Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!

Oświęcim Klasztor Karmelitanek w dniu wyrzucenia Sióstr z ich siedziby.

Oświęcim, Klasztor Karmelitanek w dniu wyrzucenia Sióstr z ich siedziby.

+++

Wyrzucenie Krzyża otwarciem bramy żydom.

Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!

Jest to ostatnia zapora przed masową inwazją Polski przez żydów.

Katolicki klasztor ma być zamieniony na żydowski hotel.

O Janie Pawle II powiedział Abp Marceli Lefebvre w jednym z wywiadów : ” …proszę pamiętać to, że papież nie jest katolikiem …” . Te straszne słowa Arb. Lefebvre odniósł do nauczania i zachowania Karola Wojtyły, który jako taki przez 25 lat wywierał przeogromny wpływ na losy świata, a Polski w szczególności, a czego owoce coraz wyraźniej widać.

Istotnie – mierząc skutki pontyfikatu Jana Pawła II –  ten posoborowy antykatolicki papież Wojtyła  niewątpliwie należy do najgorszych szkodników Polski, a to nawet na tle  jej tysiącletniej wyjątkowo okrutnej historii.  Losy zaś Kościoła Świętego – po tym pontyfikacie – nie są w niczym lepsze.

Musi być każdemu niewątpliwe to, że to nikt inny jak Wojtyła jest głównym (dalekosiężnym)  sprawcą tej obecnej żydowskiej agresji w Polsce, której doświadczamy już codziennie i w coraz to nowych obszarach naszego życia.   Skutki tego wojtyłowego zaczynu zła tj. notorycznej deprecjacji wszystkiego, co tradycyjne czy polskie z równoczesnym faworyzowaniem pierwszeństwa żydowskiego, dało te właśnie owoce: upadek moralny i materialny Polaków.

To Wojtyła doprowadził do sytuacji, gdzie Polska ponownie stoi na krawędzi rozbiorów, ale tym razem psami rozszarpującymi Koronę nie będą mocarze chrześcijańscy, związani jednakże sumieniem traktowania nas – mimo wszystko – jako ludzi. Tym razem agresorem jest nikt inny jak żydowski wampir, któremu Wojtyła odsłonił nasze polskie gardła i podbrzusza. Żydzi upojeni jego fałszywymi naukami, uzbrojeni w niezliczone modlitwy i nauki rabinów – w oparciu o wyraźne treści tych modlitw – mają obowiązek mordować Polaków – bo takie jest ich nauczanie. Akompaniament modlitewnych pochwał samego Yaweha, daje gwarancje żydowi, że mordując nieżyda sprawia radość Yawehowi i buduje u niego swe zasługi, za które odbierze nagrodę. Jeżeli jakiś nieżyd  ma prawo przeżyć, to tylko po, aby spełniać żydowi rolę osła, bo osioł jest od tego, aby dźwigał żyda.

Takie są nauki rabinów i nie ma w tych słowach niczego wymyślonego.  A te nakazy – z kolei – nie są wzięte z powietrza, ani też nie są odzwierciedleniem jedynie jakiś peryferiow żydowskiego okultyzmu. Źródłem powyżej wymienionych nauk rabinów jest Talmud i Tora w tradycji przekazu mówionego, czyli jest to niezaprzeczalne główne źródło żydowskiej duchowości, które dalej reguluje  żydowskie zachowania socjalne. A niechby nikt nie się tu nie łudził czy zwodził samego siebie – nauk rabinów odrzucić żydowi nie wolno. Rabini uczą wyraźnie: „… grzech przeciw Prawu może być wybaczony, ale grzech przeciw nauczaniu rabinów – nigdy.”

W takim środowisku żydowskiej psychopatycznej mistyki i symboliki, otwieranie żydom bramy do  Polski ma odbywać się przez Oświęcim – to jest ta brama –  a ma się to odbyć przy spełnieniu dwóch warunków (już ostatnich):

– usunięciem Krzyża ze Żwirowiska

– usuniecie to ma się odbyć rękami Polaków.

Usunięcie Krzyża ma być aktem końcowym otwierania żydom bramy do Polski, który to został rozpoczęty ćwierć wieku temu przez kryptożyda Jana Pawła II w dniu 13 kwietnia 1986 w synagodze rzymskiej.

Bardzo istotne jest podkreślenie sprawstwa – nie mogą dokonać tego żydzi, ale sami Polacy. Bo po wypędzeniu karmelitanek z Oświęcimia, żydzi powiedzieli: „to nie myśmy usnęli karmelitanki z klasztoru, ale to to zrobił papież – myśmy tylko prosili”. Obecnie żydzi chcą czegoś podobnego z Krzyżem, a co jest w całkowitej harmonii z ich psychopatyczną mentalnością oraz powtórzeniem zapisów wziętych ze Starego Testamentu – a co dla żydów jest dowodem na spełnianie woli Jaweha –  to Polacy mają wziąć Krzyż i postawić go innym miejscu tak aby Żwirowisko było koszerne. Powiedzą wówczas, że to sami Polacy usnęli Krzyż ze Żwirowiska.  Żydzi powiedzą również, że to Polacy ich zaprosili do Polski, bo podobnie właśnie jest w Starym Testamencie.

Okazja ku temu zbliża się wielkim krokami; 27 stycznia 2014 roku do Oświęcimia przyjadą członkowie Knesetu, jak i rząd Izraela, na tę okazję trzeba zabrać Krzyż ze Żwirowiska. Wizyta ta (najazd) ma charakter ucieczki z Izraela elit Izraelskich, bo zaplanowano, że Iran zaatakuje Izrael, a Izrael – jak zwykle – będzie się tylko bronił, a broń jądrowa będzie w użyciu. Prawdopodobnie będzie powołany w Polsce wspólny polsko-żydowski rząd i parlament, puste i świetnie wyposażone polskie szpitale już czekają na przybycie izraelskich rannych.  Polska to raj dla żydów.

 

(-)Krzysztof Cierpisz

21-XII-2013

+++

 

 

http://gazetawarszawska.com/2012/02/11/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego/

http://gazetawarszawska.com/2012/02/11/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego-cz-ii/

http://gazetawarszawska.com/2013/11/02/wynoszenie-rozbojnicze-wojtyly-wianem-holokausterow/

 http://gazetawarszawska.com/2012/09/23/mariaz-chamow-i-zydow-w-kosciele/

http://gazetawarszawska.com/2013/01/21/dzien-judaizmu-w-kosciele-zdrajca/

6 Responses to Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!

 1. mariaf 22/12/2013 at 21:40 #

  “Anio­łowi Kościoła w Fila­del­fii napisz:
  To mówi Święty, Praw­do­mówny,[…]
  Znam twoje czyny.
  Oto posta­wi­łem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
  któ­rych nikt nie może zamknąć,
  bo ty cho­ciaż moc masz zni­komą,
  zacho­wa­łeś moje słowo
  i nie zapar­łeś się mego imie­nia.
  9 Oto Ja ci daję [ludzi] z syna­gogi sza­tana,
  spo­śród tych, któ­rzy mówią o sobie, że są Żydami --
  a nie są nimi, lecz kła­mią.
  Oto spra­wię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi sto­pami,
  a poznają, że Ja cię umi­ło­wa­łem.
  10 Skoro zacho­wa­łeś nakaz mojej wytrwa­ło­ści
  i Ja cię zacho­wam od próby,
  która ma nadejść na cały obszar zamiesz­kany,
  by wypró­bo­wać miesz­kań­ców ziemi.
  11 Przyjdę nie­ba­wem:
  Trzy­maj, co masz,
  by nikt twego wieńca nie zabrał!
  12 Zwy­cięzcę uczy­nię fila­rem w świą­tyni Boga mojego.Ap.3,7 -12

  Kościołem w mie­ście „brat­niej miło­ści“ miała być Polska. Czy odpowiedziała na oczekiwania Zbawiciela?

 2. mariaf 06/01/2014 at 15:28 #

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/oswiadczenie-dotyczace-naruszenia-suwerennosci-polski-przez-izrael-2014-01
  “Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność. Uchwalanie lub usiłowanie uchwalania praw na terytorium Rzeczypospolitej to domena tylko Sejmu i Senatu [ Rzeczypospolitej Polskiej], a nie obcego parlamentu! […]
  Dopuszczenie do politycznych czynności sprawczych na terenie Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego.[…]
  Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz zachowania suwerenności Polski oraz w celu zaprowadzenia ładu prawnego na obszarze Rzeczpospolitej.

  Rafał Gawroński

  Prezes

  Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

  Warszawa, dnia 04 stycznia 2014 roku.

  Źródło: http://rafzen.wordpress.com/2014/01/04/oswiadczenie-dotyczace-naruszenia-suwerennosci-polski-przez-izrael/

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/jedziemy-auschwitz-domagac-sie-prawdy-historycznej-protestowac-przeciwko-agresji-26-01-14-r-2014-01

Trackbacks/Pingbacks

 1. Krzysztof Cierpisz: Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska! « Monitor Polski - 22/12/2013

  […] Bespośredni link do artykułu: http://gazetawarszawska.com/2013/12/21/krzyz-ma-byc-usuniety-ze-zwirowiska/ […]

 2. Czy obrady Knesetu w Auschwitz to przygotowania do przeprowadzki na stałe nad Wisłę? - 22/12/2013

  […] Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska, a klasztor zamieniony na hotel -- Krzysztof Cierpisz […]

 3. DziennikPolski.eu - Czy obrady Knesetu w Auschwitz to przygotowania do przeprowadzki na stałe nad Wisłę? - 22/12/2013

  […] Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska, a klasztor zamieniony na hotel – Krzy… […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE