Ediktet і Milano 313

Symposium 1700-arsjubileum av

Ediktet і Milano

Ediktet і Milano 313 deklarerade att

Romerska riket skulle forhalla sig neutralt і religiosa fragor,

vilket і praktiken innebar slutet pa forfoljelsen av de kristna.

 

Ediktet і Milano 313 deklarerade att Romerska riket skulle forhalla sig neutralt і religiosa fragor, vilket і praktiken innebar slutet pa forfoljelsen av de kristna.

Religionsfriheten har sedan dess utropats gang pa gang som en av de viktigaste manskliga rattigheterna. Men vad betyder religionsfrihet і sjalva verket? Handlar det om frihet fran religion, som vissa roster vill ha det, eller ar det snarare frihet att utova sin religion utan hinder? Och і det senare fallet, var gar granserna? Har man ratt att gora precis vad som heist і religionens namn?

Symposiet syftar till att beskriva det skiftande forhallandet mellan det civila och det religiosa livet under de gangna 1700 aren. Vad kan historien lara oss for att samarbetet mellan stat och religion ska kunna forlopa harmoniskt och konstruktivt і framtiden?

 

 

milano

Yvonne Maria Werner ar professor i historia vid Lunds universitet och har і sin forskning framfor alit inriktat sig pa katolska kyrkan і Norden under 1800- och 1900-talet.

Douglas Brommesson ar fil.dr och bitr universitetslektor і statsvetenskap vid Lunds universitet och forskar bl.a. om olika aspekter av relationen mellan religion och politik.

Tuve Skanberg ar teol.dr i kyrkohistoria, riksdagsledamot (KD) och ledamot av Konstitutionsutskottet.

Charlotta Levay ar docent і foretagsekonomi och ordforande for ideinstitutet Civitas.

 

For mer information Fridhem Forum Adolf Fredriksgatan 23. Tfn. 040 12 13 51 e-post: fridhemforum@bredband.net

Ediktet і Milano

Religionsfrihet idag

Program

Fredagen den 26 april 2013

Kl. 17.00 Historisk oversikt over synen pa religionsfrihet och religiomtolemm і viistviirlden genom tiderna. Yvonne Maria Werner

Kl. 17.45 Religionen, staten och respekt mellan medborgare. Douglas Brommesson

Kl. 18.30 Paus

Kl. 18.45 Vad kan enropeiskpol.itik lara av ediktet і Milano? Tuve Skanberg Kl. 19.30 Fragestund med forelasare. Moderator: Charlotta Levay

Lokal: Skandiasalen, Malmo konserthus. Ingang via Gustav Mollers gata 3.

Anmalan: fridhemforum@bredband.net

AvgiftlOO kr. (studenter 60 kr) betalas till pg 52 80 52-4

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE