Archive | 08/10/2013

Papal Imposters 12/12 The Underground Church

Read full story Comments { 0 }

Oto, co utraciliśmy (1/5)

Read full story Comments { 0 }

PiS w Holandii: Nielegalni policjanci biją po mordzie

Putin żąda przeprosin od Holandii po incydencie z rosyjskim dyplomatą Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin za­żą­dał prze­pro­sin od Ho­lan­dii po tym, jak – we­dług Mo­skwy – do miesz­ka­nia radcy am­ba­sa­dy Rosji wtar­gnę­li lu­dzie w mun­du­rach po­li­cji i za­bra­li go na po­ste­ru­nek, po­wo­łu­jąc się na skar­gi są­sia­dów, że źle trak­tu­je dzie­ci.   Dy­plo­ma­ta Dmi­trij Bo­ro­din twier­dzi, że […]

Read full story Comments { 0 }

Roi Tov: Who Killed Rabbi Ovadia Yosef?

Who Killed Rabbi Ovadia Yosef? And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?—Genesis 4:9     While rushing to prepare this article after the death of Rabbi Yosef, I found a delightful piece on the topic. It was entitled “The Clinton […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE