Killing the Holocaust Myth, Conclusion and Summing Up

Killing the Holocaust Myth, Conclusion and Summing Up

Nov. 4, 2013

HH_reinhardt books

Carolyn completes the 6-program discussion of the 1500 page rebuttal revisionist work The “Extermination Camps” of “Aktion Reinhardt” by Carlo Mattogno, Thomas Kues and Jürgen Graf. The book concludes with the following powerful summation:

  • No documentary evidence exists for a program of gassing Jews in any of these camps (Belzec, Treblinka, Sorbibor);
  • No material (or forensic) evidence has been discovered that reveals anything resembling “gas chambers” in these camps;
  • The tentative grave site areas that have been identified, but not excavated, are not nearly large enough to hold all the bodies or even cremation ashes of the number of victims claimed to have been killed there;
  • The wood requirements necessary to cremate the vast number of bodies claimed would have taken 26 1/2 years to cut and deliver;
  • The cremation time in all three camps would have taken up to 12 months longer than the camps were open, to burn to ash approx. 200,000 bodies in Sobibor, 434,508 bodies in Belzec and 760,424 in Treblinka;
  • The testimonies of both survivors and guards are contradictory, frequently demonstrably false, even nonsensical.

http://thewhitenetwork.com/2013/11/05/killing-the-holocaust-myth-conclusion-and-summing-up/

Image: The two-volume soft-cover book can now be purchased at Codoh book store, TBR and Amazon.

 

 

==============

Niszczenie mitu holocau$tu, wnioski i podsumowania

Omówienie liczącego sobie 1500 stron rewizjonistycznego dzieła pod nazwą: The “Extermination Camps” of “Aktion Reinhardt” („Obozy zagłady” w „Aktion Reinhardt”) napisanego przez zespół autorów, Carlo Mattogno, Thomasa Kuesa i Jürgena Grafa. Książka kończy się postawieniem następujących podsumowań:

Nie ma żadnego dowodu na istnienie programu gazowania żydów w żadnym z tych obozów (Bełżec, Treblinka, Sobibór);

Nie odkryto żadnego materialnego (ani sądowego) dowodu, jaki pozwala wskazać coś, co mogłoby przypominać „komory gazowe” w tych obozach;

Obszary określane jako groby zbiorowe, zidentyfikowane w ten sposób oficjalnie, lecz nie przekopane, nie są na tyle duże, aby pomieścić wszystkie ciała, a nawet popioły po kremacji tak dużej liczby ofiar, wbrew temu, co się oficjalnie twierdzi;

Zapotrzebowanie na drewno niezbędne do dokonania kremacji tak ogromnej liczby ciał zajęłoby 26 i pół roku, aby je wyciąć i dostarczyć na miejsce (gdyby przyjąć oficjalne dane);

Czas kremacji we wszystkich trzech obozach trwałby o 12 miesięcy dłużej niż obozy były czynne, w celu spalenia na popiół ok. 200 tysięcy zwłok w Sobiborze, 434.508. w Bełżcu i 760.424. w Treblince;

Zeznania zarówno ocaleńców, jak też strażników, są ze sobą sprzeczne, często w sposób oczywisty fałszywe, a nawet bezsensowne.

Na zdjęciu: dwutomowe dzieło, które można kupić w dziale książkowym Codoh, TBR i na Amazon.

Dyskusja na antenie radia zapisana i dostępna pod poniższym linkiem.

źródło: http://thewhitenetwork.com/2013/11/05/killi

 

ng-the-holocaust-myth-conclusion-and-summing-up/

 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/niszczenie-mitu-holocautu-2013-11

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE