Archive | February, 2014

Polski motłoch tłumaczy się przed obcą władzą

Kidawa-Błońska: zbędny nacisk ws. Holokaustu Na­cisk na Pol­skę w spra­wie Ho­lo­kau­stu zbęd­ny – uważa rzecz­nicz­ka rządu Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska. Cho­dzi o bry­tyj­ską Izbę Lor­dów, która opo­wie­dzia­ła się wczo­raj za re­sty­tu­cją mie­nia ży­dow­skie­go przez Pol­skę. Bry­tyj­scy par­la­men­ta­rzy­ści stwier­dzi­li, że nasz kraj jest naj­więk­szym spo­śród tych, które nie ure­gu­lo­wa­ły kwe­stii mie­nia wobec spad­ko­bier­ców Ho­lo­kau­stu i za­po­wie­dzie­li na­cisk na […]

Read full story Comments { 0 }

Katoliczka w sądzie

Read full story Comments { 0 }

Żydowska szmuglerka okradła Polskę

How the baroness got her silver back After 67 years, a chance discovery and a trip to Poland, Baroness Deech was handed back her family cutlery. By Marcus Dysch, August 13, 2009 Baroness Deech holds some of the precious cutlery It was smuggled out of the Nazis’ grasp and hidden in a secret drawer in […]

Read full story Comments { 0 }

Wielka Brytania: Izba Lordów za restytucją mienia żydowskiego w Polsce

Człon­ko­wie bry­tyj­skiej Izby Lor­dów w trak­cie dzi­siej­szej de­ba­ty nad Ho­lo­kau­stem wska­za­li na Pol­skę jako na naj­więk­sze z eu­ro­pej­skich państw, które do­tych­czas nie ure­gu­lo­wa­ło usta­wo­wo kwe­stii re­sty­tu­cji mie­nia wobec spad­ko­bier­ców ofiar Ho­lo­kau­stu. LITHUANIA – POLITICS BUSINESSFoto: Reuters Wśród państw, w któ­rych po­stęp w ure­gu­lo­wa­niu kwe­stii zwro­tu ży­dow­skich ma­jąt­ków pry­wat­nych spad­ko­bier­com daw­nych wła­ści­cie­li uzna­no za nie­wy­star­cza­ją­cy, wy­mie­nio­no […]

Read full story Comments { 0 }

Kliczko ostrzega Putina, by nie przyznawał Janukowyczowi azylu

Jeden z liderów ukraińskiej opozycji, Witalij Kliczko, zaapelował na łamach niemieckiego tabloidu “Bild” do prezydenta Rosji Władimira Putina o nieprzyznawanie ukrywającemu się byłemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi azylu politycznego w Rosji. “Mogę tylko ostrzec rosyjskiego prezydenta przed przyjęciem Janukowycza, co byłoby równoznaczne z udzieleniem schronienia krwawemu dyktatorowi” – napisał Kliczko. Jak podkreślił, Janukowycz powinien odpowiadać za swoje […]

Read full story Comments { 0 }

Italy is a ‘slave of Jewish bankers’

  Przerażeni Żydzi w Europie. Tu ich nienawidzą najbardziej Antysemityzm nadal jest rozpowszech­nio­nym zjawiskiem w krajach Unii Europejskiej – wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej… Agencja wezwała Europejczyków do walki z nasilającym się antysemityzmem w sieci. To pierwszy tego typu raport w UE. Powstał na podstawie badania wśród Żydów, mieszkających w ośmiu krajach: w Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, […]

Read full story Comments { 0 }

Nowe bezzałogowce dla rosyjskiej armii

Do końca 2014 oczekuje się, że rosyjscy wojskowi otrzymają 30 zwiadowczych samolotów bezzałogowych. Mowa o dostawie zespołów  „Eleron”. Są to specjalne urządzenia zwiadowcze o krótkim zasięgu. Do końca 2014 oczekuje się, że rosyjscy wojskowi otrzymają 30 zwiadowczych samolotów bezzałogowych. Mowa o dostawie kompleksów „Eleron”. Są to specjalne urządzenia zwiadowcze o krótkim zasięgu. Wykonaniem kontraktu zajmie […]

Read full story Comments { 0 }

THOUSANDS OF MUSLIMS BLOCKING STREETS FOR EID PRAYERS (MOSCOW 08/31/11)

Read full story Comments { 0 }

Dr.T.A. Droleskey: Two For The Price of One Part Two

Two For The Price of One Part Two by Thomas A. Droleskey It’s official now. There will be “two for the price of one” come five months now, that is, in December of 2013. Jorge Mario Bergoglio/Francis The Insidious Little Pest will indeed “canonize” Angelo Roncalli/John XXIII (see Two For The Price Of One, part one) and Karol […]

Read full story Comments { 0 }

The gnosis of Karol Wojtyla

The gnosis of Karol Wojtyla The word derives from the Greek “gnosis”, which means knowledge. At the beginning of Christianity, gnosis was a thorough knowledge of the mysteries of God. When people had been baptised and instructed in the mysteries, when they professed the Creed, they had a raging thirst for « the knowledge of the […]

Read full story Comments { 0 }

Serbski przepis dla Ukrainy

Foto: EPA Nieszczęściem prezydentów Ukrainy i Serbii, Wiktora Janukowycza i Slobodana Miloševicia, było to, że odmówili Zachodowi. Niedługo po tym obydwoje stali się przestępcami. Jeden zakończył swoje życie w Hadze, a co grozi drugiemu, tego nie wiemy. 12 lutego poseł Parlamentu Europejskiego ze Słowenii w wywiadzie dla telewizji Bośni i Hercegowiny BXT1 groził: Jeśli śledzicie rozwój wydarzeń […]

Read full story Comments { 0 }

On the Inflaming of “Inter-Ethnic Love” Jewish author Eduard Hodos comes to the defense of an author silenced for “anti-semitism” by Eduard Hodos Russky Vestnik 8 April 2004 Translated from the Russian       Eduard Hodos Editor’s note: On January 28, 2004 the largest Ukrainian-language newspaper in the Ukraine, “Sel’skie Vesti” (with a circulation […]

Read full story Comments { 0 }

Głupoty smoleńskie po duńsku

Dansk ingeniør afviser forklaring på polsk flyulykke En del af vraget efter det polske præsidentfly, der 10. april 2010 styrtede ned i skoven nær russiske Smolensk.  Et birketræ kan ikke være årsag til det havari under landingen, som den polske præsidents fly kom ud for i Rusland for fire år siden, mener dansk civilingeniør. Af […]

Read full story Comments { 0 }

Who controls the Ukraine?

Note: For more information, Bollyn has some information about this area; one about Boris Berezovsky and one about Turkmenistan and Ukrainian president, Viktor YushchenkoA site about the Ukraine’s problems with Zionism has been “siezed”: http://ukar.org It is now available only at the Internet archive: http://web.archive.org/web/20051123102140/ukar.org/index.html The following was written by Vladimir Borisov, possibly in January […]

Read full story Comments { 0 }

Dr. T. A. Droleskey: No Space Between Ratzinger and Bergoglio, Part Six

No Space Between Ratzinger and Bergoglio Part Six by Thomas A. Droleskey The insanity, yes, the total and complete insanity of “resignationism”–the delusional belief that the “defender” of doctrinal orthodoxy, Joseph Alois Ratzinger/Benedict XVI, was forced to “resign” from the conciliar “papacy” last year–is at a fever pitch. It would appear (tongue inserted in cheek […]

Read full story Comments { 0 }

MYSTERY, BABYLON THE GREAT

MYSTERY, BABYLON THE GREAT CATHOLIC OR JEWISH?   PART IV   CITTÁ DEL VATICANO   Does the Prieuré de Sion control the Roman Catholic Church today? According to various sources, including the Jewish Encyclopedia, the House of Rothschild has been the long-standing trustee of the Vatican’s wealth.   “Early in the 19th century the Pope […]

Read full story Comments { 1 }

Latest from Socci: The Papal Games

Today (February 17) the world press reported that Pope Francis has obtained an Argentinian passport and identity card under his former name, Jorge Mario Bergoglio, and that he “would like to keep traveling around the world with the Argentinian passport.” That is, although he already holds a Vatican passport as Pope Francis, head of the […]

Read full story Comments { 1 }

Krym wywiesza rosyjską chorągiew.

На флагштоке горисполкома Керчи подняли флаги Крыма и России Добавил: Serzov | Дата: 23.02.2014 | Собравшись у центрального входа здания горисполкома, митингующие стали скандировать «Керчь – Крым! Мы хотим к России!». К людям вышел мэр города Олег Осадчий и попытался их успокоить, но его заглушили криками «Россия!».Мэр не соглашается повесить флаг на здание исполкома и […]

Read full story Comments { 0 }

Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele katolickim w Polsce ! /

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.9

„NOWA WOJNA” NIEUNIKNIONA Zadania historyczne naszego narodu Wojna sieciowa przeciwko Hierarchii Globalna sieć niewidzialnej Chazarii to istniejąca paralelnie do widzialnej struktury międzypaństwowej formacja cieni, która w szybkim tempie urzeczywistnia się, pozyskuje realne geopolitycz­ne zarysy, wchłaniając relikty państw zniszczonych przez Chazarów. Do procesu tej materializacji wciągnięto ogromną liczbę komórek sieci globalnej, które specjalizują się w wykonywaniu […]

Read full story Comments { 0 }

Porady na wypadek wojny

СОВЕТЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, А СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…   Porady na wszelki wypadek, a wypadki zdarzają się różne Poniższe porady są otrzymane od byłego pracownika GRU, ukrywającego się pod pseudonimem Szop. Niestety, nie ma z nim żadnego kontaktu. Scenariusz podobny – wojna domowa lub wojna.   … Tak czy inaczej, scenariusze mogą być różne . […]

Read full story Comments { 0 }

Koszerny biskup

Koszerny biskup   Kazimierz Nycz Poniżej przedstawiamy pewien zbiór art, który ukazuje sylwetkę Kaźmierza Nycza jako okupanta na Archidiecezji Warszawskiej. Wyraźna antykatolicka postawa i filosemityzm Nycza ukazują  faktyczne powody usunięcia z biskupstwa arb. Stanisławą Wielgusa, który nigdy nie pojawiłby się w sytuacjach ukazywanych w n/w artykułach, a które dotyczą roli i zachowań Kazimierza Nycza. (-)Red. […]

Read full story Comments { 0 }

Гарвардский и Хьюстонский проекты уничтожения славян

http://www.youtube.com/watch?v=qy5E5Ry1vQA

Houston Project  – likwidacja Słowian. В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так называемого «Гарвардского проекта». Он состоял из трех томов: «Перестройка», «Реформа», «Завершение». В начале первого тома – большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. […]

Read full story Comments { 0 }

Siergiej Ławrow: sygnatariusze porozumienia nie są zdolni do negocjacji.

MSZ FR o niezdolności do negocjacji osób, które podpisały umowę w Kijowie   Foto: EPA   Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wyraził szefom MSZ Niemiec, Francji i Polski głębokie zaniepokojenie z powodu niezdolności do negocjacji osób, które podpisały 21 lutego porozumienie w Kijowie – czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. „Opozycja nie tylko nie wypełniła […]

Read full story Comments { 0 }

Sobór Antychrysta odebrał im rozum

Upadek  Kościoła w Polsce postępuje niemal lawinowo. Posoborowy kler już trwale, bez jakiejkolwiek refleksji popisuje się odwrotnością zachowań , a co jest znakiem Szatana: milczy tam, gdzie trzeba krzyczeć, zabiera głos, gdy trzeba milczeć, jest tam, gdzie nie powinien być , a go brakuje w miejscach, w których zachodzi wołanie o ratunek duszpasterski. Kler w Polsce przoduje […]

Read full story Comments { 0 }

Dr. Ashraf Ezzat: Egypt at war with Hamas

Egypt at war with Hamas “Muslim Brotherhood and Hamas are not the voice of dissent in the Egyptian or Palestinian political scene, but actually they are the voice of disintegration” By Dr. Ashraf Ezzat ( Alexandria, Egypt)   While Most Arabs seem to agree to disagree; there are few things they don’t argue over like Israel […]

Read full story Comments { 0 }

Książki które zmienią Wasz pogląd na świat.

Książki które zmienią Wasz pogląd na świat. Prawdziwa wiedza o Polsce i świecie współczesnym.   Borys Dziś, ul. Bydgoska 38, 81-322 Gdynia Tel. 720 472 605 e-mail: borysdzis@wp.pl   Bednarczyk Tadeusz, Wiesenthal contra Waluś, Demianiuk i inni, 18 zł Blumchen Izaak, Prawo rasy wyższej, 10 zł Brochocki Jerzy, Rewolta marcowa, 35 zł Chodorowski Jerzy, Kto […]

Read full story Comments { 1 }

Zdrada Jezusa Chrystusa

X. Karol Stehlin FSSPX Zdrada Jezusa Chrystusa Rzecz o dialogu katolicko-żydowskim Książęta żydowscy poznali Chrystusa, a jeśli czegoś o Nim nie wiedzieli, była to nieświadomość umyślna, więc nie zwalniająca od winy. Grzech ich był przeto grzechem najcięższym, zarówno ze względu na rodzaj grzesznego czynu, jak i ze względu na złą wolę. Lud żydowski zgrzeszył bardzo ciężko […]

Read full story Comments { 0 }

Bergoglio w komunii z żydami

Francis says Catholics are united and in communion with Jews – says he esteems them and asks for Jewish prayers February 16, 2014 http://visnews-en.blogspot.se/search?updated-max=2014-02-17T15:12:00%2B01:00 Vatican City, 13 February 2014 (VIS) – “I am very grateful to you for the distinguished contribution you have made to dialogue and fraternity between Jews and Catholics, and I encourage […]

Read full story Comments { 0 }

‘I am a Ukrainian’ Video Exposed As Kony-Style Scam

Read full story Comments { 0 }

Ukraina: bratanie się islamu z judaizmem.

Ukraine protest speaker urges Jewish oligarchs to use influence Muslim opposition supporter calls on Muslim, Jewish business tycoons to intervene with President Yanukovych Anti-government protesters clash with riot police in Independence Square in Kiev, Ukraine, on February 18, 2014. (photo credit: AP/Efrem Lukatsky) A speaker at the Ukrainian opposition’s main protest encampment in Kiev demanded […]

Read full story Comments { 0 }

USA i EU opłacają “Wściekłe Cipy”

US and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters — Paul Craig Roberts US and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters Paul Craig Roberts A number of confirmations have come in from readers that Washington is fueling the violent protests in Ukraine with our taxpayer dollars. Washington has no money for food stamps or […]

Read full story Comments { 0 }

After Anti-Invasion Vote, Switzerland Assaulted by Jew President of the EU Parliament Martin Schulz

After saying “no” to invasion by the immigrant hordes, Switzerland is being assaulted by the Jewish rat President of the European Parliament, Martin Schulz. The occupying enemy Jew Schulz, who’s first speech as president made the outrageous (and undoubtedly accurate) claim that ”his first obligation as President of the European Parliament is to defend the […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.8

RELIGIA GLOBALNEGO KAGANATU Ksenofobia Talmudu i Kabały jako siła napędowa nowego porządku świata Oddanie suwerenności drogą zniszczenia religii tradycyjnych. W celu utworzenia religii globalnej Chazarowie wykorzystują właśnie zasadę „globalizacji poprzez regionalizację”. Zasada ta p twierdziła swoją skuteczność podczas budowy nowego politycznego i ekonomicznego ładu, kiedy kraje, oddawszy swoją polityczną i ekonomiczną suwerenność, zgodziły się na […]

Read full story Comments { 0 }

Żydowska Organizacja Bojowa ogłasza mobilizację!

Żydowska Organizacja Bojowa ogłasza mobilizację! 20 stycznia 2014 http://kehilot-kuzari.ru/news/2014-01-20/evreyskaya-boevaya-organizatciya-obyavlyaet-mobilizatciyu?_utl_t=fb Ze względu na pogarszającą się sytuację w stolicy Ukrainy, 19 stycznia 2014 r. ŻOB zaprezentował swój apel do innych organizacji i społeczności żydowskiej na Ukrainie. “Niestety krew płynęła. Na początku, w Kijowie, nacjonaliści ciężko pobity w lamówce obywatela izraelskiego Hillel Wertheimera, Ministerstwo Edukacji Izraela posła, a […]

Read full story Comments { 0 }

Ukraine says it did not shoot down Russian passenger plane

Published time: January 19, 2011 08:30 A Ukrainian expert commission has ruled that the country’s anti-aircraft defense is not guilty of downing a Russian airliner with 78 people aboard in 2001. ­According to the Kommersant-Ukraina daily, the commission of the Kiev Research Institute of Forensic Expertise has ruled that the Tupolev 154 aircraft of the […]

Read full story Comments { 0 }

Książę pisze do Ojca Świętego

Książę Bertrand Orleans Braganza skierował do Ojca Świętego obszerny list „pełen synowskiego zatroskania”. Wyraził w nim swój niepokój z powodu wspierania przez Stolicę Apostolską marksistowskich organizacji z Ameryki Południowej. Ich celem jest lewicowa rewolucja, do której dążą łamiąc prawo.   W liście „Quo vadis, Domine?” były następca brazylijskiego tronu zauważył, że działacze latynoamerykańskich ruchów dążących […]

Read full story Comments { 0 }

Apel do Żydów całego świata; chcemy być z Ukraińcami!

Na Maj­dan wy­szli nie tylko Ukra­iń­cy, lecz także Ro­sja­nie, Or­mia­nie, Bia­ło­ru­si­ni, krym­scy Ta­ta­rzy. I my, Żydzi. Chce­my być dziś razem z Ukra­iń­ca­mi, a nie obok nich. Trzy­krot­nie w ostat­nim mie­sią­cu na wier­nych ki­jow­skiej sy­na­go­gi na Pa­do­le [dziel­ni­ca mia­sta] do­ko­na­no na­pa­dów. Dwa były nie­uda­ne, w jed­nym ob­ra­że­nia od­niósł stu­dent je­szi­wy. Spo­sób dzia­ła­nia i oko­licz­no­ści nie po­zo­sta­wia­ją […]

Read full story Comments { 0 }

XXXIII Rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

XXXIII Rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981 – 2014 ZAPROSZENIE Rzeszów 20 – 23 lutego 2014r.        „Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy,          swoją niezależność i wolność, musi być związany z ziemią”.                                                               Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński                                Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego                                                    Władysław Ortyl                             […]

Read full story Comments { 0 }

X. prof. Stanisław Koczwara

Kłuszyńska potrzeba (Tv Trwam) X. dr hab. Stanisław Koczwara   http://kucyki0chaosu.wrzuta.pl/film/5exXQ2cPjH0/ks_dr_hab_stanislaw_koczwara_historia_rusi PobierzMożna na Kłuszyn spojrzeć wąsko, jako na wynik awantury politycznej mającej miejsce w państwie moskiewskim na przełomie XVI i XVII wieku, a dotyczącej głównie obsady tronu carskiego, po zamordowaniu na rozkaz Borysa Godunowa, jednego z synów Iwana Groźnego carewicza Dymitra. Niedługo po jego śmierci […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.7

Chazarscy bankierzy przeciwko państwowości amerykańskiej Wiele ludzi uważa, że kryzys dolara oraz kryzys USA to zjawiska mające wzajemny związek. Z uwagi na kryzys finansowy w USA oczekuje się masowych niepokojów. Możliwe, że w celu ich tłumie­nia, jak mówią eksperci, z naruszeniem prawa z 1878 r. obecnie w USA tworzone są tzw. siły błyskawicznego działania na […]

Read full story Comments { 0 }

Żydzi na Euromajdanie

Żydzi na Euromajdanie Żydzi na Euromajdanie. Oficer CAHAL (armia izraelska) i jeszcze 300 żydowskich bojówkarzy zostało instruktorami euromajdanowskiej tłuszczy. Portal Stowarzyszenia Gmin i Organizacji Żydowskich Ukrainy, którego szefem jest pijarowski menedżer euromajdanu, żyd Josif Eisels, osłaniający nazistów żyda Tiahnyboka-Frotmana, wyhodowanych przez szefa Europejskiego Sojuszu Żydowskiego, miliardera i żyda I. Kołomojskiego, opublikował wywiad korespondenta Michaiła Golda z […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.6

Globalne plany Chazarii Problem Rosji jako państwa polega na tym, że przeciwstawia się jej imperium, które realizuje głównie zadania religijne i ma na względzie wyjątkowo cele religijne, i to im podlega cała polityka oraz gospodarka, cała struktura imperium. Niewidzialna Chazaria materializuje się poprzez duchową konsolidację. Natomiast nasza władza robi wszystko na odwrót. Zaaferowana jest polityką, […]

Read full story Comments { 0 }

Did Mossad Murder Hilda Murrall?

November 22, 2011 T Stokes – November 21, 2011 Nuclear power is an inherently dangerous source of energy, as events at Fukushima recently revealed. So it goes without saying that nuclear weapons are all the more so. Israel’s arsenal has been substantially enlarged since Mordechia Vannunu first heroically blew the whistle on it. Nonetheless a Sunday […]

Read full story Comments { 0 }

Mit holocaustu ma zastąpić Mękę Chrystusa

Pedro Varela: Mit holocaustu ma zastąpić Mękę Chrystusa Pedro Varela, właściciel znanej w Barcelonie księgarni „Europa”, jeden z czołowych hiszpańskich propagatorów rewizjonizmu holocaustu, współpracujący z wieloma środowiskami narodowo-rewolucyjnymi. W  1998 roku po raz pierwszy został skazany na karę 7 miesięcy (prokurator żądał 5 lat) i zniszczenie 20 900 książek – powodem było „negowanie holocaustu”. W […]

Read full story Comments { 0 }

Poza Kościołem nie ma zbawienia

KOŚCIÓŁ KATOLICKI KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI –––––––– IV. Poza Kościołem nie ma zbawienia   Wobec rozsiadłych się po całej Polsce przeróżnych sekt i sekciarzy, jakimi są mariawici, hodurowcy, Badacze Pisma św., spirytyści, metodyści i inni, co bałamucą i odrywają nasz lud od Kościoła katolickiego – chcielibyśmy przypomnąć wszystkim katolikom tę starą i nieomylną prawdę chrześcijańską, […]

Read full story Comments { 0 }

Bp Williamsona błąd mentewakantystyczny

Bp Williamsona błąd mentewakantystyczny lut14by Pelagius Asturiensis Tekst ten jasno pokazuje nie tylko kiepską teologię bp Williamsona (pomimo jego bardzo zdrowego rozsądku w wielu zdroworozsądkowych kwestiach), ale też cały a(nty)teologiczny system FSSPX oparty na opiniach abp Lefebvre’a i mitach założycielskich. Jeszcze nie zetknąłem się z bractwowym duchownym będącym w stanie obalić argumenty przykładowego duchownego sedewakantystycznego, natomiast sedewakatyści […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.5

http://www.youtube.com/watch?v=NEQyakpsv5E

Rothschildowie – klan chazarski na służbie u Antychrysta   Ten, kto kontroluje zasoby pieniędzy w jakimkolwiek kraju, jest absolutnym gospodarzem całego przemysłu i handlu. I, kiedy zaczynacie rozumieć, że cały ten system jest bardzo łatwy do skontrolowania w ten czy inny sposób przez kilku bardzo potężnych ludzi na górze, stanie się dla was zrozumiałe, jak […]

Read full story Comments { 1 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.4.

  Neokoni przeciwko Rosji Syjonizm dokładnie tak samo jak neokonserwatyzm to ruch chazarski. O dominancie etnicznej neokonserwatyzmu bardzo dużo pisa­ły w Ameryce praktycznie wszystkie większe Agencje Informacji Międzynarodowej. Wyjątkowo najmocniejsza grupa lobbująca w Kongresie Amerykań­skim to Amerykańsko-Izraelski Komitet ds. Stosunków Międzyna­rodowych (AIPAC – The American Israel Public Affairs Commitee). Przed tą strukturą zdają sprawozdanie prezydenci […]

Read full story Comments { 1 }

73. rocznica aresztowania św. Maksymiliana Kolbego

73. rocznica aresztowania św. Maksymiliana Kolbego Radio Maryja Dziś 73. rocznica aresztowania i osadzenia św. Maksymiliana Kolbego na Pawiaku. O godz. 11:30 w Niepokalanowie sprawowana będzie uroczysta Eucharystia. Mszy św. sprawowanej w Bazylice NMP Niepokalanej przewodniczył będzie o. prowincjał Wiesław Pyzio.  Na uroczystościach obecni będą przedstawiciele gmin związanych z życiem i działalnością św. Maksymiliana: Zduńskiej […]

Read full story Comments { 1 }

Który Kościół jest prawdziwy?

KOŚCIÓŁ KATOLICKI KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI –––––––– I. Który Kościół jest prawdziwy?   Aby na to pytanie odpowiedzieć, spytajmy się najpierw, czy może być kilka Kościołów prawdziwych Chrystusowych?     I. Kościół prawdziwy może być tylko jeden.   Od czasów Chrystusa aż po dziś dzień, namnożyło się więcej niż dwieście przeróżnych Kościołów. A każdy z […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.3.

KONSTRUKCJA DYKTATURY GLOBALNEJ Właściwości współczesnej geopolityki Architekci i wykonawcy Wojna w Osetii Wojna w Osetii Południowej zmieniła sytuację na świecie, a dokładniej skrajnie odsłoniła rozmieszczenie sił, uczyniła je wyrazistym i jasnym. A co stało się ostatecznie wyraziste i jasne dla narodu? Rosja znajduje się w izolacji politycznej, ponieważ praktycz­nie nikt nie wyraził poparcia jej działań […]

Read full story Comments { 1 }

Baza NATO w Rosji: Ulyanovsk

  NATO hopes to sign the first commercial agreement with Russia on use of a transit base “within the next few months,” a NATO spokesman said in Moscow. The North Atlantic Alliance hopes to be able to use Russia‘s Ulyanovsk transit base for withdrawal of its ISAF forces from Afghanistan. The huge amount of cargo […]

Read full story Comments { 0 }

KATOLICY

  RECENZJA FILMU “KATOLICY” zamieszczona w miesięczniku Zawsze Wierni nr 26 (styczeń-luty 1999), s.109-110. Chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników na film „Katolicy” w reżyserii Jacka Golda. Zrealizowany w 1973 r., w dwa lata po wprowadzeniu przez papieża Pawła VI nowego rytu mszy, jest odbiciem tej najdramatyczniejszej w dziejach katolicyzmu epoki, która wzbudziła zainteresowanie nawet niekatolików. W […]

Read full story Comments { 1 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.2.

„Nie zhańbimy rosyjskiej ziemi” Z twardą wiarą w miłość Bożą niezachwianie przeświadczeni w ostatnim zwycięstwie będziemy spłacać nasz święty obowiązek obrony Ojczyzny do końca  i  nie zhańbimy rosyjskiej ziemi. Car Nikołaj II Podczas jednego z licznych bankietów generał armii rosyjskiej, bohater wojny rosyjsko-tureckiej (1877- 1878) Michaił Dmitrijewicz Skobelew wystąpił ze wspaniałym przemówieniem: „Doświad­czenie ostatnich lat […]

Read full story Comments { 5 }

Za obojętnych i gorliwych

      Za obojętnych i gorliwych – Błażej Strzechmiński OFMCap .   Prosić o miłosierdzie dla grzeszników, a także w różnych innych potrzebach bliźnich było chlebem powszednim Ojca Pio. Lista spraw i osób, które codziennie polecał dobremu Bogu, wydawała się nie mieć końca. Ich życiowe problemy stawały się intencjami jego modlitw, a troska o […]

Read full story Comments { 0 }

GREGORIAN CHANT

  Published on Jun 10, 2012 I. LES CLOCHES DE SOLESMES II. KYRIE 9 (MODE 1) (from 2:08) III. GLORLA 9 (MODE 7) (from 4:31) IV. SANGTUS 9 (MODE 5) (from 8:06) V. AGNUS DEI 9 (MODE 5) (from 9:58) VI. KYRIE 11 (MODE 1) (from 11:37) VII. CREDO I (MODE 4) (from 14:01) VIII. […]

Read full story Comments { 0 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.1.

ŚWIĘTE IMPERIUM ALBO DYKTATURA ANTYCHRYSTA Dwa sakralne centra opozycji światowej Jaki będzie nasz wybór? Bicie serca utwierdza mnie, że nie jestem zabity, Przez wypalone powieki widzę brzask. Otwieram oczy – stoi nade mną ogromne przerażenie, Dla którego imienia brak Przyszli jak lawina, jak potok czarny, Najzwyklej nas złamali i wdeptali nas w błoto. Wszystkie sztandary, […]

Read full story Comments { 3 }

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii, wstęp

Święta Ruś przeciwko Chazarii Zamiast Przedmowy STANIEMY DO WALKI O WIARĘ I ZWYCIĘŻYMY! Bracia, niewiele nas, a wróg jest silny, ale nie w sile Bóg, a w prawdzie. Nie ulękniemy się mnogości wrogów, wszak z nami Bóg!+ Św. Błogosławiony Książę Aleksander Newski Temat tajnego panowania nad światem został odsłonięty i ujawniony z nieoczekiwanego punktu widzenia […]

Read full story Comments { 9 }

Małgorzata Todd: Gender w praktyce

Gender w praktyce      7 /2014 (138)    Szanowni Państwo! Od dłuższego czasu obserwujemy zmagania rządu oraz wszelkich możliwych „autorytetów” prawnych i moralnych z super problemem jakim stał się pedofil –morderca zwolniony z więzienia po odsiedzeniu kary 25 lat pozbawienia wolności. Jakoś nikt nie wpadł na najprostsze rozwiązanie. Należy wysłać go do Brukseli, żeby mógł przed […]

Read full story Comments { 0 }

Motyw przewodni papieża Jana Pawła II

cz. I Jest to omówienie książki Teologiczna podróż papieża Jana Pawła II na spotkanie modlitewne religii w Asyżu, część II, tom I, ojca Johannesa Dörmanna. Książki tej nie czyta się łatwo. Myśli i styl papieża Jana Pawła II są trudne i wydaje się, że prof. Dörmann nie wyraża się z wyrazistością stylu św. Tomasza z […]

Read full story Comments { 0 }

Izraelski Mossad przejął lotnisko Okęcie

   Izraelski Mossad przejął lotnisko Okęcie Aktualizacja: 2011-07-14 3:20 pm Co próbowano wywieźć z Polski, kto budził prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w środku nocy, na jakiej podstawie prawnej służby Izraelskiego MOSSAD przejęły na prawie całą noc lotnisko Okęcie. Dlaczego w imieniu obywateli USA pracowników stacji telewizyjnej FOX oraz radia Merkury interweniowała ambasada Izraela oraz […]

Read full story Comments { 0 }

Irlandia: Katolickie dzieci zmuszane do nauki o innych religiach.

W pełnej współpracy z katolickimi “biskupami” irlandzkie dzieci szkolne są zmuszane do uczenia się o innych religiach.   Ireland: Catholics Obliged to Study Other Religions 14-02-2014 http://www.dici.org/en/news/ireland-catholics-obliged-to-study-other-religions/ A new educational program, established with the cooperation of the Irish Bishops’ Conference, is going to oblige Irish Catholic students to study other religions. This unheard-of measure breaks […]

Read full story Comments { 0 }

Żyd Bergoglio czeka na swojego mesjasza.

Read full story Comments { 0 }

77% gwałcicieli w Szwecji to muzułmanie

“…Szwecja jest krajem z największym współczynnikiem gwałtów w Europie, a na świecie plasuje się zaraz po antyrasistowskiej RPA. “ Opublikowano: sobota, 04, styczeń 2014 Według policyjnych statystyk najwięcej gwałtów w Szwecji dokonują imigranci wyznający islam. W Szwecji dochodzi do 60 tysięcy gwałtów rocznie, czyli dziennie do 164. Jest to 20 razy więcej, niż w innych […]

Read full story Comments { 1 }

Still Support Abortion, anyone? A very brief video of a living fetus in an intact placenta.

Read full story Comments { 0 }

X. Prof. Stanisław Koczwara – ŻRÓDLISKO POLSKOŚCI

Read full story Comments { 0 }

X. prof. Koczwara: dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem – Hebdów 2012

X. prof. Koczwara: dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem – Hebdów 2012 Dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem, stąd potrzebne jest wołanie o duszę polską, by Polacy byli wolni od kłamstwa poprawności politycznej – apelował podczas Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie ksiądz Stanisław Koczwara. Profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie był gościem […]

Read full story Comments { 0 }

Na co komu te szaty? [Tuba Cordis 2 II A.D. 2014]

Read full story Comments { 5 }

Niemieckie obozy koncentracyjne w Afryce

Niemieckie obozy w Afryce Wywiad miesięcznika “Historia Do Rzeczy” (nr 2/2013) z duńskim historykiem Casperem Erichsenem, współautorem książki “Zbrodnia kajzera”. Rozmawiał Piotr Zychowicz.   [Dłuższą chwilę zastanawiałem się nad przedrukowaniem na blogu tego (nieobecnego dotąd w necie) wywiadu. Powodem jest to, że globaliści i ich propagandziści lubią szafować zbrodniami (często wyimaginowanymi lub o kłamliwie zwielokrotnionej […]

Read full story Comments { 0 }

LPAC Policy Committee, February 3, 2014 Transkrypcja

LPAC Policy Committee, February 3, 2014 Transcript February 4, 2014 • 9:32AM LaRouche PAC Policy Committee Transcript, Monday, February 3, 2014   MATTHEW OGDEN: Good afternoon, it’s February 3rd, 2014. My name is Matthew Ogden, and you’re joining us over Google Hangouts Live for our weekly discussion with the LaRouche PAC Policy Committee. Over video […]

Read full story Comments { 0 }

Czy rezygnacja Benedykta jest kanonicznie ważna? Tłumaczenie

BYĆ MOŻE NIE JEST KANONICZNIE WAŻNA REZYGNACJA PAPIEŻA BENEDYKTA   “Wycofanie się”  Benedykta XVI – w rok później – zaczyna mieć charakter kryminału ponieważ wyłaniają się szczegóły, które zmuszają do zadania sobie poważnego pytania, co do jego faktycznej , kanonicznej ważności. Zacznę od tego, czego sam osobiście byłem świadkiem. Latem 2011 roku, otrzymuję z pewnego źródła […]

Read full story Comments { 6 }

Masowe zgony wśród bankierów

Another high profile banker is dead under suspicious circumstances By John Vibes NEW YORK (INTELLIHUB) — Last week we reported on the suspicious string of apparent suicides that has hit the financial industry.  Multiple bankers have been found dead in recent weeks.  Those who had high profile deaths, like the man who jumped from the […]

Read full story Comments { 1 }

Agentem wywiadu PRL w Watykanie, ps. “Lamos”, był abp Janusz Bolonek.

  Agentem wywiadu PRL w Watykanie, ps. “Lamos”, był abp Janusz Bolonek. To on zadenuncjował Kuklińskiego? Lamos lub Latynos – tak nazywano agenta PRL, który był wtyką ówczesnych władz w Watykanie. Na antenie TV Republika Sławomir Cenckiewicz ujawnił, że owym agentem był arcybiskup Janusz Bolonek.   Wtyka wywiadu PRL w Watykanie o pseudonimie “Lamos” to […]

Read full story Comments { 0 }

Kulczyk dał na żydowskie muzeum 6 milionów dolarów.

Polish billionaire Jan Kulczyk donates $6 million to Jewish museum By Ben SalesJuly 3, 2012 2:29pm (JTA) — Poland’s richest person, Jan Kulczyk, has donated about $6 million to the Museum of the History of Polish Jews. The billionaire’s gift is the largest to the museum by an individual donor, according to the Warsaw Business […]

Read full story Comments { 0 }

Rada Europy zajmie się problemem późnych aborcji

Rada Europy zajmie się problemem późnych aborcji Data publikacji: 2014-02-12 17:00 Komitet Ministrów Rady Europy będzie się musiał zająć “problemem późnych aborcji”, odpowiadając na pisemne pytanie przedłożone 31 stycznia. W Wielkiej Brytanii ujawniono, że każdego roku 60 dzieci przeżywa późne aborcje, żyjąc od kilku minut do nawet kilku godzin. Są pozostawiane na śmierć lub zabijane […]

Read full story Comments { 0 }

Wojtylianizm w świecie: Polak bez godności

   Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2014 21:31 Przedstawiamy Państwu nagranie video, na którym pewien muzułmanin zrywa krzyżyk powieszony na ścianie i rzuca go na ziemię, wprost pod nogi jednego z Polaków. Zajście miało miejsce w myjni samochodowej w Wielkiej Brytanii, w której powyższe osoby były zatrudnione. O sprawie poinformował nas Czytelnik portalu Narodowcy.net.   Sprawcą […]

Read full story Comments { 3 }

Prezydent Izraela o rządzie światowym

Prezydent Izraela o rządzie światowym Prezydent Izraela o rządzie światowym. „Wierzę, że w ostatecznym rachunku na świecie pojawi się nowe przywództwo. Dlatego, że rządy narodowe stały się słabsze niż były wcześniej. Globalizacja odebrała im władzę nad gospodarką. W rzeczywistości rządy rożnych krajów nie kontrolują w pełni gospodarek swoich krajów”-powiedział prezydent Izraela, Shimon Peres, na spotkaniu z […]

Read full story Comments { 0 }

At Singapore Airshow: “Israel is a World Power”

On the eastern side of Singapore’s main island, Changi Airport is considered one of the best in the world. Its many qualities are dwarfed by the magnificent views enjoyed by travelers. A tropical paradise is hosting the Airshow 2014. Singapore Airshow 2014 Aerobatic flying displays didn’t distract the Israeli delegation which is represented by two […]

Read full story Comments { 0 }

Rabin Skorka: Ustąpienie Benedykta XVI było pięknym gestem lidera.

EL “NUEVO VOCERO” VATICANO ELOGIA A RATZINGER Rabino Abraham Skorka: “Una lección de verdadero líder”   El rabino Abraham Skorka, de la comunidad Benei Tikvá, consideró que la renuncia de Benedicto XVI fue “un gran gesto; una lección de verdadero líder», declara refiriéndose a la renuncia de Ratzinger, que abrió el camino a su amigo Bergoglio. […]

Read full story Comments { 0 }

Mgr. Williamson: Number CCCXLIII (343) (344) 15 February2014

CHURCH’S INFALLIBILITY – I Probably sedevacantists’ main problem is the Church’s infallibility (Conciliar Popes are horribly fallible, so how can they be Popes ?). However, infallibility needs to be looked at for more than just to alleviate sedevacantism. The modern problem of preferring authority to truth is vast. “Infallibility” means inability to err, or to […]

Read full story Comments { 0 }

Pogrzeb Śp. B.Poręby: “Warchoły, to wy!”

Homilia: X. prof. Stanisław Koczwara Warchoły, to wy! – Wy, co liżecie obcych wrogów podłoże, czołgacie się u obcych rządów i całujecie najeźdźcom łapy, uznając w nich prawowitych wam królów. Wy hołota, którzy nie czuliście dumy nigdy, chyba wobec biedy i nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytym brzuchem bezczelników i pięścią sługi. Wy lokaje i fagasy […]

Read full story Comments { 2 }

ONZ chce rzucić Kościół Katolicki na kolana

United Nations Demands the Catholic Church Drop to Her Knees For those who read history, the term -Stalinism- comes to mind Call this a prediction that I bet will come true: The Holy See and the Catholic Church will, in the near future, be called before the International Court of Justice to answer for its […]

Read full story Comments { 2 }

Putting the Catholic Back in Catholic Action: Bishop Kagin Shows Episcopal Courage

Putting the Catholic Back in Catholic Action: Bishop Kagin Shows Episcopal Courage http://www.catholic.org/national/national_story.php?id=54174 By Deacon Keith Fournier 2/11/2014 Catholic Online (www.catholic.org) What we need is a New Catholic Action which puts the Catholic back in Catholic action. I think it is time to reject efforts which start from a political party base and then attempt […]

Read full story Comments { 0 }

3,5 miliona żydów ma osiedlić się w Hiszpanii.

Ok. 3,5 miliona Żydów wystąpi o hiszpańskie obywatelstwo i chce wrócić do Europy. Hiszpania z nową ustawą, która ma naprawić krzywdy wyrządzone wygnanym Żydom Organizacje żydowskie szacują, że ok. 3,5 mln Żydów Sefardyjskich będzie ubiegało się o przyznanie obywatelstwa hiszpańskiego. To efekt planowanej zmiany prawa, które umożliwi im powrót do Hiszpanii, 500 lat po tym, […]

Read full story Comments { 0 }

Feministki domagają się odejścia biskupa: aborcja&gender

 Katholische Basis verlangt Absetzung von Bischof Huonder Von Michael Meier. Aktualisiert am 04.02.2014 Mit einer grossen Kundgebung in St. Gallen fordern die Basiskatholiken die Bischofskonferenz auf, in Chur für eine neue Bistumsleitung zu sorgen. Doch so einfach ist das nicht.   «Es reicht!» Unter diesem prägnanten Motto steht die «Kundgebung für eine glaubwürdige und befreiende […]

Read full story Comments { 0 }

OŚWIADCZENIE LEKARZA O ŚMIERCI BOHDANA PORĘBY

Później (po około tygodniu) zwrócił mi uwagę Generał Grudniewski, że to mogła być śmierć na wskutek specjalnego specyfiku, który powoduje nagłe wykrzepianie krwi w wielu punktach ciała. Zadał mi pytanie – czy tak mogło być?+ Poniższe słowa piszę, ponieważ mam pisemną zgodę Synów Bohdana Poręby na upublicznienie ważnych informacji. Jestem lekarzem i kolegą Bohdana Poręby, […]

Read full story Comments { 0 }

Izrael to rak

Przewodniczący irańskiego parlamentu: Izrael to rak regionu Podczas uroczystości z okazji przyjęcia przez Tunezję nowej konstytucji, przewodniczący parlamentu Iranu nazwał Izrael “rakiem regionu”, a USA oskarżył o próbę “sterylizacji” Arabskiej Wiosny. Delegacja USA na znak protestu opuściła uroczystości. Uroczystości przyjęcia przez Tunezję nowej konstytucji odbyły się wczoraj w Tunisie. Uczestniczyły w nim zagraniczne delegacje, europejskich […]

Read full story Comments { 0 }

Świat musi poznać tę historię

Janina Lankau Autorka tego artykułu – Janina Lankau mieszka w Kanadzie, dokąd zaprowadziły ją wojenne losy. W liście do naszej redakcji wspomina dzień 5 maja 1945 r.: „Uwolnieni z obozu pod Wilhelmshaven, niedaleko Hamburga, z szaloną radością witaliśmy naszych oswobodzicieli”. Nastąpiła wędrówka do Anglii, potem do Kanady. „Lata mijały – pisze p. Lankau. Myśl o […]

Read full story Comments { 2 }

Ksiądz Wojtyła odmówił małemu żydowi prawa do zbawienia.

Żyd, którego nie chciał ochrzcić Karol Wojtyła http://info.onet PAP, jkl /2005-01-18   Żyd polskiego pochodzenia o niezwykłym geście ks. Wojtyly Na lamach dziennika “Corriere della Sera” opublikowano wspomnienia amerykańskiego Żyda polskiego pochodzenia, Stanleya Bergera, którego nie chciał ochrzcić młody ks. Karol Wojtyla, mimo ze zabiegała o to opiekująca się nim rodzina. Dzięki temu chłopiec mógł […]

Read full story Comments { 2 }

Żydzi terroryzują zakonników i rabują ziemie klasztorne.

Zakonnice i zakonnicy na Zachodnim Brzegu walczą z murem separacyjnym Sąd Naj­wyż­szy na­ka­zał Izra­elo­wi wy­ja­śnić, dla­cze­go nie roz­wa­ża al­ter­na­tyw­ne­go prze­bie­gu muru se­pa­ra­cyj­ne­go na Za­chod­nim Brze­gu. To dobry znak dla za­kon­nic i za­kon­ni­ków spod Be­tle­jem, któ­rym pro­po­no­wa­ny prze­bieg muru unie­moż­li­wił­by co­dzien­ne życie. – Nasza spra­wa jest słusz­na, cho­dzi o nasze zie­mie, naszą obec­ność, naszą god­ność, naszą […]

Read full story Comments { 0 }

Cud w Izraelu: 56000 ofiar holokaustu wciąż żyje – 70 lat po wojnie

ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА СНОВА ПОЛУЧАТ ОТ ГЕРМАНИИ ОКОЛО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ Власти Германии выплатят около миллиарда долларов евреям, пережившим холокост, сообщает сайт организации Claims Conference (Комиссия по еврейским материальным искам). Соответствующая договоренность была заключена ее сотрудниками в ходе переговоров с правительством ФРГ, передает NEWSru Israel. Выплаты будут происходить в течение четырех лет – с 2014 по 2017 […]

Read full story Comments { 0 }

The Apostasy of John Paul II

The Apostasy of John Paul II: A Catholic Response Most Rev. Daniel L. Dolan Text of a speech given in St-Maurice, Brittany (France) on August 13, 2000 IT IS MY SINGULAR JOY to come to France on this great feast day of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, at the invitation of Father Guépin. The […]

Read full story Comments { 0 }

Dzisiaj przypada 63. rocznica śmierci majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”

Dzisiaj – 8 Lutego – przypada 63. rocznica śmierci majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Został zamordowany w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.    Uroczyste obchody kolejnej rocznicy śmierci polskiego bohatera odbędą się w Hajnówce (woj. podlaskie). Rozpoczną się Mszą św. w intencji majora oraz jego żołnierzy. Eucharystia sprawowana będzie w tamtejszym kościele pw. św. Cyryla i […]

Read full story Comments { 1 }

Żydopolin rozpoczyna otwarte prześladowania Polaków.

Prokurator generalny chce, by prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie antysemickich wpisów pod adresem Radosława Sikorskiego. Umorzenie uważa za błąd. Seremet wysłał wczoraj w tej sprawie pismo do warszawskiej prokuratury apelacyjnej. – Ma ono charakter rekomendacji, zalecenia – tłumaczy jego rzecznik Mateusz Martyniuk. I przypomina, że prokurator generalny nie może wprost nakazać zmiany decyzji. To już […]

Read full story Comments { 0 }

Dlaczego warto chrzcić “po staremu”.

Warto zastanowić się jakie „dobro dusz” może wyniknąć z jego użycia oraz jakie argumenty przemawiają za starym rytem, dla których warto prosić swojego duszpasterza o właśnie „taki” chrzest? Przede wszystkim należy uprzytomnić sobie, iż ta niekwestionowana starożytność formy chrztu niesie ze sobą wielki skarb Tradycji i Liturgii. Obrzęd, według którego chrzest może być znowu udzielany, został przepisany przez papieża św. […]

Read full story Comments { 0 }

Pogrzeb Bohdana Poręby

Read full story Comments { 0 }

Żyd był zabójcą w moskiewskiej szkole

Стрельба в московской школе: оккупанты скрывают истинного убийцу 07 февраля 2014   Московский школьник Сергей Гордеев, устроивший стрельбу в гимназии, оказался евреем. Однако россиянские СМИ упорно публикуют фотографию ни в чем неповинного русского подростка, всячески «отмазывая» настоящего преступника. Тем временем, настоящий убийца и, по совместительству, отличник учебы выглядит так: Данная ситуация уже вызвала гнев в […]

Read full story Comments { 0 }

Archbishop Marcel Lefebvre, Bishop Bernard Tissier de Mallerais, and Bishop Richard Williamson all agree: Vatican II is not Catholic

Saturday, January 4, 2014 Archbishop Marcel Lefebvre, Bishop Bernard Tissier de Mallerais, and Bishop Richard Williamson all agree: Vatican II is not Catholic I often say that when I sat down to do my interview with Bishop Tissier in 2006 I could never have guessed what would happen next.  Eight years later, and on the […]

Read full story Comments { 0 }

„Razem z « papieżem » to orbis catholicus nie wyznaje już wiary katolickiej”. Wywiad z x. Abrahamowiczem

„Razem z « papieżem » to orbis catholicus nie wyznaje już wiary katolickiej”. Wywiad z x. Abrahamowiczem lut5 by Pelagius Asturiensis X. Florian Abrahamowicz jest postacią nieznaną dla większości polskich katolików (choć był w naszej Ojczyźnie kilkakrotnie), jednakże warto przedstawić jego osobę z kilku powodów. Przez wiele lat wierny swym przełożonych w FSSPX, został przez nich […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE