Drony w służbie nauki

Drony w służbie nauki

Listy intencyjne pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a firmami Trigger Composites (producent bezzałogowych statków latających – BSL) i Fotomapy Sp.z o.o. z siedzibą w Grodzisku Dolnym (wykonawca ortofotomap i przestrzennych modeli terenu) zostaną podpisane przez przedstawicieli stron: prof. Bernarda Kontnego – dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Tomasza Maika – przedstawiciela obu firm.

Jest to kontynuacja listu intencyjnego z deklaracją współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Uniwersytetem Przyrodniczym, który 9 kwietnia br. podpisali komendant płk prof. Mariusz Wiatr i rektor prof. Roman Kołacz.

Powołany został międzyuczelniany zespół do realizacji projektu KOS – Kontrola Ochrona Środowisko, polegającym na opracowaniu wdrożenia systemu bezzałogowych statków latających w celu monitoringu i prognozowania zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego. W jego skład weszli: dr inż. Łukasz Pardela, dr inż. Olgierd Kempa i dr inż. Przemysław Tymków ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz ppłk dr Józef Ledzianowski, ppłk dr Marek Pytel i mjr dr Artur Duchaczek ze strony Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Od strony organizacyjnej projektem zarządza Maciej Zarański, który był inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia.

– Technologia BSL jest stosowana przede wszystkim w dziedzinie wojskowości – wyjaśnia Maciej Zarański.                       – Wykorzystanie jej w dziedzinach cywilnych, naukowych, służących poprawie jakości i komfortu życia oraz bezpieczeństwa jest logicznym krokiem rozwoju tej techniki. Zaangażowanie w projekt KOS dwóch wrocławskich uczelni o profilach przyrodniczym i cywilno-wojskowym oraz dwóch podkarpackich firm z Doliny Lotniczej, zajmujących się produkcją BSL i zbieraniem oraz analizą danych to optymalnie dobrana drużyna. Połączenie biznesu z nauką w innowacyjnym wykorzystaniu technologii BSL daje zupełnie nową perspektywę (dosłownie) – ocenia koordynator i inicjator projektu.

Problemy związane z hydrologią, rolnictwem, hodowlą zwierząt, zarządzaniem przestrzenią czy bezpieczeństwem lokalnym będą rozwiązywane przy pomocy nowoczesnego narzędzia. Kontrola czystości wód, szczelności wałów powodziowych, poszukiwanie zaginionych osób czy monitoring zagrożeń to tylko niektóre tematy, nad którymi będą pracowali naukowcy. Równolegle zawiązana zostanie grupa studentów ze wszystkich uczelni Wrocławia, skupionych wokół Klubu Innowatora, który również zainicjował i prowadzi Maciej Zarański. Studenci będą mogli proponować swoje zastosowania BSL. Dzięki temu będą oni zdobywali cenne doświadczenia w pracy naukowca, a także przedsiębiorcy komercjalizującego wyniki swoich badań.

Spotkanie dla studentów odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17.00 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym w pokoju 019.

 

RZECZNIK PRASOWY

    Małgorzata Wanke-Jakubowska

 

Informacje dla mediów są pod adresem: http://www.up.wroc.pl/uczelnia/233/informacje_prasowe.html

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE