Former Greek Justice Minister: Golden Dawn Assault was Ordered by International Jewry

 JusticeRoupakiotis

Former Greek Justice Minister: Golden Dawn Assault was Ordered by International Jewry

Appearing on Skai television, former Greek Justice Minister Roupakiotis claimed that pressure from international Jewry was behind for the Golden Dawn arrests.

Former Greek Justice Minister Antonis Roupakiotis has admitted that the illegal assault on the democratically elected leadership of the Golden Dawn was a conspiracy ordered by Jewish powers operating from the United States and the European Union.

“Jewish-American and Greek-American organizations were coming to Greece and pressured for Golden Dawn. Obviously they played a role in developments. Obviously the prime minister had to tell them something,” the former minister revealed in an interview with Skai media.

 

What Roupakiotis is saying here is that the illegal crackdown on the party was purposefully staged before the Prime Minister’s visit to America, where he was greeted and congratulated by American Jewish powers.

“We’re undertaking the EU presidency starting in January and there was pressure from the Commission to do something about Golden Dawn. Commissioners Nils Muižnieks and Cecilia Maelstrom noted that we had not tendered a single law,” Roupakiotis continued.

He is here referring to the “anti-racist” legislation that the Greek government is being pressured to adopt as a means of combating the unapologetically antisemitic, anti-immigration Popular Nationalist Party, but which the government has thus far been unsuccessful in ramming through.

Roupakitotis concluded that “the arrests were dictated by foreign powers and were unconstitutional.”

 

Just to note the obvious, this situation speaks not only to the issue of the persecution of the Golden Dawn, but the core basis upon which this allegedly democratic globalist order functions – rather than allowing a people to govern themselves, the international system seeks to enforce the will of a centralized, largely Jewish, minority on the entire Western world.

The Golden Dawn stands for freedom and justice, and it would be difficult for it to become any more obvious that their opposition, the Jewish-run international financial establishment, represents the exact opposite.

Truly, it is hard to visualize a more idealized melodrama of the confrontation of the forces of light and goodness standing up against the forces of darkness and evil than we see here in the battle of the Golden Dawn verses international Jewry.

imageedi

 

Były grecki minister sprawiedliwości : atak świt Złoty został zamówiony przez Międzynarodową żydostwa

Występując w telewizji Skai , były grecki minister sprawiedliwości Roupakiotis twierdził, że presja ze strony międzynarodowego żydostwa był za dla Złotych aresztowań Świtu.

Były grecki minister sprawiedliwości Antonis Roupakiotis przyznał, żenielegalne atak na demokratycznie wybranego kierownictwa Złotego Świtu byłspisek sortowane według żydowskich sił działających od Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej .

“Jewish -American i grecko- amerykańskich organizacji przychodzili do Grecji i zmuszony do Złotego Brzasku . Oczywiście , że odegrał rolę w rozwoju . Oczywiściepremier miał im coś powiedzieć , “były minister ujawnił w wywiadzie dla Skai mediów.

Co Roupakiotis mówi, jest to, żeniezgodne z prawem prześladowanie partii został celowo wystawił przed wizytą premiera do Ameryki , gdzie został powitany i gratulacje od amerykańskich Żydów władzy.

“Jesteśmy podejmowania prezydencję w UE od stycznia i nie było nacisków ze strony Komisji , aby coś zrobić Złotego Brzasku . Komisarze Nils Muižnieks i Cecilia Maelstrom zauważyć, że nie mieliśmy przetargu jednego prawa ” Roupakiotis kontynuowane.

On jest tutaj, odwołując się do ” anty- rasistowskiej” prawodawstwa , że grecki rząd jest pod presją , aby przyjąć jako środek zwalczania unapologetically antysemickie , anty – imigracyjnej Popularne Partia Nacjonalistyczna , alerząd dotąd bezskutecznie zagęszczania przez .

Roupakitotis stwierdził, że ” aresztowania były dyktowane przez obcych mocarstw i były niezgodne z konstytucją . ”

Wystarczy zauważyćoczywiste , sytuacja ta mówi nie tylko do kwestii prześladowań Złotego Brzasku , alerdzeń to podstawa , na której rzekomo demokratyczne funkcje zamówienie Globalist – zamiast pozwolić naród rządzić się ,międzynarodowy system dąży do egzekwowania wola scentralizowany , głównie żydowskiej , mniejszości na całym świecie zachodnim .

Złoty Świt oznacza wolność i sprawiedliwość , i trudno , aby stało się to bardziej oczywiste , że ich sprzeciw ,prowadzony przez międzynarodowy żydowski zakład budżetowy , stanowi dokładne przeciwieństwo .

Naprawdę, trudno jest wyobrazić sobie bardziej wyidealizowany melodramat z konfrontacji sił światła i dobroci stojąc przed siłami ciemności i zła , niż widzimy w walce Złotego Świtu wersety żydostwa międzynarodowego .

http://www.totalfascism.com/former-greek-justice-minister-golden-dawn-assault-was-ordered-by-international-jewry/

 

One Response to Former Greek Justice Minister: Golden Dawn Assault was Ordered by International Jewry

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE