Knesset w Polsce – “Goje” nie zostali wymienieni jako ofiary

“They’ve made a terrible blunder,” he said. “They’ve mentioned the six million Jews, but not the goyim. It doesn’t reflect well on us.”

Israelis’ tough stance at Auschwitz

By Sandy Rashty, January 30, 2014
Auschwitz+HMD
Ashkenazi Chief Rabbi David Lau at Birkenau

Around half of the members of the Israeli Knesset flew to Poland this week in a high-security operation to honour Shoah victims on Holocaust Memorial Day.

World leaders from the UK, US and Europe joined the 54 MKs for a ceremony at Auschwitz-Birkenau, on the 69th anniversary of its liberation.

They toured the death camp, walked past cases containing 7,000 kilograms of human hair, 40,000 pairs of shoes and 12,000 glasses — remnants of the 1.1 million killed at the camp, of which 90 per cent were Jews.

For some of the Israelis, the experience reinforced a tough message.

Israeli Economy Minister Naftali Bennett, of the right-wing Habayit Hayehudi party, said: “The lesson is this: only Israel will defend Jews. We can never and we will never, rely on anyone else.

“One bomb [from the Allies] would have stopped the murder machine, and yet no one bombed.”

Likud MK Danny Danon, the deputy minister of defence, echoed the sentiment. “There are still people plotting against the Jews. But with a Jewish state, they can’t do [us harm].”

But Stirling MP Anne McGuire, one of three British parliamentarians on the visit, said UK leaders have a “special responsibility” to prevent another Holocaust.

Recognising rising levels of UK antisemitism, the Labour Friends of Israel chair urged leaders to “challenge fascism and its manifestations”.

Conservative MP for Hendon Matthew Offord backed calls to stop “political hatred and violence” in the UK. He said education was needed to stop Holocaust denial.

“We need to ensure that people aren’t able to make claims that are not true,” he said.

Lord Howard, whose grandmother died in Auschwitz, said the visit was “emotional”.

Former British Forces commander Colonel Richard Kemp attended at the invitation of Knesset Speaker Yuli Edelstein, who was sitting shivah for his wife Tatiana who had died last Thursday.

He noted that Britons were the largest group, after Poles, to visit Auschwitz last year. “It is important that British people pay tribute to the millions of Jews slaughtered in the war,” he said.

Around 1,000 people attended the interfaith memorial service, including Ashkenazi Chief Rabbi of Israel David Lau, who carried a Sefer Torah to the ceremony, which was organised by charity From The Depths.

Chazan Chaim Adler, of the Great Synagogue in Jerusalem, sang the El malei rachamim memorial prayer for the dead.

But British Professor Jonathan Webber, a founding member of the International Auschwitz council, was “offended” by the omission of non-Jewish victims from the prayer.

“They’ve made a terrible blunder,” he said. “They’ve mentioned the six million Jews, but not the goyim. It doesn’t reflect well on us.”

Security at the event was tight after far-right Polish groups campaigned to stop the event. The attempted ban came after a Warsaw University survey found that two-thirds of Poles believe in the global Jewish banker conspiracy.

But Rabbi Avi Baumol, rabbinic representative to the Chief Rabbi of Poland in Krakow, said there “is still antisemitism here, but there’s also philosemitism. My experience over the past five months has been extremely positive. I walk with my kippah and people say ‘shalom’.”

The ceremony was followed by a dinner attended by 650 guests.

Italian opera singer Andrea Bocelli performed with the Krakow Philharmonic Orchestra.

“We have an immense task to remember this,” said Mr Bocelli in testament to the victims.

Cousins behind historic service

From The Depths is the brainchild of two Jewish cousins from north-west London.

Jonny Daniels, aged 28, and Joe Tankel, 26, set up the charity six months ago to preserve Holocaust remembrance.

Former Hasmonean student Mr Daniels, who made aliyah a decade ago from Finchley, said growing up around Shoah survivors inspired him.

“We’re making history,” he said. “We say never again, but the reason why it will never happen again, is because there is a Jewish state.

“It’s important for all the parliamentarians around the world to stand with survivors and the state of Israel.

“This event had to happen now. In Israel, one survivor dies every hour. These people are a shining light, but they’re leaving us incredibly fast.”

Mr Tankel, a former Haberdashers student, gave up his job and moved back to his Stanmore home to co-organise the event.

“I can’t believe we’re here. I can tell you that I haven’t slept in two weeks,” he said.

The event cost the charity around £500,000 — with funding from American donors and survivors.

Israelis leave survivor stranded

Members of the delegation, including a Holocaust survivor, a rabbi and a senior British army officer, were left to stand in sub-zero conditions after members of the Israeli group hijacked their coach.

Survivor Professor Alexander Fried, 88, was prevented from boarding the coach by a security guard.

An argument ensued between the Israeli woman official and non-Jewish tour guide Arthur Davidson, who desperately tried to reclaim the coach.

After further negotiations, some members of the delegation were permitted to board, but only to retreive belongings.

American Orthodox rabbi Shmuel Boteach and Colonel Richard Kemp were left seeking alternative transport.

Another coach finally arrived over an hour later to take the remaining members of the delegation — around 20 people — back to their hotel in Krakow city centre.

Later, part of the Israeli delegation, including Economy Minister Naftali Bennett and MK Ayelet Shaked, was delayed at Krakow Military Airport for over seven hours after their plane developed technical problems.

http://www.thejc.com/news/uk-news/115241/israelis%E2%80%99-tough-stance-auschwitz

 

” Zrobili straszną gafę , ” powiedział. ” Oni wymienił sześć milionów Żydów , ale niegojów . Nie odzwierciedla dobrze na nas . “Twarda postawa Izraelczyków w Oświęcimiu

Około połowa członków izraelskiego Knesetu przyleciał do Polski w tym tygodniu w pracy o wysokim poziomie bezpieczeństwa , aby uczcić ofiary Shoah na Holocaust Memorial Day.
Światowi przywódcy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Europy dołączyli do 54 MKS za uroczystości w Auschwitz-Birkenau , w dniu 69. rocznicy jego wyzwolenia.
Koncertowali obóz śmierci , przeszedł obok przypadków zawierające 7000 kg z włosów ludzkich , 40.000 par butów i 12000 Okulary – resztki 1,1 mln zginęło w obozie , z czego 90 procent stanowili Żydzi .
Dla niektórych z Izraelczykami ,wzmocniony trudne doświadczenie wiadomość .
Izraelski minister gospodarki Naftali Bennett , z prawicowego Habayit Hayehudi partii , powiedział : “to jest lekcja : tylko Izrael będzie bronić Żydów . Możemy nigdy i nigdy nie będzie polegać na nikim innym .
” Jedna bomba [ z aliantami ] by zatrzymał maszynę zbrodni , a jednak nikt nie zbombardowany . ”
Likud MK Danny Danon ,wiceminister obrony , echem sentyment . ” Są jeszcze ludzie spiskują przeciwko Żydom . Ale z państwa żydowskiego , nie mogą zrobić [ nam zaszkodzić ] . ”
Ale Stirling MP Anne McGuire , jeden z trzech brytyjskich parlamentarzystów na wizyty , powiedział przywódcy UK mają ” szczególną odpowiedzialność “, aby uniemożliwić innym Holocaust .
Dostrzegając rosnące poziomy UK antysemityzmu , że Labour Friends of Israel krześle wezwał przywódców do ” kwestionowania faszyzmu i jego przejawy ” .
Konserwatywny poseł do Hendon Matthew Offord wspierane połączeń , aby zatrzymać ” nienawiści politycznej i przemocy ” w Wielkiej Brytanii . Powiedział, że było potrzebne wykształcenie , aby zatrzymać negowanie Holocaustu .
“Musimy upewnić się, że ludzie nie są w stanie wykonać żądania , które nie są prawdziwe, ” powiedział.
Pan Howard , którego babcia zginęła w Auschwitz , powiedział, że wizyta ” emocjonalny ” .
Były dowódca brytyjskich sił pułkownik Richard Kemp uczestniczyli na zaproszenie marszałka Yuli Edelstein Knesetu , który siedział shivah dla żony Tatiany , który zmarł w ostatni czwartek .
Zauważył, że Brytyjczycy sąnajwiększą grupą , po Polaków , aby odwiedzić Auschwitz w zeszłym roku . ” Ważne jest, że Brytyjczycy hołd milionom Żydów poddanych ubojowi w wojnie “, powiedział .
Około 1000 osób wzięło udział w międzyreligijny żałobnej , w tym aszkenazyjskich Naczelnego Rabina Izraela David Lau, który dokonał się Sefer Tora do ceremonii , zorganizowanej przez miłość z głębi .
Chazan Chaim Adler , z Wielkiej Synagogi w Jerozolimie , śpiewał El malei Rachamim pamiątkową modlitwę za zmarłych .
Ale brytyjski profesor Jonathan Webber ,członkiem założycielem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej , został ” obrażony ” przez zaniechanie ofiar nieżydowskich od modlitwy .
” Zrobili straszną gafę , ” powiedział. ” Oni wymienił sześć milionów Żydów , ale niegojów . Nie odzwierciedla dobrze na nas . ”
Bezpieczeństwo podczas imprezy była mocno po skrajnie prawicowe grupy polskich kampanię , aby zatrzymać zdarzenie. Próbował przyszedł pozakaz Badanie UW uznał, że dwie trzecie Polaków wierzy w żydowskiego bankiera światowej konspiracji .
Ale rabin Avi Baumol , rabiniczny przedstawiciel na Naczelnego Rabina Polski w Krakowie , powiedział, że ” jest jeszcze antysemityzm tutaj , ale jest również filosemityzmu . Moje doświadczenie w ciągu ostatnich pięciu miesięcy są bardzo pozytywne . Idę z moim kippah i mówią ” Szalom ” . ”
Uroczystość odbyła się kolacja z udziałem 650 osób .
Włoski śpiewak operowy Andrea Bocelli występował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej .
” Mamy ogromne zadanie do zapamiętania tego , ” powiedział pan Bocelli w testamencie do ofiar .
Kuzyni za zabytkowymi usługi
Z głębi jest dziełem dwóch żydowskich kuzynów z północno- zachodnim Londynie .
Jonny Daniels , lat 28 , i Joe Tankel , 26 , ustawić miłość sześć miesięcy temu do zachowania pamięci o Holokauście .
Były Hasmonean uczeń Panie Daniels , który uczynił alijędziesięć lat temu od Finchley , że rośnie wokół ocalałych Shoah zainspirowało go .
” Tworzymy historię “, powiedział . ” My nigdy nie mówią , ale dlatego , że nigdy nie powtórzy , to dlatego, że jestpaństwem żydowskim .
” To ważne dla wszystkich parlamentarzystów z całego świata , aby stać z ocalałych i państwa Izrael .
” Wydarzenie to miało się dziać . W Izraelu , jeden przeżył umiera co godzinę. Ci ludzie sąświecące światła , ale oni pozostawiając nas bardzo szybko. ”
Panie Tankel ,były student Pasmanterie , zrezygnował z pracy i wrócił do swego domu Stanmore do współorganizacji imprezy.
” Nie mogę uwierzyć , że tu jesteśmy . Mogę powiedzieć, że nie spał w ciągu dwóch tygodni , “powiedział.
Impreza kosztować około £ 500,000 miłość – z finansowania z amerykańskich darczyńców i ocalałych .
Izraelczycy zostawić ocalałego osierocone
Członkowie delegacji , w tym ocalonym z Holokaustu , rabina i starszego oficera armii brytyjskiej , odstawiono w warunkach poniżej zera po członkami grupy izraelskiej porwany trenera.
Ocalały Profesor Aleksander Fried , 88 , uniemożliwiono wejście na pokład autokaru przez ochroniarza .
Argument nastąpiła między kobiety urzędnika izraelskiego i turystycznej nie- żydowska przewodnikiem Arthur Davidson , który rozpaczliwie próbuje odzyskać trenera .
Po dalszych negocjacji , niektórzy członkowie delegacji zezwolono na pokład , ale tylko do retreive rzeczy .
Amerykański rabin Shmuel Boteach’em Prawosławny pułkownik Richard Kemp i pozostały szukania alternatywnego transportu .
Kolejny trener w końcu dotarliśmy nagodzinę później podjąć pozostałych członków delegacji – około 20 osób – powrót do hotelu w centrum Krakowa .
Później część izraelskiej delegacji , w tym ministra gospodarki Naftali Bennett i MK Ayelet wytrząsa , był opóźniony wojskowego lotniska w Krakowie ponad siedmiu godzin po ich samolot rozwiniętych problemy techniczne .
http://www.thejc.com/news/uk-news/115241/israelis % E2% 80 % 99 – trudne – stanowisko – Oświęcim

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE