Archive | 28/02/2014

Polski motłoch tłumaczy się przed obcą władzą

Kidawa-Błońska: zbędny nacisk ws. Holokaustu Na­cisk na Pol­skę w spra­wie Ho­lo­kau­stu zbęd­ny – uważa rzecz­nicz­ka rządu Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska. Cho­dzi o bry­tyj­ską Izbę Lor­dów, która opo­wie­dzia­ła się wczo­raj za re­sty­tu­cją mie­nia ży­dow­skie­go przez Pol­skę. Bry­tyj­scy par­la­men­ta­rzy­ści stwier­dzi­li, że nasz kraj jest naj­więk­szym spo­śród tych, które nie ure­gu­lo­wa­ły kwe­stii mie­nia wobec spad­ko­bier­ców Ho­lo­kau­stu i za­po­wie­dzie­li na­cisk na […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE