Ks. Luigi Villa; Karol Wojtyła beatyfikowany? . . . nigdy! Cz.3/4 (w edycji)

Ks. Luigi Villa; Karol Wojtyła beatyfikowany? . . . nigdy! Cz.3/4

(w edycji)

Jego “fakty” i “oświadczenia”

 

Te “fakty” i “oświadczenia” tworzyły fakturę papieskiej posługi Jana Pawła II we wszystkich dziedzinach: dogmatycznej, moralnej, liturgicznej i duszpasterskiej.

Podajmy kilka przykładów: potępił nadużycia i profanacje Eucharystii, ale pozwolił odpowiednim sekcjom siedzieć spokojnie i nie interweniować w te aberracje, banalną “kreatywność liturgiczną” która również, jeśli się ją stosuje, jest nieważna; pozwolił na wiele kanonów, a milczał w kwestii poważnych świętokradztw, takich jak zgoda na udzielanie Komunii św. na rękę, zezwalając tym samym na wszelką świętokradczą profanację. A dlaczego milczał o “referendum” aborcyjnym, nawet pozwalając sobie na fotografowanie z p. Andreotti, który jako premier podpisał prawo zezwalające na aborcję? I dlaczego pozostawił seminaria w rękach niszczycieli, pozostawił kard. Garrone na stanowisku szefa, z jego nikczemnym kierownictwem?

I dlaczego z “Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego” usunął Art. 2335, który nakładał “ekskomunikę” na sektę masońską? O Janie Pawle II powinniśmy powiedzieć, że jego pontyfikat był jego własną “szczególną teologią”, składającą się z “nowej eklezjologii”, która utożsamiała się z całą ludzkością i była “nową koncepcją Objawienia”, “nową wiarą” sprzeczną z przeszłością i tradycją Kościoła wszechczasów.

Jan Paweł II działał na rzecz triumfu idei ostro karanych przez Piusa XII, gdyż II SW je odnowił jako “nową teologię”. Więc tutaj jest to co powiedział: “Jest to sobór który pomógł mi znaleźć syntezę mojej osobistej wiary” (Laffont 1982).

W 1965 roku, jako Biskup Krakowa, Karol Wojtyła dyskutował z przyjacielem fenomen inkulturacji, mówiąc: “Na pewno zachowamy podstawowe elementy: chleb i wino, ale wszystko inne zostanie zmienione zgodnie z tradycją lokalną: słowa, gesty, kolory, strój, pieśni, architektura, dekoracje. . . Problem reformy liturgicznej jest ogromny!”

8 maja 1972 roku na Synodzie w Krakowie, papież Jan Paweł II opublikował “źródła odnowy” [Aux sources du renouveau], że Kościół powinien mieć “samorealizację”, że Kośćiół musi mieć “nowe podejście do człowieka”, “nową sprawę ekumeniczną” i “nowe uzdrowienie apostolskie”. Były to cztery klucze apostolatu. Wyraźnie napisał w encyklice “Redemptor Hominis”: “Człowiek jest drogą Kościoła”.

Więc tu mamy prawdziwą twarz “rewizji” Jana Pawła II: jednoznacznie zredukować liturgię, ekumenizm pan-chrześcijański uczynić “nieodwracalną ścieżką”, ludzkość uczynić miejscem Słowa Bożego.

 

I to było “pożegnanie z nadprzyrodzonym!”

 

W 1983 roku Jan Paweł II opublikował swoje “Nowe Prawo Kanoniczne”, w którym “znaki dogmatyczne” Kościoła: Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski zniknęły i stały się “komunią ekumenizmem, kolegialnością”.

Jan Paweł II na s. 35 swojej książki “Przekroczyć próg nadziei” napisał: “człowiek jest księdzem wszelkiego stworzenia”. Jest to zdanie takie jak Lutra, które nie rozróżnia między “kapłaństwem

 

John Paul II,on page. 35 of his book “Crossing the Threshold of Hope,”wrote «man is a priest of all cre-ation.»It is a sentence like that of Luther,which does not make a distinction between “ministerial priesthood” (which belongs only to the ordained) and “participated priesthood”(which is of all men baptized or not). But these are the ravings of Teilhard de Chardinwho, with his “Mass on the world,” affirms that man no longer offers the consecrated Host, but the world, itself, would offer it as a new host, pleasing God. For this, John Paul says: «Man was created to become a Priest, Prophet and King of every creature on earth»(p. 17), as if Man, himself, was Jesusor the Pope, the only ones who have the power to sanctify, teach, govern!

The statement of John Paul II «Every true prayer comes from the Holy Spirit who dwells mysteriously in each soul,»is certainly wrong! In Sacred Scripture and, there-fore, in Catholic theology, the Holy Spirit dwelling in the soul is necessarily linked to the reception of sanctifying grace.»

On February 15, 1994, the “Osservatore Romano”pub-lished an unctuous approval of the “Neo-Catechumenal Way”(although it is a secret sectthat denies even the Di-vinity of Christ, the Real Presence of Jesus in the con-secrated Hostand promotes many other heresies!).

In his encyclical “Redemptor Hominis et Vivificantem Dominum,” John Paul IIstates that «Our Lord has as-sured the salvation of “all flesh” with His Incarnation… since His conception» … Assuming, thus, the indepen-dence from the Cross, the Faith, Baptism and by good works!

John Paul II incredibly stated «Eternal damnation re-mains a real possibility, but we don’t have the knowl-edge to ascertain … if human beings are effectively involved.»So, hell would be empty, contradicting thus the explicit statements of Scripture about it!

 

During the Mass, indigenous women appear topless in front  of John Paul II.A new concept of morality?

Vatican. John Paul IIwith half-naked dancers. Semi-nude dancer performs at the Vatican.

 

John Paul IIin his book “Crossing the Threshold of Hope,”besides some beautiful pages, he also has erro-neous statements and even material “heresy.”

For example:

According to him, Jesus is the Son, consubstantial with the Father, yes, but you can reject it.«You can reject all this, and write in capital letters “God has no Son”.» «Jesus Christ is not the Son of God, but only one of the prophets.»(p. 9)

John Paul IIspeaks of a physical or moral possibility of rejecting the Revelation of the Divinity of the Word. And as if to apologize he adds: «Should we be surprised about these positions when we know that Peter, himself, had difficulties in this respect?»(p. 9) Using the sin of Peter, John Paul II does not question Judaismand Islam for only believing that Jesus was just a man. Indeed, he continues: «Is it any wonder that even those who believe in one God … find it difficult to accept the faith in a Crucified God? … So therefore at the heart of this great monotheistic tradition, this deep laceration has been opened.»(p. 9)

But the “laceration” is not the fault of Christianity for having introduced the idea of the Trinity in the

“monotheistic tradition,”but it is the fault of the rabbini-cal “Kabbalah” which denied Christ’s divinity and the Trinitarian Mystery.This spurious tradition, then, was revived by Islamwhich is a condensed version of Tal-mudism.

On the dogma of eternal damnation, John Paul Iiwith his moderate viewpoint (page 80) said that the resurrec-tion is victory over death, and embraces every man(p. 81), without explaining whether or not it is prior or subse-quent to the will. Later, then, John Paul II,while return-ing to the discussion of eternal damnation,almost nulli-fies it. On p. 81, he writes: «Eternal damnation … to what extent is it implemented in the life beyond the grave? This is a great mystery. We can’t, however, for-get that God wants all to be saved and come to know the truth.»(I Tim. 11, 4)

Sure, God wants all to be saved, but what is the number of the elect? Jesus, himself, reveals that: «Broad is the road that leads to damnation, and many who take this road, and narrow is the one that leads to salvation and “few” who take it.»So, Hell is full, not empty, as John Paul II had said and as that other fop,von Balthasar,had written!

Vatican. Asian dance at the beginning of a Eucharistic celebration presided over by Pope John Paul II.

May 1984. John Paul IIaccepts the Offertory gifts  from half-naked women.

John Paul II argues that the Holy Spirit is “somehow” present in all of the other religions,forgetting that the Holy Spirit is one of the Three Persons of the Holy Trinity. He deliberately confuses the “natural religious feeling” of man with what, in Christian religion, is the divine pres-ence of the Holy Spiritin the souls of the baptized.

He also argues that there are “three monotheistic reli-gions,”which is a sham. (See Don Villa’s: “Christians, Muslims and Jews have the same God? No!”Edizioni Civiltà, Brescia).

John Paul IIhad made his “personal theology,” his “new ecclesiology”identified with all of mankind, a

“new concept of Revelation”that wants all men in pos-session of it, albeit in varying degrees; his “new faith” which is simply to become aware of the “supernatural,” existing in all, since birth.

John Paul IIcalmly affirmed: «… just as this primordial human openness toward God created the different reli-gions. Not infrequently, their origins are the foundations that have achieved, with God’s help, a deeper religious experience. Transmitted to others, such experience took the form of doctrines, rites and precepts of the various religions.»So, according to John Paul II, Bud-dha, Lao-Tese, Zoroaster, Mohammed and his compan-ions, were the true prophets inspired by God to found their false religions.

This argument, was already propagated by the modernists, who, Pope St. Pius Xhad accurately denounced: «they do not deny but actually admit, some confusedly, others in the most open manner, that all religions are true, for it was the work of those religious geniuses whom we call prophets, and of whom Christ was the greatest.» (cfr. Encyclical “Pascendi”)

John Paul II wrote 14 encyclicals,but not all without “errors”such as “Splendor Veritate”which was of a in-dividualistic, naturalist spirit, of course, never distinguish-ing the difference between Graceand the natural order. His “Redemptor Hominis”revolves around Man rather than around God. In fact, the text has the words “man” and “human”mentioned more than 354 times.

Man … This man, for John Paul II, is the first path on which the Church has set out to fulfill its mission; then, man is the first and fundamental path for the Church … and that «“human rights”must become, worldwide, the basis for all efforts aimed at the good of man… be-cause peace depends on respect for the inviolable rights of man. Therefore, “the daily path of the Church is man and will always be so” …»

 

John Paul IIdistributes the Eucharist to half-naked womenduring an outdoor Mass. The news reports did not specify if those who had received Communion were Catholic or pagan.

In Korazin, John Paul II,during the Holy Mass for youth, at Lake Genezareth in 2000. The Pope is placed on a satanic armchair with  an upside-down cross, the “cross of Nero”on its back.

 

Prof. Wigand Siebel,of Saarbrücken, in “Bedakreis”No 184, October 1979, made this analysis:

«This encyclical not only represents an idea no longer compatible with the Catholic faith, that is smacks of heresy, because the Church also separates the confes-sions one from another one, but the encyclical makes a reversal of the Church itself. It makes the Church turn its back on Christ and gears toward Man and opens Herself to the world.»

This ideal of John Paul IItoward man is the opposite of the program of St. Pius X: «To renew all things in

Christ.»The Holy Popehad foreseen everything that would have happened today, condemning, for this reason, with the encyclical, “Pascendi Gregis,”in which he de-fines Modernism as the synthesis and the poison of all heresies,because «it attempts to undermine the founda-tions of the Faith and to destroy Christianity.» The Church of Vatican II, instead of occupying Herself, first, with the “rights of God,” occupies Herself with “human rights”… the goal that Masonry has always wanted and pursued to arrive at, which is the “world religion,” ce-mented by human brotherhood. For this, John Paul II was also called a “liberal Pope” even more progressive than he appeared. And Indro Montanelli defined him as “a subversive Pope!”

Jan Paweł II był ideałem “modernizmu”, do którego dążył Paweł VI; “modernizmem” który doprowadził do rozbiórki Kościoła. Porównajmy tylko liczne encykliki i inne prace Jana Pawła II z tymi innych papieży, takie jak:

 • Papież Leon XIII ekskomunikował Lutra, Jan Paaweł II wielokrotnie I na różne sposoby go rehabilitował
 • Święte Oficjum potępiło heretyka i masońskiego jezuitę Teilharda de Chardin, Jan Paweł II chwalił go i mianował na kardynała innego jezuitę, de Lubac
 • Podczas Soboru skupił się na książce, która była “Teorią Marksa!”

 

Jan Paweł II z Kiko Argüello i Carmen Hernadez, założycielkami neokatechumenatu. Tajny Katechizm Kiko zawiera następujące ważne herezje:

 • Dzięki łasce Bożej w końcu wszyscy zostaniemy zbawieni
 • Jezus  mógł nie spełniać sprawiedliwości Bożej, bo On jest tylko wszechwybaczającym miłosierdziem
 • Jezus ofiarował się jako ofiarę za grzechy świata; na krzyżu, jednak nie spełnił “aktu poświęcenia”
 • Jezus nas nie odkupił
 • Jezus zbawił świat dzięki swojemu zmartwychwstaniu
 • Nie ma żadnej ofiary oferowanej na ołtarzu
 • Kościół nie jest społecznością hierarchiczną a charyzmatyczną
 • Kościół nie nadaje kapłaństwa Sakramentem Świętej Ordynacji; Chrzest wystarcza do
 • The Church does not confer the priesthood with the Sacrament of Holy Orders; Baptism is enough to incorporate all to Christ, the sole priest;
 • There is no Eucharist without the assembly proclaiming it … It is from this assembly that the Eucharist flows;
 • “Transubstantiation” is not a dogma of faith, but a mere attempt of theologians to explain the “how” of Christ’s presence;
 • The true and real presence of Christ in the Eucharist can’t be accept-ed, for the alleged miracle of “transubstantiation is not credible;
 • There is no sin, because man can’t avoid it;
 • Penance is omitted, as the sacrament of Baptism is sufficient;
 • The important thing is not absolution … ;
 • Confession is a public, community event.

19 października 2003. Jan Paweł II z Matką Teresą z Kalkuty. W swojej ostatniej książce, Matka Teresa chwaliła się, że w czasie swojego apostolatu nigdy nikogo nie ochrzciła!

 

Przed II  SW ustalona była ścieżka dla chrześcijan w Jezusie Chrystusie, Drodze, Prawdzie, Życiu. Jan Paweł II w pierwszej encyklice powiedział: “Drogą Kościoła jest człowiek!” Zamieńmy Syna Bożego uczynionego teraz Człowiekem z człowiekiem, i mamy prawdziwe bezbożnictwo!

 

Before Vatican II, the path was set for Christians in Jesus Christ, the Way, Truth, Life. With John Paul II,in-stead, from his first encyclical, he said: «The Church’s path is man!» Replace the Son of God made Man with man, now this is real godlessness!

The secular anthropocentrism of John Paul II imade him abandon the Church to embrace a “new humanism” that would allow modern man to find himself, to activate the claim of “human rights”and a “new consciousness” a common destiny that we must build together, if we want to avoid a catastrophe for everyone!

But the “new humanism” of John Paul II was a humanism independent from Grace of God, from Jesus,

Himself, from liturgical worship, from the sacraments, from the Holy Spirit, so that human life is not the glory of God, because the new function of the Church is only to bring peace between men and any earthly good, and this is presented as the path to the eternal destiny.

In his various pastoral expressions, John Paul IIempha-sized that the traditional expressions such as: “under the earth, in Heaven, in Hell, in Purgatory, in Paradise” are inappropriate images and that, for the Church, Hell, Purgatory and Paradise, have always been a state of “conditions of the soul.”Finally, after he changed So-cial Doctrine, Catechism, Canon Law, Mass, Ecclesiol-ogy, Exegesis, Liturgy,he also changed the Marian doc-trine.

 

 • The text of the “Declaration of Rights of Man and the Citizen,”in an apologetic printing. The authoritative jurist Mason Ernest Nys says that the “Declaration of the Rights of Man and Citizen”is part of the Masonic teachings which “are in opposition to any positive reli-gion” and “deny the legitimacy of every priesthood and every hier-archy.”

 

Mojżesz otrzymuje Tablice z 10 Przykazaniami na Górze Synaj. Dlatego “Prawa człowieka” pochodzą z wykonywania ich “obowiązków” wobec “Praw Bożych!”

ses receives the Tablets of the Ten Commandmentson Mount Sinai. The “Rights of Man,”therefore, have their roots in carrying out their “duties”toward the “Rights of God!”

To zdjęcie, ujawnione przez wielki wschód francuski, podsumowuje Nowego Człowieka urodzonego z rewolucji francuskiej. Człowiek z kielnią i fartuszkiem, to oczywiście “wolny mason” lub “mason”. Opiera się o filar z dwiema tablicami 10 Przykazań danych Mojżeszowi przez Boga. Opierając się na tej “Deklaracji”, która stanowi fundament ateistycznego pańśtwa, Nowy Człowiek miażdży i zabija księdza, rzucając na ziemię tiarę i koronę. Powyżej, tłustym drukiem, jest potrójne motto masonerii “wolność, równość, braterstwo”.

Wzrastająca popularność Jana Pawła II trwała 26 lat. Widzieliśmy ogromny upadek powołań kapłańskich i zakonnych i załamanie się poczucia świętości, niemal do punktu zniknięcia, zwłaszcza na jego papieskich Mszach w Rzymie, które cechowała stadionowa atmosfera: ogromne tłumy, oklaski, które lubiał i promował, z tłumami koncelebrantów w “kreatywnych” szatach, zakonnicami z plecakami i w tenisówkach.

Papież Jan Paweł II był papieżem super-gwiazdą, którą witały masy wyluzowanych, a sentymentalni ludzie którzy szli za nim, nawet na “wypady duszpasterskie”, ale który pozostawił puste kościoły. Papieżem który często jeździł na narty, nawet w okresie Bożego Narodzenia; podróżującym papieżem, który zawsze prezentował swoje wiersze, swoje sztuki i inne prace literackie, a jednocześnie przemilczał duchowe elementy, które przysłaniały jego obowiązki jako papieża, bardziej ubłocone sekularyzmem i coraz bardziej blaknące, aż zniknęły pod burżuazyjnymi formami jego zachowania. To jego religia, która coraz bardziej stawała się występem, ręka w rękę z mediami.

Ale “faktem” jest, że Jan Paweł II przegrał wszystkie swoje bitwy. Rozważmy fiasko jego apeli, fiasko jego walki z komunizmem, fiasko jego wojny z wojną, fiasko jego nawoływań do wiary i praktyki religijnej, wzrastającej sekularyzacji, pół-puste kościoły i obecność minimum procentowego praktykujących katolików w wielu diecezjach. Mimo jego apelów do rodziny był stały wzrost liczby rozwodów, par homoseksualnych, imponująca redukcja wskaźnika urodzin, klęski w kwestii moralności seksualnej itd. Wszystko to pokazuje głęboką pustkę jego życia religijnego. Przejaw konsekwencji jego niepowodzeń przysłania jego osobę, co sugeruje, że miał zbyt wiele otwartych okien by wpuścić do Kościoła wszystkie herezje i błędy, które zniszczyły odkupione przez Chrystusa dusze.

 

 

Tu jest migawka o “ekumenicznym sposobie myślenia” Jana Pawła II: na soborze był jednym z najbardziej postępowych w dyskusjach o “wolności religijnej”. Będąc papieżem podpisywał “konkordaty”, które już nie chroniły Kościoła, ani religii, ani wartości chrześcijańskich, a kładły wszystko na tym samym poziomie. To jego “relatywizm religijny” doprowadził do wniosku, że “wszystkie religie sa ważne i prowadzą do zbawienia!” Ale jest to błąd doktrynalny, który Jan Paweł II powtórzył w encyklice “Redemptor Hominis”, kiedy odważył się powiedzieć, że “Różne religie są odzwierciedleniem prawdy”, ignorując to, że doktryna Kościoła zawsze uczyła iż inne religie zostały założone przez szatana, żeby zniszczyć tę jedną prawdziwą religię!

 

Watykan, 6.01.2001. Jan Paweł II zamyka Wielki Jubuileusz 2000, celebrując święto Trzech Króli.

 

Papież Pius IX

Chociaż Pius IX, a także Grzegorz XVI “wolność sumienia” nazwali “czystym szaleństwem”, Jan Paweł II miat to do powiedzenia na ten temat: “Mam nadzieję, że rozwiniecie szacunek dla ‘wolności sumienia i wyznania’ wobec każdej istoty ludzkiej”. “Wolność sumienia” to nic więcej niż wolność człowieka w kwestii decydowania o tym co jest dobre i złe. Tak jak “wolność” która przyłapała Adama  i Ewę na jedzeniu z drzewa Dobrego i Złego, popełnieniu grzechu pierworodnego!

 

Rozważmy także czarną plamę na jego pontyfikacie jako dowód, który był oczywistą przykrywką heretyckiego ruchu neokatechumenalnego Kiko Argüello i Carmen Hernandezhis, który otwarcie negował w ich katechozmie kapłaństwo służebne, ofiarowanie na Krzyżu i na Ołtarzu, Prawdziwą Obecność, Odkupienie itd.

 

Mimo że “wolność sumienia” Grzegorz XVI i Pius IX określili w swoich encyklikach “czystym szaleństwem”, Jan Paweł II powiedział o niej w ten sposób: “Mam nadzieję, że rozwiniecie szacunek dla ‘wolności sumienia i wyznania’ wobec każdej istoty ludzkiej” (Conakry -Gwinea, 25.02.1992, “Osservatore Romano” R 27.02.1992, s. 5).

 

Warto pamiętać, że ta “wolność sumienia i wyznania” sa podstawowymi ideami “masońskiego kapłaństwa”.

Jan Paweł II podróżował przez ćwierć wieku, aranżując światowe porozumienie religijne między wiarą objawioną i wszytskimi innymi ludzkimi wierzeniami, łącznie z satanistycznymi! Chwalił “teologa” Martina Lutra i dążył do kompromisu z “reformacją protestancką”. Upokorzył KK przed światem potępiając jego działania w historii, obronie prawdziwej wiary i przerzucając winę na jednostki.

Zakazał nawracania, odrzucając w ten sposób misjonarską działalność Kościoła, redukując go do działalności społecznej, po to żeby nie obrażać innych religii! Przyznał, że Chrystus nie był już Królem Narodów, zapomniał o naszej chrześcijańskiej pieśni: “Te Nationum Praesides honore tollant publico”, apelującej do głosu sumienia!

 

Pierwsza religijna konferencja w historii Kościoła odbyła się w Watykanie dzięki osobistej interwencji Jana Pawła II, jako przewodniczącego zgromadzenia blisko 1.000 przedstawicieli z 15 różnych wyznań, łącznie z rdzennymi religiami z Afryki, Australii i Oceanii. Po raz pierwszy w historii Watykanu, w obecności papieża, przez 2 godziny słuchaliśmy wersetów z Koranu i wersetów żydowskich, a następnie apeli o pokój przez szinto, buddystę i hindusitę, przerywanych afrykańskimi bluesami!

 

Symboliczne przedstawianie “masońskiego ekumenizmu” jako spotkania wszystkich religii pod przewodnictwem liderów masonerii. Jedyną religią która straci swoją tożsamość w tym tłumie będzie religia katolicka, jedyna prawdziwa religia, założona przez samego Bosa! “Masoński ekumenizm” jest zatem najpotężniejszą bronią w niszczeniu KK.

 

Czerwiec 1984. Jan Paweł II na spotkaniu Światowej Rady Kościołów, organizacji założonej w 1937 roku na konferencji w Oksfordzie, Anglia. Z dokumentów opublikowanych na tej konferencji jasno wynika, że celem “Światowej Rady Kościołów” jest reorganizacja śwatowych spraw politycznych pod egidą światowego rządu. Lord Lothian, człowiek wybrany przez “Światową Radę Kościołów” do przedstawiania ich idei światu, napisał wpływowy artykuł zatytułowany “Demoniczny wpływ suwerenności narodowej” [The Demonic Influence of National Sovereignty]! Lord Lothian spotykał się z Hitlerem w latach 1935 i 1937 w celu przedyskutowania najlepszego sposobu pokonania opozycji wobec Hitlera w zachodnim świecie. W machinie wojennej Hitlera Lord Lothian widział potężną broń do obalenia suwerenności narodowej.

 

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański 7 lutego 1982 roku papież Jan Paweł II powiedział: “. . . Jednocześnie w tę modlitwę włączam naszych muzułmańskich braci, którzy żyją na tej samej ziemi, a także wielu animistów, wyznawców tradycyjnej afrykańskiej religii”.

 

Gest Jana Pawła II w zgromadzeniu w Asyżu w 1986 i przewodniczeniu głównym religiom światowym na modlitwę o pokój, był gestem, który wywołał szeroko zakrojone oburzenie i krytykę, ponieważ była to obraza Pana Boga i Jego Pierwszego Przykazania; bo ten gest zanegował również jedność Kościoła i jego misję zbawienia; bo ten gest zdecydowanie otworzył indyferentyzm wobec katolickich wiernych; bo ten gest także wprowadził w błąd wyznawców innych religii.

 

Czy św. Paweł nie powiedział, że ci fałszywi “bogowie” są upadłymi aniołami albo demonami? “Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów” (1 Kor 10:20-21).

 

I św. Paweł dalej pisze: “Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?” (2 Kor 6:14-15).

 

Na tym kongresie wielu religii, połączonych symbiotycznie, obecni byli również wyznawcy Voodoo węża (a zatem wyznawcy szatana!). Byli także ci którzy nie wierzyli w żadnego ściśle określonego “boga”, profanując tym Bazylikę św. Franciszka. Ponadto, żeby “nie obrażać” tych fałszywych religii, uniemożliwiono wniesienie do Bazyliki figury Matki Boskiej Fatimskiej, ale zezwolono na ustawienie figury Buddy na ołtarzu, tuż nad tabernakulum!

 

Niestety, takie zbezczeszczenie (czego pragnął Wojtyła!) wydarzyło się również w Bazylice św. Piotra w Rzymie, potem w Brukseli, Bolonii, i w innych diecezjach, jak w katedrze w Amiens.

 

 

W “Osservatore Romano” z 3.02.1990 czytamy: “Poprzez II SW weszliśmy w erę ekumeniczną. . . zadanie to nie jest łatwe. Zadania odbudowania tego co diametralnie zbudowano w długim okresie, nie da się wykonać szybko”.

Więc tutaj jest jasne, że Jan Paweł II był przeciwny “przeszłości”, czyli “tradycji Kościoła”, pracy dokonanej przez jego poprzedników.

Ale widzieliśmy tego konsekwencje, takie jak apostazja katolickich narodów, szerzenie się sekt, stopniowe a stałe znikanie kapłaństwa: “dialog” który zabił nakaz Chrystusa “Docete” [Nauczajcie!] itd., tak że można powiedzieć, że Jan Paweł II był najbardziej świeckim papieżem czasów nowożytnych!

Asyż 27.10.1986. Jan Paweł II przewodniczył spotkaniu przedstawicieli głównych religii światowych w modlitwie o pokój. Był to gest który wywołał szeroko zakrojone oburzenie i krytykę, ponieważ była to obraza Pana Boga i Jego Pierwszego Przykazania; bo ten gest zanegował również jedność Kościoła i jego misję zbawienia; bo ten gest zdecydowanie otworzył indyferentyzm wobec katolickich wiernych; bo ten gest także wprowadził w błąd wyznawców innych religii. I w końcu, po co modlić się o pokój wśród istot ludzkich, którego Pan Bóg igdy nam nie obiecał? Czy to nie jest fałszywa obietnica antychrysta?

 

Jan Paweł II w homilii przed tłumem 100.000 młodych ludzi, ponowił potrzebę “dialogu” między religiami monoteistycznymi, obsesją która zasadniczo zbiega się ze strategią zakonu iluminatów, stworzenia satanistycznej “jednej religii światowej”, kierowanej przez liderów masonerii, żeby zrealizować “rząd światowy”. Ale w tej “jednej religii światowej”, jedyną która ma stracić swoją tożsamość będzie religia katolicka!

 

Dlatego jako papież, Karol Wojtyła kontynuował podróże po świecie wygłąszając społeczne wykłady, zapominając o milczeniu o chrześcijańskich męczennikach, i zostawiając wszystko jak było wcześniej, nawet zostawiając tłumy spragnione odwiecznych prawd!

Wszystkie jego gesty zwane “ekumenicznymi”, były działaniami-zagadkami: jak spotkanie z żydowską sektą wysokiej masonerii z B’nai B’rith, jak spotkanie z członkami masońskiej Komisji Trójstronnej, jak spotkania z protestanclkimi mnichami z Taizé, jak spotkanie z Hassanem i islamem w Rabacie, Maroko 18.08.1985, jak spotkania z Dymitrosem I w grudniu 1987 i Bartłomiejem I, 29 czerwca 1987 roku.

Niepokojące było jego przemówienie do muzułmanów na stadionie w Casablance, kiedy powiedział: “. . .

 

 

Disconcerting was his speech to Muslims youth in the sta-dium of Casablanca; in which he said: «… We  God, Himself, that, above all, I wish to speak to you; of Him, because it is in Him that we believe, you Muslims and we Catholics,» « The Church shows particular at-tention to the believing Muslims, given their faith in the one God, their sense of prayer, and their esteem for the moral life …»

No comment!

Assisi 1986. So as not to “offend”the false religions, that had gathered in Assisi for the Peace prayer, John Paul II prevented the entry of the stat-ue of Our Lady of Fatima in the Basilica, but, at the same time, allowed a statue of Buddha to be placed on the altar … just above the Tabernacle containing Our Lord Jesus Christ!

Assisi, October 1986. The sacrilege of the statue of Buddha placed above the Tabernaclein the Basilica of St. Francis of Assisi.

Assisi, October 27, 1986. Then it was also the turn of the Indians who prayed to Manitou to obtain world peace. John Paul II ended by say-ing that «Never before in human history has the intrinsic link be-tween an authentic religious attitude and the great good of peace be-come evident to all.»

Assisi, October 27, 1986. At the Peace meeting the Voodoo priests were not missing. While practicing black magic, sexual orgies, sacrificing of children, they too received the same treatment as was accorded to oth-er religions and were assigned a place to practice their worship service.

 

Assisi, October 27, 1986. John Paul IIwith the Dalai Lama.

The Dalai Lama,the most famous man at the Assisi meeting after John Paul II,is the supreme hierarch of Tibetan Buddhism, which is an atheistic religion. He says himself: «From my point of view we can say with certainty that the socialist theory is very close to Buddhist doctrine … Buddhism and socialism both deny the existence of a higher being who created the universe.»

For Buddhism, the absolute vacuum is real and the whole being is a phantasmagorical illusion of our ego, which, in turn, is self-delu-sion, therefore the liberation at which the Buddhist is aiming is the in the annihilation of the “ego”in the “Nirvana,”as one who is un-der the illusion of salvation through good works is in the same de-ception of those who are unscrupulous in regards to indulging in the passions and vices.

In this paradoxical teaching, which represents the Good as a more subtle deception, and therefore more dangerous and evil. Evil is connected to the Buddhist Tantrism: the “way”for higher Buddhist “salvation” called “Vayarayana” (which means “via male sex organ”), fits in the category of perverse practices that use the desires and passions under the control of Buddhist detachment reached with practices of obscene and orgiastic rites. While not all the Tantric Bud-dhist schools arrive, in practice, to these extreme consequences, i.e. justifying murder, lust, ritual drunkenness, sexual intercourse outside of conjugal tie, and “ritual copulation,” it, exactly, constitutes a fun-damental practice of initiation to Buddhism and Lamaism in particular. Another “way”that is a very important part of Tantric Buddhism, which contains the whole impregnation of magic, demons and obsceni-ty is the “Kalachakra.”

This initiation, as a whole is considered very secret and the Dalai Lama,who is currently the custodian of it, transfers it very parsimo-niously, given the characteristics and the psychic forces that are un-leashed in the disciple, and the dark and devouring forces that can easi-ly lead those who evoke it to get lost in the maze with no return from a madness populated by demonic forms.

The work in verse lines that convey the message of “Kalachakra” at verses 151 and 152, points out to its practitioners the contempt of Jesus of Nazareth,as a heretical master of the Barbarians!

In this inter-religious meeting, the Franciscans of Assisi, in an over-abundant spirit of ecumenicaism, ecologism and pantheism, prepared to set up around the Basilica of San Francesco, an “Ara Viridis”, a

“Green Altar,”a kind of altar to the Great God Pan,that had to be ready for 1992, the year of birth of “the Europe of the Bankers and Holdings”.

In the ritual of the 32nd degree of Freemasonry of the Ancient and Ac-cepted Scottish Rite, the Grand Master turns to the initiate with these words: «When the harvest time will come, when the deepest founda-tions on which all religions rest will be released, perhaps these founda-tions will be used again for asylum, as once the catacombs and crypts of our cathedrals. To those who, in one cult or another, aspire to some-thing more pure, than what they have found in their rituals, sacrifices, in offices and in the prayers of those religious circles where fate has brought them … you will leave behind the things you worship or teach in the Hindu pagodas, in the Buddhist monasteries, in Muslim church-es and in Christian churches. However each will bring with him, into the quiet of the crypt, that which he holds in highest esteem, the most precious jewel of his legacy. This crypt, close and yet so obscure, nev-ertheless, has been visited by a number of those who have contrasting opinions.fleeing the tumult of the crowds, the glare of the lights. How many-Who knows? In time perhaps it will grow in size and will be-come brighter, until the crypt of the past will become one day the Church of the Future.»

The day in Assisi on October 27, 1986 was perhaps the dawning of that day? Perhaps it was then, that, in the wake of the ecumenism and irenicism of Vatican II, the “contrast of opinons”began to fail and the crypt of the Masonic Lodge began to expand to become the uni-versal Temple of the New World Order?

 

In June 1994, at a secret Consistory, Pope John Paul II made his plans for the great Jubilee of 2000 known. That is, the Catholic Church will join with representatives of Jewish and Muslim religions to pray to God at the foot of Mount Sinai and ask forgiveness for Her passed “crimes:” the Inquisition, the Crusades …In addition, the Roman Martyrology will be revised, adding past heretics and schismatics.At an Easter ceremony at the Colosseum, Wojtyla, celebrated the immoral and suicidal Martin Luther by putting him at the same level as the Martyrs of the faith!

On October 28, 1999, during an inter-religious meeting, John Paul IIwanted to be called “guide and guardian of all religions of the world”and condemned “Catholic fundamentalism!”

Assisi, January 24, 2002. John Paul IIconvened 250 delegates from 12 major religions. John Paul II,one month from the meeting, sent a letter to the Heads of State, to make his plans for the great Jubilee of 2000 known. The “Decalogue of Assisi for Peace”that revolves around Man and a Terrestrial Heaven to be erected on the earth, the New Tower Babel, in which there is no place for the God of Love that gave His life to redeem man from sin.

Assisi, January 24, 2002. Another moment of inter-religious prayer for peace. With the heresy that “all religions lead to salvation,” John Paul II realizes the plan of Freemasonry to transform the Catholic

clergy into a “political class”in the service of “Babylon,”ie the New World Government.

Fiji, November 1986. John Paul IIdrinking from a coconut, a toxic potion called “Kava.”

On November 10, 1999, during an inter-religious meeting held in Rome, John Paul IIdeclared: «No culture(reli-gious) can claim the right to be exclusive.»

This is a real denial of the affirmation of Jesus Christ: «I AM THE TRUTH, born into the world to bring it.»

In New Delhi, India, John Paul IIprayed in the mau-soleum of Gandhi, calling him an “extraordinary man” and urging the bishops of the place to ponder the values of other religions and to express the Gospel in the culture and spirit of the peoples of India … Then he said: «We are far from the cultural and religious imperialism of the West that is trying to impose its norms on how to think and believe.»

One can say that John Paul IInullified the “Mission”and the apostolate of the Church, telling the Bishops of In-donesia that «the Church teaches that all forms of reli-gious intolerance and proselytism, undermines the fun-damental right to “Freedom of religion.”»

But this is a dismantling of the “Euntes Docete omnes gentes”[teach to all people] of Jesus Christ. However, “Nostra Aetate”requires it!

24.03.2000, w kościele “Błogosławieństw” w Korazim, miejscu gdzie Jezus Chrystus wygłosił “Kazanie na górze”, Jan Paweł II postanowił siedzieć na tronie z “owdróconym krzyżem”, wyrzeźbionym w czarnym kolorze. “Odwrócony krzyż” jest klasycznym symbolem najgorszych wrogów KK, który szydzzi z odkupienia udzielonego przez Chrystusa, poza tym że jest symbolem najczęściej używanym przez “satanistów”!

Ale w końcu, co można powiedzieć o zachowaniu Jana Pawła II, skoro pośrednio wspiera satanizm?

Asyż styczeń 1993. Jan Paweł II przewodniczy dziwnej modlitwie ze wszystkimi rodzajami heretyków trzymajcych. . . “Lampę Alladyna”!

 

1 Maja 1987. Ekumeniczna celebracja w katolickej  Bazylice św. Ulricha i św. Afra w Augsburgu (Niemcy).

Jan Paweł II za bardzo zakochał się w świecie, dlatego Kościół Jana Pawła II pozostawił duchową pustkę, którą wypełniają wszystkie religie i najróżniejsze sekty takie jak buddyzm, New Age, islam, sekty protestanckie, okultyzm i satanizm.

Ale współczesny człowiek nie potrzebuje świata, bo już ma go dosyć!. . . i za kilka lat, pozostawiając za sobą sentymentalny entuzjazm towarzyszący mu przez całe życie i przy śmierci, pontyfikat Wojtyły będzie pamiętany jako pontyfikat który zadał ostateczny cios konającemu Kościołowi!

17 września 1980 w Mayence, Jan Paweł II powiedział: ” Stare Przymierze zostało unoewaznione przez Boga”. Ale to jest herezja potępiona przez świętych Piotra i Pawła, jak również św. Tomasza z Akwinu.

6 marca 1982 w Rzymie Jan Paweł II wzywał katolików do “znalezienia się obok ich żydowskich braci, na ich wspólnym dziedzictwie”. Ale czy papież wiedział, że żydzi to talmudyści, i dlatego są “synagogą szatana”. . . tymi którzy odrzucili, oczerniali i ukrzyżowali Jezusa Chrystusa?

24 czerwca 1985, oficjalny dokument watykańśki wzywał chrześcijan do “dołączenia do żydów by przygotowac świat na przyjście Mesjasza” (sic – DC 1900), a mianowicie przyjście Mesjasza żydów, antychrysta Lucyfera!

13 kwietnia 1986 w wielkiej synagodze rzymskiej, Jan Paweł II odmówił psalm razem z głównym rabinem (zaprzysiężonym wrogiem Chrystusa), który wyznaje i głosi wszystkie aberracje Talmudu.

Jan Paweł II w ogrodzie św. Katarzyny, otoczony izraelskimi flagami.

Rzym 13 kwietnia 1986. Historyczna wizyta papieża Jana Pawła II do rzymskiej synagogi. W obecności głównego rabina. Elio Toaffa, papież powiedział, że żydzzi są naszymi “starszymi bracmi”. Nawet Kain był “starszym bratem” Abla.

Jan Paweł II z byłym głównym rabinem Rzymu, Alio Toaffem.

Watykan. Historyczne spotkanie między papieżem Janem Pawłem II I głównym rabinem Izraela, Izraelem Meir Lau. Papież zaprosił rabina do odwiedzenia Jerozolimy na pielgrzymkę wiary i zainicjować w Świętym Mieście sojusz pokoju między religiami.

Izrael 2000.  Główny rabin Izraela, Meir Lau, powitał papieża Jana Pawła II podczas historycznej wizyty w 2000 roku.

21 marca 2000. Jan Paweł II przybywa do Tel Awiwu i witany jest przez prezydenta Ezer Weizmana i premiera Ehuda Baraka.

23 marca 2000. Jan Paweł II podczas wizyty w Izraelu powiedział: “Musimy wszędzie walczyć by zawsze przedstawiać prawdziwą twarz żydów i judaizmu”.

Izrael, marzec 2000. Jan Paweł II w Muzeum holokaustu z kardynałami Edwardem Cassidy i Rogerem Etchegaray, skłądają wieniec kwiatów.

Tę wizytę w synagodze sam Jan Paweł określił jako “wydarzenie przekraczające granice roku i jest mierzone wiekami i milleniami” (zob. dziennik z 2.01.1987, s. 2).

W kwietniu 2000, Jan Paweł II dał świadectwo swojemu judaizmowi, pozostawiając w jerozolimskiej “Ścianie płaczu” przekaz, w którym oskarżył Kościół o rzekome zbrodnie wobec narodu żydowskiego i ogłosił “Jerozolimę, matką wszystkich kościołów”.

Jan Paweł II, czampion II SW, po odżegnaniu się od tego co pamięta się o Mahomecie, absolutnej historycznej prawdy, wymachiwał odświętną czerwoną flagą z gwiazdą i półksiężycem, żeby zaprosić Turków do przyjazdu w wielkiej liczbie do Europy, żeby ją podbić. Nawiasem mówiąc, o korzeniach Europy był przekonany, że nie były one naprawdę chrześcijańśkie, a “judeo-chrześcijańskie”.

Jerozolima. Jan Paweł II umieścił w pęknięciu “Ściany płaczu” list zawierający modlitwę wzywającą Boga do wybaczenie za zło wyrządzone żydom przez Kościół Katolicki.

Menora, 7-ramienny świecznik, jest również symbolem żydowskiej wysokiej masonerii B’nai B’rith. Na tajnym spotkaniu w Paryżu w roku 1936 członków tajnej loży żydowskiej B’nai B’rith, powiedziano między innymi:

– “Do czasu kiedy nie zostanie wyeliminowana cała koncepcja moralna ładu społecznego wśród chrześcijan i nie zostaną zniszczone wszelki patriotyzm i wszelka godność, nie zostanie zrealizowane nasze panowanie ad światem”.

– “Chrześcijanom zaproponowaliśmy nowe teorie niemożliwe do realizacji, jak komunizm, socjalizm i anarchię, które są naszymi obecnymi projektami”.

– “. . . Chrześcijanie głupio [je] zaakceptowali, z wielkim entuzjazmem, nie zdając sobie sprawy z tego, że są to nasze teorie i że one stanowią baszą najgroźniejszą broń przeciwko nim”.

– “Kościół Katolicki  obrzuciliśmy najbardziej hańbiącymi oczernieniami, sfałszowaliśmy jego historię, i splamiliśmy jego najszlachetniejszą działalność, przypisaliśmy mu zło popełnione przez jego wrogów”.

– “Już zrealizowaliśmy większość naszej pracy, ale nie możemy stwierdzić, że zrealizowaliśmy nasz cel. KK jest nadal żywy. . . musimy go zniszczyć, bez najmniejszego opóźnienia i bez żadnej litości”.

 

– “Niech nasze dzieci zostają biskupami i kardynałami, żeby mogły zniszczyć Kościół Katolicki”.

 

12 marca 2000. Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu “prośby o wybaczenie” za przeszłość Kościoła Katolickiego. Na 7-ramiennym świeczniku, każda świeca zapalona przez innego prałata, symbolizowała 7 głównych grzechów popełnionych przez Kościół.

 

Jan Paweł II zawsze wyrażał szacunek dla islamu; do ksiąg muzułmańskich zawsze odnosił się jako do “świętych ksiąg”, nawet ucałował Koran, odwiedził święte miejsce i siedział z nimi jako równymi, nawet sprawiając wrażenie, że dokonał apostazji.

 

11.12.1984. Jan Paweł II wysłał przedstawiciela by przewodniczył położenia kamienia węgielnego pod meczetem w Rzymie (niemal aprobując fałszywą religię islamu, która odrzuca Boskość Chrystusa i zawsze prześladowała i mordowała chrześcijan!)

 

Oto tajemnica ekumeniczna  12.12.1986, wyznana przez Jana Pawła II syryjskiemu wielkiemu mufti Ahmedowi Kaftaro, najwazniejszej władzy muzułmańskiej, który nigdy nie przybył do Włoch: “Codziennie czytam fragment Koranu!”

 

12.02.1992 Jan Paweł II powiedział w Banjul (Gambia – Afryka):

“Wy wszyscy, chrzęścijanie i muzułmanie jesteście wezwani do tworzenia z waszych rodzin i społeczeństwa, miejsc gdzie naprawdę obecny jest Bóg, gdzie naprawdę istnieją sprawiedliwość i pokój, i gdzie ludzi motywuje duch miłości i wzajemnego szacunku. Mój przekaz do młodych Gambijczyków jest taki: “Bądźcie solą ziemi! Bądźcie światłem świata” (“Osservatore Romano” 24-25.o2.1998, s. 8).

 

6.05.2201, Damaszek. Po raz pierszy papież wszedł do meczetu! Jan Paweł II i po prawej wielki mufti, szejk Ahmad Kuftaro, podczas historycznej wizyty w Omayya, miejscu grobu św. Jana Chrzciciela.

 

Another photo of an ecumenical meeting with Pope John Paul II with Rabbi Toaff and a Muslim religious leader.

Rome, May 14, 1999.

John Paul II kissed the Koran, in which the Holy Trinity is called an “abomination” Christians are called infidels and unclean and incites to subdue and kill them.

Rome, May 14, 1999. John Paul II kisses the Koran in the presence of a Prelate and an Iraqi Muslim dignitary.

Rome, May 14, 1999. Another photo of the Pope meeting  with the two Iraqi dignitaries.

On May 14, 1999, he receiving two Iraqi Muslim digni-taries in Rome, John Paul II kissed the Koran (even though the Koran incites them to kill Christians!).

On November 17, 1980, in Germany, in a Lutheran church, John Paul IIdeclared: «I come to you toward

the spiritual legacy of Martin Luther, who displayed a “profound spirituality.”»

But didn’t John Paul II know that Luther was a heretic, a persecutor of the Catholic Church, a debauchee, a model of vices and suicide?And didn’t he know that Luther hated the Catholic Mass, put to the sword people in Germany and Europe, destroyed and desecrated thou-sands of churches and murdered thousands and thou-sands of Catholics, priests, religious?

 

Khartoum, February 1993. John Paul IImeets with several smiling Muslim leaders in Sudan. After this meeting, the same religious lead-ers have continued to incite the leaders of the Sudanese government to

persecute Catholics who refused to renounce their religious beliefs and apostatize from their faith. The killings, massacres, crucifixions and barbarous cruelty, that occurred after the Pope’s visit, including the

creation of a new market of Christian slaves, were their responses to the proposals for a “dialogue” between religions for John Paul II’s world peace.

Another meeting between John Paul IIwith the chief rabbi of Israel, Israel Meir Lauand a Muslim representative.

Rome. John Paul II receives the descendant of the Prophet Muhammad,the young king and spiritual leader of Morocco, Mo-hammed VI,son of the late King Hassan II.

The decapitated head of Nick Berg. Islam’s response to proposals for a “dialogue” between religions for world peace. Could it be any different than this? Reading the Koran, it seems not!

On May 25, 1982, John Paul II participated in worship at the Anglican Canterbury Cathedral, by doing so, caused a serious infringement of Canon Law.

Rome, December 11, 1983. John Paul IIvisited the Lutheran church. It is the first time in history that a Pope prays with a Lutheran community.

Martin Luther.

Luther declared: «I’ve been a great villain and a murderer.»Fromthe deposition of the home of Luther, Kudtfeld: «… I found my mas-ter literally hanging from his bed, strangled.»

About the temptations of the flesh Luther said: «These idiotic asses(Catholics) do not know about the temptations of the flesh … In reality, for these temptations, the remedy is easy: there are still women and girls.»

But the hatred of Luther was concentrated on the Mass. He wrote:

«When the Mass has been overthrown, I am convinced that we will have it overturned with Popery … I declare that all the broth-els, murders, thefts, assassinations and adulteries are less evil than

the abomination which is the Mass of the Popes.»

The emblem of the Rose-Cross of Martin Luther.

The Rosicrucian is a cult which dates back to 1188. In the Ancient and

Accepted Scottish Rite, the 18th degree is called “Knight Rose-Croix” [In its secret meaning, this degree represents the heart of Freemasonry].

In fact, the task of the Knight of the Rosicrucian is obliterate the sacrifice of Christ on the Cross from the face of the earth.

 

On December 11, 1983, John Paul II preached in a Lutheran Church in Rome, expressing the desire to

conduct a re-trial of Luther, in such a way as to make it more objective, even denying, the infallibility of the Church in matters of religion and insulting the memo-ry of Leo X!

On December 17, 1983, John Paul IIvisits the Evangeli-cal Church.

On February 24, 1986, John Paul IIhad the Catholic Church join the World Council of Protestant Churches (completely in the hands of Masonry!)

On October 15, 1986, in France, John Paul Iiwent among the community of Taizéand then to the charismat-ic Pentecostals in Paray le Monial, where he even said that the cult of the Sacred Heart was not in use any more!

On November 20, 1994, in Rome, John Paul II concele-brates the Lutheran “Supper,” with Lutheran Archbish-op Verman,in the Lutheran church of “Santa Caterina.”

In 1999, John Paul IIhad signed an agreement with the Lutherans, that “justification” faith alone would be

enough, without works!

On August 8, 1985, John Paul IIassisted at pagan cere-monies, in Lome’s “holy forest”in Togo (West Africa). A few days later, he took part in satanic rituals, at Kara and Togoville.

December 17, 1983. John Paul IIand the Lutheran pastor Crystof Meyer leaving the evangelical church, celebrated together after the worship service.

Canterbury, 1982. John Paul IIprays in the Anglican cathedral of Canterbury, continuing the policy of Paul VI to “dialogue” with the Protestant sects.

John Paul IIwith the Archbishop of Canterbury, Runcie.

«The ordinations conferred in the Anglican rite have been and are completely null and void»(Bull “Apostolicae Curae”of Leo XIII).

John Paul II and the Anglican Primate, George Carey, impart a common blessing.

Padua, September 12, 1982. John Paul IIembraces Brother Roger Schultz,founder of the Protestant Taize Ecumenical Center.

Vatican City May 7, 2000. John Paul IIembraces, one by one, the Orthodox representatives gathered in Rome for the Ecumenical Com-memoration of Martyrs of the Coliseum.

The Russian Orthodox Patriarch, Alexis II,the successor to Pimen, blesses the successor to Gorbachev, Boris Yeltsin.

Above:Russian President Gorbachev decorates the Orthodox Patri-arch Pimen with the “Order of the Red Banner,”one of the most prestigious awards of Communist honor.

Next to right: President Vladimir Putinwith the Orthodox Patri-arch Alexis II.At the request of the Orthodox religious representa-tives, the Duma (Russian Parliament) passed a resolution in early March 2001, calling for measures to limit the growth of the Catholic Church in the country. By the way, in the past, several reports were published about Alexis II written by the KGB. He was a KGB agent.

In an interview with the newspaper, “Izvestia” in July 1991, Alexis II recognized his “sins:” his acts of loyalty to the Communist regime.

Today, Alexis II is the supreme authority of the Russian Orthodox Church.

Above:The Metropolitan Kirill of Smolensk, a suspected KGB

agent.

Top left:The newspaper, “Glasnost,” Filaret of Kiev is also a KGB agent.In the recent past, the religious authority of Kiev was subject to the Patriarch of Moscow, but a few years ago, a Kiev Patriarch Filaret

declared independence and founded another schismatic Orthodox Church in Ukraine.

Next:Filaret of Minsk, a suspected KGB agent.

The Russian Orthodox Church asked for two conditions to cooperate in ecumenical meetings with the Catholic Church:

1. From 1962 to 1989 the condemnation against Communism had to be abolished.This agreement was signed with the Pact of Metz in August 1962;

2. After the opening of the Iron Curtain, there could be no more Catholic proselytism among the Orthodox.

During the 2001 visit of Pope John Paul II,Cardinal Walter Kasper said: «We want the Orthodox to remain Orthodox, to become bet-ter Orthodox. We want to help them, we absolutely do not want

to convert them.»

With the prohibition of visiting Russia, John Paul IIsent a delegation of nine cardinals to the festivities celebrating the 1,000th anniversary of the Orthodox Church. In a public speech, the official representative,

Card. Casaroli said that the Catholic Church «had hoped to offer a growing and effective cooperation … to encourage the further de-velopment of the great Soviet society.»

The Grand Master Giuliano di Bernardo.

According to reliable sources, many religious leaders belong to Freemasonry. The Grand Master of Bernard, in his book “The Phi-losophy of Freemasonry,” says literally that «Many Anglican bish-ops, Orthodox and Lutherans are members of Freemasonry … The Primate of the Anglican Church, Fisher, and the patriarch of Constantinople II Athenagoras were Masons. And Pope John XXIII had opened an ecumenical dialogue with them in an atmosphere of fraternal understanding.»

Above:Bartholomew I of Constantinople Athenagoras II’ssucces-sor. Constantinople is the only Orthodox Church that seems to follow the Vatican during its Masonic Ecumenism.

Athenagoras was the main partner of John XXIII and Paul VI; John Paul IIand Bartholomew Iform the new couple. On June 29, 1995, the Feast Day of St. Peter and Paul, John Paul II embraced Bartholomew I on the balcony of St. Peter’s Basilica, from where they have blessed the crowd. (See photo below).

Bottom right:Athens, May 4, 2001. During his visit to Athens, John Paul IIoffered an icon as a gift to Christodoulos,head of the Ortho-dox Church in Greece.

On February 2, 1986, in Madras (India), John Paul IIre-ceived “chrism”- holy cow dung!– Imprinted on the forehead by a “priestess”of all those devils who call themselves collectively “Shiva,” ie: Benevolence!

He had to know that this gesture was an initiation ceremo-ny ofphallic religion of Shiva,which was a “Luciferian sacrament” of the Trinity of Brahman!And the Pope, on this occasion, was wearing the “miter,”and in the left hand, “Pastoral Cross!”

Also in India, in a speech in Madras, John Paul IIrecog-nized the “truths”(?) contained in the Indian religions (The Journal, 02.06.1986).

November 1986, in Fiji, John Paul IIdrank from a co-conut, “kava” – a very toxic ritual potion.

In September 1988, Togo (Africa), John Paul II met and befriended the Voodoo witches, worshipers of snakes, practitioners of sexual orgies and murderers of chil-dren.

On June 1, 1990, John Paul IIreceived for the fifth time Tenzin Gytro,who said, “Dalai Lama”is a self-styled reincarnation of Buddha. John Paul IIhad provided an “Abbey”for this Buddhist!

On February 25, 2000, in Cairo, John Paul Iiorganized an “Ecumenical Mass,”with six other prelates of various cults!

On May 10, 1984, in Thailand, John Paul II bowed be-fore the supreme head of Buddhism, seated on his

throne. He, the Pope, the Vicar of Christ on earth!

John Paul IIalways showed a great friendship for the Dalai Lama,who he met several times:

Above:The Vatican in 1996;

Next:Rome, 1986;

Below: in Assisi in 1986.

John Paul II with the Dalai Lama.

Bangkok, May 10, 1984. Upon his arrival at the capital of Thailand, John Paul IIvisited the High

Buddhist Priest, Vassana Tara.This pagan was sitting on his throne with his legs crossed. He did not

rise even to receive the Pope, but only gave him a simple chair to sit on.

Above: Cotonou, Benin, in February 1993. Another picture of the meeting of John Paul IIwith a variety of Voodoo sorcerers.

It’s even hard to believe that John Paul IIat the end of the meeting turned to these pagans and Satanists saying to them, «You are strongly attached to the traditions which have been handed to you by your ancestors. It is right to be grateful towards your an-cestors who have passed a sense of the sacred, faith in one God and goodness, the appreciation for cele-bration, the consideration for a moral life and harmony in society.»

The voodoo rituals are complex as there are many gods. Demonic pos-session, sexual orgies, ritual sacri-fices, wild dances with deafening noise of drums, rum and tobacco consumption, resulting in “ecstasy”are experienced.

But it is also the norm in the practice of Voodoo, that children are consecrated to the gods (demons), children be-come slaves of evil spirits, to which all must obey, otherwise the spirits will kill them. Even today,babies are also offered to demons, burning them alive,in secret. Cotonou, Benin, in February 1993. In this African country, John Paul IImet two “High Voodoo Priests”who were accompanied by other Voodoo sorcerers. Their religion worships snakes, the souls of the dead, the forces of nature and even the Devil!

Above:John Paul II visiting a tribe of Indians.

Opposite:Cape Verde, Guinea Bissau, in January 1980.

John Paul IIwearing a traditional African headdress. While taking photos in these unusual poses, John Paul II stressed that there can be no cultural barrier for the Church, precisely be-cause, as he said himself: «Christ val-ues all cultures, because he loves Man!»

Above:John Paul IIduring a meeting with the savages in Africa, in his ecumenical intent to become the Head of all the religions of the world.

Under: John Paul IIin another example of Masonic Ecumenismwhich seeks to unite all world religions into one religion.

Next:On February 2, 1986, in Madras -India,  John Paul II receives the “Chrism” – holy cow dung!– Impressed on his forehead by a “priestess”of all those devils who call themselves collec-tively “Shiva,” namely: Benevolence!

That gesture was an initiation ceremony of the phallic religion of Shiva,which is a “Luciferian sacrament”of the trinity of Brahman! And the Pope on this occasion, had on his head the “miter,”and in his left hand, the “Pastoral Cross!”

Also in India, in a speech in Madras, John Paul IIrecognized the “truth”(?) con-tained in the Indian religions (The Journal, 06/02/1986).

Next:Pakistan February 1981.

«Christ values all cultures, because he loves Man!»

John Paul II with a Pakistani shawl, only a few months after an Islamic attack.

 

 

“Doktryna maryjna” Jana Pawła II

 

Po dokonaniu zmiany w doktrynie społecznej Mszy św., katechizmie, prawie kanonicznym, eklezjologii, egzegezie i liturgii, papież Jan Paweł II zmienił również doktrynę Maryi Dziewicy. “Maryjny papież” (!) W ostatnich latach życia odszedł od katolickiej tradycji “doktryny maryjnej”.

Na audiencji generalnej 25.01.1996, Jan Paweł II powiedział:

“Komentatorzy są teraz zgodni by uznać, że teksty Ks. Roadzaju, zgodnie z oryginalnym hebrajskim, przypisały działanie wobec węża, nie bezpośrednio wobec “kobiety”, ale jej potomków”.

I znowu Jan Paweł II był zawsze przeciwko doktrynie Kościoła, Pius IX (23.04.1845) napisał: “. . . Najświętsza Dziewica, swoją Niepokalaną stopą, miażdży jego głowę”.  I św. Pius X (8.09.1903) napisł: “Maryja, która miażdży głowę węża”. Również Pius XII (26.07.1954) w Pont. § 652 napisał: “Niepokalana swoją stopą miażdży piekielnego węża” (zob. “Osservatore Romano” 26.07.1954)

Na audiencji generalnej 30.05.1996 Jan Paweł II pwoiedział:

“Rozdział 12 Apokalipsy, który mówi o “kobiecie odzianej w słońce” (12:1), często cytuje się także jako biblijne świadectwo w imieniu Niepokalanego Poczęcia. Obecna egzegeza zgadza się w postrzeganiu tej kobiety we wspólnocie Narodu Bożego, rodzącej w bólu zmartwychwstałego Mesjasza”.

To kolejny przekręt doktryny zawsze nauczanej przez Kościół. Pius XII (1.01.1950) w Pont. § 597 wyraził to następująco, choć inaczej: “W tej kobiecie odzianej w słońce cholastyczni doktorzy widzieli Matkę Boga” (zob. “Osservatore Romano” 1.01.1950).

Na udiencji generalnej 24.04.1997 Jan Paweł II powiedział:

“Jezus na krzyżu nie ogłosił formalnie powszechnego macierzyństwa Maryi, ale ustanowił relację macierzyństwa, namaszczoną między Nią i ulubionym uczniem” (zob. “Osservatore Romano” 24.04.1997)

Również ten błędny cios Jana Pawła II jest przeciwko doktrynie maryjnej od niepamiętnych czasów. Na przykład Leon XIII w “Octobre Canteen”(22.09.1891) napisał: “. . . Jezus ogłosił Ją z krzyża, kiedy zawierzył Jej opiece I miłości cały ridzaj ludzki w osobie Jego ucznia”.

Nawet na temat “tytułów maryjnych”, 4.06.1997 roku, na Międzynarodowej Maryjnej Akademii Pontyfikalnej Jan Paweł II miał to do powiedzenia: “Definicja “tytułów maryjnych” “Orędowniczki”, Współodkupicielki”, “Pośredniczki” nie zgadza się ze wskazówkami wspaniałych tekstów maryjnych II SW” (zob. “Osservatore Romano” 5.04.1997)

Znowu Jan Paweł II był przeciwny doktrynie nauczanej przez Kościół przed II SW.

Na przykład 19.02.1805 Pius VII napisał: “. . .ona zbliża się do tonu Jej Boskiego Syna, jak Orędowniczka błaga, jak Służebnica się modli, ale jak Matka nakazuje”. Nawet Pius XI (8.05.1928) w przemówieniu do pielgrzymów z Vocenza, powiedział: “. . .Odkupiciel, nieuchronnie, włączył w swoją pracę Matkę. To dlatego wołamy do Niej tytułem Współodkupicielki. Ona dała nam Zbawiciela, Ona doprowadziła Go do dzieła Odkupienia na Krzyżu”.

A Pius XII napisał: “. . .On chciał swoją Matke uczynić Orędownikiem grzeszników i szafarzem i pośrednikiem łask”.

CDN.

 

2 Responses to Ks. Luigi Villa; Karol Wojtyła beatyfikowany? . . . nigdy! Cz.3/4 (w edycji)

 1. veritas 26/04/2013 at 21:01 #

  Zyd Karol Wojtyla byl pospolitym oszustem.

 2. KSC 26/04/2013 at 21:07 #

  “Pospolitym” to on nie był, poza tym nie przesadzajmy, był sterowny przez większych niż on.

  KSC

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE