W Duma wprowadziła ustawę o uproszczeniu procedury przyłączania do Rosji nowych terytoriów

W Duma wprowadziła ustawę o uproszczeniu procedury przyłączania  do Rosji nowych terytoriów

В Думу внесен закон об упрощенном порядке присоединения к России новых территорий

Wczoraj Dumie projekt ustawy, który pozwoliłby uproszczona procedura obejmuje w rosyjskiej części państwa obcego. W dokumencie przygotowanym przez posłów z “Sprawiedliwa Rosja” stwierdza, że ​​decyzja, aby dołączyć do nowych terytoriów może być przyjęty w referendum, jeżeli niemożliwe jest zawarcie międzynarodowego traktatu “ze względu na brak skutecznej państwowej zagranicznej suwerennej władzy.” Przyjęte w tej sprawie Rosji przyznano status republiki, terytorium, region autonomiczny region autonomiczny lub dzielnicy.

Druga zasada, której inicjatorem “Spravrosami” Pozwól Ukraińców w przyspieszonym sposób, aby uzyskać obywatelstwo rosyjskie. Dokument został przygotowany z udziałem lidera partii Siergiej Mironow, Interfax.

Ukraińcy będą mogli uzyskać rosyjskie paszporty bez uiszczenia opłaty państwowej i długie pobyty w Rosji. Od chcąc uzyskać obywatelstwo rosyjskie nie będą również wymagały potwierdzenia źródeł utrzymania i zrzeczenie się obywatelstwa Ukrainy.

Nota wyjaśniająca do dokumentu stwierdza, że ​​ma na celu “wsparcie braterskie ludzi na Ukrainie, zwłaszcza rosyjskojęzycznej części, byli bezradni w obliczu” zagrożenia “brązowy”. Wniosek o rosyjskich paszportów przyspieszona Ukraińcy będą mogli złożyć misji dyplomatycznej Rosji przed 1 sierpnia, a decyzja w sprawie przyznania urzędników konsularnych obywatelskich podejmie decyzję w ciągu dwóch miesięcy.

W sprawie przygotowania projektu ustawy poświęconej przyspieszonego wydawania rosyjskich paszportów do Ukraińców Mironow ogłosił 27 lutego w Sewastopolu. Wraz z nim przybył na Krym kilku członków rosyjskiej Dumy, w tym Irina Rodnina, Valentina i Nikolai Valuev Tereshkova.

W tym samym dniu, Krymski parlament wybrany na premiera autonomicznego republiki Siergiej Aksenov, który ogłosił, że powołuje się na wsparcie ze strony Rosji. Władze krymskich odmówiła uznania nowego kierownictwa Ukrainy i ogłosił podwładny opuścił kraj prezydent Wiktor Janukowycz.

Вчера в Госдуму внесли законопроект, который  позволит в упрощенном порядке включать в состав России части иностранного государства. В документе, который подготовили  депутаты от «Справедливой России»  сказано, что решение о присоединении новых территорий может быть принято на референдуме, если нельзя заключить соответствующий международный договор «в связи с отсутствием в иностранном государстве эффективной суверенной государственной власти». Принятому в состав России субъекту будет предоставлен статус республики, края, области, автономной области или автономного округа.

Второй закон, который также инициирован «Справросами», позволит украинцам в ускоренном порядке получить российское гражданство. Документ подготовлен при участии лидера партии Сергея Миронова, сообщает Интерфакс.

Украинцы смогут получать российские паспорта без уплаты госпошлины и длительного проживания в России. От желающих получить российское гражданство также не будут требовать подтверждения источника средств к существованию и отказа от гражданства Украины.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он направлен «на поддержку братского народа Украины, особенно русскоговорящей его части, оказавшимся беззащитными перед лицом “коричневой” угрозы». Заявление на получение российских паспортов в ускоренном порядке украинцы смогут подать в диппредставительства России до 1 августа, а решение о приеме в гражданство консульские сотрудники будут принимать в течение двух месяцев.

О подготовке законопроекта, посвященного ускоренной выдаче российских паспортов украинцам, Миронов объявил 27 февраля в Севастополе. Вместе с ним в Крым прибыли несколько депутатов российской Госдумы, в том числе Ирина Роднина, Валентина Терешкова и Николай Валуев.

В этот же день крымский парламент избрал премьером автономной республики Сергея Аксенова, который объявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России. Власти Крыма отказались признавать новое руководство Украины и объявили о подчинении покинувшему страну президенту Виктору Януковичу.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE