Rząd szwedzki prześledzi system podsłuchów internetowych w Szwecji

         FRA:s hackeroperation ska granskas

Av: Monica Kleja

Tillsynsmyndigheten Siun har aldrig granskat FRAs arbetsmetod att hacka sig in i datorer.  Först under första halvåret nästa år kan man komma att undersöka om den är laglig.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, som funnits sedan 2009 har inte någon gång granskat i fall FRA, Försvarets radioanstalt, samarbetar med andra länder i hacker-operationer eller om metoden är laglig.

– Nämnden har inte hittills granskat frågan om aktiv signalspaning är tillåten, säger Maria Broms Hagelin, kanslichef på Siun.

Frågan är aktuell efter Uppdrag gransknings avslöjande nu i veckan av uppgifter i dokument som läckts av Edward Snowden.

Enligt ett av dokumenten som härrör från i april i år deltar FRA tillsammans med de amerikanska och brittiska signalspaningsorganen NSA och GCHQ i en operation där man skräddarsyr attacker mot speciella datorer under kodnamn Winterlight och sedan delar på underrättelseinformationen.

De personer vars datorer utsätts för attackerna omdirigeras till falska hemsidor hos GCHQ, vars servrar ska infektera datorerna med spionprogram. De senare syftar som oftast till att sända hem information som finns i datorn, men kan också användas för att övervaka personer via datorns mikrofoner och kamera.

Målet för Winterlight uppges på sikt vara att den svenska myndigheten FRA ska omvisa de drabbade datorerna till NSAs quantum-servrar. Quantum är samlingsnamnet på program som används under den gemensamma operationen.

Ordföranden i Försvarsunderrättelsedomstolen Runar Viksten menar att FRA får hacka sig in i datorer om domstolen gett sitt tillstånd. Så här skrev han i går i en debattartikel på Svd:s Brännpunkt:

“Det FRA gör i signalspaningsväg kräver domstolens tillstånd. Det FRA gör med stöd av ett inhämtat tillstånd är inte olovligt och kan följaktligen inte innebära dataintrång.”

I mejl till Ny Teknik förklarar han följande:

“Brottet dataintrång innefattar (vilket här är av intresse) att någon olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk databehandling. Om (observera om) FRA genom tillstånd (som givetvis måste vara förenligt med signalspaningslagen) i ett visst fall får bedriva signalspaning som innebär sådan åtkomst är förfarandet inte olovligt och därmed heller inte dataintrång.

Enligt folkrättsjuristen Mark Klamberg ger signalspaningslagstiftningen en helt annan bild av vad FRA ska göra. Den säger att FRA ska avlyssna digital trafik i kabelnäten i syfte att hämta in försvarsunderrättelser – inget annat.

– Men alldeles oavsett vad man gör måste man uppfylla Europakonventionen som innebär att lagstiftningen ska vara tillgänglig och förutsägbar, säger han.

Det ska tydligt framgå av lagen att FRA får skicka in trojaner i var och ens datorer, i försvarsunderrättelsesyfte, vilket det inte gör i dag.

Att innebörden av FRA-lagen var att FRA inte bara skulle få gå ned och lyssna i kablar utan också skulle få bedriva aktiv signalspaning var inte på tapeten när politiskt ansvariga beskrev den kommande lagen för riksdagen och allmänheten i utfrågningar och media under 2008.

Självaste FRA-chefen Ingvar Åkesson förnekade i försvarsutskottet i maj samma år att man skulle använda arbetsmetoden, efter att rykten börjat surra om att FRA hyst sådana planer. Men i april i år planerades ett möte i USA där han och NSA-chefen Keith Alexander diskuterade genomförandet av operation Winterlight.

Första under första halvåret nästa år planerar Siun att granska FRAs samarbete med andra länder och tillvägagångssätten som används, enligt Maria Broms Hagelin.

Hon vill i dagsläget inte svara på den generella frågan om svensk lag generellt tillåter att FRA hackar sig in i datorer.

– Jag kan inte kommentera vilka arbetsmetoder FRA använder.

===============

 

 

Kontrola stanu ds. obrony , wywiadu, Siun , w miejscu od 2009 roku nigdy nie zbadano w przypadkach FRA , National Defence Radio Establishment , współpracuje z innymi krajami w chirurgii hakerów lub jeśli metoda jest legalne .

-Rada nie została jeszcze zbadanakwestia aktywnych sygnałów jest dozwolone, mówi Maria Zestaw Hagelin , dyrektor Siun .

Pytanie jest terminowe ujawnienie audytu Cesja tym tygodniu danych w dokumentach wyciekły przez Edwarda Snowden .

Według jednego z dokumentów wynikających z kwietnia tego rokuFRA wraz z amerykańskich i brytyjskich agencji sygnały wywiadu NSA i GCHQ w operacji , w której krawców ataki na specjalnych maszynach pod kryptonimem Wieczerzy Pańskiej , a następnie dzielą się informacjami wywiadowczymi .

Ludzie, których komputery są narażone na ataki przekierowany do fałszywych stron internetowych w GCHQ , której serwery będą infekować komputery z programami szpiegującymi . Ten ostatni odnosi się przede wszystkim do przesyłania informacji głównej w komputerze, ale może być również stosowany do monitorowania osoby przez mikrofon komputerowego i kamery.

Celem Wieczerzy Pańskiej jest powiedziane, w dłuższej perspektywie być szwedzkiej agencji FRA powinny omvisa zagrożonych komputerów z serwerami kwantowej NSA . Quantum toogólna nazwa programu używanego w trakcie wspólnego działania .

Przewodniczący Defense Intelligence Sądowego Runar Viksten znaczy, że F może włamać się do komputerów , jeślisąd wyrazi na to zgodę . Napisał wczoraj w artykule na Ogniskowa SVD za :

“F ma w signalspaningsväg wymaga zgody sądu . F To sprawia, że​​podstawą wcześniejszego zezwolenia nie jest bezprawne , a zatem nie może stanowić hacking “.

W wiadomości e-mail do Ny Teknik , wyjaśnia , co następuje:

“Przestępstwo włamania m.in. (co jest interesujące tutaj ) , że ktoś bezprawnie uzyskuje dostęp do zadania, które jest przeznaczone do automatycznego przetwarzania . Jeśli (nota o ) F przez państwo ( które muszą być oczywiście zgodne z prawem sygnały wywiadu ) w konkretnym przypadku może prowadzić sygnały inteligencja polega takiego dostępu ,proces nie jest bezprawne , a zatem nie hacking .

Według prawa międzynarodowego specjalisty Mark Klamberg dostarcza sygnały ustawę inteligencja zupełnie inny obraz tego, copowinien zrobić FRA . Mówi, żeF powinien przechwytywać ruch cyfrowej w sieciach kablowych , w celu zebrania obrony inteligencji – nic innego .

– Ale niezależnie od tego, co się robi , trzeba spełnić EKPC , co oznacza , żeprawo musi być dostępne i przewidywalne , mówi.

Powinno być jasne , że F przez prawo przedłoży trojanów w komputerach każdego z nas , w celu obrony wywiadu , jak dziś .

Że znaczenie prawa FRA , żeF nie tylko iść w dół i słuchać kabli , ale także by zapewniły aktywne sygnały nie były na tapecie , gdy decydenci opisanego w nadchodzącym prawo do parlamentu i przesłuchania publiczne i mediów w 2008 roku.

Podobno nawetF szef Ingvar Åkesson zaprzeczył komitet obrony w maju tego roku , że będzie korzystać z metody pracy , po pogłoski zaczął brzęczenie o F żywić takich planów . Ale w kwietniu , że planowane spotkanie w Stanach Zjednoczonych , gdzie i NSA dyrektor Keith Alexander omówiono realizację Operation Winter Light.

Najpierw w pierwszej połowie przyszłego roku planuje Siun przeglądu współpracy FRA z innych krajów i metod zastosowanych według Mary hamulcowy Hagelin .

Chce w obecnej sytuacji nie ma odpowiedzi na pytanie ogólne prawa szwedzkiego ogólnie zezwala F włamanie do komputerów .

– Nie mogę wypowiedzieć się na temat jego F działa używa .

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE