Lotnictwo pokładowe Rosji rozpoczęło dyżur na Morzu Śródziemnym

Áîåâûå êîðàáëè Ñåâåðíîãî ôëîòà "Àäìèðàë Êóçíåöîâ" è "Àäìèðàë ×àáàíåíêî" âåðíóëèñü èç äàëüíåãî ïîõîäà â Ñåâåðîìîðñê

Foto: RIA Novosti

Piloci lotnictwa pokładowego rosyjskiego ciężkiego krążownika lotniczego „Admirał Kuzniecow”, przebywającego na Morzu Śródziemnym na czele okrętowej grupy lotniskowej, rozpoczęli dzisiaj dyżur bojowy – poinformował przedstawiciel floty.

Piloci lotnictwa pokładowego rosyjskiego ciężkiego krążownika lotniczego „Admirał Kuzniecow”, przebywającego na Morzu Śródziemnym na czele okrętowej grupy lotniskowej, rozpoczęli dzisiaj dyżur bojowy – poinformował przedstawiciel floty.

„Od tego momentu na górnym pokładzie krążownika będą stale znajdowały się kompletnie wyposażone myśliwce pokładowe Su-33, gotowe do startu” – podkreślił marynarz.

Wcześniej krążownik uzupełnił zapasy na statkach zaopatrujących w punkcie postoju na południowy wschód od wyspy Malta i obrał kurs na wschód, gdzie znajduje się operacyjna formacja okrętów Marynarki Wojennej Rosji.

 

http://polish.ruvr.ru/2014_02_03/Lotnictwo-pokladowe-Rosji-rozpoczelo-dyzur-na-Morzu-Srodziemnym/

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE