…w sprawie śmierci chorążego Remigiusza Musia,

W maju Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie śmierci chorążego Remigiusza Musia, technika pokładowego Jaka-40, który wylądował w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. tuż przed katastrofą. Śledczy uznali, że Remigiusz Muś sam odebrał sobie życie i nikt go do tego nie namawiał. Z zeznań rodziny wynika jednak coś zupełnie innego. Opisuje ona też dziwne zdarzenia, które miały miejsce przed jego śmiercią.

„Gazeta Polska” i TV Republika dotarły do uzasadnienia umorzenia śledztwa w sprawie nakłaniania Remigiusza Musia przez inne osoby do targnięcia się na własne życie lub udzielenia pomocy w samobójstwie. Śledczy uznali, że takiego czynu nie popełniono i sprawa trafiła do archiwum. Tymczasem lektura dokumentów nie rozwiewa wątpliwości, a wręcz je pogłębia. Z zabezpieczonych nagrań ze wszystkich kamer z okolic bloku, w którym zginął Remigiusz Muś, wynika, że kamera nie obejmowała wejścia na klatkę schodową, gdzie mieści się mieszkanie chorążego. „Zabezpieczono między innymi zapis z wejścia do podziemnego garażu przyległego do piwnic (w jednej z nich znaleziono ciało Remigiusza Musia – red.), jednakże słaba jakość nagrania uniemożliwia identyfikację zarejestrowanych osób, nawet po przeprowadzonej obróbce technicznej obrazu. Ustalono, że na samej klatce schodowej oraz w pomieszczeniach piwnicznych nie było kamer monitoringu” – czytamy w dokumentach prokuratury. Śmierć Remigiusza Musia nastąpiła w sobotę, natomiast sekcję zwłok wykonano w poniedziałek. Poza obecnością 0,8 promila alkoholu nie znaleziono w jego krwi żadnych substancji psychotropowych i odurzających. W stężeniu terapeutycznym stwierdzono obecność dekstrometorfanu, ( DXM )składnika m.in. Acodinu – leku na kaszel. Przedawkowanie dekstrometorfanu może powodować napady paniki, wzrost ciśnienia lub wręcz paraliż dróg oddechowych.

W aktach śledztwa znajdują się zeznania dwóch osób z rodziny Remigiusza Musia, według których został on nakłoniony do samobójstwa.

„Uważam, że były na niego naciski z zewnątrz, aby uczynił taki krok. Celem tego było, by nie składał kolejnych zeznań w sprawie smoleńskiej” – czytamy przytoczone zeznania w uzasadnieniu umorzenia postępowania.

Z kolei inna osoba z rodziny chorążego powiedziała prokuratorowi: „Nie sądzę, aby on tak nagle sam odszedł bez przyczyny, mogę domniemywać, tak mi się wydaje, że jakby stanął przed wyborem: zagrożenie rodziny, dzieci, żony a jego śmierć – wybrałby śmierć”.

Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że tylko na lince, na której znajdowało się ciało chorążego, nie stwierdzono żadnych odcisków palców. Ślady DNA Remigiusza Musia zabezpieczono jedynie na krótszym fragmencie linki, gdzie wykonano pętlę, natomiast na dłuższym fragmencie, jak napisał prokurator, „nie ujawniono materiału biologicznego nadającego się do badań”.

 

Ponieważ świadkowie nie mieli bezpośrednich dowodów na potwierdzenie swoich przypuszczeń, prowadzący śledztwo prokurator uznał, że nie mogą one „stanowić podstawy do dokonywania ustaleń faktycznych”.

Zapytana przez śledczych Służba Kontrwywiadu Wojskowego przyznała, że Remigiusz Muś nie był objęty żadną ochroną, a SKW nie miała żadnych informacji na temat zagrożeń byłego wojskowego.

– Po katastrofie smoleńskiej wszyscy członkowie załogi Jaka-40, którzy byli przecież naocznymi świadkami tragedii, powinni być objęci ochroną. To, że tak się nie stało, jest przykładem lekceważenia bezpieczeństwa tych ludzi i zagrożenia ich życia – mówi nam Antoni Macierewicz, twórca SKW, a obecnie przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia przyczyn smoleńskiej katastrofy.

Dziwny wypadek

Niecałe dwa miesiące przed śmiercią, we wrześniu 2012 r., Remigiusz Muś jadąc samochodem, zjechał nagle z drogi i uderzył w płot przydrożnej posesji w podwarszawskiej Starej Iwicznej. Policja, która przyjechała na miejsce, stwierdziła, że był on trzeźwy, jednak z powodu dziwnego zachowania przewieziono go do szpitala w Piasecznie. Ze względu na ww. zaburzenia przetransportowano go następnie do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Podczas przyjęcia lekarze stwierdzili m.in. brak rzeczowego kontaktu słownego i dziwne wypowiedzi niemające związku z tematem pytań. Remigiusz Muś został przyjęty do szpitala, skąd wyszedł na własną prośbę po trzech dniach. Badania nie wykazały we krwi chorążego obecności alkoholu, narkotyków czy środków psychotropowych. Lekarze nie ustalili, co było przyczyną dziwnego zachowania Remigiusza Musia, a przeprowadzone badania psychiatryczne i psychologiczne nie ujawniły u niego choroby psychicznej, w tym depresji, ani innych zakłóceń czynności psychicznych.

Remigiusz Muś wielokrotnie mówił bliskim, co widział 10 kwietnia 2010 r. na miejscu katastrofy. Z zeznań wynika, że jego zachowanie po katastrofie uległo zmianie: zaczął mieć m.in. napady agresji i niewytłumaczalne zachowania, jak to po kolizji samochodowej.

 

 

================

         DXM

Namn: Dex, tussin (efter ett känt coughsyrupsmärke i USA), robocop, Rojo, D(ee) velvet, tripple C, Vitamin D.

Innehåll

[göm]

Generell information

DXM (Dextrometorfan) är en dissociativ kemikalie och har använts i berusningssyften sedan 1960, då den började användas som aktiv ingrediens i receptfri hostmedicin och blev därmed lättillgänglig för allmänheten.

Under 2000-talet blev DXM blivit populärt bland ungdomar i Sverige som söker lagliga alternativ till de narkotikaklassade drogerna. Detta har lett till ett antal uppmärksammade fall i media om överdoser som lett till akutvård på sjukhus.

2008 klassades DXM som narkotika i Sverige efter att drogen under en tid blivit populär bland ungdomar och lett till missbruk och dödsfall.

Varning!

Det har under 2008 och 2009 rapporterats om en en rad överdoser med dödlig utgång i Sverige. [1] [2]

Effekter

DXM-piller

Positiva

 • Förbättrat humör, eufori
 • Skrattattacker
 • Separation av ens medvetande från kroppen (positivt om eftersökt)
 • Kreativa drömliknande upplevelser
 • Vissa känner empati, förlåtelse, varma känslor gentemot andra

Neutrala

 • Förstorade pupiller
 • Visuella och auditoriska hallucinationer
 • Minskad sexuell förmåga (svårt att få orgasm)
 • Förvirring, desorientering
 • Hudkänslighet, förändrade känsel- och hudförnimmelser
 • Robot- eller zombieliknande rörelser, sk. “robo-walk
 • Svårigheter att koordinera sina rörelser, minskad smidighet
 • Sömnlöshet
 • Rörelseagnosi
 • Förändrad avståndsuppfattning
 • Bedövning

Negativa

 • Kväljningar, kräkning
 • Förvirring, yrsel
 • Klåda, Rödfläckiga hudutslag, andra allergiska reaktioner.
 • Diarré
 • Feber
 • Takykardi (hög puls)
 • Kraftigt ökad eller minskad svettutsöndring
 • Vissa känner sig avskärmade, isolerade ifrån andra
 • Vissa känner av baksmälla/depression under följande 1-2 dagar
 • Vissa beskriver en lång tids sänkning av inlärningskapaciteten efter ett högt och långvarigt intag av DXM.

Farliga kombinationer:

 • Bantningspreparat
 • Alkohol (och ett flertal andra droger)
 • Allergimediciner
 • Antidepressiv medicin, speciellt MAO-hämmare som i kombination med DXM kan vara dödligt.

Tidskurva

Effekt Tid från intag.
Accelerationsfas 10-120 minuter
Platå 2-4 timmar
Landning 1-2 timmar
Eftereffekter 1-48 timmar

Dosering

Effekt Dos
Tröskeldos Okänd
Milda effekter 100 – 200 mg
Medelstark dos 200 – 400 mg
Starka effekter 300 – 600 mg
Mycket starka effekter 600 – 1500 mg
Risk för hälsoproblem/dödsfall >1000 mg
Dödlig dos 2,500 mg – 20,000 mg

Observera att den dödliga dosen är individuell och tabellen endast anger riktvärlden.

Kemi

Halveringstiden i kroppen är 3 till 6 timmar.

Dextrometorfan har visat sig blockera återupptaget av både serotonin och dopamin i hjärnan. Sigma-agonist. Glutamerg NMDA-antagonist. Alfa-3-beta-4-nikotinreceptorantagonist.

Systematiskt namn (+)-3-methoxy-17-methyl-(9α,13α,14α)-morphinan
Trivialnamn Dextrometorfan
Kemisk formel C18H25NO
Smältpunkt 122-124 °C
Kokpunkt
Molmassa 271,4 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar

 1. Dagens Nyheter: Nyklassad drog kan ligga bakom 19-årings död
 2. Dagens Nyheter: Internetdrog bakom 18-åringars död

Dextromethorphan Wikipedia (en)

THE DEXTROMETHORPHAN FAQ

 

http://wiki.magiskamolekyler.org/DXM

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE