Jezus Chrystus Król Polski uwolniony z ciemnicy

Jezus Chrystus Król Polski uwolniony z ciemnicy

 

http://www.eprudnik.pl/jezus-chrystus-krol-polski-uwolniony-z-ciemnicy/

Obraz Jezus Chrystus Król Polski będący darem Polonii amerykańskiej po ponad dwu letnim areszcie został wystawiony na widok publiczny na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X.

Poniżej krótki opis wydarzeń.

Ten charakterystyczny wizerunek Pana Jezusa został namalowany dzięki staraniom Polonii z USA, a przybył na Jasną Górę 14 sierpnia 2011r. wraz z pielgrzymką z Chicago. W berle Pana Jezusa umieszczona jest nowa flaga Polski, której opis można znaleźć w Dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej jednak tylko w wydaniach sprzed 1978r., potem opis tej flagi został usunięty. Świadczy to o głębokiej cenzurze Dzienniczka. Ciekawe na czyje polecenie dokonano tej korekty?

Flaga jest biało amarantowa, pośrodku Najświętsze Serce Pana Jezusa z którego wychodzą promienie białe w kierunku amarantowego tła , czerwone promienie wychodzą na białe tło. Flaga ma też złote obramowanie. Taka flaga będzie obowiązywać po Oczyszczeniu, o ile dokonamy aktu Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski zgodnie z Jego życzeniem objawionym S.B. Rozalii Celak. Jeżeli nie przyjmiemy Pana Jezusa jako Króla Polski podzielimy los innych narodów. Czeka nas eksterminacja i zapomnienie.

Wniesienie obrazu na Jasną Górę było zupełnym zaskoczeniem dla ojców Paulinów. Król był niesiony przez uczestników chicagowskiej pielgrzymi przed obraz Królowej Polski i był widziany przez swój lud, który bardzo różnie reagował. Niektórzy witali Go brawami śpiewając: JESTEŚ KRÓLEM. Niektórzy ludzie robili zdjęcia na pamiątkę.

Właściwie to był szok dla wszystkich, oto wniesiono wizerunek Chrystusa Króla, który nigdzie wcześniej nie był zapowiadany. Ojcowie Paulini byli tak zaskoczeni, że pominęli delegację i nie wyczytali pielgrzymów z Chicago w czasie zwyczajnego na Jasnej Górze powitania grup pielgrzymkowych.

Wizerunek Chrystusa Króla wniesiono jeszcze raz do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej 14 sierpnia 2011 r. wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego. Na Apelu obecny był kardynał Nycz i biskup Dzięga. Zgodnie z relacją naocznych świadków na twarzy kardynała Nycza zaobserwowano wielki smutek, a nawet zatroskanie. Tymczasem biskup Dzięga był zamyślony. Kardynał Nycz tak bardzo był wytrącony z równowagi, gdy zobaczył niespodziewanie Jezusa Chrystusa Króla Polski, że pomylił się z błogosławieństwem.

Wiele osób może dziwić zachowanie biskupów, ale polscy hierarchowie są przeciwni Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski,  czemu dali wyraz w liście „O królowaniu Jezusa Chrystusa” odczytanym we wszystkich kościołach w Polsce 25 listopada 2012r. Dość charakterystyczną sprawą był znak detronizacji, jaki miał miejsce w Jarosławiu w Bazylice Matki Bożej Bolesnej 28.12.2012r., czyli w nieco ponad miesiąc po odczytaniu listu. Oto podczas odsłaniania cudownego obrazu Matki Bożej, spadły obydwie korony zarówno z głowy Matki Bożej Bolesnej jak i z głowy spoczywającego na Jej kolanach Jezusa. Ojciec Dominikanin mówił do wiernych, że nie widzi ludzkiego wytłumaczenia, jak mogło do tego dojść. Te korony musiały być najpierw podniesione do góry, żeby mogły się odłączyć od obrazu. Nie były też ze sobą powiązane, złączone  – więc co się stało, że obydwie Korony w tym samym czasie? Warto odnotować, że wydarzenie miało miejsce w piątek – dzień, w którym wspominamy bolesną Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w Święto Młodzianków Męczenników, zamordowanych z rozkazu ziemskiego króla Heroda, który w nowonarodzonym Chrystusie nie chciał uznać Króla. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na obraz, który przedstawia nie Maryję z Dzieciątkiem na ręku ale Pietę – Matkę Bożą Bolesną trzymającą ciało Swego Syna po zdjęciu z Krzyża.

Te dwa wydarzenia mimo, że odległe w czasie i przestrzeni są jednak znacząco ze sobą powiązane.

Wracając jednak do wydarzeń na Jasnej Górze z 2011 roku, oto relacja pielgrzymów z Chicago.

„My – wierni Panu Bogu i Ojczyźnie wyobrażaliśmy sobie, że wszyscy obecni w Kaplicy będą uśmiechnięci, zadowoleni, ucieszeni, że mamy wreszcie pięknego i dobrego Króla. Po Apelu oddaliśmy obraz Chrystusa Króla kapłanom paulinom a oni schowali go w skarbcu. Wieczorem następnego dnia wypożyczyliśmy Pana Jezusa – Króla na Apel i stał obok żołnierzy. W międzyczasie prowadzone były rozmowy z kapłanami paulinami, że delegacja przyjechała specjalnie prosić, aby można było Polskę zawierzyć Jezusowi Chrystusowi Królowi na Jasnej Górze, aby w Polsce zapanował pokój i miłość , jak sobie życzył Pan Jezus – Król królów przekazując swoją wolę Rozalii Celakównie. Chcieliśmy się spotkać z przeorem i z generałem Zakonu – niestety zbywano nas. Wreszcie usłyszeliśmy, że przeor będzie dopiero w piątek a rozmowy zapoczątkowano we wtorek, więc zbywano nas i zbywano Króla królów, a tylko obiecywano. Nikt z paulinów z nami nie chciał rozmawiać – KŁOPOTLIWI GOŚCIE. Gdy powiedzieliśmy, że mamy 1000$ na 50 Mszy Św. „w intencjach wynagradzających za grzechy narodu polskiego i rządzących”, to oddelegowano jednego ojca paulina do rozmowy z nami. Niestety, nie doczekaliśmy się rozmowy z przeorem ani z generałem ani z nikim „ważnym” na Jasnej Górze.

OJCIEC PAULIN ODEBRAŁ OD NAS OBRAZ I KORONĘ ZŁOTĄ O WARTOŚCI około 30.000$ ZA POKWITOWANIEMI, ALE NAWET NIE WIEMY, GDZIE GO POSTAWILI. OJCIEC PAULIN TYLKO POWIEDZIAŁ, ŻE W „GODNYM MIEJSCU”. KAZAŁ SIĘ MODLIĆ, BO JESZCZE NIE TERAZ, MOŻE ZA JAKIŚ CZAS MOŻE BYĆ SPEŁNIONA NASZA PROŚBA, CZYLI ZAWIERZENIE POLSKI – KRÓLOWI JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.”

Ostatecznie w 2011 roku wizerunek Chrystusa Króla został zdeponowany i zamknięty w skarbcu klasztornym. Od tego czasu trwały modlitwy i starania o „uwolnienie” Chrystusa Króla z „ciemnicy”.

Modlitwy zostały wysłuchane, od 17 grudnia 2013 roku wizerunek Jezusa Chrystusa Króla Polski został wystawiony na widok publiczny.

Oto oficjalny komunikat w tej sprawie przygotowany przez grupę polonijną z Chicago

Pragniemy powiadomić wszystkich, iż Obraz Chrystusa Króla Polski – dar Polonii amerykańskiej oraz rodaków w kraju, został umieszczony na stałe na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X.

Pan Jezus Król, w tym wizerunku udziela wiele łask, czego dowodem są świadectwa osób w tym również kapłanów.  Zachęcamy więc do nawiedzenia kaplicy gdzie można upraszać potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, Polski i świata.

Jednoczenie, bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask do Ojców Paulinów, a konkretnie do ojca Melchiora Królika, jak również do ks. Ryszarda

Telefon komórkowy: 519 329 952

Telefon archiwum: 34 377 7460

Telefon dom: 34 377 7334

e-mail: rex.polonia2012@gmail.com

źródła:

http://wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=5035:obraz-chrystusa-krola-oraz-zlota-korona-na-jasnej-gorze-14082011&catid=12:wiara&Itemid=10

http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/01/01/znak-detronizacji-dla-polski-podczas-odslaniania-cudownego-obrazu-matki-bozej-spadly-obydwie-korony/

http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4741.1,O_krolowaniu_Jezusa_Chrystusa.html

http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE