Piers Compton: Wygięty krzyż. Zakończenie.

broken cross 16

Wygięty krzyż

Piers Compton

Zakończenie

 

“Jesteś łotrem, łajdakiem, i żywym człowiekiem”

 

Tak przywitał mnie irlandzki ksiądz o wczesnej godzinie pewnego kwietniowego poranka. Przeczytał w rękopisie dużo z tego co tu napisałem, a nie mogąc zbić argumentów, pomyślał, że robię Kościołowi niedźwiedzią przysługę. Był wielkim, barczystym mężczyzną o smutnych oczach, i trzymał sękowaty kij, którym machał jakby był maczugą.

Staliśmy w cieniu Bazyliki św. Piotra, kiedy okna pałacu były jeszcze zasłonięte, i na placu słychać było tylko pojedyncze kroki. Jego odrobina humorystycznej groźby kontrastowała ze spokojem moich uczuć.

Bo nie ma nic bardziej złotego na świecie niż rzymski świt. Złoty pył rozjaśniający bardziej przeszłość niż teraźniejszość, przedziera się przez powietrze, i osiada, jak niezdecydowany dotyk, na fasadzie Maderna z jej grubymi rzymskimi literami, zmieniając ich brunatno-żółte odcienie w złoto. Cząstki kurzu, gdzie wyłapuje je pierwsze światło, zamieniają się w złoto, które dotyka podstawy obelisku Kaliguli i wpada w blask bruku; na posągi świętych na kolumnadzie, i kopułę, która stopniowo robi się biała, na przestrzeń przed bazyliką otoczoną olbrzymimi kolumnami Berniniego, tak jak kiedyś legiony otaczały wyrównane włócznie, które podnosiły się zazdroszcząc Rzymskiej Rzeczy; wody z fontann, gdy targana wiatrem opada w postaci kropli złota.

Ruchem swojego kija kazał mi spojrzeć na Wzgórze Watykańskie.
“Tą drogą świt przyjdzie na miasto, na Kościół. Nie wierzysz w to?”
I tylko skinąłem głową.
“To co napisałeś, minie, jak święto lub powolna gorączka. Ale obietnica dana Piotrowi”, i wskazał na centralną postać na kolumnadzie – “nie minie. Nie może minąć. Szczelina w Skale zostanie zamknięta. Świt powróci. Nie wierzysz w to?”

“Tak”, zgodziłem się, być może pod wpływem jego smutnych oczu i ruchu jego maczugi. “Świt powróci”.

Ale czy to będzie fałszywy świt?

MG_9549

I only half nodded.

‘What you’ve written will pass, like a holiday or a slow fever. But the promise that was given to Peter’ – and he pointed to the central figure on the colonnade – ‘will not pass. It cannot. The fissure in the Rock will be closed. Dawn will come again. Don’t you believe it?’

‘Yes’, I agreed, influenced perhaps by his sad eyes and the swing of his shillelagh. ‘Dawn will come again.’ But will it be a false dawn?
Bibliografia

 

– Benson, Mgr. R. H., Lord of the World [Pan świata], (Pitman, 1907).

– Blazynski, G., Pope John Paul II [Papież Jan Paweł II[, (Weidenfeld and Nicolson, 1979).

– Carpi, Pierre, Les prophéties du Pape Jean XXIII [Proroctwa papieża Jana XXIII], (Jean Claude Lattes, 1976).

– Casini, Tito, The Last Mass of Paul VI [Ostatnia Msza Pawła VI], (Instituto Editoriale Italiano, 1971).

Cotter, John, A Study in Syncretism [Badanie synkretyzmu], (Canadian Intelligence Publications, Ontario, 1980).

– Cristiani, Mgr. L., Satan in the Modern World [Sztan we współczesnym świecie], (Barrie and Rockliff, 1961).

– Crowley, Aleister, Confessions [Wyznania], (Bantam Books, U.S.A., 1971).

– Dem, Marc, Il faut que Rome soit détruite [Rzym musi być zniszczony], (Albin Michel, Paris, 1980).

– Disraeli, Benjamin, Lothair (Longmans Green, 1877).

– Eppstein, John, Has the Catholic Church gone mad? [Czy Kościół Katolicki oszalał?], (Stacey, 1971).

– Fahey, Fr. Denis, The Mystical Body of Christ in the Modern World [Mistyczne Ciało Chrystusa we współczesnym świecie], (Regina Publications, 1972).

– Fahey, Fr. Denis, The Mystical Body of Christ and the Reorganisation of Society [Mistyczne Ciało Chrystusa i reorganizacja społeczeństwa], (Regina Publications, 1978).

– Gearon, Fr. P. J., The Wheat and the Cockle [Pszenica i kąkol], (Britons Publishing Co., 1969).

– Kolberg, Theodor, Der Betrug des Jahrhunderts [Oszustwo stulecia], (Munich, 1977).

– Laver, James, The First Decadent [Pierwszy dekadent], J. K. Huysmans (Faber, 1964).

– Levinson, Charles, Vodka-Cola (Gordon and Cremonesi, U.S.A., 1979).

– Martin, Malachi, The Final Conclave [Końcowe konklawe], (Melbourne House, 1978).

– Martinez, Mary, From Rome Urgently [Pilne z Rzymu], (Statimari, Rome, 1979).

– Mellor, Alec, Our Separated Brethren [Odłączeni bracia], (Harrap, 1964).

– Miller, Fulop, The Power and Secret of the Jesuits [Potęga i tajemnica jezuitów], (Owen, 1967).

– O’Mahoney, T. P., The New Pope. John Paul I [Nowy papież Jan Paweł I], (Villa Books, Dublin, 1978).

– Oram, James, The People’s Pope [Papież z ludu], (Bay Books, Sydney, 1979).

– Pinay, Maurice, The Plot against the Church [Spisek przeciwko Kościołowi], (St. Anthony Press, 1967).

– Queensborough, Lady, Occult Theocracy [Teokracja okultystyczna], (British-American Press, 1931).

– Rhodes, Henry, The Satanic Mass [Satanistyczna Msza], (Rider, 1954).

– Smith, Bernard, The Fraudulent Gospel [Oszukańcza Ewangelia], (Foreign Affairs Publishing Co., 1977).

– Stoddart, Christina, Light-Bearers of Darkness [Nosiciele światła ciemności], (Boswell, 1930).

– Stoddart, Christina, Trail of the Serpent [Ślad węża], (Boswell, 1936).

– Symonds, John, The Great Beast. The Life and Magic of Aleister Crowley [Wielka bestia. Życie i magia Alesteir Crowley], (Mayflower, 1973).

– Thierry, Jean Jacques, Lettres de Rome sur le singulier trépas de Jean-Paul! [Listy z Rzymu na pojedynczej śmierci Jana Pawła!] (Pierre Belfond, Paris, 1981).

– Virebeau, Georges, Prélats et Francs-maçons [Prałaci we francuskiej masonerii], (Henri Coston, Paris, 1978).

– Webb, James, The Flight from Reason [Odlot z rozumu], (Macdonald, 1971).

– Webster, Nesta, Secret Societies and subversive movements [Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe], (Christian Book Club).

– Williamson, Hugh Ross, The Great Betrayal [Wielka zdrada], (Tan Books, 1970).

– Williamson, Hugh Ross, The Modern Mass [Nowoczesna Msza], (Tan Books, 1971).

– Wiltgen, Fr. R. M., The Rhine Flows into the Tiber {Ren wpływa do Tybru], (Augustine Press, 1979).

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE