Habemus Diabolus!

 Habemus Diabolus!

 

Bergoglio (ten ktory rzucil sie na kolana) błogosławiony przez protestanckich zielonoświątkowców

Bergoglio bendecido por protestantes pentecostales
HABEMUS DIABOLUS!
La sede está más vacante que nunca, el trono de Roma más usurpado y endemoniado como nunca jamás se ha visto. Desde la Argentina, el país donde se ha instaurado la escuela laica, el divorcio, el matrimonio homosexual, políticas marxistas y anticatólicas; un país donde este demonio NADA anticatólico ha denunciado, ni NADA católico protegido (empezando por su propia catedral metropolitana asediada por prostitutas, lesbianas, abortistas y comunistas de toda rala); desde “el fin del mundo” para clamar al Cielo la homónima destrucción final; ha sido elegido por la Falsa Secta del Vaticano II, que usurpa el nombre y la “visibilidad” de la verdadera y reducida Iglesia Católica Apostólica Romana; FRANCISCO I. Usurpando el nombre de San Francisco de Asís y usando su santa figura para caricaturizarla con el falso ecumenismo, falso franciscanismo, falso amor a Dios y a su Iglesia. Si no siendo Antipapa, ya se sujetaba a los demonios de los protestantes… ¡Cuánto más se sujetará él y todos los devotos ingenuos al mismísimo Satanás! Todo cristiano que quede en el mundo, sólo podrá exorcizar todo lo que encuentre a su paso. Porque el mundo entero quedará bañado en maldición. Que Nuestra Santísima Madre nos proteja de este poseso infernal, este pentecostal protestante, próximo a los profetizados grandes portentos del MAL.
Bergoglio błogosławiony przez protestanckich zielonoświątkowców
Habemus Diabolus!
Wolne miejsce jest bardziej niż kiedykolwiek najbardziej uzurpował tron Rzymu i demonizować, jak nigdy dotąd widziałem. Z Argentyny, kraju ustaliła świecką edukację, rozwód, małżeństw homoseksualnych i antykatolickie marksistowskie polityk, kraj, w którym NADA demon potępił antykatolickie lub katolicki NADA chroniony (począwszy od jego oblężone przez prostytutki Metropolitan Cathedral , lesbijki, aborcji i komuniści wszystkich rzadki), z “Koniec świata” wołanie do Nieba do ostatecznego zniszczenia tej samej nazwie, została wybrana przez sekty Vaticanum II false, która przywłaszcza sobie nazwę i “widoczność” z prawdą i mały Kościół rzymskokatolicki, Franciszek I. Uzurpacji imienia świętego Franciszka z Asyżu i używając swojego świętego rysunek do karykatury fałszywego ekumenizmu, franciszkanizm false, false, miłość do Boga i Jego Kościoła. Jeśli nie jest Antypapież, orzekł demony protestantów … Znacznie więcej będzie podlegał on i wszyscy wielbiciele naiwny Szatan! Wszyscy chrześcijanie pozostają w świecie, można tylko egzorcyzmować wszystko na swojej drodze. Ponieważ cały świat będzie skąpana w przekleństwo. Niech Matka Boża chroni nas z tego piekła, ten szaleniec protestanckich zielonoświątkowców, obok wielkich cudów prorokował zła.
No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE