Prawda o tym co naprawdę się stało w Kościele Katolickim po II Soborze

 

Prawda o tym co naprawdę się stało w Kościele Katolickim po II Soborze

 

Rozdział 2 –

Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała – proroctwo papieża o przyszłej apostazji w Rzymie

http://www.mostholyfamilymonastery.com/2_LeoXIII.pdf

Tłumaczenie Ola Gordon

 

Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła jest prorocza. Ułożona ponad 100 lat temu, a później stłumiona, oryginalna modlitwa jest bardzo ciekawa i kontrowersyjna, odnosi się do obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się prawdziwy Kościół Katolicki. 25 września 1888 roku, po porannej Mszy, papież Leon XIII dostał takiego szoku, że upadł. Towarzyszące mu osoby myślały, że zmarł. Po odzyskaniu przytomności papież opisał przerażającą rozmowę jaką usłyszał wychodzącą od strony tabernakulum. W rozmowie uczestniczyły dwa głosy, które papież wyraźnie rozpoznał jako Jezusa Chrystusa i szatana. Szatan przechwalał się, że może zniszczyć Kościół, jeśli dostanie 75 lat na realizację swojego planu [1888+75=1963 początek II SW – OG], albo jak mówią inni, 100 lat. Szatan poprosił także o możliwość “większego wpływu na tych, którzy oddadzą się mojej służbie”. Na prośby szatana Pan udzielił takiej odpowiedzi: “dostaniesz i czas i władzę”.

lXIII

Głęboko wstrząśnięty tym co usłyszał, papież Leon XIII ułożył następującą Modlitwę do św. Michała (która jest także proroctwem) i nakazał odmawianie jej po wszystkich cichych Mszach jako ochronę dla Kościoła przed piekielnymi atakami. Poniżej modlitwa (proszę zwrócić uwagę na wytłuszczone fragmmenty) i nasze komentarze.

Modlitwa pochodzi ze “Zbioru” [The Roccolta], 1930, Benziger Bros., s. 314-315. “Zbiór” jest kolekcją oficjalnych i błagalnych modlitw posiadających imprimatur Kościoła.

 

Modlitwa

O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z aniołami świętymi, jak już walczyłeś z liderem dumnych aniołów, Lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w niebie.

Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze.

W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo.

Lud czci cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Oh, módlcie się do Boga pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie miłosierdzie Pana; i pokonując smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów.

Amen.

 

 

Spójrzcie na Krzyż Pana; rozproszcie się wrogie moce.
Lew z plemienia Judy podbił, z rodu Dawida.
Udziel nam Twego miłosierdzia, Panie.
Bo mamy nadzieję w Tobie.
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy.
I niech moje wołanie dojdzie do Ciebie.
Módlmy się.

Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie, i jako petenci błagamy o Twoją łaskę, żebyś za wstawiennictwem Maryj zawsze Niepokalanej Dziewicy i naszej Matki, i chwalebnego św. Michała Archanioła, raczył nam pomóc przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które wędrują po świecie na szkodę rasy ludzkiej i na zgubę dusz. Amen.

 

Kiedy się czyta modlitwę (zwłaszcza wytłuszczony fragment), można zauważyć, że papież Leon XIII wydawał się przewidzieć wielką apostazję; i wydawał się wskazać, że ta apostazja wyjdzie z Rzymu – Rzymu który jest “samym Świętym Miejscem, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata”.

Papież Leon przewidział, że to miejsce (Miasto Watykan w Rzymie), gdzie ustanowiono Tron Piotra przez pierwszego papieża, samego św. Piotra, stanie się tronem obrzydliwej bezbożności szatana, “z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza (prawdziwy papież), rozpierzchną się owce” (katoliccy wierni). Takie są słowa Leona XIII.

 

Papież nie przewidział odstępstwa Kościoła Katolickiego (co jest niemożliwe, gdyż bramy piekielne go nie przemogą [Mt 16]), ani odstępstwa Tronu Piotra (co jest również niemożliwe), a raczej przewidział realizację odstępczej, podrobionej religii katolickiej w Rzymie, w którym “pasterz” (prawdziwy papież) jest zastąpiony przez podstawionego antypapieża (jak to miało miejsce wcześniej w historii Kościoła), z niecnym planem, żeby “rozproszyły się owce”.

Modlitwa Leona XIII przewidziała także to, że nieczyści apostaci szatana położą bezbożne ręce “na tym co najświętsze ma Kościół”. Czym są te najświętsze rzeczy Kościoła? Są to rzeczy które zawierzył mu Chrystus, a mianowicie depozyt wiary (ze wszystkimi dogmatami) i siedem sakramentów ustanowionych przez samego Jezusa Chrystusa. Dlatego modlitwa papieża Leona XIII przewidziała próby zniszczenia depozytu wiary poprzez II SW i nowe ryty sakramentalne posoborowego Kościoła. Wszystkim tym zajmiemy się szczegółowo w tej książce. Zobaczymy, że położenie bezbożnych rąk Pawła VI na siedmiu rytach sakramentalnych Kościoła w kwietniu 1969 roku, co stworzyło nieważną nową mszę, nieważną ordynację w nowym rycie, i bardzo wątpliwe ryty bierzmowania i ostatniego namaszczenia, całkowicie spełniło proroctwo papieża Leona.

 

W 1934 roku uderzająca modlitwa (j.w.) papieża Leona została zmieniona bez żadnych wyjaśnień [za papieża Piusa XI – OG]. Kluczowe zdanie odnoszące się do apostazji w Rzymie (święte miejsce, gdzie ustanowiono Stolicę Piotrową jako światło dla świata) zostało usunięte. Mniej więcej w tym samym czasie odmawianie dłuższej Modlitwy do św. Michała po każdej cichej Mszy zastąpiono krótką wersją, teraz słynną skróconą Modlitwą do św. Michała. Brzmi ona następująco:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy źle, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

http://www.katolik.pl/120-lat-modlitwy-papieza-leona-xiii-do-sw–michala-archaniola,1247,416,cz.html

 

Nie ma nic złego w tej modlitwie do św. Michała; w rzeczywistości jest bardzo dobra i skuteczna. Ale nie jest to dłuższa modlitwa ułożona przez Leona XIII. Krótsza wersja była, według niektórych, promowana jako substytut, żeby wierni nie znali treści dłuższej modlitwy przedstawionej powyżej. Gdyby dłuższą Modlitwę do św. Michała odmawiano na końcu każdej cichej Mszy i nie stłumiono w roku 1934, ile więcej milionów ludzi dołączyłoby do oporu, kiedy natknęli się na próby wprowadzania nowej posoborowej religii, czym zajmujemy się w tej książce? Ilu więcej zauważyłoby systematyczny demontaż tradycyjnej wiary katolickiej po II SW?

 

Dłuższa Modlitwa Leona XIII do św. Michała także idealnie zgadza się ze słynnym objawieniem i proroctwem Matki Bożej w La Salette w roku 1846: “Rzym straci wiarę i stanie się siedliskiem antychrysta. . . Kościół będzie w zaćmieniu”. Słowa papieża Leona mówią, że sam antychryst, albo według proroctwa Leona XIII o przyszłej apostazji w Rzymie siły antychrysta, ustanowią swój tron w Rzymie: “W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra. . .  wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność. . .”lXIII_p2

La Salette tutaj: http://www.voxdomini.com.pl/roz/salette/la_salette.html

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE