KRUCJATA RÓŻAŃCOWA UMIERA!!!

LARUM,  LARUM,  LARUM !!!

KRUCJATA  RÓŻAŃCOWA  UMIERA!!!

 

Obecna Krucjata Różańcowa rozpoczęła się w Polsce dnia 15 czerwca 2011 r. z inicjatywy niewielkiej grupy osób świeckich i kapłanów po spotkaniu w dniu 14.6, wzorujących się na Krucjacie Różańcowej na Węgrzech. W tym dniu ks. Stanisław Małkowski i ks. Jacek Bałemba poinformowali modlących się przy Krzyżu na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie o inicjatywie podjęcia Krucjaty Różańcowej, której pobłogosławił ks. abp Andrzej Dzięga. Wzięto przykład z naszych bratanków, którzy rozpoczęli Krucjatę w chwili, gdy Węgry były na krawędzi przepaści ekonomicznej, finansowej, społecznej, kulturowej i upadku innych dziedzin państwa w wyniku kilkunastoletnich rządów lewicowych. Węgrzy przypomnieli słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.

Na Węgrzech to Konferencja Episkopatu zaproponowała w prawie beznadziejnym stanie państwa wiernym modlitwę o duchową odnowę narodu. Konferencja Episkopatu Węgier co roku opracowuje tekst takiej modlitwy. Konferencja Episkopatu apeluje też o podjęcie modlitwy różańcowej, również Konferencja Episkopatu zajęła się rejestracją zgłaszających się do modlitwy.

Jak informuje Prymas Węgier ks. kard. Peter Erdó, już w 2006 r. liczba tych, którzy zadeklarowali modlitwę w intencji narodu węgierskiego, wyniosła milion osób, czyli tyle, ile marzył kard. Mindszenty. W tej chwili Episkopat Węgier potwierdza zebranie 1,5 min. podpisów. Dzięki tej inicjatywie Episkopatu Węgier nastąpił tzw. „cud węgierski”. Do władzy doszedł Viktor Orban, który uzyskał w wyborach 68% głosów i zaczął przeprowadzać reformy, o których my możemy tylko marzyć. Natychmiast wprowadzono do konstytucji preambułę, zawierającą odwołanie do Boga: „Boże, błogosław Węgry”. Wpisano do Konstytucji ochronę życia (w tym dzieci poczętych) od poczęcia do naturalnej śmierci. Wprowadza się bardzo dobre reformy ekonomiczne, nie do pomyślenia w Polsce przy obecnym rządzie. W mediach Unii Europejskiej i Polski (poza Naszym Dziennikiem) reformy rządu Orbana są powszechnie krytykowane i wyśmiewane.

Na Węgrzech nie ma katolickiej gazety codziennej ogólno węgierskiej, takiej jak nasz „Nasz Dziennik”, są tylko tygodniki katolickie. Węgierskie radio katolickie, którym zarządza Episkopat, szuka obecnie możliwości nadawania na falach krótkich (chodzi o niższe koszty), co też pozwoli na uruchomienie rozgłośni regionalnych (nie mówi się jeszcze o falach UKF). W państwowej telewizji węgierskiej nadawany jest tylko raz na tydzień godzinny program o charakterze religijnym. Kanału TV katolickiej na Węgrzech nie ma.

Pomyślmy więc o naszym kraju, gdzie jest „Radio Maryja” i „Telewizja Trwam” o ogólnoświatowym zasięgu, transmitujące najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła, pielgrzymki papieży. Czy nie dlatego są one tak zwalczane przez obecny rząd polski?. Bo te Boże i Maryjne media mogą być najbardziej skuteczne w dziele ratowania Polski?

Prymas Węgier mówi, że będzie wdzięczny, jeśli otrzyma tekst modlitwy za Polskę i zapewnia nas o chętnym włączeniu się Węgrów w modlitwie za Naród Polski. (Informacje powyższe zaczerpnięto z wywiadu z Prymasem Węgier w „Naszym Dzienniku” z 17-18 września 2011 r.). Prymas Węgier chyba nie przypuszczał, prosząc o tekst modlitwy za Polskę, że takiej modlitwy nie otrzyma, ponieważ jej dotąd nie ma.

Episkopat Polski nie włączył się poza kilkunastoma biskupami do Krucjaty Różańcowej, nie opracował żadnych modlitw, nie wystosował do wiernych apelu o podjęcie Krucjaty Różańcowej. A zbieraniem deklaracji przystąpienia do Krucjaty Różańcowej obarczył 26 sierpnia 2011r. OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Do Krucjaty Różańcowej na dzień 10.9.2012 r. należało 17 biskupów: Prymas Senior ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. abp Andrzej Dzięga, ks. abp Wacław Depo, ks. bp Stanisław Stefanek, ks. bp Ignacy Dec, ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Grzegorz Kaszak, ks. bp Romuald Kamiński, ks. bp Marek Solarczyk, ks. bp Piotr Skucha, ks. bp Józef Zawitkowski, ks. bp Jan Sobiło, ks. bp Paweł Socha, bp Jan Styrna, ks. bp Edward Frankowski, bp Leon Dubrawski.

17 biskupów, którzy przystąpili do Krucjaty, stanowią około 12% polskiego Episkopatu (na ogólną liczbę około 140 biskupów). W ten sposób pasterze Kościoła już osiągnęli wymagane 10% (nie narodu polskiego, a stanu Episkopatu). Większa nasza radość byłaby wówczas, gdyby do Krucjaty, dając przykład, przystąpiło 100% pasterzy.

Wielu z nas już wie o Krucjacie Różańcowej, podjętej na apel abpa Andrzeja Dzięgi, z inicjatywy kilku m.in. wspomnianych wyżej kapłanów, środowisk katolickich i blogów internetowych. Krucjata jest włączona do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Niestety, jak dotąd, odzew wiernych jest mizerny. Widać to po wpisach na blogach internetowych, rejestrujących zgłaszających się do Krucjaty oraz komunikatach, wydanych przez OO. Paulinów z Jasnej Góry. Aby nastąpił cud przemiany naszych serc i uratowanie Polski wg niektórych hierarchów do modlitwy powinno przystąpić około 4 mln. (10%) Polaków. Czcigodny Arcybiskup Andrzej Dzięga mówi o 6 mln., czyli 10 % narodu polskiego (Polaków, mieszkających w kraju i za granicą).

Członkowie Krucjaty odmawiają codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę Różańca w intencji „Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu”, uczestniczą w Mszach za Ojczyznę i innych spotkaniach modlitewnych. Aktualne informacje o liczbie członków Krucjaty oraz wydarzeniach z nią związanych można znaleźć na stronie Internetu: krucjatarozancowazaojczyzne.pl.

 

Intencje, opracowane przez OO. Paulinów, nie odpowiadają w pełni potrzebom obecnych czasów, nie uwzględniają faktów i tendencji, istniejących w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski.

Wydaje się, że w Krucjacie powinny się znaleźć jeszcze następujące intencje do Pana Boga o to:

• – Aby Krucjata Różańcowa za Ojczyznę objęła jak największą liczbę Polaków,

• – Aby dokonano w Polsce jak najszybciej Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski,

• – Aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi,

• – Aby do władzy w Polsce doszli ludzie uczciwi, patriotyczni i wierzący w Pana Boga,

• – Aby zaprzestano w Polsce walki z Krzyżem Chrystusowym, Kościołem i mediami katolickimi, takimi jak Radio Maryja, TV Trwam.

Przy codziennym odmawianiu 10 – ki Różańca wymienienie tych powyższych 5 intencji nie zajmie więcej niż 0,5 minuty czasu. Trzy pierwsze intencje są szczególnie ważne.

Przy obecnym tempie rejestracji chętnych do Krucjaty Różańcowej uzyskanie liczby 4 czy 6 milionów modlących się będzie niemożliwe. Popatrzmy na suche, oficjalne liczby.

W dniu 23.7.2012 r. liczba zarejestrowanych do Krucjaty przekroczyła wreszcie liczbę 100 000 i wyniosła 100 053 osób (76 774 ze zgłoszeń indywidualnych i 23 279 osób ze zgłoszeń zbiorowych). Osoby, które zgłosiły się do Krucjaty, zobowiązują się do odmawiania co najmniej 1 dziesiątki Różańca codziennie. Na dzień 15.6.2012 r. (w pierwszą rocznicę uruchomienia Krucjaty) liczba zarejestrowanych była o kilka tysięcy mniejsza od 100 tysięcy.

Na blogu http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/ jest umieszczony ciekawy film ze spotkania abpa Andrzeja Dzięgi na Jasnej Górze w dniu 25.7.2011 r., na którym poruszył on sprawę Krucjaty Różańcowej. Powiedział, że do dnia 24.7.2011 r. zostało zarejestrowanych 11 342 osób, czyli rejestruje się około 150 osób dziennie. Powiedział piękne słowa, że gdy będzie 6 mln. modlących się Polaków, to długość ich Różańców (przy około 60 cm długości jednego Różańca) będzie stanowić długość granicy Polski, wynoszącej 3511 km (6 mln. x 0,6m = 3600 km). I wtedy Polska, opasana Różańcem Maryi, będzie uratowana i bezpieczna. Powiedział uśmiechając się, że każdy może sobie obliczyć ten dzień, kiedy to nastąpi, przyjmując obecne tempo przyrostu modlących się w liczbie 150 osób dziennie. Weźmy do ręki kalkulator: 6 mln. : 150 = 40000 : 365dni = 109,6 lat. Prawie 110 lat!. Nie do wiary!. A jednak…

Weźmy dane bardziej aktualne (12.9.2012 r.). Liczba zarejestrowanych wynosi 103 153 osób. Od rozpoczęcia Krucjaty minęło 454 dni, czyli dziennie przybywało średnio 227 osób. Jeżeli to tempo zgłoszeń (około 6810 miesięcznie, czyli 81 720 rocznie) utrzyma się, to oczekiwane 4 mln. modlących się uzyska się po około 48 latach, a 6 mln. po 72 latach). W porównaniu do poprzedniej liczby 110 lat jest to znaczny postęp. Bo zwiększyło się tempo rejestracji. Ale w międzyczasie, przed upływem tych 72 lat,  ½ lub ¾ modlących się umrze (ponieważ zgłaszający się są głównie osobami starszymi). Praktycznie, jeżeli nie nastąpi cud, szans na zarejestrowanie 6 mln. chętnych do modlitwy za Ojczyznę nie ma. I to w narodzie „katolickim”. Potrzebny jest cud. Albo gdy przyjdzie kara Boża, wtedy polski naród się obudzi i zacznie się modlić. Jak trwoga – to do Boga…

I dane najnowsze. Na stronie Krucjaty na dzień 21.8.2013 r. zarejestrowanych do modlitwy jest 112 359 osób. Przez rok czasu, czyli od chwili przekroczenia 100 000 zarejestrowanych do Krucjaty Różańcowej przybyło 12 306 modlących się! Od daty rozpoczęcia Krucjaty minęło 797 dni, a ilość rejestrowanych dziennie wynosi średnio 141 osób, czyli mniej niż po miesiącu od startu Krucjaty (było wtedy 150 osób dziennie). A więc liczbę 4 mln. zarejestrowanych możemy oczekiwać po 78 latach, a 6 mln. – po 117 latach. Po ponad 2 latach od startu Krucjaty jest gorzej niż po miesiącu od jej rozpoczęcia – wtedy było 110 lat…).

Spójrzmy na Krucjaty Różańcowe, podjęte w Austrii i na Węgrzech, które zakończyły się Cudami Różańcowymi. Cuda te nastąpiły po upływie 7 lat od rozpoczęcia Krucjaty w Austrii (wojska sowieckie dobrowolnie (!) opuściły terytorium Austrii po jej okupacji w 1945 roku) i po 6 latach na Węgrzech (przejęcie władzy od socjalistów przez Orbana). Osiągnięcie 6 mln. modlących się w naszej Krucjacie Różańcowej po 6 latach byłoby możliwe w przypadku, gdyby dziennie rejestrowało się ok. 2740 osób, czyli ponad 19 razy (19,43) więcej niż obecnie (średnio 141 osób dziennie po upływie dwóch lat i ponad 2 miesięcy). Czy jest to realne? Na pewno nie.

Ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Popatrzmy na ostatnie obliczenie. Przy liczbie 12 306 osób, które powiększyły grono 100 000 modlących się od 23.7.2012 roku, gdy liczba zarejestrowanych przekroczyła 100 000, do chwili obecnej (21.8.2013 r. – po upływie 394 dni), dziennie do Krucjaty zapisywało się średnio 31 osób! Przy tym tempie zgłoszeń wymaganą liczbę 6 000 000 modlących się uzyska się po… 530 latach!!! Liczba 31 zapisywanych obecnie osób dziennie jest 88 razy mniejsza od 2740 osób, gwarantujących uzyskanie 6 mln. modlących się po 6 latach.

Przy większym zaangażowaniu się pasterzy Kościoła i podjęciu skutecznych akcji propagandowych i modlitw o wzbudzenie gorliwości modlitewnej w narodzie polskim, realnym byłoby 1,5 – czy 2-krotne zwiększenie ilości modlących się. Ale nie ponad 19-krotne (czy 88 – krotne!). A więc przepadła kolejna piękna inicjatywa. Przykro to pisać, ale takie są realia.

Pod rozwagę można podać fakt zebrania w ciągu kilku tygodni 1 700 000 podpisów pod apelem o przyznanie TV Trwam miejsca ma cyfrowym multipleksie (obecnie ponad 2 mln. 500 tys.). Dlaczego sukces w tym przypadku był ewidentny, a przy Krucjacie – nie. Dlaczego?. Może dlatego, że podpis składa się jednorazowo w ciągu minuty i jest spokój sumienia, a do dziesiątki Różańca trzeba usiąść codziennie?. Smutne to i zastanawiające.

 

W aktualnej sytuacji, przy bardzo powolnym przebiegu procesu rejestracji chętnych do odmawiania Krucjaty Różańcowej i nikłym zainteresowaniu Polaków modlitwą Różańcową, trzeba postawić pytanie: co robić dalej? Czy można spokojnie siedzieć i czekać? Czy nie będą mieli do nas żalu za tak nikłe zaangażowanie modlitewne i brak Łask Bożych w przyszłości nasze dzieci i wnukowie?.

Myśląc trzeźwo widzimy, że w tej chwili nie ma już szans, aby za pomocą Krucjaty Różańcowej Polacy wymodlili „Cud Polski”, podobny do „Cudu Węgierskiego”. Ale załamywać się, poddawać nastrojowi rezygnacji, smutku i przegranej sprawy nie wolno!

Pewnego razu w 2011 roku podczas odmawiania kolejnej Nowenny Pompejańskiej, które podejmowałem w intencji ratowania Polski, Ojczyzny naszej i Kościoła, śledząc bardzo niemrawe rejestrowanie się do Krucjaty, do głowy przyszedł mi pomysł uratowania Polski: skoro Polacy nie chcą się modlić, to trzeba wykorzystać pomoc Nieba!. Poprzez ten Boży Skarb naszej Świętej Wiary, jakim jest Dogmat Świętych Obcowanie!. W kolejnych godzinach i dniach dochodziły dalsze szczegóły tego planu. Ale myślą główną było – posłużyć się Dogmatem Świętych Obcowanie.

W tym miejscu chciałbym podać krótkie wprowadzenie do tematu.

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

 

W wyznaniu wiary – „CREDO” pod koniec modlitwy wyznajemy, że wierzymy w … Świętych obcowanie. Katechizm Kościoła Katolickiego na temat „Świętych obcowanie” wypowiada się tak:

962 „ Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i ze wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, ze w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb” 483.

Gdy wypowiadamy słowa o Świętych Obcowaniu w Wyznaniu Wiary myślimy zwykle o duszach czyśćcowych. Wierzymy, że za życia możemy wymodlić u Pana Boga łaski zarówno dla nas, żyjących oraz dla tych, którzy już odeszli z tego świata, czyli dla dusz czyśćcowych. W tamtym duchowym świecie dusze już nie mogą pomóc sobie, a jedynie swoim bliskim lub innym ludziom, żyjącym na ziemi, zanosząc w ich intencjach modlitwy do Pana Boga. My natomiast możemy pomóc duszom czyśćcowym, ofiarowując za nich oprócz modlitw, również posty, jałmużny, wyrzeczenia, cierpienia itp.. (jak w intencjach za żywych). My możemy pomóc sobie oraz im, natomiast one – tylko nam.

W tym miejscu chcę szczerze wyznać czytającym te słowa, że w chwili, gdy rodziły się myśli o tym, aby wykorzystać pomoc Nieba, nie towarzyszył im żaden głos czy innego rodzaju niezwykły znak (światło, dźwięk). Poczułem tylko w sercu, że jest to dobre i warto się tym zająć. Piszę to po to, aby czytający moje słowa nie pomyśleli: o, znalazł się kolejny nawiedzony, oszołom, moher pospolity…

Natomiast od chwili zakiełkowania pomysłu zacząłem odczuwać silny wewnętrzny nacisk, takie ponaglenie, aby opisać i rozpropagować ten pomysł. Były one tak silne, że nieustannie o tym pomyśle myślałem, ale jednocześnie odrzucałem, albowiem zdawałem sobie sprawę ze swojej nicości i nieudolności. Kimże ty jesteś? – zadawałem sobie pytanie, że ośmielasz się szukać ratunku dla Polski i Kościoła? Od tego są inni, uczeni, teologowie, księża, biskupi. A nie ty, mały, nędzny grzeszniku. Odrzucałem więc i odrzucałem te myśli, a temat wciąż wracał i nie dawał mi spokoju. Przez całe dnie i długie godziny przed zaśnięciem myślałem tylko o nim. Natręctwo myśli… Po około trzech miesiącach walki uległem i zacząłem pisać.

Za podstawę wziąłem Modlitwę Św. Gertrudy za dusze w czyśćcu cierpiące. Pan Jezus w Swej niepojętej Hojności i Szczodrobliwości przyrzekł w przypadku każdego odmówienia tej modlitwy uwolnić z czyśćca 1000 dusz. Nieco później dowiedziałem się o modlitwie św. Mechtyldy, też w intencji dusz czyśćcowych. Postanowiłem wykorzystać te modlitwy i poprzez ich codzienne odmawianie uwalniać dusze czyśćcowe z czyśćca (byłby to pierwszy etap planu), aby następnie przedstawiać im nasze prośby i intencje modlitewne (drugi etap planu). Zwykle modlitwy nasze są jednoetapowe: odmawiamy modlitwy w jakiejś intencji i na tym kończy się nasze „obcowanie” z adresatami modlitewnymi. W tym przypadku, ufni w Miłosierdzie i Hojność Pana Jezusa, wpierw uwalniamy dusze w czyśćcu cierpiące (I etap), a następnie po ich uwolnieniu prosimy je zgodnie z Dogmatem o Świętych Obcowaniu o przedstawienie przez nich przed Tronem Boga naszych konkretnych intencji (II etap). Moim zdaniem jest to właśnie prawdziwe „Świętych Obcowanie”, zapisane w „Credo”. Czyli: my przedtem dla nich, a oni teraz dla nas. Coś za coś…

Ktoś może powiedzieć: a po co ta „dwuetapowość”, czy nie można modlić się do Boga bezpośrednio, bez pośredników? Można, oczywiście. Ale w takim razie trzeba byłoby odpowiedzieć na pytanie: to po co w takim razie w Kościele jest Dogmat o Świętych Obcowaniu? I czyż nasze prośby i modlitwy, zanoszone przez wstawiennictwo niebiańskich pośredników nie będą skuteczniejsze od zanoszonych przez nas, grzesznych? Z których największą Pośredniczką jest Najświętsza Maryja Panna, Maryja!. Której Pan Jezus nigdy niczego nie odmówi! I czy nie będą milsze Panu Jezusowi nasze prośby i intencje, zanoszone do Jego Tronu przez Świętych Aniołów czy wyniesionych na ołtarze Świętych i Błogosławionych Polaków, jak też przez dusze, uwolnione z czyśćca, które są już święte w Niebie?. Czyż każdy z nas nie zna przypadków wysłuchania naszych modlitw przez Pana Boga za pośrednictwem św. Ojca Pio, św. Charbela i innych świętych czy błogosławionych, czy przez odmawianie Nowenny Pompejańskiej, najskuteczniejszej modlitwy Różańcowej przez wstawiennictwo Matki Bożej , Królowej Różańca Świętego?

Modlitwa św. Gertrudy z 13 intencjami miała być odmawiana codziennie, podobnie jak 10-tka Różańca w Krucjacie Różańcowej. Pomysł rozesłałem do mediów katolickich (w tym Radia Maryja i Naszego Dziennika) oraz innych pism prawicowych, Episkopatu, kilku biskupów i niektórych blogów katolickich. Jednak pomysł ten nie został przyjęty. Odzewu nie było. Może faktycznie pomyślano: kolejny oszołom, nawiedzony…

Odezwał się pewien Pan, prowadzący blog <moc modlitwy>, któremu spodobał się ten pomysł, więc zamieścił Modlitwę Św. Gertrudy, moje intencje i list oraz dał możliwość rejestracji chętnych, podobnie jak w przypadku Krucjaty Różańcowej. Pan ten na swoim blogu też rejestrował chętnych do Krucjaty Różańcowej. I Krucjata ta, którą nazwałem Niebieską, od 13.X.2011r. zaczęła funkcjonować.

Myślałem wtedy przede wszystkim o tym, aby dla sprawy przyznania miejsca na multipleksie cyfrowym dla TV Trwam zaangażować do pomocy właśnie dusze czyśćcowe, modlące się do Pana Boga również w tych intencjach. Przecież każdy z nas widzi i nadal obserwuje, że nasze, ludzkie działania nie robią na obecnej, obcej Polsce ekipie rządzącej, żadnego wrażenia. Na nic są akcje zbierania milionów podpisów, na nic marsze, popierające żądania przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie, czy chociażby akcja zbierania protestów przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. Rząd i tak uchwalił ten haniebny pomysł, aby Polacy pracowali do śmierci, a Prezydent podpisał. Myślałem o działaniu nie z udziałem ludzi, a z zaangażowaniem Nieba.

A potem przychodziły dalsze myśli: aby uruchomić kolejne Krucjaty o ratowanie Polski i Kościoła w ramach Dogmatu Świętych Obcowanie przy pomocy kolejnych mieszkańców Nieba tj. Świętych Duchów – Aniołów Bożych oraz Świętych i Błogosławionych. O ile Aniołowie i Święci nie potrzebują naszych modlitw, ponieważ nic one im nie dodadzą, o tyle w przypadku Błogosławionych trzeba się modlić o ich rychłą kanonizację (w ramach modlitw indywidualnych). Uznałem, że skoro te trzy grupy modlitw będą odmawiane codziennie, długotrwale, w czasie nieograniczonym, to należy nadać im też rangę Krucjat, podobnie jak w przypadku Krucjaty Różańcowej. Nadałem więc im następujące nazwy: KRUCJATA  NIEBIESKA (ponieważ uwolnione przez nasze modlitwy dusze czyśćcowe idą do Nieba), KRUCJATA  ANIELSKA (ponieważ modlitwy zanosimy do Aniołów Bożych) i KRUCJATA  ŚWIĘTYCH  I  BŁOGOSŁAWIONYCH  POLSKICH (ponieważ pochodzą oni z terenu Polski).

Innych mieszkańców w Niebie nie ma i dalszych Krucjat już nie będzie. Zatem obok istniejących i znanych w Kościele Krucjat (Krucjata Różańcowa, Nowenna Pompejańska i Jerycho Różańcowe) pojawiły się 3 nowe Krucjaty: Krucjata Niebieska, Krucjata Anielska i Krucjata Świętych i Błogosławionych Polskich. I niech one wszystkie działają razem, bez prób rywalizacji i wywyższania się czy konkurencji. Cel jest jeden: ratowanie Polski, Ojczyzny naszej i Kościoła!

Problemem był wybór modlitw. Po dłuższych rozważaniach postanowiłem modlitwy do Aniołów ograniczyć do trzech modlitw: do św. Michała Archanioła, Księcia wojsk niebieskich, Litanii do Świętych Aniołów, obejmującej 9 Chórów Anielskich oraz modlitwy do Anioła Stróża Polski. Natomiast, gdy chodzi o tę ostatnią grupę mieszkańców Nieba uznałem, że aby modlitwy nie były zbyt długie i uciążliwe, należy ich zakres ograniczyć do Świętych i Błogosławionych Polskich (pochodzących z terenu Polski) i przyjąć tylko jedną modlitwę – Litanię Narodu Polskiego.

Opis trzech dotychczasowych Krucjat (Różańcowa, Jerycho i Nowenna Pompejańska) oraz nowych Krucjat (Niebieska, Anielska, Świętych i Błogosławionych Polskich) podałem w opracowaniu pt. „Krucjaty Modlitewne o ratowanie Polski i Kościoła” (do prywatnego stosowania), które wysłałem do prawicowych mediów i adresatów, tych samych, jak w przypadku Krucjaty Niebieskiej. Odzewu nie było. Treść Krucjat Modlitewnych została umieszczona tylko na blogu <moc modlitwy>.

Z chwilą ukończenia opracowania „Krucjaty Modlitewne” znikły natarczywe myśli, nastał spokój. Stany takie, jak ten opisany wyżej, zdarzały się i wcześniej, np. gdy miałem napisać poemat „Polesia czar”, lub ostatnio – opracowania pt. „Jak Matka Boża uratowała Rosję podczas II Wojny Światowej w latach 1941-45” oraz 3 odcinki „ABC Prawosławia”.

Jeszcze kilka słów o Modlitwie i Krucjacie Różańcowej

Różaniec jest moją ulubiona modlitwą. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że RÓŻANIEC jest najpiękniejszą, najprostszą, najskuteczniejszą modlitwą, daną wiernym. Przez RÓŻANIEC można wszystko otrzymać, wymodlić. Przez Różaniec zawsze przychodzi zwycięstwo! Świadczą o tym liczne Cuda Różańcowe. Dlaczego? Bo kierujemy tę modlitwę do Maryi, Matki Jezusa, a On Swojej Mamie nigdy nie odmówi niczego, o co Ona prosi! W Polsce RÓŻANIEC jest najpopularniejszą modlitwą. W każdym kościele parafialnym wierni modlą się na Różańcu we Wspólnotach (lub Kołach) Żywego Różańca, Wspólnotach Nieustającego Różańca, w Kołach Różańcowych Kobiet lub Mężczyzn. Rodzina Radia Maryja trzy razy dziennie odmawia Różaniec w Radiu Maryja i TV Trwam. Pamiętamy też wszyscy o Podwórkowych Kółkach Różańcowych, założonych w 1997 r. przez Magdalenę Buczek, do których należy obecnie w świecie około 150 000 dzieci. Teraz te zapisane w 1997 roku dzieci są już o 16 lat starsi!

A więc RÓŻANIEC, RÓŻANIEC i jeszcze raz RÓŻANIEC! W Nowennie Pompejańskiej i Jerychu Różańcowym również odmawia się Różaniec. W części dziękczynnej Nowenny Pompejańskiej przyrzekamy Matce Boskiej, że … „O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego”. Powinniśmy o tym pamiętać i to czynić!.

Powinniśmy też pamiętać o tym, że NAJWIĘKSZA JEST POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W KOŚCIELE PRZED WYSTAWIONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM!!!

Królowa Różańca Świętego w przepowiedni Zofii Nosko („Centurii”) na czasy ostateczne powiedziała następujące słowa:

Matka Boża:A teraz podaję wam broń zwycięską: MODLITWĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Weźcie do rąk waszych Różaniec święty i módlcie się. Noście przy sobie Różaniec gdziekolwiek jesteście, w pracy, na ulicy, w szpitalu, w szkole. On was obroni od złych mocy. Ja was zapewniam, w tych ostatnich dniach ciemności jestem i będę wśród was.

( http://www.upadeknarodu.cba.pl/centuria.htm )

Poniżej w kilku słowach o Jerychu Różańcowym i Nowennie Pompejańskiej

Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

 

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup modlących się osób przed Najświętszym Sakramentem, które odprawiane jest w pierwsze soboty miesiąca i w okolicach świąt Maryjnych przez siedem dni. W ramach czuwania odprawiana jest codziennie Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Prekursorem Jerycha był śp. Anatol Kaszczuk, który w latach 40. ubiegłego wieku przeszczepił idee Legionu Maryi z Irlandii do Polski.

 

Nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

 

• Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.

• O łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o powstrzymanie zła.

• Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.

• O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski.

• O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

• O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

• O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi.

• Z Maryją Królową módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu (Jest to intencja Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę)

 

Ponieważ w wielu miejscach na świecie Kościół jest zagrożony, nasza wiara może przyczynić się do uratowania innych dzięki modlitwie, ofierze i czynom miłosierdzia. “O Maryjo, zwróć ku nam swoje miłosierne spojrzenie! Okaż, że jesteś Matką tego, kto cierpi i wzdycha za sprawiedliwością i pokojem. Okaż się naszą Matką, Matką jedności i nadziei” (Jan Paweł II).

 

Oprócz intencji wyżej wymienionych, podczas czuwania mogą być ofiarowywane również inne intencje, ale dotyczące aktualnych, ogólnych spraw Polski i Kościoła, np. ratowania Ojczyzny, upadającej w wyniku złych rządów, klęsk żywiołowych, zdrowia dla Papieża, Błogosławieństwa Bożego dla mediów katolickich.

 

Przypisywanie prywatnych intencji, czy intencji za jakiekolwiek osoby, lub stosowanie innych form, nie powinno mieć miejsca – gdyż nie będzie to wtedy odpowiadało nazwie, celowi i charakterowi tej modlitwy.

 

Ponieważ JERYCHO  RÓŻAŃCOWE jest modlitwą zbiorową, nie podaję szczegółowego programu prowadzenia Jerycha Różańcowego. W wielu miastach Polski (wykazy podawane są w Naszym Dzienniku) programy takie są już ustalone od wielu lat. Wystarczy zasięgnąć informacji u osób prowadzących Jerycha, do których telefony kontaktowe również podaje Nasz Dziennik.

 

Dane kontaktowe Rzecznika Prasowego Legionu Maryi pani Teresy Bazylko-Boratyn poniżej:

Teresa Bazylko-Boratyn, rzecznik prasowy Legionu Maryi, tel. (22) 842 60 76, tel. kom. 506 488 274, e-mail  teresabazbor@wp.pl

 

Nowenna Pompejańska

Jest najpewniejszą drogą modlitwy do Maryi. Jest to bardzo skuteczna NOWENNA!!! Przez wytrwałe codzienne odmawianie 3 części Różańca przez 54 dni uznajemy ją za jedną z Krucjat Różańcowych.

Najświętsza Panna Pompejańska raczyła po kilka razy pouczać swoich czcicieli, co mają czynić, aby mogli odebrać łaski, na których im zależało.

 

I tak znany jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu p. Fortunatynie Agrelli (lat 21), do której powiedziała: „Każdym razem, gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne”. Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona.

Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zwanego „Nowenną nie do odparcia”. Obraz Matki Boskiej w dolinie pompejańskiej słynie cudami i łaskami od roku 1876. W roku 1890 nastąpiło uroczyste uznanie cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej przez papieża Leona XIII.

 

Twórcą bazyliki, dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolo Longo (bł. Bartłomiej Longo), który ukochał Maryję synowska miłością i rozpowszechnił do niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego.

 

Do tej pory nieznany jest fakt, aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami, o które prosi po odmówieniu z wiarą tej Nowenny Pompejańskiej. Piszący te słowa również otrzymał Łaskę od Niebieskiej Mamy w 44 dniu odmawiania Nowenny.

 

Oprócz najważniejszej intencji – ratowania Ojczyzny i Kościoła, możemy podejmować tę Nowennę również w bardzo ważnych sprawach swojej rodziny: śmiertelnej choroby, ratowania z nałogu, nawrócenia itp.

 

Wydaje mi się, że warto mieć pod ręką tekst tej Nowenny, aby nie szukać, gdy zajdzie potrzeba jej odmówienia. Dlatego tekst Jej zamieszczam po tekstach trzech nowych Krucjat modlitewnych (na końcu artykułu).

 

Słowo końcowe

Można sobie wyobrazić radość i wdzięczność dusz czyśćcowych dla nas, w chwili, gdy dzięki naszym modlitwom zostaną uwolnione z czyśćca i wejdą do Nieba. Jakże niezwykle radosne będzie też nasze spotkanie z nimi, gdy dołączymy kiedyś do nich, mieszkańców Nieba.

 

Jestem przekonany, że wymienieni też w Krucjatach pozostali mieszkańcy Nieba: Aniołowie oraz Święci i Błogosławieni Polscy z radością przedstawią przed Tronem Najwyższego nasze prośby. Jestem też przekonany, że Pan Bóg im nie odmówi i w Polsce niedługo zaczną się dziać niezwykłe rzeczy, że nastąpi przemiana Polski i Polaków oraz że z Polski wyjdzie ta iskra, która odnowi oblicze Europy i być może całego świata.

 

Na blogu < www.mocmodlitwy.info.pl > została stworzona możliwość zarejestrowania się i podejmowania modlitw w ramach trzech nowych Krucjat: Krucjaty Niebieskiej, Krucjaty Anielskiej i Krucjaty Świętych i Błogosławionych Polskich oraz Krucjaty Różańcowej. Na stronie tej są umieszczone okienka do wejścia w celu rejestracji, zapoznania się z Krucjatami, uzyskania informacji o ilości zarejestrowanych itp.

 

W chwili obecnej (stan na dzień 24.8.2013 r.) na stronie <moc modlitwy> zarejestrowanych jest:

– 102 osoby do Krucjaty Niebieskiej

– 9 osób do Krucjaty Anielskiej

– 7 osób do Krucjaty Świętych i Błogosławionych Polskich

– 647 osób do Krucjaty Różańcowej

 

Od chwili zaistnienia Krucjaty Niebieskiej (13.10.2011 r.) osoby, modlące się Krucjatą Niebieską (za dusze czyśćcowe) według Modlitwy św. Gertrudy uwolniły do dnia 24.8.2013 r. z czyśćca 62 729 000 dusz. Tak, 62 mln. Uczyniła to garstka modlących się (obecnie 102 osoby). Ta garstka modlących się uwalnia codziennie więcej dusz czyśćcowych, niż wynosi ilość zarejestrowanych w Krucjacie Różańcowej w ciągu 2 lat. Po każdej Modlitwie św. Gertrudy jednorazowo uwalnia się 102 000 dusz. Znam osoby, które modlą się rano i wieczorem, uwalniając po 1000 dusz. Sam się modlę dodatkowo Modlitwą św. Mechtyldy, która uwalnia legiony dusz (legion – to 6 tysięcy). Czy 62 729 000 uwolnionych dusz – to jest dużo? To jest więcej, niż liczba Polaków na świecie. Oraz 10 razy więcej, niż wymagane 6 milionów modlących się, aby nastąpił cud na wzór węgierskiego. Jednak jak widzimy, nic się na razie nie dzieje, cudu nie widać, nadal w Polsce jest rząd, walczący z Bogiem, Kościołem, mediami katolickimi, polskim narodem… Dlaczego? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I proszę, aby nie trapiły nas myśli: dlaczego po uwolnieniu tylu milionów dusz i przedłożeniu za ich pośrednictwem naszych próśb do Pana Boga, nie widać w Polsce zmian na lepsze. To tak, jakby Bóg nie wysłuchiwał naszych modlitw i modlitw dusz czyśćcowych? Odrzućmy takie myśli i bądźmy pewni, że wszystkie nasze modlitwy (nawet grzeszników) dochodzą do Nieba, a co Pan Bóg z nimi uczyni, to już nie nasza sprawa. Jego plany nie są naszymi planami. Więc bądźmy spokojni i módlmy się wytrwale dalej. Przypomnijmy tu św. Monikę.

 

Po opracowaniu Krucjaty Niebieskiej wydawało mi się, że najszybsze i największe efekty będą w przypadku włączenia się do Krucjaty mediów, których nie ma na Węgrzech, a więc Radia Maryja, TV Trwam i Naszego Dziennika. A także Rodziny Radia Maryja, która na antenie Radia Maryja i TV Trwam odmawiałaby Modlitwę św. Gertrudy w czasie zgromadzenia się największej liczby modlących się przy odbiornikach i telewizorach, czyli w chwili po emisji Głównego Dziennika, tuż po odmówieniu Modlitwy Różańcowej, rozpoczynającej się po godz. 20.20. Czas, który zajmie ta Modlitwa św. Gertrudy, czytana po kilka słów przez prowadzącego modlitwę kapłana i powtarzana przez modlących się wynosi około 1 (jednej!) minuty. Trochę dłużej trwałoby czytanie 13 intencji, kierowanych do Pana Boga za pośrednictwem dusz czyśćcowych, uwolnionych przez modlitwę św. Gertrudy.

 

Do idei, aby to media katolickie poprowadziły Krucjatę Niebieską pobudziła mnie informacja, którą przed laty usłyszałem na antenie Radia Maryja, że jest ono słuchane podczas Różańca nawet przez 12 milionów osób na całym świecie. Założyłem, że niech tych słuchaczy będzie tylko 1 milion. Jeden milion modlących się x 1000 – daje 1 000 000 000 (1 miliard!) dusz, uwolnionych z czyśćca, które zostają wprowadzone do Nieba po naszej modlitwie. Czy możemy przedstawić sobie tę ilość dusz przed Tronem Najwyższego? I jak jednym zgodnym chórem będą przedstawiać Mu nasze intencje i prosić Pana Boga o Łaski dla Polski, Kościoła i … mediów katolickich (np. o miejsce na multipleksie cyfrowym dla TV Trwam?). Pomysł wysłałem do tych mediów. Odzewu nie było. Do dziś.

 

Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich Krucjatach. Tym bardziej, że zapał modlitewny Polaków jest obecnie słaby. Niech każdy czytający to opracowanie podejmie się modlitwy za Polskę i Kościół w ramach chociaż jednej Krucjaty, np. tej moim zdaniem, najważniejszej – Krucjaty Różańcowej. I najłatwiejszej. Wymagającej odmówienia tylko 1 dziesiątki Różańca Świętego. Osoby bardziej rozmodlone mogą wypraszać Łaski u Boga dla Polski i Kościoła w kilku Krucjatach. Szczególnie osoby starsze i chore. Jednocześnie mam prośbę, aby nie delektować się i nie zachwycać ilością milionów uwolnionych z czyśćca dusz czyśćcowych (przez Krucjatę Niebieską). Zostawmy te sprawę Panu Bogu. Niech On działa według Swoich planów

 

Proszę czytających przyjąć moje zapewnienie, że pomysł trzech Krucjat nie ma na celu umniejszenia roli Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę czy stworzenia dla niej konkurencji. Niech wszystkie Krucjaty funkcjonują dla dobra Polski: Różańcowa, Jerycho Różańcowe i Nowenna Pompejańska – przez modlitwy modlących się Polaków, trzy nowe  – z udziałem i pomocą mieszkańców Nieba. Pierwszą intencją we wszystkich Krucjatach jest właśnie Krucjata Różańcowa.

 

Poniżej podaje treść modlitw do tych trzech nowo powstałych Krucjat.

 

Teksty Krucjat zamieszczam w formie wygodnej do kserowania.

 

I. KRUCJATA  NIEBIESKA (wersja podstawowa)

 

1.  ETAP –  MODLITWA ŚW. GERTRUDY ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

 

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, w moim domu, a także za mnie. Amen.

 

(poprzez jednorazowe odmówienie tej modlitwy Pan Jezus obiecał wybawiać z czyśćca 1000 dusz)

 

2.  ETAP – MODLITWA  DUSZ  CZYŚĆCOWYCH  O  RATOWANIE  POLSKI i KOŚCIOŁA

 

Po odczytaniu Modlitwy św. Gertrudy przez kapłana i powtórzeniu jej przez modlących się kapłan powinien teraz przedstawić duszom czyśćcowym nasze intencje i prośby. Oczywiście, nie podaję tu jakiegoś ustalonego, zamkniętego zestawu intencji. Wydaje mi się jednak, że w naszych modlitwach powinny się znaleźć następujące intencje, bardzo ważne dla Polski i Kościoła, które dusze czyśćcowe przedstawią Panu Bogu przed Jego Tronem w Niebie:

 

* – Aby Krucjata Różańcowa o ratowanie Polski  i Kościoła objęła jak największą liczbę Polaków

* – Aby Pan Bóg dotknął Swoim Miłosierdziem i przemienił serca wszystkich Polaków,

     odpowiedzialnych za losy Polski, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych

* – Aby jak najszybciej Episkopat Polski wraz z Rządem i Prezydentem oraz Ludem Bożym

     dokonał Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

* – Aby do władzy doszli ludzie uczciwi, patriotyczni, wierzący w Pana Boga i przestrzegający

     Jego Przykazań

* – Aby życie ludzkie było chronione zapisem w Konstytucji od poczęcia do naturalnej śmierci

* – Aby władze państwowe i media publiczne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i

     Kościołem oraz nie prześladowali i  nie dyskryminowali Radia Maryja, TV Trwam i innych

     mediów katolickich

* – Aby Papież ogłosił Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce zgodnie

      z uznanymi Objawieniami Amsterdamskimi

* – Aby Papież ustanowił Święto Boga Ojca w dniu 7 sierpnia, zgodnie z Jego Orędziem, danym

     w 1932 r. Siostrze Eugenii Ravasio i uznanym przez Kościół

* – Aby Papież dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, która zgodnie z

     obietnicami Matki Bożej nawróciłaby się na katolicyzm i ustałyby na ziemi wojny

* – Aby Papież ustanowił w Kościele powszechne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

* – Aby Papież przywrócił powszechne przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco do ust przy

     balaskach

* – Aby Papież doprowadził do ujednolicenia z kościołami protestanckimi i prawosławnymi daty

     Wielkanocy

* – Aby Kościół powrócił do modlitw o nawrócenie Żydów

 

To tylko 13 sugerowanych przeze mnie intencji. Ich ilość i treść można, oczywiście, zmieniać.

I. KRUCJATA  NIEBIESKA (wersja dodatkowa)

 

1  ETAP –  MODLITWA „OJCZE NASZ Św. Mechtyldy w intencji dusz czyśćcowych:

 

„OJCZE NASZ ZA UMARŁYCH

 

Pewnego razu, gdy Święta Mechtylda przyjęła Komunię Świętą za umarłych, ukazał się Jej Pan Jezus i rzekł: – Odmów za nich modlitwę – „Ojcze nasz”. I Święta z natchnienia Bożego tak się modliła:

 

OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE. Ojcze niebieski, proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci; Tobie, ich Panu i Ojcu, któryś przez czystą łaskę uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one – przeciwnie – z powodu swych grzechów wypędziły Cię z serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać.

 

Aby zadośćuczynić za te grzechy, ofiaruję Ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn składał Ci w ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę i zadośćuczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen.

 

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Błagam Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze godnie czciły Twoje święte Imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły się niegodnymi miana chrześcijan.

 

Aby zadośćuczynić za popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez swe słowa i czyny oddał Twemu Imieniu Twój umiłowany Syn, w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen.

 

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe Królestwo, które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój.

 

Aby zadośćuczynić, za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego Boskiego Syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one – one także – dziedzicami Jego Królestwa. Amen.

 

BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli.

 

Aby zadośćuczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości Serca Twego Boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen.

 

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze przyjmowały Sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem, a często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie.

 

Aby zadośćuczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci niezwykłą świętość i głęboką kontemplację naszego Pana, Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen.

 

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom.

 

Aby zadośćuczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu. Amen.

 

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE. (Ja w tym miejscu dodaje jeszcze nast. słowa wg Ewangelii św. Mateusza – 6,13 i św. Łukasza – 11,4 – … „i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”).

Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i oddawały się żądzom cielesnym.

 

Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne grzechy, którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen.

 

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. I od wszystkich kar, przez zasługi Twego umiłowanego Syna, i prowadź nas, jak również dusze czyśćcowe, do wiecznej chwały Twego królestwa, które oznacza Ciebie. Amen.

 

Święta Mechtylda za każdym razem, gdy odmawiała tę modlitwę, widziała legiony dusz czyśćcowych, idących do Nieba. Legion – to jednostka wojska z czasów rzymskich, licząca 6 000 żołnierzy. Można przyjąć, ze skoro mowa jest o legionach, to św. Mechtylda widziała co najmniej 2 legiony dusz, czyli 12 000. Osobiście odmawiam obie wersje Krucjaty Niebieskiej

 

2.  ETAP – MODLITWA DUSZ CZYŚĆCOWYCH O RATOWANIE POLSKI I KOŚCIOŁA

 

Po odmówieniu Modlitwy Św. Mechtyldy prosimy również dusze czyśćcowe, aby przedstawiły przed Tronem Ojca Niebieskiego nasze intencje, dotyczące ratowania Polski i Kościoła. Niech to będą te same intencje, jak w przypadku Modlitwy Świętej Gertrudy:

 

* – Aby Krucjata Różańcowa o ratowanie Polski i Kościoła objęła jak największą liczbę Polaków

* – Aby Pan Bóg dotknął Swoim Miłosierdziem i przemienił serca wszystkich Polaków,

odpowiedzialnych za losy Polski, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych

* – Aby jak najszybciej Episkopat Polski wraz z Rządem i Prezydentem oraz Ludem Bożym dokonał Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

* – Aby do władzy doszli ludzie uczciwi, patriotyczni, wierzący w Pana Boga i przestrzegający Jego Przykazań

*– Aby życie ludzkie było chronione zapisem w Konstytucji od poczęcia do naturalnej śmierci

* – Aby władze państwowe i media publiczne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i Kościołem oraz nie prześladowali i  nie dyskryminowali Radia Maryja, TV Trwam i innych mediów katolickich

* – Aby Papież ogłosił Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce zgodnie z uznanymi Objawieniami Amsterdamskimi

* – Aby Papież ustanowił Święto Boga Ojca w dniu 7 sierpnia, zgodnie z Jego Orędziem, danym w 1932 r. Siostrze Eugenii Ravasio i uznanym przez Kościół

* – Aby Papież dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, która zgodnie z obietnicami Matki Bożej nawróciłaby się na katolicyzm i ustałyby na ziemi wojny

* – Aby Papież ustanowił w Kościele powszechne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

* – Aby Papież przywrócił powszechne przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco do ust przy balaskach

* – Aby Papież doprowadził do ujednolicenia z kościołami protestanckimi i prawosławnymi daty Wielkanocy

* – Aby Kościół powrócił do modlitw o nawrócenie Żydów. AMEN.

 

 

II. KRUCJATA  ANIELSKA

 

A. MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

(modlitwa ułożona przez Papieża św. Leona XIII o mocy egzorcyzmu)

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

B. LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW

 

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami

Chryste, usłysz nas, Chryste  wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów,                      zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów,           zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, życie Aniołów,                                   zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów,               zmiłuj się nad nami

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami

Święci Serafini, Aniołowie miłości, módlcie się za nami

Święci Cherubini, Aniołowie słowa, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Tronów, módlcie się za nami

Święci Aniołowie życia, módlcie się za nami

Święci Aniołowie wielbiący Boga, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Panowania, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Potęg, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Książąt, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Mocy, módlcie się za nami

 

Święty Michale Archaniele, módl się za nami

Zwycięzco Lucyfera, módl się za nami

Aniele wiary i pokory, módl się za nami

Stróżu Sakramentu chorych, módl się za nami

Patronie umierających, módl się za nami

Wodzu Niebieskich Zastępów, módl się za nami

Ratunku dusz zagubionych, módl się za nami

 

Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami

Aniele Zwiastowania, módl się za nami

Wierny wysłanniku Boży, módl się za nami

Aniele nadziei i pokoju, módl się za nami

Opiekunie sług i służebnic Bożych, módl się za nami

Stróżu chrztu świętego, módl się za nami

Patronie Kapłanów, módl się za nami

 

Święty Rafale Archaniele, módl się za nami

Aniele miłości Bożej, módl się za nami

Zwycięzco złego ducha, módl się za nami

Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami

Aniele cierpienia i uzdrowienia, módl się za nami

Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów, módl się za nami

 

Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami

Aniołowie pełniący służbę przez Tronem Bożym, módlcie się za nami

Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi, módlcie się za nami

 

Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami

Pomocnicy w naszych potrzebach, módlcie się za nami

Światła w naszych potrzebach, módlcie się za nami

Oparcia nasze w każdym niebezpieczeństwie, módlcie się za nami

Upominający nas przez głos sumienia, módlcie się za nami

Orędownicy nasi przed Bożym Tronem, módlcie się za nami

Tarcze broniące nas przed złymi duchami, módlcie się za nami

Nasi stali towarzysze, módlcie się za nami

Nasi pewni przewodnicy, módlcie się za nami

Nasi wierni przyjaciele, módlcie się za nami

Nasi roztropni doradcy, módlcie się za nami

Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa, módlcie się za nami

Pocieszyciele w opuszczeniu, módlcie się za nami

Odbicia pokory i radości, módlcie się za nami

Aniołowie naszych rodzin, módlcie się za nami

Aniołowie naszych Kapłanów i duszpasterzy, módlcie się za nami

Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami

Aniołowie naszej Ojczyzny, módlcie się za nami

Aniołowie Kościoła świętego, módlcie się za nami

Wszyscy Święci Aniołowie módlcie się za nami

 

Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci,

W Niebie wam za to podziękujemy!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

V. Bóg rozkazał Swoim Aniołom,

R. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelakiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Święty Michale Archaniele! Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na Ostatecznym Sądzie Bożym.

 

Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Zwiastowania, wierny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących.

 

Święty Rafale Archaniele! Strzało miłości i lekarzu miłości Bożej, prosimy Cię, zrań nasze serca gorącą miłością i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozostali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali.

 

Pomagajcie nam przed Bogiem wy, nasi wielcy Święci Bracia! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabością i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chciwością, przed zazdrością i niewiarą, przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania! Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serca cierń niepokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie za Nim, w żalu i miłości.

 

Szukajcie Krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej Królowej w nas, które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego zniszczonego Obrazu Bożego, który niegdyś Miłość Boża wycisnęła w naszych sercach. Pomóżcie nam Boga poznać i uwielbiać Go, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w Niebie. Amen.

 

Za: http://katecheta.narod.ru/litania_sa.htm

http://skarbiecmilosci.pl/litanie/42-litania-do-swietych-aniolow

 

C. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

 

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tych łask, o które Cię gorąco prosimy…*/.  Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen

*/

W tym miejscu modlitwy możemy skierować do Anioła Polski nasze prośby i intencje

Wg naszej propozycji intencje przedstawiamy po odmówieniu wszystkich 3 modlitw do Aniołów.

 

Nasze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Aniołów:

 

Prosimy Was, Święci Aniołowie Boży, wstawiajcie się przed Panem Bogiem za Polską, strzeżcie i brońcie Jej oraz Kościoła od wszelkich niebezpieczeństw i przed tymi, którzy chcą duchowo i fizycznie wyniszczyć naród polski i spowodować upadek Polski i Kościoła, będących własnością Jezusa Chrystusa, Pana naszego i waszego. AMEN

 

Szczególnie prosimy:

 

* – o uwolnienie, usunięcie i przecięcie wszelkiego rodzaju klątw i przekleństw, w tym przekleństw pokoleniowych, rzuconych przez złych ludzi lub wynikłych z naszego grzesznego postępowania, które dotknęły nas, wiosek, miast i ziem polskich, o Boże Błogosławieństwo dla nas i dla nich oraz o zlikwidowanie skutków tych przekleństw,

 

* – o oczyszczenie i uwolnienie naszych miast, wiosek i ziem z praktyk okultyzmu, wróżbiarstwa, spirytyzmu, nałogów, dokonywanych zbrodni, w tym aborcji oraz o odnowę naszych ziem,

 

* – o nawrócenie, przemianę serc i sumień dla opętanych, zwiedzionych przez złe duchy rządzących, polityków, pracowników mediów, sądownictwa, prokuratury, nieuczciwych pracodawców, producentów żywności, leków, szczepionek i wszelkich dóbr, pseudouczonych, dokonujących diabelskich eksperymentów na zgubę ludzkości oraz wszystkich niegodziwych ludzi, nie przestrzegających Bożych Przykazań,

 

* – o oczyszczenie z wszelkiego rodzaju skażeń, zatruć i zanieczyszczeń polskich ziem, wód, lasów i polskiego nieba,

 

* – o dezaktywację, zobojętnienie i unieszkodliwienie zapasów wszelkiego rodzaju broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej oraz broni typu HAARP, chemtraili, których celem jest zmniejszenie populacji ludzkiej na ziemi,

 

* – o przepędzenie upadłych aniołów z opętanych miast, wiosek i ziem polskich, o ich odnowę, oczyszczenie i usunięcie skutków opętań,

 

* – o wyjednanie przed Tronem Pana Boga Łaski mądrości i wiary dla Polaków, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych, aby Polacy starali się ze wszystkich sił i modlili, aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków, aby jak najszybciej dokonano w Polsce Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski oraz aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.              AMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KRUCJATA  ŚWIĘTYCH  I  BŁOGOSŁAWIONYCH  POLSKICH

 

Litania Narodu Polskiego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.

Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.

Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.

Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

 

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Wojciechu, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku, Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Adamie Chmielowski, Opiekunie ubogich, módl się za nami

Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święta Edyto Stein, Karmelitanko, Męczennico z Oświęcimia, módl się za nami.

Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.

Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.

Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.

Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami

Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.

Święty Józefie Bilczewski, Założycielu Józefitek, módl się za nami.

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, Założycielu Sercanek, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.

Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.

Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.

Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.

Święci Pustelnicy Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święty Rafale Kalinowski, Odnowicielu Karmelu w Polsce, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.

Święta Urszulo Ledóchowska, Założycielko szarych urszulanek, módl się za nami.

Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

Święty Zygmuncie Gorazdowski, Lwowski ojcze ubogich, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

 

Błogosławiona Angelo Truszkowska, Założycielko Felicjanek, módl się za nami

Błogosławiona Anielo Salawa, Patronko ubogich, módl się za nami

Błogosławiony Auguście Czartoryski, Kapłanie wierny w cierpieniu, módl się za nami

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, Współzałożycielko Albertynek, módl się za nami

Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami

Błogosławiona Bolesławo Lament, Założycielko Zgr. Sióstr Misj. Św. Rodziny, módl się za nami

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, Założycielu Michalitów i Michalitek, módl się za nami

Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami

Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, Założycielko Zmartwychwstanek, módl się za nami

Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami

Błogosławiona Doroto z Mątowów, Patronko Prus i Pomorza, módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, Zał. Zgrom. Służeb. NMP Bogurodzicy…, módl się za nami

Błogosławiony Honoracie Koźmiński, Założycielu licznych zgromadzeń zakonnych, módl się za nami

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, Założycielu Loretanek, módl się za nami

Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami

Błogosławiony Janie Balicki, Wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami

Błogosławiony Janie Beyzymie, Opiekunie trędowatych, módl się za nami

Błogosławiony Janie Pawle II, Papieżu Polaku, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, Odnowicielu Zakonu Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Męczenniku, Kapelanie Solidarności, módl się za nami

Błogosławiona Jolanto, Krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami

Błogosławiona Karolino Kózkówno, Dziewico i Męczennico, módl się za nami

Błogosławiona Kolumbo Gabriel, Zał. Zgrom. Sióstr Benedyktynek od Miłości, módl się za nami

Błogosławiona Mario Karłowska, Zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska, Założycielko Nazaretanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Merkert, Założycielko Elżbietanek, módl się za nami

Błogosławiona Marcelino Darowska, Współzałożycielko Niepokalanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Mardosewicz i 10 towarzyszek Nazaretanek z Nowogródka, módlcie się za nami

Błogosławiona Mario Marto Wiecka, ze Zgr.S. Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo, módl się za nami

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.

Błogosławiony Michale Kozalu, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Michale Sopoćko, Spowiedniku i Opiekunie św. Faustyny, módl się za nami

Błogosławiony Rafale Chyliński, Opiekunie chorych, módl się za nami

Błogosławiona Regino Protmann, Założycielko Katarzynek, módl się za nami

Błogosławiony Sadoku i 48 jego towarzyszy, męczenników z Sandomierza, módlcie się za nami

Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami

Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, ze Zgromadzenia Serafitek, módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, Duszpasterzu krakowski, módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Papczyński, Założycielu Zgrom. Kapłanów Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami męczennikami, módlcie się za nami

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie Findyszu, Męczenniku komunizmu, módl się za nami.

Błogosławiony Zygmuncie Feliński, Założ. Zgrom.S. Franciszkanek Rodziny Maryi, módl się za nami

Błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, módlcie się za nami.

 

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.

Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.

Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.

Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.

Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.

Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.

Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.

Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.

Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.

Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.

Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.

Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.

Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.

Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.

Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.

Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.

Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.

Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.

Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.

Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.

Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.

Brzęk kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.

Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.

Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.

Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.

Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.

Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.

Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha Świętego Zesłanie, “ducha dobrego” daj nam, o Panie.

Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo, daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Sobieskiego i Hallera, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. AMEN.

 

ANTYFONA

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze “Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. AMEN.

 

Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981, 2001, 2011 r.

http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x22781/swieci-i-blogoslawieni-polscy/?page=2

 

Nasze dalsze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Świętych i Błogosławionych Polskich:

Oprócz zestawu inwokacji w treści Litanii Narodu Polskiego możemy w intencjach Krucjaty ująć jeszcze nasze prośby do Pana Boga o to:

 

* Aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków,

* Aby jak najszybciej dokonano w Polsce Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski,

* Aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi,

* Aby do władzy w Polsce doszli ludzie uczciwi, patriotyczni i wierzący w Boga,

* Aby zaprzestano w Polsce walki z Krzyżem Chrystusowym, Kościołem i mediami katolickimi, takimi jak Radio Maryja, TV Trwam,

* Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy za dusze w Czyśćcu cierpiące, a zwłaszcza za te, o których już nikt nie pamięta i za które nikt się nie modli,

* Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy o nawrócenie grzeszników w Narodzie Polskim.

AMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWENNA  POMPEJAŃSKA

 

Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne:

 

1. Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.

 

2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez te 54 dni odmawiamy dawne trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać cztery części – z tajemnicami światła.

 

3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Św. wymieniamy najpierw intencję (krótko i zwięźle i tylko jedna intencję na wszystkie dni Nowenny), a następnie mówimy:

 

„Ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć, Królowo Różańca Świętego”.

 

4. Przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną Nowenny Pompejańskiej (3 x 9dni – 3 nowenny błagalne) i codziennie, po ukończeniu każdej części Różańca Św. odmawiamy następująca modlitwę:

 

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

 

5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:

 

„Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

 

6. Niezależnie od modlitw końcowych, zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „Rad praktycznych” każdą z trzech części Różańca Św. (np. chwalebną) kończymy – bezpośrednio po jej odmówieniu 3 -krotnym westchnieniem do Matki Bożej:

 

„ KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

 

 

 

 

Opracował:

 

Andrzej Leszczyński

29.08.2013 r.

e-mail: andrzejleszczynski1@wp.pl

 

4 Responses to KRUCJATA RÓŻAŃCOWA UMIERA!!!

 1. mariaf 31/08/2013 at 16:15 #

  Dlaczego wycinane są komentarze spod tego tekstu?

  • KSC 31/08/2013 at 16:50 #

   Które?

   ————--GW nie wycina się komentarzy, ale ew. komentatorów!!!

   Admin nic nie wie o tym tu wycinaniu.

   KSC

 2. mariaf 31/08/2013 at 16:20 #

  “Prymas Węgier chyba nie przypuszczał, prosząc o tekst modlitwy za Polskę, że takiej modlitwy nie otrzyma, ponieważ jej dotąd nie ma”

  Jest taka modlitwa, a podyktowała ją sama Matka Boża ojcu Juliuszowi Mancinellemu w
  XVII wieku:
  “O pomyślność tej ziemi proś mnie nieustannie…”
  A stow. “Mancinelli” dodało w XXI wieku słowa z Modlitwy Pańskiej:

  “O Polskę wolną od złego i pomyślność tej ziemi”.

  Ta krótka modlitwa, zwięzła, treściwa, łatwa do zapamiętania i odmawiania po każdym dziesiątku Różańca, została zignorowana, jak większość próśb Maryi. Może dlatego rolnicy z Żurawlowa muszą w obronie swojej ziemi koczować dzień i noc w namiotach, jak Drzymała, by koczownicy zza oceanu im tej ziemi nie ukradli i nie skazili.

 3. mariaf 31/08/2013 at 16:30 #

  To o linki chodzi, żeby nie podawać. Zamieściłam dwa odsyłacze do art. o walce polskich rolników o ziemię z gazołubkowymi cwaniakami:

  Hydrogeologiczne i prawne uwarunkowania rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego

  Protest w Żurawlowie: Wójt nie chce rozwiązań siłowych a rolnicy zakładają towarzystwo

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE