Litania do Najśw. Duszy Jezusa Chrystusa:

W załączniku obraz A. Hyły: Dusza Chrystusa (wśród dusz)

Jezus Promieniejący

Litania do Najśw. Duszy Jezusa Chrystusa:

 

Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison.

Boże Ojcze, za ogarnięcie nas ojcowską Twą miłością – błogosławimy Cię.

Boże Synu, za obdarowanie nas udziałem w Twoim Bożym Synostwie – błogosławimy Cię.

Boże Duchu Święty, za uświęcenie nas Twą łaską – błogosławimy Cię. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, błogosławimy Cię,

 

Najświętsza Duszo Chrystusa, Boga Człowieka, uświęć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej, uświęć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Pierwowzorze doskonałości stworzenia, uświęć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Króla wiecznej chwały, uświęć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Arko wszelkich łask i darów Ducha Świętego, uświęć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela Kościoła rodzącego zastępy świętych, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Boskiego Pasterza oddającego swe życie za owce, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Najwyższego Proroka i Nauczyciela, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcykapłana i Pośrednika naszego u Boga, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Mistrza niosącego światło odwiecznej prawdy, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Zbawiciela wskazującego nam drogę do życia wiecznego z Bogiem, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, rozmiłowanego w wypełnieniu woli Ojca, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, smutna aż do śmierci, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Siewcy ziarna Ewangelii, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Ogrodnika czuwającego nad wzrostem latorośli Kościoła, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, przynoszącego ludziom prawdziwy pokój, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela nowego i wiecznego przymierza Boga z ludźmi, nawróć nas.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych, nawróć nas.

Chryste, przez Twoje Wcielenie, udziel wszystkim ludziom łaski nawrócenia, błagamy Cię.

Chryste, przez Twoją boską miłość ku nam, udziel wszystkim ludziom łaski nawrócenia, błagamy Cię.

Chryste przez Twoją odkupieńczą mękę, śmierć, udziel wszystkim ludziom nawrócenia, błagamy Cię.

Chryste przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie udziel wszystkim ludziom nawrócenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje Zesłanie Ducha Świętego, udziel wszystkim ludziom nawrócenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje chwalebne Przyjście w Dniu Ostatnim, udziel wszystkim ludziom nawrócenia, błagamy Cię.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Duszo Chrystusa, usłysz nas.

Duszo Chrystusa, wysłuchaj nas.

2 Responses to Litania do Najśw. Duszy Jezusa Chrystusa:

 1. mariaf 14/07/2013 at 20:40 #

  http://duszajezusa.pl/obraz_jezusa.html

  Obraz Pana Jezusa Promieniującego

  Na całym świecie znany jest obraz Pana Jezusa Miłosiernego, wykonany przez krakowskiego malarza Adolfa Hyłę. Mało kto wie, że artysta ten namalował jeszcze inny obraz, który staje się na naszych oczach obrazem słynącym z łask i cudownych uzdrowień. Jest to wizerunek Pana Jezusa Promieniującego, zwany popularnie obrazem Najświętszej Duszy Chrystusowej.

  Obraz został namalowany według wizji, jaką miaław roku 1919 Sługa Boża Paula Zofia Tajber. Na modlitwie ujrzała promienną postać Jezusa, który powiedział: Najmilsza, oddaję ci Duszę Moją Boską ku uczczeniu, byś Ją i Jej żądania przekazała światu całemu. Promienie światła, przenikające Jego postać, najpotężniej wychodziły z Jego piersi, tworząc jakby krąg słońca. Obejmowały nie tylko ludzi będących w kościele, lecz przebijały się przez mury świątyni i falami trafiały w ludzi przechodzących obok kościoła. Artysta to rozchodzenie się światła z Duszy Chrystusowej na ludzkie dusze przedstawił na obrazie w formie promieni przenikających przeźroczyste kółka, które symbolizują dusze ludzkie.

  Według pragnień Matki Założycielki obraz Duszy Chrystusa Pana miał być dla współczesnych ludzi, zagubionych w materializmie, gorącą zachętą do zwrócenia uwagi na wartości duchowe. Przede wszystkim miał przypominać człowiekowi, iż posiada duszę nieśmiertelną, odkupioną Przenajdroższą Krwią Zbawiciela Świata.

  Obraz Adolfa Hyły wisi w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia:
  ul. Matki Pauli Zofii Tajber 1
  31-222 Kraków
  http://duszajezusa.pl/dusza_jezusa.html

  Dusza Jezusa -- najpiękniejsza z wszystkich dusz:
  “Syn Boży w chwili Wcielenia przyjął ludzkie ciało i duszę. Wydarzenie to świętujemy 25 marca (Zwiastowanie Pańskie). To właśnie wtedy została stworzona Najśw. Dusza Jezusa. W naszym Zgromadzeniu jest to święto Patronalne i odpust.

  Dusza Jezusa jest sanktuarium człowieczeństwa Syna Bożego. Przez modlitwę chcemy wpatrywać się w Duszę Jezusa, towarzyszyć Mu w Jego przeżyciach i kochać Go. W ten sposób pragniemy stać się radością Duszy Jezusa.”

  http://duszajezusa.pl/home.html
  Niech żyje Jezus w duszach naszych!

  Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana:

  Celem naszego Zgromadzenia zwanego w skrócie: Siostry Duszy Chrystusowej jest szerzenie kultu Najświętszej Duszy Jezusa oraz troska o ludzkie dusze.

  Założycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890-1963):
  http://duszajezusa.pl/historia_zycia.html

 2. mariaf 14/07/2013 at 20:59 #

  Powyższą Litanię do Duszy Chrystusa Pana kończy następująca modlitwa:

  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Tajemnicę Wcielenia Twojego Syna, ukazał nam w Najświętszej Duszy Chrystusa godność i przeznaczenie wszystkich ludzi, prosimy Cię, spraw aby blask Twojej prawdy i miłości ogarnął wszystkie dusze i je przemieniał, przynosząc Tobie chwałę, a ziemi pokój. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z pism Zofii Tajber:
  Czytając w r. 1918 pisma św. Teresy stwierdza Zofia, że Bóg prowadzi ją do siebie “drogą mistyczną”. Wyraźnie wyczuwa, że ktoś ją kocha miłością nadludzką i tę ogromną miłość wlewa jej do serca. Po kilku latach już prawie nie poznaje samej siebie. Odmianę swoją i rozwój tłumaczy w ten sposób:
  “Muszę zaznaczyć, że od chwili gdy poznałam i pojęłam nieskończoną Miłość Boga do każdej duszy ludzkiej, dla której On Bóg stał się Człowiekiem, już nigdy w tę Jego Miłość ku mnie nie wątpiłam, i ona była moją we wszystkim dźwignią”.

  Kontemplacja doskonałości Duszy Chrystusa rozpala w niej pragnienie, by piękno i bogactwo tej Duszy zabłysło nowym blaskiem w Kościele.

  Matka Założycielka czuła stale nacisk Chrystusa domagającego się: “dajcie mi żyć w duszach”. Tłumaczyła to następnie w ten sposób: Chrystus pragnie przez to nieskrępowane życie w duszy upodabniać nas, dzieci Boże, do Siebie jako Pierwowzoru Synowstwa Bożego. Następnie przez nas działać, ujawniać swoje myśli, zamiary i doskonałości, wreszcie innych ludzi uświęcać i zbawiać poprzez naszą posługę.

  Założycielka miała niezwykle szlachetne pojęcie pracy, wskazywała na jej sens równocześnie głęboko społeczny i chrześcijański. Poucza siostry, że powinny szanować każdą pracę, “podnosząc ją nawet do godności nabożeństwa”. Nawet handel można uduchowić i sprawiś by był chrześcijański, czyniąc go służbą bliźnim i służbą Bogu. Matka mówiła siostrom, żeby okazje kontaktu z ludźmi pracy wykorzystywały dla pociągnięcia ich do Boga poprzez uprzedzającą życzliwość i dobroć. Jeśli w zakonnicy mieszka Chrystus a ona oddaje Mu się całkowicie, wówczas Chrystus będzie przez nią mówił, kochał, działał, po prostu promieniował.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE