Prokuratura-Poznań, Zawiadomienie o przestępstwie – uzupełnienie.

+++

Szwecja, Lund 2013.08.27.

 

 

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

ul. Solna 10

61-736 Poznań

tel. centrala (0-61) 88-52-000

fax. (061) 88-52-049

prokuratura@poznan.po.gov.pl

po.poznan@cors.gov.pl

(EPUAP): www.epuap.gov.pl

Zawiadomienie o przestępstwie – uzupełnienie.

 

Laudetur Iesus Christus.

Dot:NR. I-KO-453/13

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 6 sierpnia 2013, o sygnaturze I-KO-453/13 (którą otrzymałem drogą telefoniczną).

Niniejszym składam uzupełnienie do uprzedniego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa tej części, która dotyczy portalu Salon 24 (przypuszczalnie pełna i poprawna nazwa: Platforma Hostingowa Salon24.pl Media Obywatelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000333139).

Portal Salon 24 kontynuuje kampanię skierowaną przeciwko mojej osobie (prywatnej sensu stricte)– podkreślone, którą przypuszczalnie można by zakwalifikować na wielu płaszczyznach kwalifikacji prawnych, a których sugestii tu nie czynię. Podtrzymuję tu jedynie to, co podałem w zawiadomieniu z dnia 6 sierpnia oraz zaznaczam to, że od tamtego czasu nastąpiło nowe zdarzenie, które jest opisane w załączniku nr.2. niniejszego pisma. Jak  również dodam i powtórzę to, że kampania ta pozostaje w ścisłym związku z redagowaniem portalu zamach.eu, gdzie jest opisana inscenizacja katastrofy w Smoleńsku. A idąc dalej: teza o kłamstwie dotyczącym odlotu z Warszawy do Katynia tzw. „Delegacji Katynskiej” w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Z powodu tej tezy o kłamstwie, w oparciu o materiał zgromadzony w Zamach.eu,  w dniu 13 lutego 2013, złożyłem stosowne zawiadomienie do Prokuratury Generalnej.

Zdarzenie z dnia 26 sierpnia 2013, będące powodem niniejszego  uzupełnienia- nastąpiło w  dwadzieścia dni po złożeniu zawiadomienia, którego niniejsze uzupełnienie dotyczy. Treść uzupełnienia odnosi się do zawartości opisanej w załączniku nr 2 i tylko w pełni potwierdza zasadność powodów złożenia zawiadomienia o przestępstwie z dnia 6 sierpnia 2013 (w części opisującej Salon 24 jako stronę winną czynności przestępczych – w domniemaniu u osoby zawiadamiającej). Dodatkowo uzupełnienie jest świadectwem szkodliwej społecznie pasywności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która widocznie nie podjęła jakichkolwiek kroków prawnych w sprawie, skoro wskazane osoby kontynuują swe nielegalne postępowanie bez jakichkolwiek zahamowań.

W załączniku nr 1 podano treść skargi z dnia 14 maja 2013 wniesionej do portalu Salon 24, gdzie wskazana jest osoba lub osoby o ksywie „Chłop z kijkiem”. Skarga ta, wniesiona do administracji Salon 24 w dniu 14 maja 2013, nie odniosła faktycznie jakiegokolwiek skutku, skoro w dniu 26 Sierpnia 2013 „Chłop kijkiem” nie tylko, że kontynuuje swoją działalność, ale i dokonuje bardziej zaawansowanych aktów prowokacyjnej inwigilacji, której rezultaty wykłada na łamach portalu Salon 24 załącznik nr 2, z oczywistą szkodą dla mojej osoby.

W związku z powyższym domagam się od Prokuratury Okręgowej w Poznaniu natychmiastowego wszczęcia środków zapobiegawczych, mających na celu uniemożliwienie dalszego działania na moja szkodę przez redakcję Salon 24 i osoby związane z „Chłop z kijkiem”.

Domagam się od Prokuratury ustalenia tożsamości osób kryjących się pod ksywą „Chłop z kijkiem” oraz innych osób winnych współpracy w szpiegowaniu mojej osoby i skierowanie sprawy do sądu karnego celem ukarania winnych. W przypadku odmowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu spełnienia moich wniosków, sprawa będzie oddana do prokuratury w Szwecji, gdzie szwedzka prokuratura przejmie tak szwedzką, jak i polską część sprawy. Możliwe, że będzie to okazja dla Prokuratury w Poznaniu nauczenia się czegoś, bo precedensowe wyroki karne w Szwecji, w podobnych sprawach, już zapadły. Włączenie szwedzkiego aparatu ścigania jest o tyle formalnie zasadne, że „Chłop z kijkiem” jest częścią przestępczości zbiorowej – co sam przyznaje, a ściśle materialne dowody na udział osób trzecich, które szpiegowały mnie na terenie Szwecji sam przedstawia: załącznik 2.

Podkreślam również elementy satanistyczne, które są wyraźnie wyeksponowane tak w pismach „Chłop z kijkiem”, jak i w pismach „Xwarszatat”.

Na zakończenie oświadczam, że nie jestem ani tzw. „blogerem”, ani komentatorem w portalu Salon 24 i jakiekolwiek tłumaczenia administracji, że ja tam występuję w jakieś postaci i ew. sam prowokuję kawiarniane spory, czego określone skutki mogą tam wystąpić, albo ze są to błahe konflikty – są niedopuszczalne, gdyż nic takiego nie ma miejsca w rzeczywistości.

 

 

 

 

(-) Krzysztof Cierpisz

 

+++

Załączniki:

Zal,1.

Zal.2.

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE