Nadejście Antychrysta. Proroctwo św. Nila

Nadejście Antychrysta. Proroctwo św. Nila

 

http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/02/08/nadejscie-antychrysta-proroctwo-sw-nila/

Nil_Postnik

Zdając sobie sprawę, że postać św. Nila jest prawie nieznana dla większej części wiernych Kościoła, poniżej prezentujemy krótką notkę biograficzną Świętego pochodzącą z Encyklopedii Katolickiej (wydanie z 1911 r. – w j. angielskim):

Święty Nil był jednym z uczniów i żarliwych obrońców Jana Chryzostoma. Był on żołnierzem pełniącym służbę na dworze cesarskim w Konstantynopolu; żonatym, miał dwóch synów. W czasie gdy św. Jan Chryzostom był patriarchą, przed swoim wygnaniem (w latach 398 – 403), Nil pobierał u niego nauki w zakresie studiów nad Pismem św. i uczynków pobożności.

 

Święty Nil pozostawił żonę i jednego syna i wraz z drugim synem Theodulosem, wybrał się na górę Synaj aby zostać mnichem. Biskup Eleusy wyświęcił ich obu do stanu duchownego. Matka i drugi syn również wybrali życie zakonne w Egipcie.

Przebywając w klasztorze na górze Synaj św. Nil stał się dobrze znaną osobistością w Kościele Wschodnim. Poprzez swoje pisma i korespondencje odegrał on ważną rolę w historii. Był znany jako teolog, nauczyciel Pisma św. i i pisarz ascetyczny, tak że ludzie wszystkich stanów, od cesarza począwszy a na niewolniku skończywszy, słali do niego listy z prośbami o radę.

Treścią jego licznych pism, włączając w to bogaty zbiór listów, były potępienia wszelkich występków, w tym szczególnie herezji i pogaństwa oraz nadużyć dyscypliny. Szeroko omawiał prawa i reguły ascetyzmu ze szczególnym uwzględnieniem maksym dotyczących życia zakonnego.

Nie obawiał się też napominać a nawet grozić ludziom na wysokich stanowiskach, opatom i biskupom, gubernatorom i senatorom, nawet samemu cesarzowi. Korespondował on z przywódcą Gotów Gainą, usiłując nawrócić go z Arianizmu. Energicznie potępił on prześladowanie św. Jana Chryzostoma przez cesarza Arkadiusza i jego dwór.

Świętego Nila trzeba zaliczyć do czołowych pisarzy ascetycznych piątego stulecia. Jego święto jest obchodzone 12 listopada w bizantyjskim kalendarzu; w tym samym dniu jest też czczony w Martyrologium Rzymskim. Święty Nil prawdopodobnie umarł ok. roku 430, gdyż brak jest dowodów na jego działalność po tej dacie.

 

TREŚĆ PROROCTWA

 

Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta.

Nie będzie żądnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, miłość będzie gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża, będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nie odróżniającymi prawdy od fałszu.

W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i Kościoła. Ludzie porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności.

W tym czasie, który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie świętym, a także wyrzutów sumienia.

Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych duszpasterzy, i biada chrześcijanom jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci Wiarę, ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy.

Wtedy to będą się oni separować od świata w święte „okopy” w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia.

I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić „cuda” i znaki kłamliwe. Udzieli też nieszczęśliwemu człowiekowi zdeprawowanej inteligencji tak, że odkryje on sposób w jaki jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach nie wiedząc, biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem – Antychryst tak napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd (jeżeli to możliwe) nawet i wybranych (1)… Wtedy to miecz kary nagle się ukarze i zgładzi bezbożnika(2) i jego pachołków (3).

Przypisy: 1) por. Mt 24, 24.; 2) tj. Antychrysta; 3) por. 2 Tes 2, 8.

tł. Mirek S.

 

Tekst pochodzi z letniego wydania pisma „THE FATIMA CRUSADER” (1996),

ukazał się w „Szczerbcu” nr 8-10 (118-120) z 2001 r.

Źródło: Signum Dei

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai

 

 

============

Dyskusja nt autentyczności.

 

A Phony St. Nilus Prophecy?

St. Nilus Source

TIA,

I pulled this from an internet search of the subject of this :

“I’m afraid this “prophesy” is a forgery. And yes, I’m aware that it appeared in the previous edition of the “Athonite Gerontikon”, but monks make mistakes too! Several things give it away as a forgery:

    1. No one heard of this prophesy prior to the 1990’s.
    1. The first versions of the “prophesy” which appeared began with the words: “After the year 1900, towards the middle of the 19th century…”- which of course is AD 1850! The forger couldn’t even get that right!
    1. In the supposed “original” Greek versions, the “prophesy” uses the word “homophilia” (the adjective of “homosexual”), but the words “homophilo” and “homophilia” (the noun and adjective of “homosexual”) were not coined in Greece until after AD 1896- two hundred years after St. Nilos the Myhrrgusher died.
    1. The first versions ascribe the “prophesy” to the St. Nilus who died in AD 430 (St. Nilus of Sinai). And even then, the forger didn’t get his dates right, calling him a “4th century Saint” when he was in fact a “5th century Saint”- which of course is the same mistake he or she made by ascribing the words “towards the middle of the 19th century” to the Saint.
  1. Some versions add the words “with few exceptions” to the prophesy after the part which says that the Church will be deprived of “God-fearing and pious pastors”.

It is time to relegate this “prophesy” to the realm of urban legends and “spooky-doxy” as Fr. Joseph Huneycutt does in his blog.

P.M.V.

burbtn.gif - 43 Bytes
Pseudo-Nilus

Dear Sir,

You seem to be promoting the so-called Prophesy of St Nilus to Catholic Traditionalists.

When someone asked for the source you wrote this reply

We contacted the priest who had forwarded the prophecy of St. Nilus to us, but he did not have a source for it. However, a reader from Brazil, Mr. P.H.M., who had sent us the same prophecy in Portuguese was able to provide the due source. According to Mr. P.H.M. the original source is:

Biblioteca Sanctorum, volume IX, page 1008.

We checked the texts in both English and Portuguese and they match in almost everything with only some few differences, which is understandable given that both texts seem to be translations from Latin.

I have found the Biblioteca Sanctorum (published in Italian not Latin as you assumed). Volume IX page 1008 does indeed have an article about “Nilo il Sinaita, asceta di Ancira, santo”, however there is no prophecy described there. The only thing I can see that relates the text of this “source” to the “prophecy” is the phrase “Fino all’inizio del XX sec. egli era noto sotto il nome di N., asceta del monte Sinai.” (where the bold part seems to mean “until the beginning of the 20th century” cf. the prophecy “in the middle of the 20th century”).

The information that “Mr P.M.H” has provided is therefore false.

The real source for the “prophecy” seems to be Eastern Schismatics This article http://www.holy-transfiguration.org/library_en/mod_endtimes.html containing the “prophecy” seems to have been written by ROCOR Archbishop Averky about 1957 (deduced from the phrase “for forty long years Satan’s faithful servants – the godless Communists – have been trying to eradicate God from the soul of this people” on the 2nd page http://www.holy-transfiguration.org/library_en/mod_endtim;es1.html).

On the first page Averky claims the prophecy comes from: The Russian translation of the book published on Mt. Athos back in 1912, “The Posthumous Predictions of St. Nilus the Myrrh-streaming,”

Assuming this is correct then it is likely that the “prophecy” was fabricated by a Greek Orthodox monk ~1912, and translated/published by a Russian Orthodox Monk on Athos in 1912. In 1912 the early women aviators (wearing a bizarre adaptation of “mans clothes”) were in the newspapers. An Athos monk pretending to adopt the persona of the obscure St Nilus might have reacted with “it will be impossible to distinguish men from women due to their shamelessness in dress and style of hair” … “men will also fly through the air like birds,” etc.

By 1912 intercontinental telephone conversations, and submarines were already history.

Once people have swallowed this kind of “prophecy” you can get them to believe almost anything. For instance Archbishop Averky (2nd page of his article) introduces more untraceable “prophecies” as follows:

Recently, during a pilgrimage to the Holy Land, by the grace of God I became acquainted with new, hitherto unknown prophecies, which shed a new light on Russia’s destiny.

These further “prophecies” seem to have been fabricated (presumably between 1917-1957) to lead members of ROCOR to believe they were the chosen remnant of the “third chosen people” – the Russians supposedly.

If you are honest you should issue a statement saying that the “Nilus prophecy” you have promoted is probably a non-Catholic fabrication dating from 1912.

Since I doubt you will do anything with this information (except ignore it), I will be forwarding this to other people also.

Regards

D.E.

http://www.traditioninaction.org/Questions/B260_MoreNilus.html

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE