XXXIII Rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

XXXIII Rocznica

Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

1981 – 2014

ZAPROSZENIE

Rzeszów

20 – 23 lutego 2014r.

       „Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy,

         swoją niezależność i wolność, musi być związany z ziemią”.

                                                              Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński

 

                             Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego

                                                   Władysław Ortyl

                                Komitet Organizacyjny

ma zaszczyt zaprosić na

XXXIII Rocznicę Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

                                 ….………………………………

       20 lutego 2014r., /czwartek/

       I. Sesja naukowa, godz.10.00 sala Uniwersytetu Rzeszowskiego – ul. Rejtana 16

       1. Wstęp i powitanie – Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

2. Referat wprowadzający „Strajki rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w

latach 1981-82 w obronie ojcowizny”, Dr Dominik Szczepański.

3. Dyskusja panelowa z udziałem studentów i naukowców oraz organizatorów

strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych : Antoniego Kopaczewskiego,

Kazimierza Chorzępy, Janusza Szkutnika i Wieńczysława Nowackiego.

II. Pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów oraz przeciwko budowie ferm wiatrowych

           i zakazowi tradycyjnego wędzenia przez producentów wędlin, ryb i serów.

            Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, (godz.12.00).

21 lutego 2014r. /piątek/, godz. 11.00,

             Sesja historyczna, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Rzeszów, ul. Szopena 24.

        22 lutego 2014r. /sobota/, godz. 15.00

            aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, pl. Ofiar Getta 5

1. Zjazd sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych

i Rzeszowie z 1981r., członków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

działaczy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi,

przedstawicieli Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny

oraz delegatów S L „Ojcowizna” RP – otwarcie Wieńczysław Nowacki.

2. Referaty problemowe:

– „Problemy ekonomiczne polskiej wsi” – Dr Janusz Goraj,

– „Zagrożenia ubezpieczenia społecznego rolników KRUS – Wojciech Jagła,

– „Zagłada małego przetwórstwa i gospodarstw rodzinnych”-Kazimierz Chorzępa.

3.  Dyskusja plenarna.

4.  Posiedzenie Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

– sprawozdanie z działalności za rok 2013 i sprawy organizacyjne.

5.  Projekty dokumentów końcowych i uchwał.

Kolacja i nocleg

23  lutego 2014r. /niedziela/

 

  1. Msza św. koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie, Pl. Farny 5, godz. 11.00.
  2. Manifestacja i złożenie wiązanek pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rynku.

3.  Konferencja XXXIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ofiar Getta 5, godz. 13.00.

4. Wstęp i powitanie – Antoni Kopaczewski, prowadzenie – Kazimierz Chorzępa.

5.  Poezja patriotyczna – Kazimierz Węgrzyn.

6. „Przekształcenia własnościowe i ich konsekwencje dla polskiego przemysłu

i rolnictwa” – referat prof. dr hab. Paweł Soroka (Uniwersytet Kielecki).

7. „Polska wieś fundamentem zrównoważonego rozwoju” – Prof. dr hab. Jan Szyszko,

8. „Konstytucja Polskiej Wsi – w obronie polskiej ziemi i lasów”- Wieńczysław Nowacki.

           Przerwa na  posiłek

9.   Dyskusja plenarna.

10. Występ zespołu śpiewaczego z Górna i kapeli z Bliżyna.

11. Przyjęcie dokumentów końcowych.

                Zakończenie (godz. 17.00)

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

  1. Wieńczysław Nowacki (przewodniczący)              8. Zbigniew Kuraś,
  2. Antoni Bała,                                                              9. Leszek Murzyn,

3.  Kazimierz Leśniak,                                               10. Marian Pałasz,

4.  Krzysztof Koczwara (Nowy Jork, USA),            11. Roman Sroka,

5.  Ks. Franciszek Kołodziej,                                    12. Stanisław Superson,

6.  Czesław Kot,                                                          13. Antoni Surdyka,

7. Jan Kudła,                                                             14. Aleksander Szura,

15. Tadeusz Szymczakiewicz

 

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH

 

Katarzyna Bielańska, Kazimierz Chorzępa, Mieczysław Domaradzki, Jan Karuś, Grzegorz Górniak, Wiesław Procyk, Stanisław Majdański, Henryk Suchora, Władysław Żabiński.

 

 

 

Adres do kontaktów:

Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, tel.17 7725604, tel. kom. 513 283 345

www.Ojcowizna RP, e-mail: slojcowizna@wp.pl

 

 

KOMITET HONOROWY:

 

  1. Jan Antoł – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-przew. Prezydium

    NSZZ RI Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,

  2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński – Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,

  3. Jan Beszta – Borowski – OKOR Białystok, rolnik, b.Poseł RP, Uhowo, gm. Łapy,

  4. Roman Bartoszcze – Sygnatariusz Porozumienia Bydgoskiego, Prezes Honorowy

      Polskiego Forum  Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”,  Sławęcin k/ Inowrocławia,

  5. Katarzyna Bielańska – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,

      OKOR Małopolska, gospodarstwo rolne Lusina, pracownik admin. publicznej, Kraków,

  6. Prof. Adam Biela – Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,

  7. Ks. Prof. Henryk Borcz – Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium 

      Duchownego w Przemyslu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,

  8. Kazimierz Chorzępa – Uczestnik strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich, członek  NSZZ RI

      „Solidarność”, Prezes Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, Trzebuska, gm. Sokołów Młp.

  9. Andrzej Gwiazda – Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,

10. Ks. Jan Jakubowski – Założyciel Bractwa Trzeźwości w Soninie k/ Łańcuta,

11. Prof.zw.dr hab.inż.Antoni Jarosz Założyciel Państ.Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,

12. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński – Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,

13. Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej – Uczestnik strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich, Rzeszów,

14. Kazimierz Hesko-KołodzińskiSygnatariusz Porozumień RzeszowskoUstrzyckich, nauczyciel,

15. Antoni Kopaczewski – I Przewodniczący NSZZSolidarność” Region Rzeszowski, sygnatariusz

      Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezes Honorowy SL Ojcowizna” RP, Rzeszów,

16. Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,

17. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski – Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,

18. Stanisław Krasoń – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,

19. Prof. Teresa Kukołowicz – Wykładowca Wydziału Nauk Społecznych KUL Lublin,

20. Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,

21. Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący

      Komitetu Obrony Polskiej Ziemi  Placówka”, inżynier – rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,

22. Ludwik Pełka – Członek Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,

23. Janinia Piekarz – Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,

24. Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,

25. Ks. Inf. Józef Sondej -Uczestnik strajku Rzeszowskiego, kapelan Solidarności”, Rzeszów,

26. Andrzej Stadnicki – OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,

27. Janusz Szkutnik – Uczestnik strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich, założyciel Rzeszowskiego

      Komitetu Oporu Rolników, redaktor „Wsi Rzeszowskiej”, Solidarność Walcząca”, Rzeszów,

28. Inż. Karol Teliga – OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa,

29. Ks. Inf. Józef Wójcik – Uwolnił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w 1972r., Suchedniów.

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

– „Nasz Dziennik”

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE