Pochodzenie Obamy nieznane.

 

British Intelligence Advisor:

CIA Conducted DNA Test on Obama

– Found No Match to Alleged Grandparents

British Intelligence Advisor Barrister Michael Shrimpton presented a report in which he indicated that Barack Hussein Obama was born in Kenya in 1960, not 1961, as he has claimed.

 

According to Shrimpton, Obama was born in Mombasa, Kenya. Shrimpton says that sits on British Intelligence files, since at the time of Obama’s birth, Kenya was considered a part of the British Commonwealth.

 

Mr. Shrimpton also indicated that Obama’s father was tied to a group known as the Mau Mau, and that he ran guns and money for them and the German Intelligence Network in East Africa.

 

According to Shrimpton, Obama’s mother Stanley Ann Dunham, was not pregnant in 1961, but instead gave birth to Barack Obama in 1960. He says that Obama’s mother was one of many of Obama’s mistresses.

 

“My understanding is that if a lady’s giving birth in August, we would like to see her pregnant in July,” said Shrimpton. “It’s been established that his (Obama’s) alleged mother wasn’t pregnant in July; his claimed birth on fourth August does seem to be coming under a certain degree of scrutiny.”

 

Perhaps this is why Obama can’t seem to remember his birthday.

 

However, if the photo that Shrimpton refers to is this one, then this photo has been alleged to have actually been of Barbara Bush, not Stanley Ann Dunham. I have no way of checking his claim, since no photo is actually shown in the video.

 

Then Shrimpton dropped a bombshell.

 

“It’s also nice to have a DNA relationship with your parents,” Shrimpton added. “The DNA test that was done in respect to Barack Obama’s claimed grandparents, I understand the CIA (Central Intelligence Community) were unable to obtain a match.”

 

Shrimpton went on to say that the CIA performed a covert DNA testing on Obama during a fundraising dinner using a glass of water. Apparently, the CIA was able to grab a few glasses of water with both saliva and fingerprints to conduct their testing, and according to Shrimpton, the test came back that Barack Obama is not related to his alleged grandparents. Dreams of My Real Father, anyone?

 

This would explain why Obama doesn’t look anything like his family members.

 

Mr. Shrimpton also alludes to the fact that Rudy Giuliani’s people bought him lunch because of what he knew and were “fascinated by his discoveries.” Giuliani was hoping to be the Republican candidate at the time. Apparently Hillary Clinton’s people were just as interested in Shrimpton’s findings.

 

Michael Shrimpton is a very credible source. According to his website:

 

Michael Shrimpton is a barrister, called to the Bar in London 1983 and is a specialist in National Security and Constitutional Law, Strategic Intelligence and Counter-Terrorism. He has wide ranging connections both in Western Intelligence agencies and amongst ex-Soviet Bloc agencies. He has also earned respect in the intelligence community for his analysis of previously unacknowledged post WWII covert operations against the West by organizations based in Washington, Munich, Paris and Brussels and which are continuing in post 9-11.

 

He is Adjunct Professor of Intelligence Studies, Department of National Security, Intelligence and Space Studies, American Military University, teaching intelligence subjects at Master’s Degree level to inter alia serving intelligence officers.

 

He has represented US and Israeli intelligence officers in law and has briefed staffers on the Senate select Committee on Intelligence and the Joint Congressional inquiry into 9-11, also addressing panels on terrorism in Washington DC and Los Angeles.

 

His active assistance to Intelligence and Law Enforcement Agencies in the Global War on Terror has produced some notable success including the exposure of the Abu Graib “hood” photograph as a fake.

 

His work in strategic intelligence takes him on regular trips to the Pentagon and he also met with senior advisors to the President of the Russian Federation in Moscow in November 2005.

 

He participated in the Global Strategic Review conference in Geneva in 2005 and is a regular contributor at conferences such as Intelcon and the Intelligence Summit in Washington, DC in February 2006.

 

While the video is a couple of years old, many people have never seen it. This is not a mere reporter, but a British Intelligence advisor. Additionally, his claims tend to support evidence that we compiled from Kenyan Parliament records that indicate Barack Obama was born in Kenya.

http://freedomoutpost.com/2013/03/obama-eligibility-appealed-in-judge-roy-moores-court/

Read more at http://freedomoutpost.com/2014/03/british-intelligence-adviser-cia-conducted-dna-test-obama-found-match-alleged-grandparents/#iXwRP8KADwlm7DZa.99

 

========

Brytyjski wywiad Doradca barrister Michael Shrimpton przedstawił raport , w którym wskazał, że Barack Hussein Obama urodził się w Kenii w 1960 r. , a nie 1961 , jak sam twierdził .

 

Według Shrimpton Obama urodził się w Mombasie , w Kenii . Shrimpton mówi, że siedzi na plikach brytyjskiego wywiadu , ponieważ w momencie urodzenia Obamy , Kenia uznano zaczęść Wspólnoty Brytyjskiej .

 

Pan Shrimpton wskazano również, że ojciec Obamy był przywiązany do grupy znanej jako Mau Mau i że dostał broń i pieniądze dla nich i Sieci niemieckiego wywiadu w Afryce Wschodniej .

 

Według Shrimpton , Obamy Stanley Ann Dunham matka , nie była w ciąży w 1961 roku , ale zamiast urodziła Baracka Obamy w 1960 roku. Mówi, że matka Obamy była jedną z wielu kochanek Obamy .

 

” Rozumiem, że jeśli kobieta w porodzie w sierpniu , chcielibyśmy zobaczyć ją w ciąży w lipcu “, powiedział Shrimpton . ” To zostało ustalone, że jego rzekome matka ( Obamy ) nie była w ciąży w lipcu ; jego twierdził na czwartym sierpnia narodziny wydaje się być objęte pewnego stopnia kontroli . ”

 

Być może dlatego Obama nie wydaje się pamiętać o jego urodzinach .

 

Jednakże, jeślizdjęcia , które odnosi Shrimpton na to jeden , to zdjęcie zostało rzekomo faktycznie Barbara Bush, Stanley Ann Dunham nie . Nie mam możliwości sprawdzenia swoich roszczeń , ponieważ nie jest w rzeczywistości zdjęcia pokazane w filmie .

 

Następnie Shrimpton spadła bomba .

 

” Jest to także miło mieć związek DNA z rodzicami , ” Shrimpton dodał . “Badanie DNA , które miało miejsce w odniesieniu do Baracka Obamy twierdzili, dziadków , rozumiemCIA ( Central Intelligence Community ) nie byli w stanie uzyskać na mecz . ”

 

Shrimpton poszedł na powiedzieć , że CIA przeprowadziła tajne badania DNA na Obamę podczas kolacji pozyskiwania funduszy za pomocą szklanki wody . NajwyraźniejCIA była w stanie złapać kilka szklanek wody ze śliny i odcisków palców , zarówno do prowadzenia badań , a według Shrimpton test wrócił , że Barack Obama nie jest związane z jego domniemanych dziadków . Marzenia o moim prawdziwym ojcem , anyone?

 

To by wyjaśniało, dlaczego Obama nie ma czegoś takiego członków jego rodziny wyglądać .

 

Pan Shrimpton nawiązuje również do tego, że ludzie Rudy Giuliani kupił mu obiad , bo z tego, co wiedział, i były ” zafascynowany jego odkryć . ” Giuliani Liczyłem siękandydat Republikanów w czasie . Widocznie ludzie Hillary Clinton były równie zainteresowany ustaleń Shrimpton za .

 

Michael Shrimpton jestbardzo wiarygodnym źródłem . Według jego stronie internetowej:

 

Michael Shrimpton jestadwokat , członek izby adwokackiej w Londynie 1983 r. i jestspecjalistą w Bezpieczeństwa Narodowego i prawa konstytucyjnego , analizy strategicznej i walki z terroryzmem . Ma szeroki zakres połączeń zarówno w zachodnich agencji wywiadowczych i wśród agencji ex – bloku sowieckiego . On również zdobył szacunek w społeczności wywiadowczej za analizę dotychczas niezatwierdzonych po II Wojnie Światowej tajnych operacji przeciwko Zachodzie przez organizacje z siedzibą w Waszyngtonie , Monachium , Paryżu i Brukseli, a które są w kontynuowanej po 9-11.

 

Jest adiunktem Studiów Intelligence , Departament Bezpieczeństwa Narodowego , inteligencja i przestrzeni , American Studies Uniwersytetu Wojskowego , nauczanie przedmiotów wywiadowczych na poziomie magisterium między innymi w służbie oficerów wywiadu .

 

Reprezentował amerykańskich i izraelskich oficerów wywiadu z prawem i prawnikami w sprawie poinformowała senackiej komisji ds. wywiadu i Wspólnego Kongresu dochodzenia w 9-11 , także zajęcie panele z terroryzmem w Waszyngtonie i Los Angeles .

 

Jego aktywna pomoc do agencji wywiadowczych i egzekwowania prawa w globalnej wojnie z terroryzmem przyniosła jakiś znaczący sukces w tym narażenia Abu Graib “kaptur” fotografią jako fałszywe.

 

Jego praca w strategicznej inteligencji zabiera go na regularne wycieczki do Pentagonu i spotkał się także z wyższymi doradców Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Moskwie w listopadzie 2005 roku .

 

Brał udział w konferencji Global Strategic przeglądowej w Genewie w 2005 roku i jeststałym współpracownikiem na konferencjach , takich jak Intelcon i Wywiadu szczytu w Waszyngtonie, w lutym 2006 roku.

 

Chociażfilm jestkilka lat , wiele osób nigdy nie widziałem go . To nie jest zwykły dziennikarz , aledoradcy brytyjskiego wywiadu . Dodatkowo , jego roszczenia mają tendencję do wspierania dowody , że skompilowany z rejestrów Kenii Parlamentu wskazujących Barack Obama urodził się w Kenii .

http://freedomoutpost.com/2013/03/obama-eligibility-appealed-in-judge-roy-moores-court/

Czytaj więcej na http://freedomoutpost.com/2014/03/british-intelligence-adviser-cia-conducted-dna-test-obama-found-match-alleged-grandparents/#iXwRP8KADwlm7DZa.99

2 Responses to Pochodzenie Obamy nieznane.

 1. mariaf 04/03/2014 at 19:54 #

  mamy obawy co do Mamy Obamy! Michael Shrimpton

 2. veritas 04/05/2014 at 04:04 #

  Wyglada to na plotke, ktoa ma na celu uwolnienie Obamy od zydowskiego pochodzenia.
  Bardzo wielu ludzi na calym swiecie zdaje sobie sprawe ze Obama jest po matce zydem.

  Michelle Obama and Rabbi Capers Funnye, spiritual leader of a mostly black synagogue on Chicago’s South Side, are first cousins once removed. Funnye’s mother, Verdelle Robinson Funnye (born Verdelle Robinson) and Michelle Obama’s paternal grandfather, Frasier Robinson Jr., were brother and sister.

  Funnye is chief rabbi at the Beth Shalom B’nai Zaken Ethiopian Hebrew Congregation in southwest Chicago. He is well-known in Jewish circles for acting as a bridge between mainstream Jewry and the much smaller, and largely separate, world of black Jewish congregations, sometimes known as black Hebrews or Israelites.
  Read more: http://forward.com/articles/14121/michelle-obama-has-a-rabbi-in-her-family-/#ixzz30iDZPUuO

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE