szef partii Udar

(od „cios”, „uderzenie”) nie przyjęli proponowanych stanowisk premiera i marszałka sejmu Ukrainy.

I dzięki Bogu! Dlaczego nie przyjęli? Myślę, że powodowani przeogromna pychą, stanowiska te im nie odpowiadają, są zbyt niskie dla ich ambicji; na pewno wystartują w wyborach prezydenckich (podobnie jak i Julia Tymoszenko), licząc na wybór. Myślę też, że krwawe wydarzenia na Majdanie w Kijowie nie zakończa się utworzeniem ruchu na wzór polskiej „Solidarności”. Dlaczego? Bo tam nie było Boga, nie było charyzmatycznych kapłanów, odprawiających Msze św. lub nabożeństwa w intencjach miłych Bogu, pojednania i pokoju dla wszystkich Ukraińców. Nie było kapłanów na wzór ks. Henryka Jankowskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stanisława Małkowskiego… „Zło dobrem zwyciężaj” – to hasło było na co dzień u nas, tam – nikt o tym nie wspomniał…

Tłumaczył: Janusz Sielicki

 

 

Tekst w języku rosyjskim na portalu „Институт высокого коммунитаризма”:

 

Офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков стали военными инструкторами «майдана»

 

Глава укро-сионистов И. Зисельс вновь демонстрирует вовлеченность евреев в управление боевиками «майдана»

 

 

Сайт Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, главой которого является главный пиар-менеджер «евромайдана» Иосиф Зисельс, покрывающий нацистов Тягнибока (Фротмана),  выкормленных главой Европейского еврейского союза И. Коломойским, опубликовал интервью корреспондента Михаила Гольда с неким израильтянином, которого автор интервью представляет как «одного из главных людей в сложной системе самообороны Майдана и баррикад на Грушевского», не называя его по имени.

 

Хотя еврейские СМИ и представляют его «голубем мира», нужно трезво оценивать ситуацию перехвата протеста, когда  офицер иностранной армии признается в непосредственном управлении «украинским бунтом».

 

Ниже мы приводим фрагменты из интервью этого анонима – офицера армии Израиля (ЦАХАЛа) – в переводе с украинского еврейских порталов israel7 и news.israelinfo:

 

 «Увиденное поначалу разочаровало – настолько все было дезорганизовано – отсутствие лидеров, внятной стратегии и т.п. Тогда, неожиданно для себя я стал отчасти управлять ходом этого противостояния, хотя поначалу не считал это «своей войной». Организовал оборону, строительство баррикад, а позднее, по просьбе людей, стал командовать одним из подразделений».

 

«Я был несколько раз на Майдане, слушал бессвязные речи политиков, безответственные заявления лидеров оппозиции, понимая, что люди могут наломать дров. Что и произошло, когда после 7-часовых переговоров с гарантом эта троица вышла на сцену и начала прощупывать почву для компромисса. Народ их послал и начал двигаться в сторону Грушевского, собираясь идти на штурм, совершенно ничего не смысля в военном деле. Я служил в израильской армии, имею четкое представление о контртеррористических операциях, сам в них участвовал, и просто понял, что сейчас прольется большая кровь. Пересчитав людей на баррикадах и убедившись, что соотношение сил абсолютно неприемлемо для наступательных действий, я предложил занять оборонительную позицию и укрепить редуты. Сегодня эти баррикады выглядят, как они должны выглядеть. Окончательная же уверенность в том, что я именно там, где должен быть, пришла после штурма Украинского дома, где я, говоря словами «Пиркей авот», пытался быть человеком в месте, где нет людей. 1500 человек пытались захватить здание, где находилось 200 бойцов внутренних войск, в основном, курсантов, и доберись они до этих ребят – кровь пролилась бы уже с другой стороны. Мы начали переговорный процесс, завершившийся освобождением Украинского дома без единого выстрела и пострадавших».

 

«Только в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, которых, как и меня, вывело на Майдан желание избежать никому не нужных жертв. Я бы назвал всю нашу группу «голубыми касками», по аналогии с миротворцами ООН. Обстановка на Майдане достаточно нервная, много людей хотят отомстить за кровь жертв, еще больше уставших от бездействия оппозиции – все эти горячие головы полны иллюзий в отношении реальных боев и, соответственно, не представляют себе возможных последствий. Они также не задумываются о том, что по другую сторону баррикад тоже люди, поэтому наши действия не должны опорочить Майдан «с человеческим лицом».

 

«Я с первых дней общаюсь с активистами «Правого сектора», УНА-УНСО – со всеми теми людьми, с которыми в мирное время вряд ли нашел бы точки соприкосновения. При этом позиционирую себя исключительно как еврея, причем религиозного. Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления – грузины, азербайджанцы, армяне, русские – которые даже не пытаются говорить по-украински, – и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к другу. Все они с подчеркнутым уважением относятся к моему вероисповеданию – уже знают, что я ем, чего не ем и т.п. и это не вызывает никакого неприятия».

 

«Хорошо организованные экстремисты – это миф», — заверяет еврейский активист Майдана. — «Люди, которыми я руковожу, организованы гораздо лучше, чем радикалы. Мы реагируем гораздо быстрее и более эффективно. В моем непосредственном подчинении 30 человек, а мобилизовать я могу до 300. Ни ОУН, ни «Правый сектор» такой роскоши позволить себе не могут».

 

Взгляды, высказанные анонимным «еврейским защитником майдана», почти дословно совпадают с мнениями раввина Пинхаса Розенфельда, интервью с которым опубликовал тот же обозреватель киевской газеты «Хадашот» Михаил Гольд. Раввин доказывает, что евреи обязаны поддержать «борьбу за правое дело», которую ведет народ Украины: «Еврейский народ вернулся на сцену истории не для того, чтобы на ней отсиживаться. Не обязательно стоять во главе колонны, но мне кажется важным поддержать стремление украинцев к свободе и справедливости, стремление, поднимающее этот народ, а с ним и все человечество, на новую ступень».

 

И в заключение мы приводим слова того же еврейского инструктора из ЦАХАЛа: «Я считаю, что присутствие евреев на Майдане – это не просто освящение имени Творца – это диалог евреев c будущей властью. Это то, что позволит завтра евреям жить и работать в этой стране. И весомый противовес тем, кто кричит о «нееврейском деле». С божьей помощью, когда я смогу открыть свое лицо, то никто не скажет, что евреи отсиживались».

 

 

 

 

 

3 Responses to Twarz prawdziwego mechanizmu „Majdanu”

 1. mariaf 04/03/2014 at 20:15 #

  Ukraina-żydowscy oligarchowie umacniają władzę:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-zydowscy-oligarchowie-umacniaja-wladze-2014-03

  Żydowscy oligarchowie Ukrainy:

  Poroszienko (Walcman)-kandydat na stanowisko prezydenta-1,8 miliarda dolarów

  Taruta-mer Doniecka-2,65 miliarda dolarów

  Kołomojskij-gubernator Dniepropietrowska-3,645 miliarda dolarów

  Awakow-minister MWS-98,9 milionów dolarów

  Jarosławskij-mer Charkowa-960 milionów dolarów

  Ahmetow-gubernator Doniecka-22,3 miliardy dolarów

  Za: http://judastruth.livejournal.com/

 2. veritas 05/03/2014 at 12:35 #

  Ukraina to dawna Chazaria.

 3. Adm 05/03/2014 at 20:23 #

  Tak to widać nawet po mordach, typowe cech twarzy rezunów

  KC

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE