Archive | 16/06/2013

Żywe magisterium i żywa Tradycja. „Tomistyczna interpretacja” Vaticanum II Cz.2. (3)

Część II Mowa z 22 grudnia 2005 roku Po stwierdzeniu, że nauczanie II Soboru Watykańskiego nie stanowi aktu magiste­rium, rodzi się jednak nowe pytanie: czy Benedykt XVI, zwłaszcza w swej słynnej mo­wie z 22 grudnia 2005 roku, wyraża życze­nie oczyszczenia i skorygowania nauczania Vaticanum Я, aby postrzegane ono było jako zachowujące ciągłość z Tradycją katolicką? […]

Read full story Comments { 0 }

Dwa listy Ks. Sopoćki.

        Uwielbiony Bóg w Miłosierdziu! Białystok 9.IV.1964 r. Szanowny Panie, Przeżycia s. Faustyny były dla mnie tylko okazją, a nie źródłem, przyczyną do szerzenia kultu Boga W Miłosierdziu. Wobec nie uznania przez św. Officjum tych przeżyć za nadprzyrodzone, a tym Bardziej wobec udzielenia mi “monitum” (skądinąd niesłusznie), bym się wcale nimi nie […]

Read full story Comments { 0 }

Oszustwo w synagodze łagiewnickiej.

Uwielbiony Bóg Miłosierdziu!   Wielce  Szanowny Panie, Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenie, a najbardziej za modlitwy. Do Krakowa  na  dzień5.Х. b.r. najprawdopodobniej nie przyjadę następujących powodów: a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny z książki francuskiej  P.Winowskiej z właściwą jej fotogra­fią wręczoną mi przez nią sama za parę tygodni przed jej zgonem. […]

Read full story Comments { 16 }

Piers Compton: Wygięty krzyż. Zakończenie.

broken cross 16 Wygięty krzyż Piers Compton Zakończenie   “Jesteś łotrem, łajdakiem, i żywym człowiekiem”   Tak przywitał mnie irlandzki ksiądz o wczesnej godzinie pewnego kwietniowego poranka. Przeczytał w rękopisie dużo z tego co tu napisałem, a nie mogąc zbić argumentów, pomyślał, że robię Kościołowi niedźwiedzią przysługę. Był wielkim, barczystym mężczyzną o smutnych oczach, i […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE