Archive | 20/02/2014

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.8

RELIGIA GLOBALNEGO KAGANATU Ksenofobia Talmudu i Kabały jako siła napędowa nowego porządku świata Oddanie suwerenności drogą zniszczenia religii tradycyjnych. W celu utworzenia religii globalnej Chazarowie wykorzystują właśnie zasadę „globalizacji poprzez regionalizację”. Zasada ta p twierdziła swoją skuteczność podczas budowy nowego politycznego i ekonomicznego ładu, kiedy kraje, oddawszy swoją polityczną i ekonomiczną suwerenność, zgodziły się na […]

Read full story Comments { 0 }

Żydowska Organizacja Bojowa ogłasza mobilizację!

Żydowska Organizacja Bojowa ogłasza mobilizację! 20 stycznia 2014 http://kehilot-kuzari.ru/news/2014-01-20/evreyskaya-boevaya-organizatciya-obyavlyaet-mobilizatciyu?_utl_t=fb Ze względu na pogarszającą się sytuację w stolicy Ukrainy, 19 stycznia 2014 r. ŻOB zaprezentował swój apel do innych organizacji i społeczności żydowskiej na Ukrainie. “Niestety krew płynęła. Na początku, w Kijowie, nacjonaliści ciężko pobity w lamówce obywatela izraelskiego Hillel Wertheimera, Ministerstwo Edukacji Izraela posła, a […]

Read full story Comments { 0 }

Ukraine says it did not shoot down Russian passenger plane

Published time: January 19, 2011 08:30 A Ukrainian expert commission has ruled that the country’s anti-aircraft defense is not guilty of downing a Russian airliner with 78 people aboard in 2001. ­According to the Kommersant-Ukraina daily, the commission of the Kiev Research Institute of Forensic Expertise has ruled that the Tupolev 154 aircraft of the […]

Read full story Comments { 0 }

Książę pisze do Ojca Świętego

Książę Bertrand Orleans Braganza skierował do Ojca Świętego obszerny list „pełen synowskiego zatroskania”. Wyraził w nim swój niepokój z powodu wspierania przez Stolicę Apostolską marksistowskich organizacji z Ameryki Południowej. Ich celem jest lewicowa rewolucja, do której dążą łamiąc prawo.   W liście „Quo vadis, Domine?” były następca brazylijskiego tronu zauważył, że działacze latynoamerykańskich ruchów dążących […]

Read full story Comments { 0 }

Apel do Żydów całego świata; chcemy być z Ukraińcami!

Na Maj­dan wy­szli nie tylko Ukra­iń­cy, lecz także Ro­sja­nie, Or­mia­nie, Bia­ło­ru­si­ni, krym­scy Ta­ta­rzy. I my, Żydzi. Chce­my być dziś razem z Ukra­iń­ca­mi, a nie obok nich. Trzy­krot­nie w ostat­nim mie­sią­cu na wier­nych ki­jow­skiej sy­na­go­gi na Pa­do­le [dziel­ni­ca mia­sta] do­ko­na­no na­pa­dów. Dwa były nie­uda­ne, w jed­nym ob­ra­że­nia od­niósł stu­dent je­szi­wy. Spo­sób dzia­ła­nia i oko­licz­no­ści nie po­zo­sta­wia­ją […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE