Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta.

Żydzi oczekują nadejścia AntychrystaPrzyklejony

Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta. Rabin Kaduri: „Moshiach objawi się Izraelowi po śmierci Sharona”

Z doniesień mediów.

Ariel Sharon zmarł 11 stycznia 2014 roku w klinice Tel a-Shomer w Tel Aviv. Trumna z jego ciałem została przewieziona do parlamentu Izraela gdzie odprawiono ceremonię pożegnalną. Sharon zostanie pochowany w poniedziałek 13 grudnia.

—————————————————————————————————————————————————-

Dnia 28 stycznia 2006 roku, w wieku 108 lat, zmarł sławny i przez wszystkich żydów szanowany, izraelski rabin Icchak Kaduri

Kiedy Icchak Kaduri miał zaledwie 16 lat to wielki rabin sefardyjski Yosef Haim (Ben Ish Hai) przyjął małe, cudowne dziecko i poświęcił mnóstwo czasu na obcowanie z młodziankiem, rozmowa ciągnęła się przez wiele godzin. 90 lat później rabin Icchak Kaduri powiedział głównemu rabinowi Francji, Sitrukowi: „Ben Ish Hai dał mi trzy błogosławieństwa, że będę bardzo długo żył, że do samej śmierci będę zdrowy i że dostąpię zaszczytu ujrzenia Moshiacha”. Rabin Kaduri zyskał sławę jednego z największych współczesnych kabalistów i znawców Tory. Sefardyjscy żydzi obdarzali go szacunkiem i uwielbieniem. Jego wizerunki były rozpowszechniane jako rodzaj błogosławieństwa. Icchak Kaduri był uważany za jednego z największych nauczycieli kabały, nigdy nie opublikował żadnej swojej pracy ale należał do wielkich znawców żydowskiego mistycyzmu. Miał fotograficzną pamięć i był znany ze swojej doskonałej znajomości Tory, proroków, pism, Talmudu i innych żydowskich świętych ksiąg, które często cytował z pamięci. Izraelskie gazety pisały w swoim czasie o wpływie Kaduri jaki on wywiera na społeczeństwo izraelskie, o jego wizjach, dzięki którym Moshe Katzav był wybrany w 2000 roku na urząd prezydenta Izraela, o jego błogosławieństwie udzielonym Beniaminowi Netanyahu, dzięki któremu zwyciężył on w wyborach w partii Likud.

W jego pogrzebie wzięło udział ponad 250 tysięcy żydów. Gigantyczna procesja pogrzebowa przeszła ulicami starej Jerozolimy. Na jego pogrzebie powiedziano, że odszedł jeden z największych duchowych autorytetów judaizmu XX wieku.

Mesjanistyczne wizje rabina Icchaka Kaduri:

4 listopada 2003 roku, kilka lat przed swoją śmiercią, głosząc w swojej synagodze w święto Yom Kippur, Kaduri zaskoczył swoich zwolenników mówiąc im, że w widzeniu spotkał się moshiacha, dowiedział się od niego o nadchodzących wydarzeniach i że zna jego imię. Powiedział także, że moshiach (Antychryst- redakcja 3rm.info) objawi się Izraelowi po śmierci Ariela Sharona (zmarł 11 stycznia 2014 roku- redakcja 3rm.info). Duchowe wizje moshiacha Icchaka Kaduri były opublikowane na stronach internetowych jego jesziwy (www.Kaduri.net) a także na portalu NewsFirstClass (www.News1.co.il), specjalizującego się w śledztwie dziennikarskim: „Wielu dobrym ludziom w społeczeństwie trudno będzie zrozumieć tożsamość Moshiacha. Przywództwo i porządek Moshiacha, z krwi i kości, trudno będzie przyjąć wielu w z naszego ludu. Będąc przywódcą, Moshiach nie będzie piastował żadnego stanowiska, on będzie pośród ludzi i będzie wykorzystywał do komunikacji środki masowego przekazu. Jego panowanie będzie czyste i bez żadnych osobistych albo politycznych ambicji. W ciągu jego panowania będzie rządziła tylko sprawiedliwość i prawda. Czy natychmiast uwierzą wszyscy w tego Moshiacha? Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w niego a niektórzy nie uwierzą. Dla ludzi niereligijnych łatwiej będzie pójść za Moshiachem niż dla ortodoksyjnych. Objawienie Moshiacha nastąpi w dwóch etapach: na początku on aktywnie umocni swoją pozycję jako Moshiach nie nazywając siebie Moshiachem. Następnie ujawni się niektórym żydom, niekoniecznie mądrym nauczycielom Tory. Może nawet i prostym ludziom. Dopiero wtedy ujawni siebie całemu ludowi. Ludzie będą zaskoczeni i będą pytać: „Co? To jest Moshiach?”. Liczni ludzie znają jego imię ale nie wierzą, że on jest Moshiachem”.

Imię moshiacha

Icchak Kaduri zmarł 28 stycznia 2006 roku w wieku 108 lat. Przed śmiercią powiedział czterem najbliższym uczniom: „…Jeżeli kabaliści zbadają ujawnione przeze mnie, ostatnimi miesiącami, sprawy dotyczące przyjścia Moshiacha, to odkryją jego imię ukryte w moich słowach, które objawiło mi się dnia 9 (miesiąca) cheszwana 5764 roku (styczeń 2003). W tenże dzień dostąpiłem zaszczytu spotkania go twarzą w twarz. On jest tutaj, jest wśród nas…”

a1082

 

Krótko przed swoją śmiercią Icchak Kaduri zapisał, objawione mu, imię moshiacha i kazał otworzyć notatkę dopiero w rok po jego śmierci. 28 stycznia 2007 roku notatkę otworzono a w niej było napisane: „Podniesie lud i dowiedzie, że Tora i Jego wiara na wieki trwa. Napisałem to w miesiącu miłosierdzia . Icchak Kaduri”. Icchak Kaduri zastosował, często używany przez rabinów-kabalistów, sposób przekazu kluczowego słowa metodą wyrażenia go poprzez skrót konkretnej frazy. Taka metoda przekazu informacji komplikuje możliwość zamiany liter w słowie podobnie jak zamiana słowa w zdaniu zmienia jego sens. Pierwsze litery tego zdania tworzą pełne imię żydowskie Yeshua (ישוע), należące do Jezusa z Nazaretu-Yehoshua (יהושוע). Należy zauważyć, że wzmiankowanie żydowskiego imienia Jezusa (ישוע) jest najsurowszym tabu dla każdego ortodoksyjnego żyda. Dla określenia osoby Jezusa z Nazaretu żydzi stosują skróconą wersję Jego prawdziwego imienia (usunięta jest ostatnia litera) co brzmi jak „Yeshu”. To określenie rozszyfrowywane jest przy pomocy wyżej wzmiankowanej metody przekazu kluczowych słów za pomocą zdania „Yimahak Shmo Uzihro”, co tłumaczy się jako „Niechaj będzie starte Imię Jego i pamięć o Nim”. Obwieszczenie pełnego imienia Yeshua przez „czcigodnego” Icchaka Kaduri niosło tak wyraźne przesłanie dla świata żydowskiego, że jego 80-letni syn, rabin David Kaduri, nie mający wcześniej cienia wątpliwości co do autentyczności notatki ojca, po opublikowaniu jej treści robił wszystko co było w jego mocy ażeby zasiać wątpliwość co do jej autentyczności. „To nie jest jego charakter pisma”- upierał się, dowodząc, że we wrześniu 2005 roku ojciec nie był już w stanie pisać i, zapominając o tym, że w ciągu poprzedniego roku, on razem z pozostałymi zwolennikami ojca, w napięciu oczekiwał publikacji pozostawionej przez ojca notatki. „Mój ojciec spotkał w wizji Moshiacha i mówił nam, że on wkrótce przyjdzie”- powiedział. Wnuk Icchaka, rabin Josef Kaduri, potwierdza, że w ciągu swoich ostatnich dni rabin Icchak wielokrotnie mówił o przyjściu moshiacha i zbawieniu przez niego ludzkości. W całej izraelskiej prasie, tak aktywnie piszącej o pogrzebie Icchaka Kaduri, o „mesjanistycznej notatce” Icchaka Kaduri napisała tylko jedna ważka gazeta izraelska „Ma’ariv” (www.NRG.co.il, druga co do nakładu po „Yedinot Ahronot”) poddając notatkę w wątpliwość. Równolegle z tą informacją o „mesjanistycznej notatce” wspomniało kilka stron internetowych Izraela. Strona internetow0-informacyjna IsraelToday, oficjalna strona jesziwy Kaduriego i portal informacyjny NewsFirstClass.

————————————————————————————————————————————————-

Od Redakcji www.3rm.info

Powszechnie szanowany w całym świecie żydowskim rabin Kaduri umierając wymienił imię nadchodzącego „moshiacha”-Antychrysta jako Jezus. Żydzi byli zszokowani tym faktem ale tak naprawdę niczego zaskakującego w tym nie ma.

Przecież słynny starzec Pasjusz Atoski (Pajsij Afonskij) ostrzega nas: „Syjoniści już kogoś przygotowują na moshiacha. Dla nich moshiach będzie królem to znaczy, że będzie panował tutaj, na ziemi. Świadkowie Jehowy także oczekują ziemskiego władcy. Syjoniści przedstawią swojego króla a jehowici go przyjmą. Wszyscy oni uznają go królem, powiedzą: „Tak, to on”. Będzie wielkie zamieszanie i wstrząsy. W tym zamieszaniu i wstrząsach zapragną króla, który mógłby ich uratować. I wtedy oni wystawią człowieka, który powie: „Ja jestem imam, ja jestem piąty Budda, ja jestem Chrystus, którego oczekują chrześcijanie, ja jestem tym, którego oczekują jehowici, ja jestem moshiach żydowski”. On powie pięć razy „ja”. Ewangelista Jan mówi w swoim Pierwszym Liście: „Synaczkowie…Antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów”. On nie ma na myśli tego, że oczekiwany Antychryst będzie podobny do prześladowców Maksymiliana i Dioklecjana, ale to, że oczekiwany Antychryst będzie, jeśli można się tak wyrazić, wcieleniem diabła. Pojawi się ludowi żydowskiemu jako moshiach i zwiedzie świat. Nadchodzą bardzo ciężkie czasy, czekają nas wielkie utrapienia. Chrześcijanie doświadczą ogromnych prześladowań.Tymczasem jest to oczywiste, że ludzie nie rozumieją tego, że my już doświadczamy przejawów czasów (ostatecznych), że znamię Antychrysta staje się rzeczywistością. Jak gdyby nic się nie działo. Dlatego Pismo Święte mówi, że zwiedzeni będą i wybrani. Ci, którzy nie będą mieli dobrego usposobienia, nie otrzymają oświecenia od Boga i ulegną zwiedzeniu w latach apostazji. Dlatego, że ten w którym nie ma Łaski Bożej, nie posiada duchowej jasności, tak jak nie ma jej diabeł” („O znakach czasu”, rozdział 1, Antychryst).

Dopomóż nam Boże i uchroń przed Antychrystem i jego plugawym znamieniem!

SUPLEMENT

Rabini modlą się do anioła zniszczenia o zabicie Sharona.

Pulsa Denura curse on Sharon- חרם פולסא דנורא על אריק שרון

 

 

 

Za: http://3rm.info/42755-evrei-zhdut-yavleniya-antihrista-ravvin-kaduri-messiya-yavitsya-izrailyu-posle-smerti-arielya-sharona.html

Data publikacji: 12.01.2014

Przekład: RX

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-oczekuja-nadejscia-antychrysta-2014-01?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zydzi-oczekuja-nadejscia-antychrysta

ЕВРЕИ ЖДУТ ЯВЛЕНИЯ АНТИХРИСТА. Раввин Кадури: “Мессия явится Израилю после смерти Ариэля Шарона”

 

<sape_index>Из сообщений СМИАриэль Шарон скончался 11 января 2014 г. в клинике “Тель а-Шомер” в Тель-Авиве. Гроб с его телом доставлен в парламент Израиля, где началась церемония прощания. Шарон будет похоронен в понедельник, 13 января.


 

28 января 2006 года в возрасте 108 лет умер известный и всеми евреями почитаемый израильский раввин Ицхак Кадури.

 

Когда Ийхаку Кадури было всего 16 лет, великий сефардский раввин Йосеф-Хаим [Бен-Иш-Хай] принял маленького вундеркинда и уделил общению с юношей неожиданно много времени – беседа с глазу на глаз продолжалась несколько часов. Спустя 90 лет раввин Ийхак Кадури рассказал главному раввину Франции Ситруку: «Бен-Иш-Хай дал мне три благословения: что я проживу очень долго, что до самой смерти буду здоров и, удостоюсь увидеть мессию».

 

Рав Кадури обрел славу одного из крупнейших современных каббалистов и знатоков Торы. Сефардскими евреями он был окружен уважением и почетом. Его изображения распространяли в качестве благословения. Ицхак Кадури, почитался одним из величайшим учителей каббалы, никогда не опубликовал ни одной своей работы, но принадлежал к великим знатокам иудейской мистики. Он имел фотографическую память и был известен своим великолепным знанием Торы, Пророков и Писаний, Талмуда и других иудейских священных книг, часто цитируемых им по памяти.

 

Израильские газеты в свое время писали о влиянии Кадури, оказанное на израильское общество: о его видениях, благодаря которым Моше Кацав был избран в 2000 г. на должность Президента Израиля, о его благословении Беньямина Нетаньягу, благодаря которому тот получил победу на выборах в партии Ликуд.

 

В его похоронах участвовало более 250 тыс. человек. Гигантская похоронная процессия прошла улицами старого Иерусалима. На его похоронах было сказано, что к Богу отошел один из величайших духовных лиц иудаизма ХХ века.

Мессианские видения раввина Ицхака Кадури:

4 ноября 2003 года за несколько лет до своей смерти, проповедуя в своей синагоге в Йом Кипур, Кадури удивил своих последователей, сказав им, что в видении повстречал Машиаха, узнал от Него о грядущих событиях и знает Его имя.

 

Он также заявил, что мессия (антихрист – прим.Ред.) явится Израилю после смерти Ариэля Шарона (умер 11 января 2014 года – прим.Ред.).

 

Духовные видения мессии Ийхаком Кадури были опубликованы на страницах его ешивы [www.Kaduri.net], а так же на портале NewsFirstClass [www.News1.co.il], специализирующемся в журналистских расследованиях:

 

«Многим хорошим людям в обществе будет трудно понять личность Машиаха. Руководство и порядок Машиаха из плоти и крови трудно принять многим в нашем народе. Будучи лидером, Машиах не будет занимать никакой должности, он будет среди людей и будет использовать для коммуникации средства массовой информации. Его правление будет чистым и без каких-либо личных или политических желаний. В течение его господства будет править лишь праведность и истина. Поверят ли все сразу в этого Машиаха? Нет, в начале некоторые из нас поверят в него, а другие не поверят. Для нерелигиозных людей будет легче последовать за Машиахом, чем для ортодоксальных. Откровение Машиаха произойдёт в две стадии: сначала он активно утвердит свою позицию в качестве Машиаха, не называя себя Машиахом. Затем он откроет себя некоторым иудеям, не обязательно мудрым учителям Торы. Может быть даже простым людям. Только затем он откроет себя всему народу. Люди будут удивляться и говорить: «Что? Это Машиах?» Многие люди знают его имя, но не верят, что он – Машиах».

Имя Мессии:

Ицхак Кадури скончался в 28 января 2006 г. в возрасте 108 лет. Перед смертью он сказал четырем ближайшим ученикам: «…Если каббалисты исследуют сказанное мною в последние месяцы по поводу прихода Мошиаха, то обнаружат его имя, скрытое в моих словах, которое открылось мне 9 хешвана 5764 года [ноябрь 2003 г.]. В тот же день я удостоился встретиться с ним лицом к лицу. Он здесь, он среди нас…»

 

Незадолго до своей смерти Ицхак Кадури записал открытое ему имя Мессии и заповедал вскрыть записку лишь через год после его смерти. 28 января 2007 года письмо было вскрыто, в нём было записано: «Возвысит народ и докажет, что Тора Его и вера Его вовеки стоят»  Я подписал это в месяце милосердия, Ицхак Кадури

 

Ицхак Кадури применил часто используемый раввинами-каббалистами способ передачи ключевого слова путем выражения его посредством аббревиатуры определенной фразы. Такой метод передачи информации усложняет возможность подмены букв в слове, так как при замене слова мог потеряться смысл передаваемой фразы.

 

Первые буквы данной фразы составляют полный вариант еврейского имени Йешуа [ישוע], принадлежавшего Иисусу из Назарета – Йегошуа [יהושוע].

 

Стоит заметить, что упоминание еврейского имени Иисуса [ישוע] является совершенным табу для любого ортодоксального еврея. Для обозначения личности Иисуса из Назарета евреи применяют сокращенный вариант Его настоящего имени [удалена последняя буква], который звучит, как «Йешу». Данное обозначение расшифровывается при помощи вышеупомянутого способа передачи ключевых слов фразой – «Йимахак Шмо Узихро», которая переводится как «Да будет стерто Имя Его и память о Нем».

 

Провозглашение полноценного имени Йешуа почтенным Ицхаком Кадури несло столь чёткое послание еврейскому миру, что его 80-тилетний сын раввин Давид Кадури, не имевший ранее и тени сомнения в подлинности записки отца, после опубликования содержания записки сделал все, что было в его силах, чтобы посеять сомнение в её подлинности. «Это не его почерк», – утверждал он, доказывая, что в сентябре 2005 года отец уже не был в состоянии писать, и, забывая о том, что на протяжении предыдущего года он вместе с остальными последователями своего отца в напряжении ожидал публикации, оставленной отцом записки.
«Мой отец встретил Мессию в видении и говорил нам, что тот скоро придет», – заявлял он. Внук Ицхака раввин Иосиф Кадури подтверждает, что в течение своих последних дней раввин Ицхак многократно говорил о пришествии мессии и спасении им человечества.

 

2 Responses to Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta.

  1. veritas 19/01/2014 at 13:37 #

  2. mariaf 22/01/2014 at 15:15 #

    Powyższy film jest niedostępny “w twoim kraju” czyli w Polsce.
    Czy to chodzi o film o diabelskim dzieciątku, jeżdżącym wózkiem samojezdnym (zdalnie sterowanym) Po NYC?
    http://wolna-polska.pl/wiadomosci/usraelu-film-nadejscie-diabla-video-2014-01

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE