Archive | 03/12/2013

Cieszewski zarejestrowany przez SB jako TW

TVP1: Cieszewski zarejestrowany przez SB jako TW Jeden z eks­per­tów ze­spo­łu An­to­nie­go Ma­cie­re­wi­cza – Chris Cie­szew­ski, zo­stał za­re­je­stro­wa­ny przez Służ­bę Bez­pie­czeń­stwa jako tajny współ­pra­cow­nik “Nil” – po­in­for­mo­wał To­masz Se­kiel­ski w pro­gra­mie “Po Pro­stu” na an­te­nie TVP 1. Prof. Cie­szew­ski to na­uko­wiec pra­cu­ją­cy na co dzień na Uni­wer­sy­te­cie Geo­r­gia. Sze­rzej znany jest jako jeden z eks­per­tów […]

Read full story Comments { 0 }

Homosexualiści atakują kościół

+++ …….a cioty bronią.  Czyli: Pokłosie soboru antychrysta. Obrazy poniżej pokazują bandy wyzwolonych idiotów, które atakują kościoły w Argentynie z powodu braku akceptacji homosexualistów w jednej z ostatnich wypowiedzi Bergoglio. Idioci atakują, a kordon „rozmodlonych” obrońców broni świątyń przed zbezczeszczeniem. Nad tym widowiskiem rozlegają się glosy oburzenia, czy rozpaczy, albo trwogi nawet. A przecież to […]

Read full story Comments { 5 }

Odpowiedź Hartmanowi

Długa, ponura i uciążliwa jest w czytaniu reakcja Jana Hartmana na błyskotliwą, felietonową refleksję Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Łódzki duchowny w skrótowej, acz przejmującej formie wskazał na jedno z zagrożeń, przed jakimi staje Europa: mianowicie na utratę dotychczasowej tożsamości wskutek wymierania Europejczyków i zastępowania ich przez stały napływ ludności kolorowej. Na to jasne i krótkie stwierdzenie […]

Read full story Comments { 0 }

The Sacred Silence of The Traditional Catholic Mass

Read full story Comments { 0 }

Inwazja świń w meczetach

YAWN… Reykjavík, Iceland police show little interest in desecration of mosque site Three pig heads and bloodied pages of the quran were scattered across the plot of land allocated to the Association of Muslims for the building of a mosque. http://www.barenakedislam.com/2013/11/30/yawn-reykjavik-iceland-police-show-little-interest-in-desecration-of-mosque-site/ Hey, free food! What’s the problem? Professor at the University of Iceland’s law department Björg […]

Read full story Comments { 1 }

Egzekucje europejskich monarchów -Executions of europeans monarchs

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE