Prawda o tym co naprawdę się stało w Kościele Katolickim po II SW R7

Prawda o tym co naprawdę się stało w KK po II SW

 

 Rozdział 7:  Wrogowie Kościoła, komuniści i masoni, ich zorganizowane próby infiltracji KK

http://www.mostholyfamilymonastery.com/7_enemyinfiltration.pdf

tłumaczenie Ola Gordon

 

Papież Leon XIII, Dall’Alto (# 2), 15.10.1890: “Obecnie nie ma potrzeby wytaczania procesu sektom zwanym masońskimi; wyrok jest już wydany: cele, środki, program, działalność, wszystko jest znane z bezsporną pewnością. Opętani duchem szatana, którego są narzędziem, płoną, jak i ich inspirator, śmiertelną i nieubłaganą nienawiścią do Jezusa Chrystusa i do jego dzieła, czyniąc wszystko, co jest w ich mocy, by go skrępować i obalić” [1] [http://chomikuj.pl/KatolikTradycyjny/Dokumenty+papieskie/Leon+XIII/Leon+XIII+Dall*27+alto+O+wojnie+wydanej+Ko*c5*9bcio*c5*82owi,445923193.doc]

 

Papież Leon XIII, In Ipso (# 1), 3.03.1891: “Niemniej jednak, zasmuca nas kiedy myślimy, że wrogowie Kościoła, połączeni w najbardziej nikczemnym spisku, planują osłabić, a nawet, jeśli możliwe, całkowicie wymazać ten przedziwny gmach, który zbudował sam Pan Bóg jako schronienie dla rodzaju ludzkiego” [2].

 

Powszechnie wiadomo, że komuniści i masoni czynili zorganizowane wysiłki infiltracji KK. Na księży wysłali wielką liczbę swoich ludzi, z nadzieją osłabienia i zaatakowania go poprzez wynoszenie ich na wysokie stanowiska.

 

Pani Bella Dodd większość życia spędziła w Komunistycznej Partii Ameryki i miała być prokuratorem generalnym gdyby jej partia wygrała Biały Dom. Po dezercji ujawniła, że jednym z jej zadań jako komunistycznego agenta było zachęcanie młodych radykałów (nie zawsze komunistów z legitymacją) do wchodzenia do katolickich seminariów. Powiedziała, że zanim opuściła partię w Ameryce, niemal 1.000 zachęciła do infiltracji seminariów i zakonów religijnych; a była tylko jedną komunistką.

 

Brat Joseph Natale, założyciel Monastyru Najświętszej Rodziny był obecny na jednym z wykładów Belli Dodd na początku lat 1950. Stwierdził:

“Słuchałem tej kobiety przez cztery godziny i włosy na głowie stawały mi dęba. Wszystko co powiedziała spełniło się w każdym szczególe. Można by myśleć, że była największą prorokinią świata, ale nie była żadną prorokinią. Ona tylko ujawniała krok-po-kroku plan bojowy komunistycznej roboty wywrotowej w KK. Wyjaśniła, że spośród wszystkich religii świata, KK był jedynym którego bali się komuniści, bo był jego jedynym przeciwnikiem” [3].

 

Pod koniec życia Bella Dodd nawróciła się na katolicyzm. Jako była komunistka, powiedziała: “W latach 1930, żeby zniszczyć Kościół od środka, na księży wysłaliśmy 1.100 mężczyzn”. Pomysł był taki, żeby ich wyświęcić, a potem by wspinali się po szczeblach wpływów i władzy jako prałaci i biskupi. Wtedy powiedziała: “Już w tej chwili oni zajmują najwyższe stanowiska w Kościele. Pracują po to, by doprowadzić do zmian w celu unieszkodliwienia KK wobec komunizmu”. Powiedziała również, że te zmiany będą tak drastyczne, że “nie rozpoznacie już KK”. (To było 10-12 lat przed II SW.)

 

Brat Joseph mówił dalej o wykładzie Belli Dodd:

“Cały ten pomysł polegał na tym, żeby zniszczyć nie instytucję Kościoła, ale wiarę w ludziach, a nawet wykorzystać instytucję Kościoła, jeśli możliwe, do zniszczenia wiary, poprzez promowanie pseudo-religii: komuniści i masoni zaplanowali infiltrację Kościoła, by powstało coś co przypominało katolicyzm, ale nim nie było. Kiedy już zniszczy się wiarę, tłumaczyła, do Kościoła wprowadzi się poczucie winy. . . by “Kościół przeszłości” określić jako opresyjny, autorytatywny, pełen uprzedzeń, arogancji, twierdzący iż jest jedynym posiadaczem prawdy, i odpowiedzialny za podziały religijne na przestrzeni wieków. To będzie konieczne w celu zawstydzenia liderów Kościoła by ‘otworzył się na świat’ i przyjął bardziej elastyczną postawę wobec wszystkich religii i filozofii. Wtedy komuniści wykorzystają tę jego otwartość do osłabienia go” [4].

 

Masoni czynili podobne próby infiltracji KK i wynoszenia swoich na wysokie stanowiska. Lucyferiańskie tajne stowarzyszenie, Carbonari, znane jako Alta Vendita, opracowało zestaw “Permanentnych instrukcji”, albo “Kodeks zasad”, które opublikowano we Włoszech w roku 1818. W nim czytamy:

“. . . Obowiązkiem tajnych stowarzyszeń staje się zrobić pierwsze podejście do Kościoła, i do papieża, żeby podbić obu. Dzieło do którego się przygotowujemy nie jest dziełem na dzień, ani miesiąc, ani na rok. Może trwać wiele lat, może wiek. . . O co musimy prosić, czego musimy szukać, i na co czekać, tak jak Żydzi czekają na Mesjasza, jest papież odpowiadający naszym potrzebom. Potrzebujemy własnego papieża, gdyby taki był możliwy. Mając go będziemy bezpieczniej maszerować  w celu zdobycia Kościoła, niż mając wszystkie małe książeczki naszych francuskich i angielskich braci” [5].

 

Ten sam masoński dokument postawił tę uderzającą diagnozę:

“Za sto lat. . . biskupi i księża będą myśleć, że maszerują pod sztandarem kluczy Piotra, kiedy w rzeczywistości będą szli z naszą flagą. . . Konieczne będzie wprowadzenie reform w imię posłuszeństwa” [6].

 

Te należące do nich organizacje i jednostki są agentami wykorzystywanymi przez szatana do ataku na prawdziwy Kościół Chrystusowy.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6:12). [ang. tekst:  against the spirits of wickedness in high places = przeciwko duchom zła na wysokich stanowiskach – OG]

 

3 kwietnia 1844 roku, lider Alta Vendita o imieniu Nubius napisał list do innego wysokiego szczebla masona. W liście mówił znowu o planach inflitracji KK i próbie ustanowienia masońskiego “papieża”, który będzie promował religię masońską. “Więc teraz, w celu zagwarantowania sobie papieża według naszych  wymagań, musimy najpierw przygotować pokolenie zasługujących na królestwo o jakim marzymy. . . Niech kler maszeruje pod naszym sztandarem (masońskim), zawsze myśląc, że maszeruje pod sztandarem kluczy apostolskich. Zarzucajcie swoją sieć jak Szymon Bar Jonas; głoście to z głębi zakrystii, seminariów i zakonów. . . A rewolucję skończycie ubrani w papieską potrójną koronę i pelerynę, niosąc krzyż i flagę, rewolucję która potrzebuje tylko małego bodźca by podpalić wszystkie cztery strony świata” [7].

 

Mason Eliph Levi powiedział w 1862 roku: “Nadejdzie dzień kiedy papież. . . ogłosi, że anuluje wszelką ekskomunikę i unieważnia wszystkie klątwy, kiedy wszyscy chrześcijanie zjednoczą się w Kościele, kiedy żydzi i muzułmanie będą błogosławieni i do niego z powrotem wezwani. . . on [Kościół] pozwoli wszystkim sektom wejść do niego i obejmie całą ludzkość w komunii jej miłości i modlitw. A wtedy nie będzie już protestantów. Przeciwko czemu komuniści i masoni, którzy planowali infiltrować Kościół, będą protestować? Wtedy papież będzie prawdziwym królem religijnego świata, i będzie robił wszystko co zechce ze wszystkimi narodami świata” [8].

 

Ksiądz-apostata i były prawnik kanoniczny [9] o nazwisku o. Roca (1830-1893), po ekskomunikacji powiedział: ” Papiestwo upadnie; umrze od poświęconego noża, który ukują ojcowie ostatniego soboru” [10].

Powiedział także: “Musicie mieć nowy dogmat, nową religię, nową posługę i nowe rytuały, bardzo przypominające te podporządkowanego Kościoła. Boski kult kierowany przez liturgię, ceremoniał, rytuał i przepisy KK wkrótce przejdą transformację na soborze ekumenicznym” [11].

 

[1] Encykliki papieskie [The Papal Encyclicals], Claudia Carlen, Raleigh: The Pierian Press, 1990, t. 2 (1878-1903), s. 226.

[2] Ibid., t. 2, s. 237

[3] Oświadczenia brata Josepha Natale na temat wypowiedzi byłej komunistki Belli Dodd

[4] Ibid

[5] Permanentna instrukcja Alta Vendita [The Permanent Instruction of the Alta Vendita].

[6] Ibid

[7] NUBIUS, Tajne instrukcje ws. podboju Kościoła [Secret Instructions on the Conquest of the Church, w Emmanuel Barbier, Les infiltrations maconiques dans i’Eglise, Paryż / Bruksela: Desclee de Brouwer, 1901, s. 5), część także w Piers Compton, Wygięty krzyż [The Broken Cross], Cranbrook, Western Australia: Veritas Pub. Co. Ptd Ltd, 1984, s. 15-16.

[8] Dr Rara Coomaraswamy, Niszczenie chrześcijańskiej tradycji [The Destruction of the Christian Tradition], s. 133.

[9] Piers Compton, Wygięty krzyż [The Broken Cross], Cranbrook, Western Australia: Veritas Pub. Co. Ptd Ltd, 1984, s. 42.

[10] Dr Rudolf Graber, Atanazy i Kościół naszych czasów [Athanasius and the Church of Our Time]

[11] Piers Compton, Wygięty krzyż  [The Broken Cross], s. 42.

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE