Archive | 27/11/2013

Jewish Book about killing gentile children becomes bestseller in Israel

Jewish Book about killing gentile children becomes bestseller in Israel   JERUSALEM – A Jewish rabbi has issued a book giving Jews permission to murder non-Jews, including babies and children, who may pose an actual or potential threat to Jews or Israel. “It is permissible to kill the Righteous among non-Jews even if they are […]

Read full story Comments { 0 }

Objawienia Matki Bożej w Egipcie 2009

 

Read full story Comments { 0 }

Izrael: …złe i nie­bez­piecz­ne, to hi­sto­rycz­na po­mył­ka

Izrael: umowa między grupą 5+1 a Iranem jest zła i niebezpieczna Po­ro­zu­mie­nie za­war­te w week­end w Ge­ne­wie mię­dzy grupą sze­ściu mo­carstw a Ira­nem jest złe i nie­bez­piecz­ne, to hi­sto­rycz­na po­mył­ka – oświad­czy­ła w ko­mu­ni­ka­cie am­ba­sa­da Izra­ela w Pol­sce. Izra­el cał­ko­wi­cie od­rzu­cił pod­pi­sa­ną umowę i nie bę­dzie we­dług niej dzia­łał. – Po raz pierw­szy świa­to­we mo­car­stwa […]

Read full story Comments { 0 }

Norweski komik na tropach absurdów gender

Gender Equality Paradox (polskie napisy)

Read full story Comments { 0 }

Islam Banned in Angola

Islam Banned in Angola Islam Ban: Questionable Future for Mosques in Angola While the constitution in Angola guarantees freedom of religion to all of its citizens, this right no longer seems to apply to the followers of the now banned religion of Islam. According to numerous newspapers in Angola, the African nation has banned the […]

Read full story Comments { 0 }

Delegalizacja islamu!

Angola ogłasza delegalizację Islamu. To reakcja na prześladowanie chrześcijan F   Prezydent Angoli José Eduardo dos Santos poinformował, że jego kraj jest wolny od islamu. To definitywny koniec islamu w naszym kraju – mówił José Eduardo dos Santos informując o nowym prawie, które delegalizuje Islam. Władze tłumaczą, że decyzja jest spowodowana prześladowaniem chrześcijan w wielu […]

Read full story Comments { 0 }

Nakrycie kobiecej głowy w kościele

http://gloria.tv/?media=174605

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE