Piękności Kościoła Katolickiego

 

Msza Święta 

( Mszał trydencki przed zmianami (1949-1955)dokonanymi przez Piusa XII )

 

Piękności  Kościoła Katolickiego

Piękności Kościoła Katolickiego

Szymon. Mam w książce swojej do nabożeństwa wykład Mszy św, w którym pojedynczym czynnościom kapłana od początku do końca Mszy św. nadane jest znaczenie kolejnych części męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Proboszcz. Wprawdzie Kościół urządzając obrzędy Mszy św. nie miał tego na celu, aby je do męki Pana Jezusa zastosowywał, wszelako nie można takiego wykładu lekceważyć, ani przyganiać, jeśli kto tym sposobem tęż mękę sobie uprzytomnia, a z cierpiącym i umierającym Panem Jezusem się zespala, bo też Msza św. rzeczywiście jest tejże męki wspomnieniem. Św. Paweł w liście 1-ym do Koryntjan przytacza słowa Pana Jezusa mówiącego: ,,Ilekroć pożywać będziecie chleb ten, a kielich pić, śmierć moją opowiadać będziecie, aż przyjdę (XI.) Tak więc może bardzo właściwie kapłan modlący się przed stopniami ołtarza przedstawia nam Pana Jezusa modlącego się w ogrodzie Oliwnym. Ob­mycie rąk kapłana może nam przy pominąć takież umywanie rąk Piłata. Chętnie więc mogę i ja podać wam sposób słuchania Mszy św. z rozpamiętywaniem zastosowanem do czynności pojedynczych kapłana i do przygód męki boskiego Zbawiciela.(Wykład Mszy św.: ks. Szczygielskiego)

 

Kapłan udaje się z ministrantami do ołtarza

Pan Jezus udaje się z uczniami swoimi na górę Oliwną (JoanXVIII, 1.)

Kapłan modli się u stopni ołtarza i kilkakrotnie się schyla Chrystus modli się na górze Oliwnej, (Łuk. XXII, 41) upada na twarz (Math. XXVI\ 39,)
Kapłan całuje ołtarz to znaczy, jako Judasz pocałunkiem zdradza Pana Jezusa (Mar. XIV.)
Kapłan przechodzi na stronę Epistoły Chrystusa wiodą do Annasza (Joan. XVIII, 13.)
Kapłan odmawia głośniej Introit: P. Jezus rozmawia z Annaszem i Kaifaszem o swojej nauce (Joan. XVIII, 20, 22 )
Kapłan odmawia kilkakrotnie Kyrie elejson Chrystus odpowiada na kilkakrotne zapytywania arcykapłana. (Mat. XX VI 39.)
Kapłan czyta Epistołę
Chrystus stoi przed trybunałem Piłata, badany względem skarg żydowskich. (Jan. XVIII 33, 39.)
Kapłan przechodzi na stronę Ewangelii Chrystusa przeprowadzają od Piłata do Heroda. (Łuk. XXIII, 7.)
Kapłan wraca po odczytaniu Ewangelii Pana Jezusa odprowadzają od Heroda do Piłata. (Łuk. XXIII\ 11.)
Kapłan odkrywa kielich, odstawia go, podnosi patenę z Hostią, a kielich z winem ofiaruje Chrystus z szat obnażony, do słupa przywiązany i biczowany. (Joan. XIX, 2.)
Kapłan przykrywa kielich głowę Jezusa cierniem koronują. (Joan. XIX, 2.)
Kapłan schyla głowę i żegna chleb i wino żołnierze przyklękają szyderczo przed Panem Jezusem, policzkują i biją trzciną po głowie. (Mar. XV\ 10.— Joan. XIX, 3.— Mat. XXVII 29, 30.)
Kapłan umywa ręce Piłat umyciem rąk świadczy o niewinności Jezusa (Mat. XXVI7, 2, 14.)
Kapłan odmawia; Orate fratres Chrystus wystawiony jest z Barabaszem do wyboru ludu — Piłat go przedstawia mówiąc: ,,Oto człowiek.” (Joan. XVIII, 30 — XIX, 5.)
Ministrant na Orate fratres odpowiadając, przypomina wrzaski i nastawanie ludu, aby Piłat uwolnił Barabasza a Jezusa ukrzyżował. (Joan. XVIII, 40.)
Prefacja przedstawia skazanie Pana Jezusa na śmierć krzyżową Cicha Msza czyli Kanon, oznacza niesienie krzyża na miejsce trupich głów.
Kapłan czyni Memento za żywych Chrystus zwraca się do niewiast, spotykających Go z płaczem i odzywa się do nich, mówiąc: „Córki Jerozolimskie nie płaczcie nade mną, ale nad wami i nad dziećmi waszemi.” {Luc. XXIII, 2S.)
Kapłan błogosławi chleb i wino Chrystusa przybijają do krzyża.
Kapłan podnosi św. Hostię i kielich krzyż z Chrystusem postawiony na widok ludu. (Łuk. XXIII, 33.)
Czynienie krzyża po konsekracji oznacza szyderstwa i zniewagi pismaków i faryzeuszów, wyrządzane Chrystusowi.
Memento za zmarłych przypomina modlitwę Zbawiciela za nieprzyjaciół i tych, co Go krzyżowali. (Luc. XXIII, 34.)
Kapłan mówi: Nobis quoque pecatoribus (nam także grzesznikom bądź łaskawy;) Chrystus przyrzeka raj pokutującemu łotrowi. (Luc. XXIII, 34.)
Kapłan odmawia Ojcze nasz, składające się z siedmiu próśb Chrystus odzywa się do siódmego razu na krzyżu.
Kapłan łamie Hostię Chrystus wielkim głosem oddaje ducha swego. (Luc. XXIII, 40.)
Kapłan wpuszcza cząstkę św. Hostii do kielicha Pan Jezus zstępuje do otchłani. (Ef. IV, 9)
Trzykrotne: Baranku Boży! oznacza jawne uznanie bóstwa Jezusowego przez setnika i innych obecnych. (Mat. XXVII, 54.)
Kapłan uderza się w piersi wielu żałuje za swoje grzechy, po śmierci Pana Jezusa.
Kapłan komunikuje Chrystusa kładą do grobu. (Mat. XXVII, 60.)
Kapłan oczyszcza kielich i przykrywa go święte niewiasty namaszczają Ciało Jezusa drogiemi wonnościami i okrywają Je prześcieradłem. (Joan. XIX, 40.)
Kapłan ze środka ołtarza przechodzi na stronę Epistoły: Chrystus zmartwychwstaje.
Kapłan zwróciwszy się do ludu wita go, mówiąc: „Pan z wami;” Pan Jezus objawia się Apostołom a pozdrawiając ich, mówi: „Pokój wam.” (Joan. XX, 19.)
Ostatnie modlitwy czyli dziękczynienia kapłana przypominają kilkakrotne pokazywania się Pan Jezusa uczniom po zmartwychwstaniu i nauki dawane Apostołom i uczniom podczas 40 dniowego pobytu przed wniebowstąpieniem.
Ostatnie pozdrowienie kapłana „Pan z wami;” oznacza pożegnanie uczniów przez Pana Jezusa.
Kapłan mówi: Ite missa est Chrystus wysyła uczniów na cały świat.
Błogosławieństwo kapłana uzmysłowią nam błogosławieństwo wstępującego do nieba Jezusa, udzielone wzniesionemi ku niebu rękami. (Łuc XXIV, 10.)
Ewangelia św. Jana przypomina nam, jako Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, przyjścia Ducha św. oczekiwali. (Łuc. XXIV\ 50.)
Kapłan i lud przyklękają i kapłan mówi: „A słowo stało się Ciałem;” Duch św. zstępuje na zgromadzonych Apostołów. (Dzieje Apost. /, 3.)
Powrót kapłana i ministrantów od ołtarza przypomina rozejście się Apostołów po całym świecie na opowiadanie Ewangelii. I na tem kończy się cała uroczysta sprawa Mszy świętej.
Piękności Kościoła katolickiego

Piękności Kościoła katolickiego

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE