Antychrysty w Episkopacie: “Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych”

 

Tegorocznym, przypadającym na 16 stycznia obchodom Dnia Judaizmu w Sandomierzu towarzyszyć będzie ponowne wystawienie na widok publiczny w katedrze osiemnastowiecznego obrazu Carla de Prevo, przedstawiającego rzekomy mord rytualny chrześcijańskiego dziecka, dokonany przez Żydów. Towarzyszyć mu będzie tablica wyjaśniająca, że Żydzi nigdy nie mogli tego zrobić, gdyż zabrania im tego własna religia. Będzie też mowa o tym, że mimo to oskarżenia Żydów o mordy rytualne ponawiały się, a niekiedy bezpodstawnie skazywano ich z tego powodu na śmierć.

Od kilku lat obraz ten był zakryty, gdyż jego obecność – bez należytego komentarza – umożliwiała różne interpretacje historii, co spotykało się z wieloma protestami. Teraz towarzyszyć mu będzie tablica informująca w sposób jednoznaczny, że Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych, gdyż było to całkowicie sprzeczne z ich religią. Treść tablicy została przygotowana przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski i uzgodniona ze środowiskami żydowskimi.

Treść tablicy została przygotowana przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski i uzgodniona ze środowiskami żydowskimi.

Treść tablicy została przygotowana przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski i uzgodniona ze środowiskami żydowskimi.

Często postrzegany w izolacji, obraz Infanticidium w katedrze sandomierskiej, ukazujący sceny rzekomego morderstwa dzieci chrześcijańskich przez Żydów, należy do aneksu z serią obrazów „Martyrologium Romanum,” przedstawiających brutalne i niezmiernie realistyczne sceny męczeństwa chrześcijan torturowanych i mordowanych przez pogan. Seria ta jest oparta na ukształtowanym przez długie stulecia kalendarzu liturgicznym Kościoła pod tym samym tytułem.

Nowe badania ukazują, że dołączenie Infanticidium do reszty serii “Martyrologium Romanum” nie jest przypadkowe. Po 1582 roku do kalendarza liturgicznego został włączony pod datą 24 marca Szymon z Trydentu, który według legendy rozpowszechnionej w Europie za pomocą nowej technologii drukarskiej, miał być zamordowany w 1475 r. przez Żydów tego miasta. Do Polski historia Szymona dotarła za pomocą „Żywotów Świętych” Piotra Skargi. Jego obecność zarówno w kalendarzu „Martyrologium Romanum,” jak i w „Żywotach Świętych” Skargi, pozwoliła księdzu Stefanowi Żuchowskiemu, instygatorowi dwóch procesów przeciwko Żydom sandomierskim w 1698 i 1710 r. oraz autorowi dwóch książek na ich temat, na powiązanie wydarzeń w Sandomierzu z ową znaną historią z północnych Włoch.

“.Podawszy szereg przykładów mordów rytualnych, doko­nanych przez Żydów na dzieciach w Trydencie, Paryżu, Wie­dniu, w Kastylii, Brandenburgii, Origaniusz dowodzi, że „ci przeklęci tyranowie, gottlose bluthunde krwie krześciańskiey syci być nie mogą”. Potem wytyka im „bluźnierstwa haniebne, które z Tałmutu biorą”, i kończy taką czułą do ich serc przemową: „O us… śmierdziuchowie Moyżeszowe, opętani szalbierze Korony Polski, zdraycy przeklęci, kabalistowie, dyabelscy synowie, łotroscy szalbierze, wykrętni fałszerze, niecnotliwi odrzyduszowie, cygańscy osżustowie, a godniżeście wy tego, że tu w Królestwie Pana naszego mieszkacie, którego y nas przy nim sercem Judaszowym y paszczami szatańskiemi-przeklinacię? y dziatki nasze miłe iako; katowie piekielnie mordujecie? wisieć wam, zdraycy, nad wszystkimi głównymi złodzieymi, Idzie, wierzcie mi, y przydzie ten czas, zakamiali a zaślepieni czarownicy, kiedy musicie won z Ko­rony, a na Nizie abo miedzy Cygany szukać mieszkania y obrony. Das guldene kalb ewer Gott wird eućh nich beschirmen: tam czarownicy, do czarowników. Porascanes et venefici Chrtsticidae nequissimi. “http://gazetawarszawska.com/2013/01/14/kazimierz-bartoszewicz-antysemityzm-w-literaturze-polskiej-xv-xvii-w-vi-2/

Obraz Infanticidium, wraz z obrazami w kościele Św. Piotra, należy także do szerszej historii ikonografii „mordów rytualnych,” ukształtowanej w Europie przez historię Szymona z Trydentu. W Sandomierzu malowidło Infanticidium w Katedrze nawiązuje do Szymona poprzez swą więź z serią “Martyrologium Romanum,” a XVIII-wieczne obrazy w stallach kościoła Św. Pawła bezpośrednio kopiują wcześniejszą ikonografię pochodzącą z XV-wiecznego Trydentu oraz tradycji włoskich. Seria “Martyrologium Romanum” wraz z aneksem była tradycyjnie przypisywana malarzowi włoskiego pochodzenia Carlo de Prevo.

Jednak odnalezione listy de Prevo rzucają nowe światło na długotrwały i skomplikowany proces tworzenia serii „Martyrologium Romanum” wraz z czterema dziełami dotyczącymi legend i wydarzeń z Sandomierza. Ukazują one, że ks. Żuchowski, mimo iż pełnił ważną rolę w planowaniu serii, czuwał także nad wykonaniem obrazów, on także opracował ich wyszukany program ikonograficzny i sporządził abrys ich oprawy snycerskiej. Nie doczekał się jej wykończenia, a całość prac zakończona została dopiero po śmierci zarówno Żuchowskiego, jak i samego Carla de Prevo.

W świetle zachowanej w Archiwum kapitulnym korespondencji można przyjąć, że główne prace przy „Martyrologium” ukończono w latach dwudziestych XVIII w. oraz, że dopiero wówczas nastąpiło pewne ożywienie w realizacji tego cyklu malarskiego. Obrazy „Martyrologium” zostały wykonane zespołowo przez Carla de Prevo oraz warsztat uczniów i pomocników. Duży udział w pracach zwłaszcza przy realizacji czterech obrazów na ścianie zachodniej miał Andrzej Enryxon, artysta pochodzenia szwedzkiego. Jednak projekt i nadzór, a także wykonanie najważniejszych, być może pierwszoplanowych partii obrazów, należał do mistrza.

Historia rzekomego “mordu rytualnego” w Sandomierzu powtarzała się kilkakrotnie. W 1698 r. tutejszy starozakonny Aleksander Berek miał się dopuścić kolejnego mordu rytualnego, tym razem na dziewczynce Małgorzatce. Miało do niego dojść w tej samej kamienicy, w której wcześniej, w 1628 r., Żydzi mieli zabić chłopca. W wyniku procesu na karę śmierci zostali skazani matka dziewczynki Katarzyna Mroczkowicowa oraz oskarżony Żyd.

W 1710 r. Żydzi sandomierscy zostali oskarżeni o zamordowanie w celach rytualnych dziecka Jerzego Krasnowskiego. Podejrzewano przede wszystkim rabina Jakuba Herca. Proces posądzonego trwał 3 lata – w jego czasie syn oskarżonego Abramek przeszedł na katolicyzm i złożył zeznania obciążające Herca. Stopniowo zwiększała się liczba oskarżonych, których ostatecznie w 1713 roku skazano na karę śmierci.

Oskarżenia o mord rytualny wobec Żydów w Polsce oparte były na fałszywym przekonaniu, że wyznawcy judaizmu potrzebują krwi chrześcijańskiej dla celów rytualnych i w celu jej pozyskania co jakiś czas zabijają dziecko.

Posądzenia o zbrodnie pod adresem Żydów miały miejsce w Europie od XII wieku, ale pierwsze oskarżenie o popełnienie przez Żydów mordu rytualnego w Polsce pochodzi z 1407 r. Jego obiektem byli krakowscy żydzi. W dawnej Rzeczypospolitej praktyki takie rozpowszechniły się w połowie XVI wieku (1547 r. – Rawa Mazowiecka, 1569 r. – Łęczyca). Liczba oskarżeń zwiększyła się na przełomie XVI i XVII wieku, wraz z umacnianiem się ruchów kontrreformacyjnych. Kolejne kryzysy polityczne i coraz gorsza sytuacja gospodarcza państwa wpłynęła na ich ponawianie w II połowie XVII i I połowie XVIII wieku (m.in. 1710 r. – Sandomierz, 1736 r. – Poznań)

KAI/Prej

http://gazetawarszawska.com/2013/01/14/kazimierz-bartoszewicz-antysemityzm-w-literaturze-polskiej-xv-xvii-w-vi-2/

5 Responses to Antychrysty w Episkopacie: “Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych”

 1. mariaf 15/01/2014 at 16:58 #

  “Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych,” -- nie, “z pewnością nigdy”, bo tylko oni są “niewinnie” mordowani przez cały świat i wszystkie wieki, a teraz wynaleźli “bardziej” “humanitarny” sposób depopulacji i wyznawania swego idola: składają mu (Molochowi) hołd przez aborcję (oczywiście dzieci gojów)!

  • KSC 15/01/2014 at 20:18 #

   Treść tablicy została przygotowana przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski i uzgodniona ze środowiskami żydowskimi.

   =============

   jacy nikczemni!

   to juz sami własnym autorytetem, nie mogą juz niczego orzec, a musza to robić w “uzgodnieniu ” z żydami.

   Biskupi wyprali się Chrystusa Króla, a chcą Jezusa przerobić na sługę (karmionego Tora) -- sami skończą jak małpy w cyrku.

   KSC¨

 2. mariaf 15/01/2014 at 17:25 #

  Historia Toaffa
  Ariel Toaff, profesor Historii Średniowiecza i Renesansu na izraelskim Ben-Ilan University i syn głównego rabina w Rzymie, opublikował aksiążkę ‘Pasque di Sangue’ , przełożoną na angielski pt. ‘Passovers of Blood: The Jews of Europe and Ritual Murders’ [Pascha krwi: Żydzi Europy i mordy rytualne]. Komentarz badacza Talmudu Michaela Hoffmana: “Książka Toaffa potwierdza szokujące i przerażające fakty, hipnotyczne i przyprawiające o mdłości zafascynowanie ortodoksyjnego judaizmu krwią. Nie każdą krwią – krwią niewinnych chrześcijan, łącznie z krwią dzieci”. Jego książka omawia jak ‘Od tysięcy lat oskarżano Żydów o mordy rytualne’ [Ritual murder accusations have been made against the Jews for thousands of years] (s. 125)

  Izrael Szamir z pewnością jest człowiekiem rozsądnym. Tak napisał o tej książce:
  ‘Toaff odkrył wiele przypadków takich krwawych ofiar wiążących się z okaleczaniem dzieci, upuszczaniem krwi i pieczenia jej w macy (przaśny chleb) na przestrzeni 500 lat historii Europy’. Jak wam się to podoba? I jeśli będziemy o tym mówić, nazwie się nas antysemitami?

  Toaffowi grożono i go złamano, w końcu tak zaskamłał o swoim magnum opus:

  “Najserdeczniej przepraszam wszystkich tych, których obraziłem swoimi artykułami i przekręconymi faktami, przypisywanymi mnie i mojej książce”.

  Rój go dorwał! Cienie Davida Cole’a. . . czy Henry’ego Forda w 1927 roku, odżegnującego się od wszystkiego co napisał w Dearborne Independent. Czy faktycznie Galileo, jeśli chcecie by wyglądał jak bohater. Poniżej komentarz wnikliwego p. Hoffmana:

  “Początkowo Toaff był niepokorny przed opublikowaniem jego książki w języku włoskim. Ale w ciągu tygodnia od tego ogłoszenia stał się szlochającym wrakiem, po otrzymaniu zwykłych gróźb dotyczących życia i pracy nauczyciela ze strony wiecznie prześladowanych. Wkrótce potem, prof. Toaff zakazał swojej książki, ale nie wcześniej niż kiedy pokazała się na ulicach Włoch i znalazła się w rękach włoskich uczonych, którzy przetłumaczyli ją na język angielski dla naszego dobra
  Nakazy Talmudu ważne dla tego kultu śmierci (cytowane w ‘Macy Syjonu’):

  “Jeśli Żyd powie coś, co może krzywdzić naród żydowski, powinien zostać bezlitośnie zabity; bo taka jednostka przysparza mu hańby; Talmud nie pozwala mu żyć. . . Każdy kto stawia w niekorzystnej sytuacji religijnej towarzysza swoimi deklaracjami na rzecz obcego [“obcy” wyraźnie oznacza “nie-Żyda”], wydaje oświadczenie przeciwko niemu dla rządu kraju, które może sprowadzić grzywnę, karę cielesną lub śmierć, sam zasługuje na śmierć. Taki zdrajca nie ma nadziei na inny świat. . . i jeśli tylko pozna się intencję wydania takiego oświadczenia, jego miejsce lub najmniejszy szczegół, od tego momentu jest winien śmierci, a ci obecni są odpowiedzialni za zabicie go lub zrobienie wszystkiego co mogą, by zmarł, zanim spełni swój zamiar” – “księga religii” – Kethim.

  Czy to oznacza, że judaizm jest tajnym stowarzyszeniem kultu śmierci?

  Angielski zakaz

  Władze Damaszku powinny porównać oświadczenie Edwarda I, króla Anglii, odnośnie wypędzenia Żydów z Anglii w 1290 roku: zasadniczo król miał dosyć historii o mordach rytualnych chrześcijańskich dzieci dokonywanych przez Żydów i postanowił ich wypędzić (zob. rozdział ‘Żydowski mord rytualny w Anglii’). Podobnie hiszpański edykt z roku 1492 o wypędzeniu zawierał taki sam powód. Skąd wzięły się te historie? Jeśli są nieprawdziwe, to dlaczego je wymyślano?

  Aspekt ukrzyżowania gojowskich dzieci w angielskim dekrecie o wypędzeniu pokazuje się na przestrzeni stuleci, jako praktykowany na rytuał paschalny: proces w którym ściąga się krew z umierającego dziecka, i dokonuje się nakłuwania ciała. Odnośnie charakteru potęgi satanistycznej, śmierć wymaga stosowania terroru i horroru, i ma nie być natychmiastowa: zgon dziecka ma być powolna i wywoływać terror – i taka jest istota praktyki przywoływania szatana. (Pascha to ceremonia Wielkiej Nocy ‘świętująca’ rzekome zabicie pierworodnego syna w każdej egipskiej rodzinie wiele lat temu, kiedy Egipcjanie byli gospodarzami Hebrajczyków. Może to staje się bardziej ‘realne’ jeśli doda się śmierć dziecka narodu gospodarza?)

  Izraelscy żołnierze, jak widzieliśmy dawno temu w Gazie, są jedynymi, którzy strzelają do małych gojowskich dzieci dla zabawy, dla sportu – nie zrobią tego nawet amerykańscy żołnierze.

  http://eusat.wordpress.com/2012/05/06/european-satanism-a-beginners-guide/

  Seymour Light, 6.05.2012 – tłumaczenie Ola Gordon, nadesłał PiotrX.

 3. mariaf 15/01/2014 at 19:33 #

  Powyższy artykuł można przeczytać w całości po polsku tu:

  http ://marucha.wordpress.com/2012/05/23/europejski-satanizm-przewodnik-dla-poczatkujacych/

  http ://wolna-polska.pl/wiadomosci/europejski-satanizm-przewodnik-dla-poczatkujacych-2014-01

 4. KSC 15/01/2014 at 19:58 #

  http://gazetawarszawska.com/2013/01/12/kazimierz-bartoszewicz-antysemityzm-w-literaturze-polskiej-xv-xvii-w-vi/

  Duzo lepsze powyżej,

  a nikt nie chce czytać , bo język jest trudny (staropolski)

  KSC

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE