Maria Teresa: “POLSKA CRISTIADA”

Wszyscy rodacy, którzy w stanie łaski przelaliście krew za Ojczyznę i wiarę w walce z poganami i wrogami Krzyża,módlcie się za nami.Wszyscy w chwale niebieskiej rodacy i rodaczki, którzy modłami, łzami, cierpieniem,

pracą i ofiarą chcieliście Królestwo Boże wybłagać dla Naszej Ojczyzny Polski Katolickiej i świata całego, módlcie się za nami,

“POLSKA CRISTIADA”, JAKO METAFORA LOSU POLAKÓW,

Bezpieka pretorianie komunizmu cz 1

Czy warto było tak żyć.

Opowieść o Stanisławie “Warszym” Sojczyńskim, dowódcy i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Po okrutnym śledztwie został skazany przez sąd wojskowy w Łodzi na karę śmierci. Wyrok wykonano w lutym 1947 r. Sojczyński miał wówczas 37 lat. Nie wiadomo nawet, gdzie został pochowany.

http://www.youtube.com/watch?v=CIcP3wbngSg&list=PLMu8mvgiLZwwIlfPznADLvcHHXUwpEDLO

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945

http://www.youtube.com/watch?v=1WIqg8NkwCU&list=PLkpJ8OkttKraBNM0xYic8dm9xGOnhKHd_

Dzieje konspiracji zbrojnej z okresu II wojny światowej.Film ten warto obejrzeć, a oddając się jego lekturze, uzyskamy ciekawą wiedzę o najbardziej wyklętej w PRL — u formacji zbrojnej konspiracji niepodległościowej.Film opublikowany dla potrzeb dokształcania Młodzieży Polskiej (pozbawionej przez władze III.RP możliwości edukacji historycznej) oraz Diaspory poza granicami Kraju

http://www.youtube.com/watch?v=DMVuCNnuC6Y&list=PLkpJ8OkttKraBNM0xYic8dm9xGOnhKHd_

Dlaczego zamordowano tak wielu Polaków –Katolików …dlaczego ich tak strasznie torturowano …??

Komu służył  Biskup Teozofów   Michał –Karaszewicz –Tokarzewski 

https://www.youtube.com/watch?v=l4RwYoTOwnM

27 września 1939 roku  Warszawa zaczyna akcję ..czy dla Katolików Polaków ..??

Grupę pierwszych szesnastu żołnierzy Polski Podziemnej, pierwszą zbrojną strukturę antyhitlerowskiej i antystalinowskiej konspiracji, tworzyli legioniści i piłsudczycy – przede wszystkim wolnomularze rytu mieszanego oraz teozofowie. Walka zakończy się – po pięciu z górą latach – pojmaniem właśnie szesnastu, a przecież rozpoczęła ją także szesnastka..

Gen.Leopold Okulicki skazany w procesie szesnastu w Moskwie

 zamordowany przez Rosjan.

http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.de/

Michał –Karaszewicz –Tokarzewski   zaczoł działalność wczesniej .W 1923 roku sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, Wanda Dynowska, wraz z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, należącym do loży w Wilnie, w 1924 roku powzięli zamiar przeszczepienia na grunt polski Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”.

http://aszera.wordpress.com/tag/droit-humain/

Po przyjeździe do Polski Wanda Dynowska, Tadeusz Bibro i generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski założyli Trójkąt w Warszawie. W ciągu kilku miesięcy, grono osób na tyle się powiększyło, że Trójkąt przekształcono w Loże-Matkę, lożę, która miała dawać początek kolejnym warsztatom polskim lóż mieszanych. Loża ta została nazwana „Orzeł Biały”. Wchodziła ona w skład Federacji Brytyjskiej.

http://wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=60

http://www.akwilno.pl/pdf/Gen-M-T-Tokarzewski.pdf

Polska matka Dalajlamy- Wanda Dynowska..Do Polski po wojnie przyjeżdża dwukrotnie: w 1960 i 1969. Przy okazji obu wizyt na audiencjach przyjmuje ją biskup Karol Wojtyła, Przy okazji wizyty w 1969 roku, wywiad z Dynowską przeprowadzają młodzi przedstawiciele „Tygodnika Powszechnego”: Adam Boniecki i Marek Skwarnicki.

http://www.jkrishnamurti.republika.pl/rozne.dynowska.bio.htm

http://prognozy2030.salon24.pl/51965,wanda-dynowska-i-maurycy-frydman-tworcy-biblioteki-polsko-indyj

Akowcy

 

Różokrzyżowiec Mieczysław Kotlarczyk (ur. 6 czerwca 1908 w Wadowicach, zm. 21 lutego 1978 w Krakowie) reżyser teatralny, aktor, pedagog; twórca Teatru Rapsodycznego. Od 1931 kierował w Wadowicach stałym Teatrem Powszechnym. Mieczysław Kotlarczyk był mistrzem i nauczycielem teatralnym Karola Wojtyły (późniejszego papieża Jana Pawła II), z którym łączyła go wieloletnia przyjaźń.W lipcu 1941 Kotlarczyk wraz z żoną przeniósł się, do Krakowa. dwupokojowe mieszkanie na ul. Tynieckiej udostępnił mu Karol Wojtyła. 22 sierpnia 1941 Mieczysław Kotlarczyk stworzył konspiracyjny Teatr Rapsodyczny. Jego działalność rozpoczęła się od prób nad Królem-Duchem Słowackiego.

Po wojnie był wykładowcą krakowskich szkół teatralnych: od 1945 r mieszkał na ul Pomorskiej 2…

gdzie  była katownia NKWD,….dlaczego ?? Polaków tam mordowano ..

http://free-fun.pl/v/7412-wstep-wolny-na-wystawe-ulica-pomorska-muzeum-historyczne-w-krakowie

13 września 1939 roku, kilka dni po wkroczeniu oddziałów Wehrmachtu do Krakowa, budynek Domu Śląskiego ul Pomorska 2,został zajęty przez niemieckie formacje policyjne i do 17 stycznia 1945 roku był siedzibą Komendy Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków.

17 stycznia 1945 r. Sowieci zrzucili bombę na Wawel. Tak o zrzuceniu bomby nad Wawelem pisał  mason -Adolf Szyszko-Bohusz: “W dniu 17 I o godzinie 15 po południu padła pierwsza i ostatnia bomba lotnicza na Wawel, padła tak szczęśliwie na podworczyk Batorego, pomiędzy zachodnim skrzydłem Zamku a katedrą, że bezpośredniego zniszczenia nie wyrządziła, chociaż wyrwała lej aż do skały”.

17 stycznia 1945  -Amerykanie bombardowali Padeborn

17 stycznia 1945-Amerykanie bombardowali Viterbo

Bezpieka

Życiorys jedego z bohaterów   Niemieckich …

****

Bruno H. Streckenbach (ur. 7 lutego 1902, Hamburg – zm. 28 października 1977, tamże) SS-Brigadeführer, w końcu wojny SS-Gruppenführer i generał Waffen-SS.

Był m.in. od 24 grudnia 1932 r szefem gestapo w Hamburgu. W czasie działań wojennych w 1939 dowodził Grupą Operacyjną “Wiedeń” przy 14. Armii (dowodzonej przez gen. Wilhelma Lista), przemianowaną 4 września 1939 na I Grupę Operacyjną (Einsatzgruppe I). Prowadził akcje pacyfikacyjne w okolicach Cieszyna i Krakowa i był odpowiedzialny za wymordowanie tysięcy obywateli polskich we wrześniu i październiku 1939 roku. Od października do listopada 1939 pełnił obowiązki dowódcy policji bezpieczeństwa Sipo i SD na obszarze Naczelnego Dowódcy na Wschodzie i w Okręgu Wojskowym “Łódź” i rezydował w Łodzi.

Od początku listopada 1939 przebywał w Krakowie, gdzie wkrótce objął funkcję dowódcy policji i służby bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie,ponosi odpowiedzialność za aresztowanie i deportację profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sonderaktion Krakau) oraz kierował Akcją AB. Jesienią 1940 doprowadził do utworzenia gett w GG.

W styczniu 1941 roku odwołany z GG.W kolejnych latach kierował wydziałem I (organizacyjno-personalnym) RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy), kierowanego przez Reinharda Heydricha. Po śmierci Heydricha czasowo kierował RSHA od 4 czerwca do 22 grudnia 1942. Później był m.in. dowódcą 8. Dywizji Kawalerii SS “Florian Geyer”.W maju 1945 w Kurlandii dostał się do niewoli sowieckiej a osądzony w roku 1952, kiedy to został skazany na 25 lat ciężkich robót. W 1955 amnestionowany i przekazany do RFN..**********************************

IV wydziałem Komendy była Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei) – gestapo. Dziś w budynku przy ulicy Pomorskiej znajdują się zabytkowe cele aresztu gestapo z zachowanymi inskrypcjami więźniów, stanowiącymi wstrząsający dokument niemieckiej okupacji miasta, nad którymi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa sprawuje pieczę.
W pokojach I i II piętra budynku przy Pomorskiej odbywały się przesłuchania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu bezpieczeństwa. Przewożono tutaj aresztowanych bezpośrednio z miejsc zatrzymania, a także z więzienia przy Montelupich, również zaadaptowanego dla potrzeb niemieckiego aparatu represji. W piwnicach Domu Śląskiego gestapo urządziło podręczny areszt, (stanowiącą przed 1939 rokiem magazyny żywności stołówki Domu Śląskiego) i tworząc trzy niewielkie cele (o powierzchni nieco ponad 24 m²) z korytarzem i ubikacją, z wejściem od strony podwórka.
Wiedzę o wydarzeniach tego okresu uzyskano dzięki licznym relacjom przekazanym przez osoby, które przeżyły straszliwe tortury zadawane więźniom Pomorskiej. Do dzisiaj nie jest dokładnie znana liczba osób (nie tylko Polaków), które przeszły przez katownię gestapo przy ul. Pomorskiej.
Jeden z więzniów -Leon Krzeczunowicz, ur. w 190
1 r. w Jaryczowie k. Lwowa. Walczył w obronie Lwowa w 1918 r.Po przyjeździe do Krakowa został aresztowany 1 sierpnia 1944 r. Brutalne śledztwo trwało kilka miesięcy. Przetrzymywano go w więzieniu Montelupich i przy ul. Pomorskiej 2, gdzie w celach zostawił napis na ścianach. W grudniu 1944 r. osadzono go w KL Gross-Rosen a następnie, w styczniu 1945 r., przeniesiono go do KL Dora  zamordowany  19 marca 1945 r.

Ulica Pomorska –Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956

http://www.mhk.pl/wystawy/krakowianie-wobec-terroru-1939-1945-1956

Dziś w byłym Domu Śląskim mieszczą się dwa  krakowskie hostele. Gmach z lat 30., zgodnie z założeniem, przez pierwsze lata służył jako akademik dla studentów polskich z Górnego i Dolnego Śląska. W czasie wojny Niemcy umieścili tam siedzibę Gestapo, gdzie więzili i zamęczyli na śmierć tysiące Polaków, i nie tylko. Krakowskie Muzeum Historyczne i IPN, które ją przygotowały, wykonały dobrą robotę. Wystawa jest nowoczesna, multumedialna, pomysłowa i wstrząsająca

http://rebelya.pl/post/4445/1500-znakow-hostel-nad-dawna-katownia-gestapo-k

Od lat uczniowskich w liceum, Karol Wojtyła ulegał głębokim wpływom swojego wadowickiego mentora, Kotlarczyka, nauczyciela historii i dyrektora teatru. Później on i Wojtyła założyli eksperymentalny Teatr Rapsodyczny.

http://marucha.wordpress.com/2013/02/06/wojtyla-pod-wplywem-teozofki-heleny-blawatskiej/

Trudno się dziś dziwić akcji protestacyjnej Ks Luigi Villa

Karol Wojtyła beatyfikowany ?

http://padrepioandchiesaviva.com/Karol_Wojtyla_Beatified_.html

http://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_430_S_en_tip-web.pdf

 

w zał .Hitler o Polakach i jego obrazy ..Matka Boża też ..

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE