Internetowe trolle po amerykańsku.

Władze  USA przyznają:  operacje trollingu są prawdziwe……

Federal government routinely hires internet trolls, shills to monitor chat rooms, disrupt article comment sections

 

NaturalNews) You’ve probably run into them before — those seemingly random antagonizers who always end up diverting the conversation in an online chat room or article comment section away from the issue at hand, and towards a much different agenda. Hot-button issues like illegal immigration, the two-party political system, the “war on terror” and even alternative medicine are among the most common targets of such attackers, known as internet “trolls” or “shills,” who in many cases are nothing more than paid lackeys hired by the federal government and other international organizations to sway and ultimately control public opinion.

Several years ago, Canada’s CTV News aired a short segment about how its own government had been exposed for hiring secret agents to monitor social media and track online conversations, as well as the activities of certain dissenting individuals. This report, which in obvious whitewashing language referred to such activities as the government simply “weighing in and correcting” allegedly false information posted online, basically admitted that the Canadian government had assumed the role of secret online police. At the time, this was a great unknown to the general Canadian public.

You can view this CTV News segment here:
http://youtube.com

Of course, the same type of online patrolling by the government is also happening in the U.S., particularly from the CIA and its infamous In-Q-Tel program. At a 2012 summit, former CIA director David Petraeus essentially admitted that the CIA has a covert online presence that it uses not only for data mining purposes but also to infiltrate online conversations for the purpose of protecting “national security” interests. Such interests, it turns out, include disrupting conversations that discuss topics like 9/11 truth, for instance, or U.S. involvement in giving weapons to Syrian rebels.

According to Occupy Corporatism, the U.S. National Security Agency (NSA), which was recently exposed by American hero and whistleblower Edward Snowden for its illegal surveillance programs, has devised a training program that literally scouts out hackers from American colleges and universities and recruits them to work for the government. Among the many duties sought from those enrolled in the National Centers of Academic Excellence in the Cyber Operations Program are “collection, exploitation, and response” activities to take place in the online environment.

“These ‘cyber operators’ are trained to become an elite team of ‘computer geniuses’ that are experts in computer hacking, digital communications, cyber intelligence — for the purpose of spying on Americans, as well as conducting interactive digital psy-ops with users of the internet,” explains Occupy Corporatism about the program.

You can view the actual NSA announcement admitting this here:
http://www.nsa.gov

Alleged former ‘shill’ admits that trolling operations are real

Then there is the occasional confession by a former employee of the government who fesses up about what is really taking place in secret behind the scenes. A recent public posting on a “conspiracy theory” forum — conspiracy websites are typically the most heavily targeted by government officials — admits that individuals are constantly being recruited and hired by shadowy groups and government-affiliated agencies to manipulate online discussions.

“Shills exist,” writes this anonymous ex-shill following a lengthy explanation of how he was hand-selected to pose as a normal commenter and basically lie on forums and in comment sections. “They are real. They walk among you … You should be aware of this,” he adds.

It should be noted that the alternative news website where this confession was recently re-posted was asked by the conspiracy website where it was originally posted to take it down, claiming that it is “libelous and utterly false,” even though it does not name any specific names or identify who is behind these and other shill operations. When asked for an explanation, the conspiracy website in question simply stopped responding.

Sources for this article include:

http://youtube.com

http://consciouslifenews.com

http://www.nsa.gov

http://www.occupycorporatism.com

http://wakeup-world.com

===================

Pewnie uruchomić na nich wcześniej – te pozornie przypadkowe antagonizers który zawsze kończy się przekierowanie rozmowy w internetowym czacie lub sekcji komentarza artykuł z dala od kwestii na rękę i do znacznie porządku obrad innej . Hot- button kwestie, jak nielegalna imigracja , do dwupartyjnego systemu politycznego , “wojny z terrorem” , a nawet medycyny alternatywnej są jednymi z najbardziej popularnych celów takich napastników , zwanych internetowych ” trolli ” lub ” shills “, którzy w wielu przypadkach nie są niczym więcej niż wypłacane lokajów wynajętych przez rząd federalny i innych międzynarodowych organizacji kołysać i ostatecznie kontrolować opinię publiczną .

Kilka lat temu, Kanada CTV wiadomości wyemitowany krótki fragment o tym, jak jego własny rząd był narażony na wynajem tajnych agentów do monitorowania mediów społecznościowych i śledzić online, rozmowy , a także działania niektórych osób odrębne. Raport ten , który w oczywisty języku wybielanie określonego rodzaju działalności , jakrząd po prostu ” ważenie i sprostowania ” rzekomo nieprawdziwe informacje umieszczone w Internecie , w zasadzie przyznał, że rząd kanadyjski przybrał rolę tajnych internetowych policji. W tym czasie była to wielka niewiadoma dla ogółu kanadyjskiej publiczności.

Oczywiście,sam rodzaj internetowego patrolowania przez rząd jest również dzieje się w Stanach Zjednoczonych , zwłaszcza z CIA i jego niesławnej In -Q- Tel programu . W 2012 szczyt , były dyrektor CIA David Petraeus w zasadzie przyznał, żeCIA ma ukrytą obecność w internecie , że wykorzystuje się nie tylko do danych w celach górniczych , ale także przeniknąć do rozmów przez Internet w celu ochrony “bezpieczeństwa narodowego” interesy . Takie interesy , jak się okazuje , to zakłócające rozmowy , które omawiają takie tematy, jak 9/11 prawdy , na przykład, lub zaangażowanie USA w dając broń syryjskich rebeliantów .

Według Occupy korporacjonizmu ,US National Security Agency ( NSA) , który został niedawno wystawiony przez amerykańskiego bohatera i demaskatorów Edward Snowden dla swoich nielegalnych programów nadzoru , opracował program szkoleniowy , który dosłownie harcerzy hakerów z amerykańskich uczelni i rekrutuje ich do pracować dla rządu. Wśród wielu obowiązków poszukiwanych od tych uczestniczących w krajowych ośrodków doskonałości akademickiej w programie Operations Cyber ​​jest ” gromadzenie, wykorzystywanie i odpowiedzi ” działania odbędzie się w środowisku internetowym .

” Te” cyber ” operatorzy są przygotowani , by stać sięelitarna grupa ” geniuszy komputerowych ” , które są ekspertami w dziedzinie piractwa komputerowego , komunikacji cyfrowej , cyber wywiadu – w celu szpiegowania Amerykanów , jak również prowadzącej interaktywnych cyfrowych PSY -OPS z użytkownikami z internetu “, wyjaśnia Occupy korporacjonizmu o programie.

Możesz zobaczyć rzeczywistą zapowiedź NSA dopuszczający to tutaj :
Witamy w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego – NSA / CSS

Domniemane były ” podbijania ” przyznaje, że operacje trollingu są prawdziwe

Wtedy nie masporadyczne wyznanie byłego pracownika rządu , który fesses się o co tak naprawdę odbywa się w ukryciu za kulisami. Ostatnia publiczna wpis na ” teorii spiskowej ” forum – strony spiskowe są zwykle najsilniej kierowane przez urzędników rządowych – przyznaje , że jednostki są stale zatrudnieni i wynajęty przez mrocznych grup i agencje powiązanych rząd do manipulowania internetowych dyskusjach .

” Shills istnieje “, pisze to anonim ex – podbijania po długim wyjaśnieniem jak był ręcznie wybrane pozować jako normalny komentującej iw zasadzie leżą na forum oraz w sekcjach komentarza. “Oni są prawdziwe . Chodzą między wami … Trzeba mieć świadomość tego , “dodaje.

Należy zauważyć , żealternatywą stronie aktualności , gdzie ta spowiedź została niedawno ponownie wysłana została poproszona przez strony spisku , w którym został opublikowany pierwotnie wziąć go , twierdząc, że jest to ” oszczercze i całkowicie nieprawdziwe “, choć to nie nazwać żadnych konkretnych nazw lub określić, kto jest za te i inne operacje podbijania . Gdy poprosił o wyjaśnienie ,strona spisek w kwestii po prostu nie odpowiada .

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE