Rosja: administracyjne blokowanie portali.

Новости Единой ленты

Роскомнадзор заблокировал первые 4 сайта с экстремистским контентом.

Оформите подписку на новости Единой ленты новостей!

01.02.2014, Москва 19:54:17 Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сегодня заблокировала первые четыре интернет-сайта за распространение экстремистского контента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. “Заблокированные ресурсы распространяли социально опасную информацию, представляющую угрозу для общества и личности”, – говорится в информации службы.

“По требованию заместителя генерального прокурора РФ Роскомнадзор обеспечил блокировку первых четырех интернет-ресурсов во исполнение федерального закона N398-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации””, – уточнили в Роскомнадзоре.

Одна из интернет-страниц располагалась на ресурсе livejournal.com, который был внесен в единый реестр противоправной информации для направления на выгрузку операторам связи. “Администрация ресурса в кратчайшие сроки удалила блог с противоправной информацией. После проверки сотрудниками Роскомнадзора уведомления администрации livejournal.com об удалении незаконного контента, ресурс был исключен из реестра”, – заключили в Роскомнадзоре.

Закон о блокировке сайтов, публикующих экстремистские материалы и другую противоправную информацию, без суда сегодня вступил в силу. К социально опасной информации отнесены призывы к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни и участию в террористической деятельности, а также “участию в публичных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.

Право обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к тому или иному интернет-ресурсу получили генеральный прокурор и его заместители. Обращение происходит “на основании мониторинга интернета, а также полученных от органов власти, организаций и граждан уведомлений”.

Роскомнадзор после получения сообщения Генпрокуратуры направляет операторам связи требование об ограничении доступа либо непосредственно к противоправной информации, либо ко всему сайту, на котором она появилась. Операторы в свою очередь обязаны незамедлительно выполнить соответствующее требование.

После блокировки Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, который в соответствии с уведомлением федеральной службы должен сообщить владельцу сайта о его обязанности удалить противоправный контент. Доступ к сайту может быть восстановлен лишь после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера сообщение об удалении информации и удостоверится в этом.

http://www.rbc.ru/fnews.open/20140201195417.shtml

Roscomnadzor zablokowane pierwsze 4 miejsca z treści ekstremistycznych.

Subskrybuj kanały wiadomości Unified!

01.02.2014, Moskwa 19:54:17 RF Federalna Służba Nadzoru Łączności, Informatyki i Komunikacji (Roscomnadzor) dziś zablokowane pierwsze cztery strony internetowej rozpowszechniania treści ekstremistycznych. Poinformował serwis prasowy Ministerstwa. “Zablokowane środki rozpowszechniania informacji, że społecznie niebezpieczny stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i jednostki” – czytamy serwis informacyjny.

“Na wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej ma Roscomnadzor zablokować pierwsze cztery zasobów Internetu zgodnie z Federalnym N398-FZ” O zmianie ustawy federalnej “O informacji, Technologie informacyjne i ochrona informacji”, “- powiedział Roskomnadzor.

Jedna ze stron internetowych znajdujących się na livejournal.com zasobów, która została zadeklarowana nielegalne w jednym rejestrze informacji o odesłanie do operatorów rozładunku. “Administracja zasobami niezwłocznie usunąć bloga z nielegalnej informacji Roskomnadzora Po sprawdzeniu pracowników do zawiadomienia organów livejournal.com o usunięcie nielegalnych treści, zasobów zostało usunięte z rejestru.” – Stwierdził Roskomnadzor.

Ustawa o blokowanie witryn publikujących materiały ekstremistyczne i innych nielegalnych informacji, bez procesu dziś w życie. Społecznie niebezpieczne informacje, o których mowa połączeń do zamieszek, podburzanie do nienawiści etnicznej i religijnej i udziału w działalności terrorystycznej, a także udział w “masowych imprez publicznych organizowanych z naruszeniem porządku.”

Prawo do odwołania się do wymagających Roscomnadzor ograniczyć dostęp do danego zasobu internetowego otrzymał Prokuratora Generalnego i jego zastępców. Leczenie następuje “na podstawie monitoringu Internetu, jak również otrzymanych od władz, organizacji i obywateli zgłoszeń.”

Roscomnadzor po otrzymaniu sprawozdania Prokuratora Generalnego kieruje operatorów do ograniczenia dostępu, albo bezpośrednio do bezprawnych informacji lub do całej strony, na której pojawiła się ona. Operatorów, z kolei, są zobowiązane do niezwłocznego podjęcia odpowiednich wymogów.

Po zablokowaniu Roscomnadzor znaleźć dostawcę usług hostingowych, który jest zgodnie z zawiadomieniem z dnia Federalna Służba musi poinformować właściciela terenu obowiązku usuwania nielegalnych treści. Dostęp do strony może być przywrócone jedynie po Roscomnadzor otrzymać od właściciela witryny lub dostawcy usług hostingowych Usuń wiadomość i upewnić się, że informacje w nim.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE